Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Снежина Бисерова
Дисертация д-р
Снежина Колева Бисерова, Силиграфията - безводен метод за повърхнен печат, Национална Художествена Академия - София, Ръководител:Доц. Йохан Йотов 2007
Изложби
1 Снежина Колева Бисерова , Международна “Primo Premio Arte Grafica DIGITALE” -Първа награда за творбата „Интервенции-1“ 2021 Вигонца (Падуа), Италия Ежегоден конкурс в няколко раздела - Класическа и дигитална графика, екслибрис, арт книга и др, организира се от Националната асоциация на италианските грявьори. 2021
2 Снежина Колева Бисерова , Международна “Primo Premio SENIOR Grafica Italiana 21”-Special Mention 2021 Вигонца (Падуа), Италия Формат на конкурса: Ежегоден конкурс в няколко раздела - Класическа и дигитална графика, екслибрис, арт книга и др, организира се от Националната асоциация на италианските гравьори. 2021
3 Снежина Колева Бисерова , Международна “Structures. Between Organic and Geometry” 2021 „Интерграфис“ – Международна академия за графика и интермедия – Киелце, Полша Изложба дигитална графика под надслов “Structures. Between Organic and Geometry” “INTERgraphis” International Academy of Printmaking in Intermedia Space, Kielce 2021 2021
4 Снежина Колева Бисерова , Национална „Камъни“ 2021 Виртуална( онлайн) изложба - СУ „Св. Климент Охридски“ на сайта на ФНОИ Виртуалната самостоятелна изложба „Камъни“ в рамките на проекта „Еко-арт – Арт-еко“ с автор гл. ас. д-р Явор Грънчаров 2021
5 Снежина Колева Бисерова , Международна FEIC -“Fourth Wall” 2021 Тренто, Италия FIIC - е международен фестивал за съвременна графика (четвърто издание), който се провежда в Тренто, Италия и цели да популяризира постиженията на съвременната графика в различните й форми - традиционни и експериментални. Провежда се съвместно с международния театрален фестивал „Фантазиия“ (22 издание). 2021
6 Снежина Колева Бисерова , Международна OPT-Okanagan Print Triennial 2021 2021 Kelowna Art Gallery- Okanagan, Canada Международно графично триенале с двуетапна предварителна селекция и публикуване на каталог на участниците 2021
7 Снежина Колева Бисерова , Международна Print Meet 2021 2021 онлайн – Тракийски университет, Одрин, Турция Втора международна графична изложба /онлайн/ – факултет за изящни изкуства на Тракийски университет, Одрин, Турция. 2021
8 Снежина Колева Бисерова , Национална VIII форум "Малки графични форми 2020 " 2021 Градска галерия, гр. Монтана, България Ежегоден графичен форум за графика, малък формат, организиран от секция "Графика и илюстрация" на СБХ. 2021
9 Снежина Колева Бисерова , Международна Второ международно триенале мини принт „Инталио 2021“ 2021 Галерия „Бял Свят“– Киев, Украина Почетен медал от Второ международно триенале мини принт „Инталио 2021“, Киев, Украина 2021
10 Снежина Колева Бисерова , Международна Второ международно триенале на графиката – Цешин 2021 Цешин, Полша Биеналето се провежда на всеки 2 години и включва раздели за традиционни и за дигитални графични техники.(Настоящето издание е онлайн) 2021
11 Снежина Колева Бисерова , Международна Ежегоден международен форум за графика малък форматLessedra Annual Mini-Print 2021 Галерия Леседра, София, България Ежегоден международен форум за графика малък формат, Lessedra Annual Mini-Print – Галерия Леседра, София, България. /двадесето юбилейно издание/ 2021
12 Снежина Колева Бисерова , Международна Международен графичен мейл-арт проект SEE THINGS IN PERSPECTIVE 2021 Пурмеренд, Нидерландия Тематичен международен мейл-арт проект, организиран от фондация Графейн, Пурмеренд, Нидерландия. 2021
13 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media – /Живопис и смесени техники/ 2021 Галерия Леседра, България Ежегоден международен проект на галерия Леседра, България, посветен на нетрадиционните и смесени форми в живописта, колажа, рисунката и графиката малък формат. В конкурса традиционно се включват много млади автори, част от които - студенти, докторанти и млади учени от ФНОИ, Катедра Визуални изкуства 2021
14 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна изложба „Екслибрис“ – Апатин, Сърбия 2021 Галерия„Меандър“ – Апатин, Сърбия Международен конкурс за екслибрис с цикличен характер. Първа награда в тематичен раздел – „Земя“. 2021
15 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно биенале на графиката – Варна, България 2021 Варна, България Биеналето се фокусира върху класическите графични техники. Провежда се на всеки две години 2021
