Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Теодора Петкова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5928-7961
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Теодора Тодорова Петкова, Slides: The Dialogic Potential of the Web, Zenodo 2022
2 Teodora Petkova, The Brave New Text: Perspectives on Web Writing, 2018
Статия в научно списание
1 Петкова, Теодора, Метаданни, говорене и разбиране в дигиталните маркетингови комуникации, Медии и език, том:1, брой:12, 2022, стр.:58-67, ISSN (online):ISSN 2535-0587, Ref 2022
2 Теодора Петкова, Стратегическото значение на диалога в дигиталните маркетингови комуникации в Мрежата, Медии и комуникации, том:2, 2022, стр.:276-293, ISBN:978-954-07-5502-1 2022
Статия в поредица
Teodora Petkova, You Say Digital, I Say Dialogue, The Future Of Text: Vision for 2020, vol:The Future of Text 2020, editor/s:Frode Hegland, 2020, pages:384-385, ISBN:9798556866782, doi:https://doi.org/10.48197/fot2020a , Ref, International 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Теодора Петкова, Семантично анотиране на маркетингови комуникации в Мрежата чрез schema.org: потенциал и употреби, Медийна грамотност: класически и нови измерения, редактор/и:Проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:190-200, ISBN:978-619-7567-11-3 2022
2 Teodora Petkova, Marketing Communications and the Semantic Web: Theoretical Intersections and Practical Implications, Companion Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW '21 Companion), April 19--23, 2021, Ljubljana, Slovenia, Publisher:ACM, 2021, ISBN:978-1-4503-8313-4/21/04, doi:https://doi.org/10.1145/3442442.3453704, Ref 2021
3 Петкова, Теодора, Диалогични маркетингови комуникации, основани на графи на знанието, Промените в глобалния свят и новите решения, редактор/и:Теодора Еввтимова, Кети Илиева, Валерия Йорданова , издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, 2021, стр.:140-147, ISBN:978-619-7404-29-6, Ref 2021
4 ТЕОДОРА ПЕТКОВА, Текстът на маркетинговите комуникации в Световната Мрежа, Качествена журналистика и нова комуникационна среда, редактор/и:Проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:329-342, ISBN:978-619-7567-07-6 2021
5 ТЕОДОРА ПЕТКОВА, Корпоративният гражданин и вписването му в Мрежата, Медии и комуникации, редактор/и:Проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:356-376, ISBN:978-954-07-4909-9 2020
6 Теодора Петкова, Семантичната мрежа и дигиталните маркетингови комуникации: пресечни точки и перспективи, Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2020, стр.:65-73, ISBN:ISBN 978-619-7404-16-6, Ref, др.(eLIBRARY.RU, SSRN, CEEOL) 2020
7 Теодора Петкова, Дигиталният текст като феномен на културата, От слово към действие: разкази и репрезентации, редактор/и:Сирма Данова, Камелия Спасова, издателство:Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2019, ISSN (online):978-619-7433-37-1, ISBN:978-619-7433-36-4 2019
8 Теодора Петкова, Комуникация без граници?, Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите, издателство:НБУ, 2019 2019
9 Теодора Петкова, Защо диалог?, Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2006 и 2007 година, издателство:Издателство „Контекст”, Пловдив, 2008, стр.:271-276, ISBN:978-954-8238-04-5 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодора Петкова, Съдържанието на дигиталните маркетингови комуникации в Мрежата като семантичен капитал 2022
2 Секционен доклад, Теодора Петкова, The Dialogic Potential of the Web of Data 2022
3 Секционен доклад, Теодора Петкова, Употреба на диалогични принципи и семантични анотации в дигиталните маркетингови комуникации в Мрежата 2022
4 Секционен доклад, Теодора Петкова, Marketing Communications and the Semantic Web 2021
5 Секционен доклад, Теодора Петкова, Диалогични маркетингови комуникации, основани на графи на знанието 2021
6 Секционен доклад, Теодора Петкова, Knowledge Graphs From the Perspective of Dialogic Marketing Communications 2021
7 Секционен доклад, Теодора Петкова, Семантично анотиране на маркетингови комуникации в Мрежата: потенциал и употреби 2021
8 Секционен доклад, Теодора Петкова, Семантични технологии: Пресечни точки и перспективи 2020
9 Секционен доклад, Теодора Петкова, Текстът на маркетинговите комуникации в Световната Мрежа 2020
10 Секционен доклад, Теодора Петкова, Маркетинговите комуникации в Мрежата: Управление на маркетингов микс или на знания? 2020
11 Секционен доклад, Теодора Петкова, Съдържанието в Мрежата: експлоадирал диалог или писмо в бутилка? 2020
12 Секционен доклад, Теодора Петкова, Knowledge Graphs and the Dialogic Potential of the Web. 2020
13 Секционен доклад, Теодора Петкова, Комуникации без граници? 2019
14 Секционен доклад, Теодора Петкова, Дигиталният текст като феномен на културата 2019
15 Секционен доклад, Теодора Петкова, Диалози ли са пазарите? Как брандовете използват диалогичния потенциал на Мрежата?' 2019