Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Захари Винаров

Author ID (SCOPUS):55233825500

Researcher ID (Web of Science):K-7184-2012

ORCID ID:0000-0003-1857-1840
Научен проект
1 Захари Винаров, "Разработване на методология за създаване и енкапсулиране на протеинови частици" "To develop methodology for creating and encapsulating protein particles", Ръководител, DSM Biomedical B.V., Холандия 2023
2 Захари Винаров, „Encapsulation of protein particles with DSM Biomedical TheraPEATM polyesteramide materials“ „Енкапсулация на протеинови частици в полиестерамидни материали DSM Biomedical TheraPEATM”, Ръководител, DSM Biomedical B.V., Холандия 2023
3 Захари Винаров, Identifying critical bioavailability attributes of amorphous solid dispersions/ Определяне на критичните характеристики на бионаличност на аморфни твърди дисперсии , Ръководител, 2023
4 Захари Винаров, Задълбочено охарактеризиране на аморфни твърди дисперсии при, Ръководител, Янсен, Белгия 2023
5 Захари Винаров, "3D виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства", Ръководител, МОН 2022
6 Захари Винаров, Oхарактеризиране на разтварянето на аморфни твърди дисперсии в биоподобни среди. Advanced characterization of Amorphous Solid Dispersions during dissolution in biorelevant media, Ръководител, Янсен, Белгия 2022
7 Захари Винаров, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
8 Захари Винаров, Mechanistic understanding and prediction of API solubilization in fasted, fed and lipidrich biorelevant media Изследване на механизма на действие и прогнозиране на разтворимостта на активни фармацевтични съставки в биосреди с различно съдържание на липиди, Ръководител, Янсен, Белгия 2021
9 Захари Винаров, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Член, Европейска комисия 2017
10 Захари Винаров, Антипенители за протеинови буфери, Член, BIOKIT R&D Испания 2017
11 Захари Винаров, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди, Член, Productora Alysa SPA, Чили 2017
12 Захари Винаров, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, Член, Unilever, Англия. 2017
13 Захари Винаров, Роля на формата на частиците за контролирано освобождаване на лекарствени вещества, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-225/25.04.2017 2017
14 Захари Винаров, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Англия 2016
15 Захари Винаров, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3171 2016
16 Захари Винаров, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Член, University of Cambridge 2015
17 Захари Винаров, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3125 2014
18 Захари Винаров, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход , Член, University of Cambridge, Номер на договора:3095 2014
19 Захари Винаров, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3112 2014
20 Захари Винаров, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, Член, Unilever, Великобритания 2013
21 Захари Винаров, Разпространение на резултати (COST акция), Член, COST, Номер на договора:3038 2012
22 Захари Винаров, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Член, Unilever, Великобритания 2011
23 Захари Винаров, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия 2009
24 Захари Винаров, Стабилизиране на мехурчета със сапонини и други природни сърфактанти, Член, Unilever, Холандия 2009
25 Захари Винаров, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever, САЩ 2009
26 Захари Винаров, Ензимна активност на междуфазови граници в присъствие на ПАВ, Член, Unilever, Англия. 2005
Научно ръководство
1 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ НА ИТРАКОНАЗОЛ В РАЗТВОРИ НА ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИ СМЕСИ С ФОСФОЛИПИДИ, Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Габриела Ганчева 2020
2 проф. дхн Николай Денков, гл. ас. д-р Захари Винаров, Effect of surfactant structure and pH on Miconazole solubilization, дипломна работа:Virgil Fassel 2019
3 проф. д-р Славка Чолакова, ас. д-р Захари Винаров, Improving the solubility of glibenclamide: effect of surfactant type and pH, дипломна работа:Alvaro Rico 2018
4 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, Ефективна солюбилизация на албендазол в агрегати на анионни повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Габриела Ганчева 2018
5 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗТВОРИМОСТТА НА ИБУПРОФЕН, дипломна работа:Катерина Емилова Стоянова 2015
Статия в научно списание
1 Z. Vinarov, C. Tistaert, J. Bevernage, H. Bohets, Enzymatic prodrug degradation in the fasted and fed small intestine: in vitro studies and interindividual variability in human aspirates , International Journal of Pharmaceutics, vol:649, 2024, pages:123654-0, ISSN (print):18733476, ISSN (online):03785173, doi:10.1016/j.ijpharm.2023.123654, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.91 - 2022), International 2024
2 Z. Vinarov, J. Butler, F. Kesisoglou, M. Koziolek, P. Augustijns, Assessment of food effects during clinical development, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, vol:635, 2023, ISSN (print):0378-5173, ISSN (online):1873-3476, doi:10.1016/j.ijpharm.2023.122758, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.91 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International 2023
3 T. de Waal, J. Brouwers, M. Rayyan, C. Stillhart, L. Vinarova, Z. Vinarov, P. Augustijns, Characterization of Neonatal And Infant Enterostomy Fluids - Part II: Drug Solubility, 642, 2023, pages:123141-0, doi:doi: 10.1016/j.ijpharm.2023.123141, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.91 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