16 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно графично триенале, Битоля – „Специална награда за развитието на световното съвременно графично изкуство“ 2021 Международно графично триенале, Битоля, Република Северна Македония. Специална награда за развитието на световното съвременно графично изкуство от Международно графично триенале, Битоля, Република Северна Македония.(поради пандемията настоящето издание се провежда онлайн) 2021
17 Снежина Колева Бисерова , Национална Национална изложба Графика „Георги Герасимов“- номинация за почетен сертификат 2021 Градска галерия „Станислав Доспевски“, Пазарджик Национална графична изложба-конкурс на името на Георги Герасимов – Градска галерия „Станислав Доспевски“, Пазарджик. 2021
18 Снежина Колева Бисерова , Национална Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен - номинация за наградата „Сирак Скитник“ и Първа награда в раздел Графика 2021 изложбена зала „Сирак Скитник“ на Художествена галерия „Димитър Добрович“ , Сливен Изложбата се провежда в ежегоден формат. 2021
19 Снежина Колева Бисерова , Международна Трети годишен международен конкурс за абстрактно изкуство „21х21“ 2021 галерия [a] cube, София Международна изложба-конкурс за абстрактно изкуство – малък формат. 2021
20 Снежина Колева Бисерова , Международна Трети международен конкурс за графика 2021 Тракийски университет, Одрин Турция 2021
21 Снежина Колева Бисерова , Международна 10- то Международно биенале на графиката, Дуро, Португалия 2020 Дуро, Португалия Участието е по специалността покана. 2020
22 Снежина Колева Бисерова , Международна 10- то Международно биенале на малките форми, Плевен 2020 Галерия " Илия Бешков ", Плевен, България 2020
23 Снежина Колева Бисерова , Международна 27 Международно биенале на модерния екслибрис, Малборк 2020 Малборк, Полша 2020
24 Снежина Колева Бисерова , Международна Corona Alphabet 2020 Германия, https: //coronaalphabet.de Международен проект за арт книги с автор Райнхилд Герум, Мюнхен, Германия 2020
25 Снежина Колева Бисерова , Международна Daily News /East Meets West/ 2020 Силезийски университет, Катовице, Полша Международен тематичен проект за графика с ръководител проф.Кшищоф Марек Банк, Декан на департамента по изкуства на Силезийски университет в Катовице. Участват университети от 8 държави от Европа и Азия, включително Софийски университет. Ръководител на проекта за България е доц. д- р Снежина Бисерова. Участват още проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, ас. д-р Цвета Петрова, докторант Виолета Апостолова 2020
26 Снежина Колева Бисерова , Международна FISAE Open Ex Libris Competition 2020 2020 Off- Centre Gallery, Bristol, UK Снежина Бисерова е носител на една от шестте равностойни награди за екслибрис присъдена от мемориалния тръст на името на Кейт Уингроув /www.bookplatesociety.org/ 2020
27 Снежина Колева Бисерова , Международна Mirror Face to Face 2020 галерия "Петко Задгорски", Бургас, България Изложбата е част от международен арт проект за графика, който се реализира натериторията на Италия и България 2020
28 Снежина Колева Бисерова , Международна Mirror Face to Face 2020 Градска галерия Стара Загора, България Изложбата е част от международен арт проект за графика, който се реализира натериторията на Италия и България 2020
29 Снежина Колева Бисерова , Международна Mirror Face to Face 2020 Вила Калдоньо, Виченца, Италия Международен кураторски арт проект с автор Валерия Бертезина с участието на графици от България и Италия. В рамките на проекта са реализирани 3 последователни изложби, в Италия и в България, в Стара Загора (градската галерия) и в Бургас, галерия "Петко Задгорски". 2020
30 Снежина Колева Бисерова , Национална VIII форум "Малки графични форми 2020 " 2020 Галерия КО-ОП, София Ежегоден графичен форум за графика, малък формат, организиран от секция "Графика и илюстрация" на СБХ. 2020
31 Снежина Колева Бисерова , Национална Виртуална изложба „Пътища“ 2020 https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 Изложбата е посветена на проф. Георги Бижков, Декан на ФНПП (понастоящем – ФНОИ) през 1994 г. Представената изложба показва различните творчески пътища и посоки на художниците от катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ. 2020
32 Снежина Колева Бисерова , Международна Виртуалната изложба „От Тракия до Троя“ 2020 https://artinitiativesproject.com/thrace-to-troy Международна изложба от постери на тема „От Тракия до Троя“ с участието на преподаватели и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, България и Университет „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция. Представените тук авторски плакати са вдъхновени от артефакти, които са открити на територията на днешна България и Турция и са свързани с изкуството на древна Тракия и древна Троя. Изложбата е по проекта „Арт инициативи 2020“ с автор и ръководител проф. дни Лаура Димитрова. Проектът се реализира със съдействието на ФНИ на СУ. 2020
