Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Захари Винаров

Author ID (SCOPUS):55233825500

Researcher ID (Web of Science):K-7184-2012

ORCID ID:0000-0003-1857-1840
Научен проект
1 Захари Винаров, "3D виртуален стомашно-чревен тракт: мултифункционална, персонализирана платформа за изучаване и предсказване на оралната резорбция на лекарства", Ръководител, МОН 2022
2 Захари Винаров, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
3 Захари Винаров, Mechanistic understanding and prediction of API solubilization in fasted, fed and lipidrich biorelevant media Изследване на механизма на действие и прогнозиране на разтворимостта на активни фармацевтични съставки в биосреди с различно съдържание на липиди, Ръководител, Янсен, Белгия 2021
4 Захари Винаров, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Член, Европейска комисия 2017
5 Захари Винаров, Антипенители за протеинови буфери, Член, BIOKIT R&D Испания 2017
6 Захари Винаров, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди, Член, Productora Alysa SPA, Чили 2017
7 Захари Винаров, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, Член, Unilever, Англия. 2017
8 Захари Винаров, Роля на формата на частиците за контролирано освобождаване на лекарствени вещества, Ръководител, ФНИ-СУ, Номер на договора:80-10-225/25.04.2017 2017
9 Захари Винаров, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Англия 2016
10 Захари Винаров, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3171 2016
11 Захари Винаров, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Член, University of Cambridge 2015
12 Захари Винаров, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3125 2014
13 Захари Винаров, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход , Член, University of Cambridge, Номер на договора:3095 2014
14 Захари Винаров, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3112 2014
15 Захари Винаров, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, Член, Unilever, Великобритания 2013
16 Захари Винаров, Разпространение на резултати (COST акция), Член, COST, Номер на договора:3038 2012
17 Захари Винаров, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Член, Unilever, Великобритания 2011
18 Захари Винаров, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия 2009
19 Захари Винаров, Стабилизиране на мехурчета със сапонини и други природни сърфактанти, Член, Unilever, Холандия 2009
20 Захари Винаров, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever, САЩ 2009
21 Захари Винаров, Ензимна активност на междуфазови граници в присъствие на ПАВ, Член, Unilever, Англия. 2005
Научно ръководство
1 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ НА ИТРАКОНАЗОЛ В РАЗТВОРИ НА ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИ СМЕСИ С ФОСФОЛИПИДИ, Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Габриела Ганчева 2020
2 проф. дхн Николай Денков, гл. ас. д-р Захари Винаров, Effect of surfactant structure and pH on Miconazole solubilization, дипломна работа:Virgil Fassel 2019
3 проф. д-р Славка Чолакова, ас. д-р Захари Винаров, Improving the solubility of glibenclamide: effect of surfactant type and pH, дипломна работа:Alvaro Rico 2018
4 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, Ефективна солюбилизация на албендазол в агрегати на анионни повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Габриела Ганчева 2018
5 проф. д-р Славка Чолакова, гл. ас. д-р Захари Винаров, ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗТВОРИМОСТТА НА ИБУПРОФЕН, дипломна работа:Катерина Емилова Стоянова 2015
Статия в научно списание
1 J. O'Shea, P. Augustijns, M. Brandl, D. Brayden, J. Brouwers, B. Griffin, R. Holm, A. Jacobsen, H. Lennernäs, Z. Vinarov, Best practices in current models mimicking drug permeability in the gastrointestinal tract, Eur. J. Pharm. Sci. , vol:170, 2022, pages:106098-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.ejps.2021.106098, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.84 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
2 Z. Vinarov, B. Abrahamsson, P. Artursson, H. Batchelor, P. Berben, A. Bernkop-Schnürch, J. Butler, J. Ceulemans, N. Davies, D. Dupont, et al., Current challenges and future perspectives in oral absorption research: An opinion of the UNGAP network, Adv. Drug Deliv. Rev., vol:171, 2021, pages:289-331, doi:10.1016/j.addr.2021.02.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (4.08 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
3 Z. Vinarov, M. Abdallah, J. Agundez, K. Allegaert, A. Basit, M. Braeckmans, J. Ceulemans, M. Corsetti, B. Griffin, M. Grimm, et al., Impact of Gastrointestinal Tract Variability on Oral Drug Absorption and Pharmacokinetics: An UNGAP Review, Eur. J. Pharm. Sci., vol:162, 2021, pages:105812-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105812, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.8 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
4 V. Katev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Mechanisms of Drug Solubilization by Polar Lipids in Biorelevant Media, Eur. J. Pharm. Sci., vol:159, 2021, pages:105733-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105733, Ref, IF, IF (0.8 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
