Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мария Конова
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анета Деспотова, Мария Конова, 360 часа чуждо-езиково обучение по математика, Юбилейна научна конференция "50 години - врата към образованието и прозорец към света", издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:735-739 2013
2 Анета Деспотова, Мария Конова, 84 часа чуждо-езиково обучение по математика, Юбилейна научна конференция "50 години - врата към образованието и прозорец към света", издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:729-734 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Конова, Правоъгълен триъгълник-тестове за подготовка на знанията 2013
2 Секционен доклад, Мария Конова, Тестове за проверка на знанията при четириъгълник 2013