33 Снежина Колева Бисерова , Международна Дървото на живота днес и утре 2020 https://artinitiativesproject.com/treeoflife Виртуална изложба по проекта „Арт инициативи 2020“ с автор и ръководител проф. дни Лаура Димитрова. Проектът се реализира със съдействието на ФНИ на СУ. В проекта "Дървото на живота днес и утре“ участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", България; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Националната художествена академия, България; Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша; Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска. 2020
34 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна проект "WorldWide Prints" за графика малък формат 2020 Италия Първата от поредица международни изложби графика малък формат - 20 х 20 см, организирана от Associazione Nazionale Incisori Contemporanei-Италия. http://www.facebook.com/WorldWidePrints https://www.incisoricontemporanei.it/sezioni/Collections_1220.htm 2020
35 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Мини-принт – галерия Леседра, България. 2020 Галерия Леседра, София, България Международна ежегодна изложба-конкурс за мини-принт – галерия Леседра, България 2020
36 Снежина Колева Бисерова , Международна „Рози и Лъвове” 2019 Милано, Дворец на регионалния парламент 1. Представителна изложба на български художници, работещи в областта на екслибриса и малката графика - Милано, Палацо Ломбардия - Двореца на регионалния парламент като откриващо събитие на 5-тата Международна екслибрис среща в Бодио Ломнаго, организатори на събитието са: Регионално Правителство на Ломбардия, Генерално Консулство на Република България в Италия, Община Бодио Ломнаго - Италия, Арт Галерия Ларго и Италианска Екслибрис Асоциация 2019
37 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно биенале на графиката Варна, България 2019 Варна, България Най-старото и престижно графично биенале в България, посветено на традиционните графични техники и практики и техните съвраменни приложения. 2019
38 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно графично биенале, Гуанлан, Китай 2019 Гуанлан, Китай Международен графичен форум, който се провежда на всеки 2 г. с прецизна селекция на 2 отделни етапа. 2019
39 Снежина Колева Бисерова , Национална 25 години специалност „Изобразително изкуство“ през 2019 г. 2019 Галерия Алма матер, СУ „Св. Климент Охридски“ Изложба на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“ по повад на 25 годишнината на специалност „Изобразително изкуство“ по проект, финансиран от ФНИ на СУ с ръководител проф. дни Лаура Димитрова 2019
40 Снежина Колева Бисерова , Международна Ex Digitalis Salon 2019 2019 Торун, Полша, Център за съвременно изкуство Международна изложба за дигитален екслибрис 2019
41 Снежина Колева Бисерова , Международна Ex Libris KBK 60 2019 Буда Пеща, Унгария Международна изложба във връзка с 60 годишнината на KBK-Унгария - по покана 2019
42 Снежина Колева Бисерова , Международна Grafiek 2019 - Change-Form&Nature 2019 Хага, Холандия Изложба на специално поканени 7 български графици от сдружението за графично изкуство Stichting Grafein, Холандия с куратори Мария Каптейнс, Айндховен и Георги Колев, директор на галерия Леседра, България 2019
43 Снежина Колева Бисерова , Международна Lessedra Annual Mini-Print 2019 2019 Галерия Леседра, София, България. Ежегоден международен форум за графика малък фолмат, организиран от галерия Леседра, България 2019
44 Снежина Колева Бисерова , Международна Premio Combat Art Prize 2019 Италия Международен ежегоден конкурс за визуални изкуства 2019
45 Снежина Колева Бисерова , Национална VII Форум Малки графични форми 2019 галерия Арт Алея - София. Ежегодна журирана изложба-конкурс Графика малък формат, организирана от СБХ - секция Графика и илюстрация 2019
46 Снежина Колева Бисерова , Национална VII Форум Малки графични форми 2019 Градска изложбена галерия-Стара Загора Национална годишна изложба на секция Графика и илюстрация на СБХ. Настоящето издание е с международно участие. Представен е полския художник, майстор на екслибриса, Кшищоф Марек Бак. 2019