4 S. Tsibranska-Gyoreva, V. Petkov, V. Katev, D. Krastev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Cholesterol Solubilization: Interplay between Phytosterols, Saponins and Lipid Digestion Products, Colloids Surf. A, vol:662, 2023, pages:131052-0, ISBN:doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), PhD 2023
5 Z. Vinarov, Voices in Molecular Pharmaceutics: Meet Dr. Zahari Vinarov, Who Unites Physical Chemistry and Pharmacy to Tackle Fundamental and Industrial Biopharmaceutical Challenges, Mol. Pharmaceutics, vol:20, 2023, pages:5949-5951, ISSN (print):15438384, ISSN (online):15438392, doi:https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.3c00820, Ref, IF, IF (0.93 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2023) 2023
6 J. O'Shea, P. Augustijns, M. Brandl, D. Brayden, J. Brouwers, B. Griffin, R. Holm, A. Jacobsen, H. Lennernäs, Z. Vinarov, Best practices in current models mimicking drug permeability in the gastrointestinal tract, Eur. J. Pharm. Sci. , vol:170, 2022, pages:106098-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.ejps.2021.106098, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.84 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
7 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:302, 2022, pages:102618-0, ISSN (print):0001-8686, doi:10.1016/j.cis.2022.102618, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
8 D. Cholakova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-emulsification in chemical and pharmaceutical technologies, Current Opinion in Colloid & Interface Sci. , vol:59, 2022, pages:101576-0, ISSN (print):1359-0294, doi:10.1016/j.cocis.2022.101576, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
9 Z. Vinarov, B. Abrahamsson, P. Artursson, H. Batchelor, P. Berben, A. Bernkop-Schnürch, J. Butler, J. Ceulemans, N. Davies, D. Dupont, et al., Current challenges and future perspectives in oral absorption research: An opinion of the UNGAP network, Adv. Drug Deliv. Rev., vol:171, 2021, pages:289-331, doi:10.1016/j.addr.2021.02.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (4.08 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
10 Z. Vinarov, M. Abdallah, J. Agundez, K. Allegaert, A. Basit, M. Braeckmans, J. Ceulemans, M. Corsetti, B. Griffin, M. Grimm, et al., Impact of Gastrointestinal Tract Variability on Oral Drug Absorption and Pharmacokinetics: An UNGAP Review, Eur. J. Pharm. Sci., vol:162, 2021, pages:105812-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105812, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.8 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
11 V. Katev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Mechanisms of Drug Solubilization by Polar Lipids in Biorelevant Media, Eur. J. Pharm. Sci., vol:159, 2021, pages:105733-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105733, Ref, IF, IF (0.8 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
12 Vladimir Katev, Sonya Tsibranska-Gyoreva, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Supersaturation and Solubilization upon In Vitro Digestion of Fenofibrate Type I Lipid Formulations: Effect of Droplet Size, Surfactant Concentration and Lipid Type, Pharmaceutics , vol:13, issue:8, 2021, doi:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081287, Ref, IF, IF (6.321 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
13 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, ISSN (print):0268005X, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.471 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
14 Z. Vinarov, G. Gancheva, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, Solubilization of itraconazole by surfactants and phospholipid-surfactant mixtures: interplay of amphiphile structure, pH and electrostatic interactions, Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol:57, 2020, pages:101688-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101688, Ref, IF, IF (2.734 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR ( - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
15 B. Boyd, C. Bergstrom, Z. Vinarov, M. Kuentz, J. Brouwers, P. Augustijns, M. Brandl, A. Bernkop-Schnuerch, N. Shrestha, Successful oral delivery of poorly water-soluble drugs both depends on the intraluminal behavior of drugs and of appropriate advanced drug delivery systems, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol:137, 2019, ISSN (print):0928-0987, ISSN (online):1879-0720, doi:10.1016/j.ejps.2019.104967, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.84 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2019
16 Z. Vinarov, G. Gancheva, V. Katev, S. Tcholakova, Albendazole Solution Formulation via Vesicle-To-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:1130-1138, doi:10.1080/03639045.2018.1438461, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
17 Z. Vinarov, P. Dobreva, S. Tcholakova, Effect of Surfactant Molecular Structure on Progesterone Solubilization, J. Drug. Deliv. Sci. Tec. , vol:43, 2018, pages:44-49, doi:10.1016/j.jddst.2017.09.014, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
18 Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of Surfactant–Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, Mol. Pharm., vol:559, 2018, pages:5741-0, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
19 Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Denitsa Radeva, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Micellar solubilization of poorly water-soluble drugs: effect of surfactant and solubilizate molecular structure, Drug Development and Industrial Pharmacy, 2018, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.63 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
20 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
21 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