5 Vladimir Katev, Sonya Tsibranska-Gyoreva, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Supersaturation and Solubilization upon In Vitro Digestion of Fenofibrate Type I Lipid Formulations: Effect of Droplet Size, Surfactant Concentration and Lipid Type, Pharmaceutics , vol:13, issue:8, 2021, doi:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081287, Ref, IF, IF (6.321 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
6 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
7 Z. Vinarov, G. Gancheva, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, Solubilization of itraconazole by surfactants and phospholipid-surfactant mixtures: interplay of amphiphile structure, pH and electrostatic interactions, Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol:57, 2020, pages:101688-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101688, Ref, IF, IF (2.734 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR ( - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
8 B. Boyd, C. Bergstrom, Z. Vinarov, M. Kuentz, J. Brouwers, P. Augustijns, M. Brandl, A. Bernkop-Schnuerch, N. Shrestha, Successful oral delivery of poorly water-soluble drugs both depends on the intraluminal behavior of drugs and of appropriate advanced drug delivery systems, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol:137, 2019, ISSN (print):0928-0987, ISSN (online):1879-0720, doi:10.1016/j.ejps.2019.104967, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.84 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2019
9 Z. Vinarov, G. Gancheva, V. Katev, S. Tcholakova, Albendazole Solution Formulation via Vesicle-To-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:1130-1138, doi:10.1080/03639045.2018.1438461, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
10 Z. Vinarov, P. Dobreva, S. Tcholakova, Effect of Surfactant Molecular Structure on Progesterone Solubilization, J. Drug. Deliv. Sci. Tec. , vol:43, 2018, pages:44-49, doi:10.1016/j.jddst.2017.09.014, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
11 Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of Surfactant–Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, Mol. Pharm., vol:559, 2018, pages:5741-0, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
12 Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Denitsa Radeva, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Micellar solubilization of poorly water-soluble drugs: effect of surfactant and solubilizate molecular structure, Drug Development and Industrial Pharmacy, 2018, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.63 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
13 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
14 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
15 Katerina Stoyanova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Improving ibuprofen solubility by surfactant-facilitated self-assembly into mixed micelles, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, doi:10.1016/j.jddst.2016.10.011, Ref, Web of Science, MSc 2016
16 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai D., Stoyanov, Simeon, Lips, Alex, The mechanism of lowering cholesterol absorption by calcium studied by using an in vitro digestion model, FOOD & FUNCTION, vol:7, issue:1, 2016, pages:151-163, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c5fo00856e 2016
17 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Мechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model., Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
18 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
19 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Atanasov, Vasil, Pantcheva, Ivayla, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Stoyanov, Simeon, Lowering of cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, FOOD & FUNCTION, vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c4fo00785a 2015
20 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
21 Z. Vinarov, Y. Petkova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis. 1. In the absence of bile salts, Langmuir, vol:28, 2012, pages:8127-8139, doi:10.1021/la300366m, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD, MSc 2012
22 Z. Vinarov, Slavka Tcholakova, B. Damyanova, Y. Atanasov, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis: 2. Interplay of emulsifiers and biles, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12140-12150, doi:10.1021/la301820w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD, MSc 2012
23 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In Vitro Study of Triglyceride Lipolysis and Phase Distribution of the Reaction Products and Cholesterol: Effects of Calcium and Bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/c2fo30085k, Ref, Web of Science, International 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Effect of surfactants and polar lipids structure on drug solubilization in aqueous and biorelevant media 2021
2 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Impact of Surfactant-Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media 2019
3 Постер, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility in biorelevant media 2019
4 Секционен доклад, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, The impact of excipient-bile interactions on the solubility of poorly-water soluble drugs 2019