47 Снежина Колева Бисерова , Национална VII Форум Малки графични форми 2019 Градска галерия гр. Монтана, България Национална годишна изложба на секция Графика и илюстрация на СБХ. Настоящето издание е с международно участие. Представен е полския художник, майстор на екслибриса, Кшищоф Марек Бак. 2019
48 Снежина Колева Бисерова , Международна Арт Розалиада 2019 Велико Търново Международна изложба, посветена на любовта и виното - Велико Търново 2019
49 Снежина Колева Бисерова , Национална Градски стени 2019 Галерия Сан Стефано, София,България Самостоятелна изложба "Графика и арт книга", включваща 34 графични творби и арт издание, изпълнени в техника дигитален печат. 2019
50 Снежина Колева Бисерова , Международна Графични ТрансФормации II - Българска и полска графика и арт книга 2019 Българския културен институт – Варшава, Полша Изложбата е част от поредицата от изложби, включени в проект по ФНИ на СУ Графични ТрансФормации II 2019
51 Снежина Колева Бисерова , Международна Графични трансформации-II /Българска графика и арт книга 2019 галерия WA, UMCS, Люблин, Полша изложбата представлява събитие, включено в рамките на проект за художественотворчески форум, финансиран по ФНИ на СУ св.Климент Охридски 2019
52 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media – /Живопис и смесени техники/ 2019 Галерия Леседра, София, България. Ежегодна международна изложба-конкурс за нетрадиционни съвременни арт практики в сферата на малките живописни и графични форми. 2019
53 Снежина Колева Бисерова , Международна Осмо Международно Триенале на графичното изкуство, София, България 2019 Изложбен център Шипка 6, София Най-престижния циклично провеждан на всеки 3 години графичен форум за съвременно графично изкуство, организиран от СБХ, секция Графика и илюстрация 2019
54 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно графично биенале, ROC, Тайван 2018 Национален музей на Тайван Международно биенале на графиката, организирано от Националния музей на Тайван, с публикация в каталога на форума. 2018
55 Снежина Колева Бисерова , Международна „Графични ТрансФормации – Графика и арт книга“ 2018 галерия „Сан Стефано“ – Сан Стефано Плаза, София. Изложбата е в рамките на проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ и с участието на НХА, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ и на преподаватели от департамента по изкуства на университета „Мария Склодовска-Кюри“, Лублин, Полша 2018
56 Снежина Колева Бисерова , Национална „Графични ТрансФормации – Инсталационни графични форми, дигитална графика, арт книга“ 2018 галерия "Етюд", София Изложбата е в рамките на проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ и с участието на НХА, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“). 2018
57 Снежина Колева Бисерова , Национална ENTRANCE / EXIT - съвременна българска графика 2018 Ниш, Сърбия Участие с графична инсталация „The Light Outside-Inside“ - Представителна селекция от графични творби, участвали в експерименталния тематичен кураторски проект на Десислава Христова в рамките на годишната изложба на секция „Графика и илюстрация“ на СБХ. 2018
58 Снежина Колева Бисерова , Национална ENTRANCE / EXIT – съвременна българска графика 2018 Цариброд, Сърбия Участие с графична инсталация „The Light Outside-Inside“ - Представителна селекция от графични творби, участвали в експерименталния тематичен кураторски проект на Десислава Христова в рамките на годишната изложба на секция „Графика и илюстрация“ на СБХ. 2018
59 Снежина Колева Бисерова , Международна IХ Международно графично биенале – Douro, Португалия 2018 Дуро, Португалия. Международен форум на съвременното графично изкуство, който представя творци, изявени в тази сфера с по 2 работи по техен личен избор. Участието е само по специална покана. Публикува се каталог с творби на участниците. 2018
60 Снежина Колева Бисерова , Национална VI Форум Малки графични форми 2018 галерия Арт Алея - София. Национална годишна изложба на секция Графика и илюстрация на СБХ. Настоящето издание е с международно участие. Представен е полския художник, майстор на екслибриса, Кшищоф Марек Бак. В изложбата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от СУ - ФНОИ, катедра Визуални изкуства. Боряна Писарова от 3 курс, специалност Изобразително изкуство бе номинирана за цялостното си представяне в конкурса. 2018
61 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media – /Живопис и смесени техники/ 2018 Галерия Леседра, София, България. Ежегоден международен проект на галерия Леседра, България, посветен на нетрадиционните и смесени форми в живописта, колажа, рисунката и графиката малък формат. В конкурса традиционно се включват много млади автори, част от които - студенти, докторанти и млади учени от ФНОИ, Катедра Визуални изкуства 2018