22 Katerina Stoyanova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Improving ibuprofen solubility by surfactant-facilitated self-assembly into mixed micelles, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, doi:10.1016/j.jddst.2016.10.011, Ref, Web of Science, MSc 2016
23 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, The mechanism of lowering cholesterol absorption by calcium studied by using an in vitro digestion model, FOOD & FUNCTION, vol:7, issue:1, 2016, pages:151-163, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c5fo00856e, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International 2016
24 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Мechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model, Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
25 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
26 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Atanasov, Vasil, Pantcheva, Ivayla, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Stoyanov, Simeon, Lowering of cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, FOOD & FUNCTION, vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c4fo00785a 2015
27 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
28 Z. Vinarov, Y. Petkova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis. 1. In the absence of bile salts, Langmuir, vol:28, 2012, pages:8127-8139, doi:10.1021/la300366m, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD, MSc 2012
29 Z. Vinarov, Slavka Tcholakova, B. Damyanova, Y. Atanasov, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis: 2. Interplay of emulsifiers and biles, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12140-12150, doi:10.1021/la301820w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD, MSc 2012
30 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In Vitro Study of Triglyceride Lipolysis and Phase Distribution of the Reaction Products and Cholesterol: Effects of Calcium and Bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/c2fo30085k, Ref, Web of Science, International 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владимир Петков, З. Винаров, С. Чолакова, Стабилизиране на преситени разтвори на глибенкламид с помощта на целулозни полимери и жлъчни киселини 2023
2 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Hristina Mircheva, Nikoletta Fotaki, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Drug dissolution modelling based on computational fluid dynamics 2023
3 Секционен доклад, Liliya Vinarova, Christophe Tistaert, Jan Bevernage, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2023
4 Секционен доклад, Теодор Боянов, Л. Винарова, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни вещества в колоидни агрегати в моделни чревни течности 2023
5 Секционен доклад, L. Vinarova, N. Adamov, C. Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2023
6 Секционен доклад, Поля Иванова, Л. Винарова, Т. Боянов, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни лекарствени вещества в моделни чревни течности: ефект от вида на липидите 2023
7 Секционен доклад, Tеодор Боянов, Владимир Петков, Антоанета Трендафилова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Изследване на разтварянето на екстракт от Жълт кантарион в ин витро стомашно-чревна среда 2023
8 Постер, T. Boyanov, L. Vinarova, C. Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Role of lipophilicity for solubilization of neutral and charged drugs in simulated intestinal fluids 2023
9 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Does the type of colloidal aggregates affect drug solubilization and intestinal absorption? 2023
10 Пленарен доклад, Z. Vinarov, Enzymatic drug degradation in the fasted and fed small intestine 2023
11 Постер, Lora Manova, L. Vinarova, S. Tcholakova , Z. Vinarov, Effect of lipid formulation excipients on fenofibrate solubilization during in vitro digestion 2023
12 Постер, Hristina Mircheva, Zahari Vinarov, In vitro enzymatic drug degradation in fed state intestinal fluids 2023
13 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Вася Банкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототипи на продукти на базата на прополисов екстракт 2023
14 Секционен доклад, Йоана Петрова, В. Петков, Л. Винарова, Г. Михов, С. Чолакова, З. Винаров, Методи за енкапсулиране на протеин в полиестерамиден полимер 2023
15 Секционен доклад, Лора Манова, Л. Винарова, С. Чолакова, З. Винаров, Роля на носителите в липидни формулировки върху солюбилизацията на фенофибрат в мицели на жлъчни киселини 2023
16 Пленарен доклад, Z. Vinarov, Physicochemical Approaches for Understanding and Improving Drug Delivery 2023
17 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Colloids and interfaces: the missing link in understanding how advanced oral formulations improve drug absorption 2022
18 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототип на продукт на базата на екстракт от прополис 2022
19 Секционен доклад, Захари Винаров, Владимир Петков, Славка Чолакова, Разработване на аморфни форми на активно вещество чрез разпръсквателно сушене 2022
20 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Slavka Tcholakova, INTERPLAY BETWEEN BULK AGRREGATES, SURFACE PROPERTIES AND FOAM STABILIZATION AT HIGH SUGAR CONCENTRATION 2022
21 Секционен доклад, Liliya Vinarova, Nikolay Adamov, Christophe Tistaert, Jan Bevernage, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2022
22 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Slavka Tcholakova, INTERPLAY BETWEEN BULK AGRREGATES, SURFACE PROPERTIES AND FOAM STABILIZATION AT HIGH SUGAR CONCENTRATION 2021
23 Секционен доклад, Захари ВинароД. Кръстев, З. Винаров, В. Атанасов, С. Чолакова, Н. Денковв, In vitro модел за определяне разпределението на лекарствени продукти между моделна плазма и липидна емулсия 2021
