Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Теодора Петкова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5928-7961
Друго (научно-популярни и др. под.)
Teodora Petkova, The Brave New Text: Perspectives on Web Writing, 2018
Статия в поредица
Teodora Petkova, You Say Digital, I Say Dialogue, The Future Of Text: Vision for 2020, vol:The Future of Text 2020, editor/s:Frode Hegland, 2020, pages:384-385, ISBN:9798556866782, doi:https://doi.org/10.48197/fot2020a , International, PhD 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Teodora Petkova, Marketing Communications and the Semantic Web: Theoretical Intersections and Practical Implications, Companion Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW '21 Companion), April 19--23, 2021, Ljubljana, Slovenia, Publisher:ACM, 2021, ISBN:978-1-4503-8313-4/21/04, doi:https://doi.org/10.1145/3442442.3453704, Ref 2021
2 ТЕОДОРА ПЕТКОВА, Корпоративният гражданин и вписването му в Мрежата, Медии и комуникации, редактор/и:Проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:356-376, ISBN:978-954-07-4909-9 2020
3 Теодора Петкова, Семантичната мрежа и дигиталните маркетингови комуникации: пресечни точки и перспективи, Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2020, стр.:65-73, ISBN:ISBN 978-619-7404-16-6, Ref, др.(eLIBRARY.RU, SSRN, CEEOL) 2020
4 Теодора Петкова, Дигиталният текст като феномен на културата, От слово към действие: разкази и репрезентации, редактор/и:Сирма Данова, Камелия Спасова, издателство:Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", 2019, ISSN (online):978-619-7433-37-1, ISBN:978-619-7433-36-4 2019
5 Теодора Петкова, Комуникация без граници?, Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите, издателство:НБУ, 2019 2019
6 Теодора Петкова, Защо диалог?, Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2006 и 2007 година, издателство:Издателство „Контекст”, Пловдив, 2008, стр.:271-276, ISBN:978-954-8238-04-5 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодора Петкова, Marketing Communications and the Semantic Web 2021
2 Секционен доклад, Теодора Петкова, Knowledge Graphs From the Perspective of Dialogic Marketing Communications 2021
3 Секционен доклад, Теодора Петкова, Текстът на маркетинговите комуникации в Световната Мрежа 2020
4 Секционен доклад, Теодора Петкова, Семантични технологии: Пресечни точки и перспективи 2020
5 Присъствие, Теодора Петкова, Маркетинговите комуникации в Мрежата: Управление на маркетингов микс или на знания? 2020
6 Секционен доклад, Теодора Петкова, Съдържанието в Мрежата: експлоадирал диалог или писмо в бутилка? 2020
7 Секционен доклад, Теодора Петкова, Knowledge Graphs and the Dialogic Potential of the Web. 2020
8 Присъствие, Теодора Петкова, Диалози ли са пазарите? Как брандовете използват диалогичния потенциал на Мрежата?' 2019