62 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Мини-принт – галерия Леседра, България. 2018 Галерия Леседра, София, България Ежегоден международен проект на галерия Леседра, България, посветен на най-съвременните тенденции в развитието на малките графични форми. От 2011 Снежина Бисерова е член на международното жури. В конкурса са включени много млади автори, част от които - студенти от ФНОИ, Катедра Визуални изкуства 2018
63 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно графично триенале, Оканаган, Канада. 2018 Канада, Kelowna Art Gallery Триеналето по графика в Оканаган се провежда под патронажа на Department of creative Studies and the Faculty of Creative and Critical Studies at the UBCO. Селекцията на участниците се осъществява на 2 отделни етапа. Публикува се каталог, в който авторите се представят с илюстрация и текст. 2018
64 Снежина Колева Бисерова , Национална Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика – втори (финален) кръг – раздел Графика 2018 Изложбен център Шипка 6, София. Носител на голямата награда в раздел "Графика" от Национален конкурс на Алианц България за съвременно изкуство. 2018
65 Снежина Колева Бисерова , Национална Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика – първи (регионален) кръг – раздел Графика 2018 Изложбен център Шипка 6, София Номинация за награда в раздел Графика за графимната серия "Сенки - IV, V, VI" и участие във финалната фаза на конкурса 2018
66 Снежина Колева Бисерова , Национална Национална изложба (биенале) Приятели на морето за съвременна живопис, графика и скулптура 2018 галерия „Петко Задгорски“, Бургас Национална тематична изложба, която се провежда в гр. Бургас на всеки 2 години. Участие с дигиталните графични листове - "Спомен за море"-I и II. 2018
67 Снежина Колева Бисерова , Международна Трето международно графично биенале, Чачак, Сърбия. 2018 Чачак, Сърбия. Международно графично биенале, съпроводено от научна конференция, посветена на съвременните аспекти в графичното изкуство 2018
68 Снежина Колева Бисерова , Национална Natura Sacra 2017 Галерия Алма Матер – София Самостоятелна изложба, включваща 3 графични серии - 19 графични листа, изпълнени в техниката на дигиталния печат. 2017
69 Снежина Колева Бисерова , Международна Splitgraphic – Международно графично биенале, Сплит, Хърватия 2017 Сплит, Хърватия Участие с 3 графики в online изложбата. 2017
70 Снежина Колева Бисерова , Национална V Форум Малки графични форми 2017 Галерия Арт Алея – София 2017
71 Снежина Колева Бисерова , Национална Изложба Графика „Вход-изход“ 2017 Изложбен център на СБХ - ул..Шипка 6, София Участие с графична инсталация „The Light Outside-Inside“ - експериментален тематичен кураторски проект на Десислава Христова - в рамките на годишната изложба на секция „Графика и илюстрация“ на СБХ. 2017
72 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс за мини-принт – галерия Леседра, България 2017 Галерия Леседра, София, България Участие с 3 графични работи и като член на международното жури. 2017
73 Снежина Колева Бисерова , Международна Международна изложба Екслибрис – Апатин, Сърбия 2017 Галерия Меандър, Апатин, Сърбия. Международно изложение на екслибриси с тематичен характер. 2017
74 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно биенале на графиката, Варна, България 2017 Варна, България Езно от най-старите Биеналета на графиката в Европа, наред с тези в Краков ив Любляна. Приемат се само традиционни графични техники. Творбите се селектират от медународно жури. Публикува се каталог с работи на участниците. 2017
75 Снежина Колева Бисерова , Национална Спирка по пътя 2017 Галерия Дебют - София Самостоятелна изложба Спирка по пътя с участието на ученици от 11кл, специалност „Графика“ на НУИИ „Илия Петров“ от ателието на Снежина Бисерова. 2017
76 Снежина Колева Бисерова , Международна Х Международно графично биенале BIECTR, Квебек, Канада 2017 Квебек, Канада. Селектираните автори се представят с до 7 графични листа. Публикува се каталог на събитието, което се отразява широко чрез множество публикации в медиите и online - на сайта на биеналето. 2017
77 Снежина Колева Бисерова , Национална IV Форум Малки графични форми 2016 Галерия „Арт алея“, София 2016
78 Снежина Колева Бисерова , Международна VIII Международно графично биенале – Douro, Португалия 2016 Дуро, Португалия. Участие по специална покана. 2016