24 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Effect of surfactants and polar lipids structure on drug solubilization in aqueous and biorelevant media 2021
25 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, The impact of excipient-bile interactions on the solubility of poorly-water soluble drugs 2019
26 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Impact of Surfactant-Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media 2019
27 Постер, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility in biorelevant media 2019
28 Постер, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility in biorelevant media 2018
29 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Cost-effective delivery of hydrophobic drugs by surfactant solubilization: fundamental insights for practical applications 2017
30 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, S. Tcholakova, Drug-loaded surfactant micelles in bio-relevant dissolution media: Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility 2017
31 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, S. Tcholakova, Drug-loaded surfactant micelles in bio-relevant dissolution media: Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility 2017
32 Секционен доклад, Захари Винаров, Micellar solubilization of hydrophobic drugs 2016
33 Секционен доклад, Захари Винаров, Micellar solubilization of hydrophobic drugs 2016
34 Секционен доклад, Z. Vinarov, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar solubilization of fenofibrate by saponins and classical surfactants 2015
35 Секционен доклад, Z. Vinarov, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Saponins as novel solubilizing agents for hydrophobic drugs 2015
36 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Vinarova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Reducing lipid bioaccessibility: physico-chemical approaches 2015
37 Секционен доклад, L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, “In vitro study of the factors affecting the distribution of lipid molecules between different phases, formed during triglyceride lipolysis 2014
38 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, V. Atanasov, Iv. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: In-vitro and in-vivo studies 2014
39 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2014
40 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Reducing lipid bioaccessibility: physico-chemical approaches 2014
41 Секционен доклад, Лилия Петрова, Мила Темелска, Златина Митринова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Разделяне на фракции и физикохимично охарактеризиране на триглицеридни масла 2014
42 Секционен доклад, Захари Винаров, Деница Радева, Невсе Даракчи, Славка Чолакова, Николай Денков, Подобряване разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества чрез сапонини и ПАВ 2014
43 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
44 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanism of cholesterol and fatty acid lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
45 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Role of nutrient components for bio-accessibility of cholesterol and lipid digestion products 2013
46 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in in vitro model 2013
47 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2013
48 Секционен доклад, З. Винаров, Л. Петрова, С. Чолакова, Н. Денков, В. Атанасов, Ив. Панчева, Влияние на сапонинови екстракти върху холестерола: ин витро и ин виво експерименти 2013
49 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, In-vitro models for assessment of bio-accessibility of hydrophobic nutrients and drugs 2013
50 Секционен доклад, Л. Петрова, З. Винаров, С. Чолакова, Н. Денков, Роля на киселините и моноглицеридите за солюбилизацията на холестерол в мицелите на жлъчни киселини 2013
51 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
52 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanism of cholesterol and saturated fatty acids lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
53 Секционен доклад, Z. Vinarov, In vitro model for investigation of triglyceride lipolysis and bioavailability of lipophilic components in the intestine 2012
54 Секционен доклад, Vinarov, Z., Damyanova, B. Petkova, R, Atanasov, Y., Tcholakova, S., Denkov, N., Stoyanov, S., Lips, A. , In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
55 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in vitro model 2012
56 Секционен доклад, З. Винаров, Л. Петрова, Б. Дамянова, С. Чолакова, Н. Денков, Механизъм на намаляване на солюбилизирания холестерол от калциеви йони при ин-витро триглицеридна липолиза 2012
57 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Digestion 2012
58 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, S. Stoyanov and A. Lips, In-vitro study of the effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis 2012
59 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
60 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
61 Секционен доклад, Л. Петрова, З. Винаров, Б. Дамянова, С. Чолакова, Н. Денков, Ин-витро изследване на механизма на намаляване на холестерол от сапонинови екстракти 2012
62 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Alatova, Y. Atanasov, Y. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effect of surfactants on lipase activity under conditions mimicking the human digestive tract 2010
63 Секционен доклад, Захари Винаров, Механизъм на отделяне на смесени твърдо-течни маслени фази от твърди подложки 2009
Участие в редколегия
1 Захари Винаров, Frontiers in Drug Delivery, Участие в редколегия 2021
2 Захари Винаров, Journal of Pharmacy and Pharmacology , Участие в редколегия 2020
3 Захари Винаров, Molecules, Участие в редколегия 2020