5 Постер, Zahari Vinarov, Vladimir Katev, Nikola Burdzhiev, Slavka Tcholakova, Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility in biorelevant media 2018
6 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, S. Tcholakova, Drug-loaded surfactant micelles in bio-relevant dissolution media: Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility 2017
7 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Cost-effective delivery of hydrophobic drugs by surfactant solubilization: fundamental insights for practical applications 2017
8 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, S. Tcholakova, Drug-loaded surfactant micelles in bio-relevant dissolution media: Impact of surfactant-bile interactions on drug solubility 2017
9 Секционен доклад, Захари Винаров, Micellar solubilization of hydrophobic drugs 2016
10 Секционен доклад, Захари Винаров, Micellar solubilization of hydrophobic drugs 2016
11 Секционен доклад, Z. Vinarov, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar solubilization of fenofibrate by saponins and classical surfactants 2015
12 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Vinarova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Reducing lipid bioaccessibility: physico-chemical approaches 2015
13 Секционен доклад, Z. Vinarov, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Saponins as novel solubilizing agents for hydrophobic drugs 2015
14 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, V. Atanasov, Iv. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: In-vitro and in-vivo studies 2014
15 Секционен доклад, L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, “In vitro study of the factors affecting the distribution of lipid molecules between different phases, formed during triglyceride lipolysis 2014
16 Секционен доклад, Захари Винаров, Деница Радева, Невсе Даракчи, Славка Чолакова, Николай Денков, Подобряване разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества чрез сапонини и ПАВ 2014
17 Секционен доклад, Лилия Петрова, Мила Темелска, Златина Митринова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Разделяне на фракции и физикохимично охарактеризиране на триглицеридни масла 2014
18 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2014
19 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Reducing lipid bioaccessibility: physico-chemical approaches 2014
20 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in in vitro model 2013
21 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2013
22 Секционен доклад, З. Винаров, Л. Петрова, С. Чолакова, Н. Денков, В. Атанасов, Ив. Панчева, Влияние на сапонинови екстракти върху холестерола: ин витро и ин виво експерименти 2013
23 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, In-vitro models for assessment of bio-accessibility of hydrophobic nutrients and drugs 2013
24 Секционен доклад, Л. Петрова, З. Винаров, С. Чолакова, Н. Денков, Роля на киселините и моноглицеридите за солюбилизацията на холестерол в мицелите на жлъчни киселини 2013
25 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
26 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanism of cholesterol and saturated fatty acids lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
27 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Petrova, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanism of cholesterol and fatty acid lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
28 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Role of nutrient components for bio-accessibility of cholesterol and lipid digestion products 2013
29 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in-vitro 2013
30 Секционен доклад, Vinarov, Z., Damyanova, B. Petkova, R, Atanasov, Y., Tcholakova, S., Denkov, N., Stoyanov, S., Lips, A. , In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
31 Секционен доклад, Z. Vinarov, In vitro model for investigation of triglyceride lipolysis and bioavailability of lipophilic components in the intestine 2012
32 Секционен доклад, З. Винаров, Л. Петрова, Б. Дамянова, С. Чолакова, Н. Денков, Механизъм на намаляване на солюбилизирания холестерол от калциеви йони при ин-витро триглицеридна липолиза 2012
33 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Digestion 2012
34 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, S. Stoyanov and A. Lips, In-vitro study of the effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis 2012
35 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
36 Секционен доклад, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
37 Секционен доклад, Л. Петрова, З. Винаров, Б. Дамянова, С. Чолакова, Н. Денков, Ин-витро изследване на механизма на намаляване на холестерол от сапонинови екстракти 2012
38 Секционен доклад, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in vitro model 2012
39 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Alatova, Y. Atanasov, Y. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effect of surfactants on lipase activity under conditions mimicking the human digestive tract 2010
40 Секционен доклад, Захари Винаров, Механизъм на отделяне на смесени твърдо-течни маслени фази от твърди подложки 2009
Участие в редколегия
1 Захари Винаров, Frontiers in Drug Delivery, Участие в редколегия 2021
2 Захари Винаров, Journal of Pharmacy and Pharmacology , Участие в редколегия 2020
3 Захари Винаров, Molecules, Участие в редколегия 2020