79 Снежина Колева Бисерова , Национална Биенале Тенец 2016 Градска галерия, гр. Монтана, България. Изложбата се провежда на всеки 2 години и е посветена на творчеството на писателя Йордан Радичков 2016
80 Снежина Колева Бисерова , Национална Дигитален екслибрис 2016 Галерия „Етюд“, София Групова изложба с участието на преподаватели, докторанти и студенти от ФНПП, ИИ - СУ „ Климент Охридски“. 2016
81 Снежина Колева Бисерова , Международна Изкуството на конфликта (Art of War) 2016 Галерия Алма Матер – София, Inky Cuttlefish Studios, The Gnome House - London Международен тематичен графичен проект. Д-р Снежина Бисерова е ръководител на проекта от българска страна, съвместно с Анна Алкок (директор на Inky Cuttlefish Studios, Лондон, куратор на проекта от английска страна). Участници в изложбата са преподаватели, докторанти и студенти от СУ - ФНПП, ИИ.Чуждестранни участници са художници и преподаватели от Великобритания, Полша, Германия, Южна Африка и Мексико. Изложбата е реализирана с подкрепата на Културния център на СУ „Климент Охридски“ и галерия „Алма Матер“. 2016
82 Снежина Колева Бисерова , Международна Международен конкурс за екслибрис – Галерия Ларго – Варна, България 2016 Галерия Ларго, Варна, България 2016
83 Снежина Колева Бисерова , Национална Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика 2016 Изложбен център Шипка 6, София. Национален конкурс на Алианц България за съвременна живопис, скулптура и графика – номинация в първи (регионален) и втори (финален) кръг – раздел Графика. 2016
84 Снежина Колева Бисерова , Международна Първо Международно виртуално биенале – Douro, Португалия 2016 Дуро, Португалия. Участие по специална покана. 2016
85 Снежина Колева Бисерова , Международна 2-nd Global Print - Douro, Португалия 2015 Дуро, Португалия. Участие по специална покана. 2015
86 Снежина Колева Бисерова , Международна Hanga Forum Exhibition 2015 Higashi-Chichibu, Japan The 56-th Annual Japan Printsociety Exhibition/56-та годишна изложба на японската графична общност. 2015
87 Снежина Колева Бисерова , Международна Водите разделят, водите ни свързват 2015 Българския културен институт – Варшава, Полша Проект на проф. Бисера Вълева с участници - проф. Бисера Вълева, доц. Анна Цоловска, Десислава Денева, д-р Снежина Бисерова, от полска страна – д-р Барбара Нишиор 2015
88 Снежина Колева Бисерова , Международна Графика малък формат – Токио, Япония 2015 Tama Art University Museum - Токио, Япония Форум за графика малък формат с online каталог, в който всеки селектиран автор участва с по 1 графична работа - (Натюрморт-II) 2015
89 Снежина Колева Бисерова , Национална Дигитален свят 2015 Галерия „Алма Матер“, София Изложбата е реализирана с подкрепата на Културния център на СУ и галерия „Алма Матер“ с участието на 20 автори от ФНПП, ИИ, СУ „Св. Климент Охридски“ 2015
90 Снежина Колева Бисерова , Международна Изложба Графика - самостоятелна изложба с участието на ученици ат НУИИ Ил. Петров, София 2015 Галерия „Chatka Źaka“, културен център на университета Мария Кюри-Склодовска – Люблин, Полша Изложба от графики на Снежина Бисерова, Александра Гогова и ученици от НУИИ „Илия Петров“, изпълнени в техниката силиграфия 2015
91 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно биенале на графиката – Варна, България 2015 Варна, България 2015
92 Снежина Колева Бисерова , Национална Цифрова графика „Генерирани в компютъра, създадени от ръката“ 2015 Галерия Алма Матер – София Самостоятелна изложба - съвместен проект с доц. д-р Анна Цоловска 2015
93 Снежина Колева Бисерова , Национална III Форум Малки графични форми 2014 Галерия „Сезони“, София 2014
94 Снежина Колева Бисерова , Международна XV Биенале за екслибрис и малки графични форми – Oстров Виелкополски, Полша 2014 Oстров Виелкополски, Полша 2014
95 Снежина Колева Бисерова , Международна Втори международен графичен конкурс на GARZAPAPEL Испания 2014 Отличие - участие в изложбата на финалистите. 2014
96 Снежина Колева Бисерова , Международна Конкурс за екслибрис на XXXV Международен конгрес на FISAE, Каталуния – Тарагона, Испания. 2014 Каталуния – Тарагона, Испания Конкурсът се провежда в рамките на XXXV Международния конгрес на FISAE. 2014
97 Снежина Колева Бисерова , Международна Международен конкурс за екслибрис – Галерия Ларго – Варна, България 2014 Галерия Ларго, Варна, България 2014
98 Снежина Колева Бисерова , Международна Международен конкурс за изкуство 30 x 30, Културен център, Зренянин, Сърбия 2014 Културен център, Зренянин, Сърбия Тематична изложба - графика. 2014
99 Снежина Колева Бисерова , Международна Международно Биенале за екслибрис и мини-принт – Гуанджоу, Китай 2014 Гуанджоу, Китай Сертификат за отличен екслибрис и сертификат за отличен мини-принт. 2014
100 Снежина Колева Бисерова , Международна Преподаватели и студенти 2014 VIVACom Art Hall, София 2014
101 Снежина Колева Бисерова , Международна Седмо международно триенале на графиката – София, България. 2014 София, България 2014
102 Снежина Колева Бисерова , Международна Artbook – международна изложба 2013 Национален исторически музей, София, България Почетен диплом от фондация Аматерас – за специални заслуги при организирането и провеждането на София Хартиен Арт Фест 13 и за развитието на хартиеното изкуство в глобален аспект. Изложбата е включена в програмата на V-то издание на София хартиен арт фест - ежегоден проект на фондация Аматерас 2013
103 Снежина Колева Бисерова , Национална II – Форум Малки графични форми 2013 Галерия „Сезони“, София Изложбата е конкурс с ежегоден характер и се организира от секция „Графика и илюстрация“ на СБХ. 2013
104 Снежина Колева Бисерова , Национална Students Feat. Professors 2013 галерия „Дебют“, София, ХГ Силистра 2013
105 Снежина Колева Бисерова , Международна XXIV Международно биенале за екслибрис – Maлборк, Полша 2013 Замък Малборк, Полша. Най-старото Международно биенале за екслибрис в Европа. 2013
106 Снежина Колева Бисерова , Международна Imprima 2012 – Международна графична изложба – Собрал, Бразилия 2012 Собрал, Бразилия 2012
107 Снежина Колева Бисерова , Международна IX Международен конкурс за екслибрис – Гливице, Полша 2012 Гливице, Полша 2012
108 Снежина Колева Бисерова , Национална Екслибрис 2012 Столична библиотека, София Изложба на преподаватели и студенти от ФНПП, ИИ и от НХА, специалност Графика и Книга и печатна графика 2012
109 Снежина Колева Бисерова , Национална Между земята и облаците 2012 Галерия-книжарница София Прес, София Самостоятелна изложба с представяне на библиофилската книга „В градината вали“ (поетичен текст – Вера Ташева), издателски проект и илюстрация, (отпечатана ръчно в техника силиграфия) – Снежина Бисерова 2012
110 Снежина Колева Бисерова , Международна Fu Xian Zhai Международен конкурс за екслибрис и изложба на колекции 2011 Шанхай, Китай Изложението е периодично и освен отделни автори, участват и колекционери на работи от графичния жанр екслибрис. 2011
111 Снежина Колева Бисерова , Международна Първо Международно биенале на гравюрата – Сантос, Бразилия 2011 Сантос, Бразилия 2011
112 Снежина Колева Бисерова , Международна V-то Международно биенале за екслибрис – Контратала, Испания 2010 Тарагона, Испания 2010
113 Снежина Колева Бисерова , Международна Международен конкурс за екслибрис Il Bosco Stregato 2010 Боша, Италия Сертификат за отличие на журито. 2010
114 Снежина Колева Бисерова , Международна Първо Международно Биенале за екслибрис и мини-принт – Гуанджоу, Китай 2010 Гуанджоу, Китай Сертификат за отличен екслибрис и публикация в каталога на събитието. 2010
115 Снежина Колева Бисерова , Международна Шесто международно триенале на графиката – София, България 2010 Изложбен център на СБХ - ул..Шипка 6, София 2010
116 Снежина Колева Бисерова , Международна 7-ти Международен графичен фестивал, Евора, Португалия 2009 Галерия Теоартис, Евора, Португалия Международен формат с тематичен характер 2009
117 Снежина Колева Бисерова , Национална Графиката – посланик 2009 Изложбен център Шипка 6, София Изложба на секция „Графика и илюстрация“ на СБХ, представяща български творци в областта на графиката и илюстрацията, получили награди от международни изложби и конкурси. 2009
118 Снежина Колева Бисерова , Международна Primo Premio Arte Montagna 2008 2008 Club Alpino Italiano, Sezione di Milano, Italy http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/7c040-00045/ 2008
119 Снежина Колева Бисерова , Национална Изложба на преподавателите от катедра Изобразително изкуство – ФНПП, СУ Св. Кл. Охридски, 2008 Изложбен център Шипка 6, София 2008
120 Снежина Колева Бисерова , Международна Пето международно биенале на графиката – Бейджинг 2008 Пекин, Китай, Франкавила ал Маре, Италия, Сант Карл де ла Рапита, Испания Събитието се посвещава на спортната Олимпиада, проведена през същата година. 2008
121 Снежина Колева Бисерова , Международна Първи международен конкурс за графика – малък формат и екслибрис – Изкуството и планината 08 2008 Милано, Италия 2008
122 Снежина Колева Бисерова , Международна Пето международно триенале на графиката – София, България 2007 София, България 2007
123 Снежина Колева Бисерова , Национална Силиграфията – безводен метод за повърхнен печат 2007 Галерия академия, НХА, София Представяне на книгата Силиграфията – безводен метод за повърхнен печат, с автор Снежина Бисерова в рамките на колективна изложба от графични работи на автора и на студенти от специалност Книга и печатна графика, НХА 2007
124 Снежина Колева Бисерова , Национална Силиграфия 2005 Галерия Дебют, София, България. Самостоятелна изложба, представяща за пръв път в България графичната техника Силиграфия, въведена от автора през 2004 г. и тема на докторантски труд, успешно защитен през 2006 г. 2005
125 Снежина Колева Бисерова , Международна ИТАРТ 2003 2003 Пиза, Италия Награда от петото световно изложение за графика и живопис – малък формат, сертификат и участие в груповата изложба на финалистите. 2003
Книга
Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, „Катедра Визуални изкуства“ – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач, ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
Монография
Снежина Бисерова, Силиграфия Безводен метод за повърхнен печат, ISBN:95491479-3-2, ARS Millenniums MMM, София, Рецензирано 2007
Научен проект
1 Снежина Бисерова, ЕКО-Арт/АРТ-Еко , Член, 2021
2 Снежина Бисерова, "Графични трансформации-III. Цифрови и хибридни графични техники", Ръководител, , Номер на договора:80-10-30/18.03.2020 2020
3 Снежина Бисерова, Графични трансформации-II Цифрови и хибридни графични техники, Ръководител, СУ „Климент Охридски“ , Номер на договора:№ 80-10-5 / 09. 04. 2019 2019
4 Снежина Бисерова, Графични ТрансФормации - I“ (Цифрови и хибридни графични техники), Ръководител, , Номер на договора:80-10-37 от 17. 04. 2018 2018
Научно ръководство
1 Снежина Бисерова, Дуенде, СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", сп. ИИ дипломна работа:Анна Икономова 2021
2 Снежина Бисерова, Животът тече, СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", бакалавърска програма Графичен дизайн сп. ГД дипломна работа:Силвина Кованова 2021
3 Снежина Бисерова, Следи, СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", сп. ИИ дипломна работа:Боряна Писарова 2021
4 Снежина Бисерова, Чудотворници , СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", бакалавърска програма Графичен дизайн сп. ГД дипломна работа:Теодора Гигова 2021
5 Снежина Бисерова, Най-хубавото нещо , СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", магистърска програма Графичен дизайн, сп. ГД дипломна работа:Анастасия Цонева 2020
6 Снежина Бисерова, Сътворение, СУ, ФНОИ, катедра Визуални изкуства", сп. ИИ дипломна работа:Стефани Бисерова 2020
7 Снежина Бисерова, Право на живот, СУ „Климент Охридски“ ФНОИ, катедра Визуални изкуства дипломна работа:Венета Стоянова 2019
8 Снежина Бисерова, Сътворение , СУ „Климент Охридски“ ФНОИ, катедра Визуални изкуства дипломна работа:Мария Бонкова 2019
9 Снежина Бисерова, „Минало бъдеще...“, СУ „Климент Охридски“ ФНОИ, катедра Визуални изкуства дипломна работа:Десислава Митова 2018
10 Снежина Бисерова, Традиция, новаторство и индивидуалност в авторските книги. Проект за авторска книга за деца „МЪРМЯУ“ , СУ „Климент Охридски“ ФНОИ, катедра Визуални изкуства дипломна работа:Калина Минчева 2018
Статия в научно списание
1 Снежина Бисерова, Графични трансформации-II, Визуални изкуства и музика, том:1, брой:1, 2020, стр.:190-200, ISSN (online):2683-1392 2020
2 Снежина Бисерова, Графични ТрансФормации - I“ (Цифрови и хибридни графични техники), Електронно списание за наука, култура и образование, брой:10, 2018, стр.:45-78, ISSN (online):2367-6396 2018
3 Снежина Бисерова, Силиграфията – нискотоксична алтернатива за повърхнен печат в художественото образование и в творческата практика на българските художници (10 години по-късно)., Електронно списание за наука, култура и образование, том:online, брой:1, 2014, стр.:55-84, ISSN (online):2367-6396 2014
Статия в поредица
Snejina Bisserova, Waterless Lithography - Siligraphy. A Non-toxic Surface-printing Alternative in the Bulgarian Art Education and in the Creative Practice of the Bulgarian Artists, im:print, том:im:print 2011, редактор/и:Michael Schneider, Philipp Maurer, издателство:Springer Wien New York, 2011, стр.:117-134, ISSN (print):1866-248X, ISBN:978-3-7091-0494-1 2011
Студия в поредица
Снежина Бисерова, Графиката- среда за художествена трансформация на обектите и на визуалния език. Съвременни техники и форми на приложения в дигитализираното общество, СУ - Годишник, кн. Изкуства, брой:113, издателство:Издателство "Св. Климент Охридски ", 2020, стр.:497-527, ISSN (online):2738-7062, Ref 2020