Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Галина Гончарова
Глава от книга
1 Valentina Gueorguieva, Galina Goncharova, Slavka Karakusheva, “A Home for Our Children": The Bulgarian (Dis)illusion with Democratic Society Thirty Years Later. In: Kavaliauskas, Tomas (ed.) Europe Thirty Years After 1989, 140–172, ISBN:9789004443587, Brill/Rodopi, Leiden, Ref, International 2020
2 Galina Goncharova, Chapter 15 "The Case of the Christiyanka Journal: The Bulgarian Orthodox Charity Network and the Movement for Practical Christianity After World War I". In: Aleksandra Djurić Milovanović, Radmila Radić (eds.). Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe, p.303-322., ISBN:978-3-319-63353-4, Palgrave Macmillan , Cham, CH, Ref, International 2017
3 Galina Goncharova, Chapter 7 "Personal Ideologies of Death: Shaping the (Post)Self in Rituals". In: Coleman, Peter, Daniela Koleva, Joanna Bornat (eds.) Ageing, Ritual and Social Change. Comparing the secular and religious in Eastern and Western Europe, p.135-154. , ISBN:13: 978 1 4094 5215 7, Routledge, Farnham, UK, Ref, International 2013
Дипломна работа
Галина Николаевна Гончарова, Болестта на разума у Ницше и Достоевски, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Александър Кьосев 1999
Дисертация д-р
Галина Николаевна Гончарова, Поколения, поколенчески дискурси и колективни времена : Употреби на генерационните деления в България през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Иван Еленков 2011
Книга
1 Галина Гончарова, Политики на "поколението", ISBN:9789540743691, Унив.изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
2 Božo Repe, Christina Koulouri, Neven Budak, Alexei Kalionski, Kornelija Ajlec, Galina Goncharova, Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, The Cold War, ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International 2016
3 Neven Budak, Alexei Kalionski, Christina Koulouri, Galina Goncharova, et al., Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, War, Divisions, Integration., ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International 2016
Монография
Галина Гончарова , Хроники на замогването и модернизацията в Царство България. Историята на Александър Тенев, ISBN:978-954-28-3415-1, Сиела , София 2021
Научен проект
1 Галина Гончарова, Transforming Anxieties of Ageing in South Eastern Europe/ SEEAGE Project, Член, Фондация Фолксваген , Номер на договора:IOS number T85, 17.01.2023 2023
2 Галина Гончарова, Обновяване на експозиционните зали на Исторически музей – Димитровград, Член, Фондация Америка за България 2023
3 Галина Гончарова, Интернетбазиран инструментариум за изчислителните процедури в алгоритъма на иновативния Метод на сравнителното сканиране (cSM) за обработка, анализ, визуализация и психологическа интерпретация на експериментални данни от тип „избор по предпочитание“, Ръководител, СУ "Св.Кл.Охридски", Номер на договора:Номер 80-10-137 / 20.05.2022 г 2022
4 Галина Гончарова, Семейната история на Александър Тенев, Член, Институт за изследване на близкото минало 2018
5 Галина Гончарова, Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност, Член, ФНИ, Номер на договора:ДH 15/24 от 26.07.2017 2017
6 Галина Гончарова, Читателски практики в България 2018, Член, ФНИ, Номер на договора:ДН 20/1, 11.12.2017 2017
7 Галина Гончарова, Поколенчески модели на справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси, Ръководител, Фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:ДH 05/9 от 14 декември 2016 2016
8 Галина Гончарова, Joint History Project Phase II - Extending the proven tool for Reconciliation to the sensitive recent history of Southeast Europe, Член, EuropeAid/135428/DH/ACT/MULTI 2014
9 Галина Гончарова, In Search of Transcultural Memory in Europe (ISTME), Член, , Номер на договора: IS1203 2012
10 Галина Гончарова, Marking Transitions and Meaning across the Life Course: Memories of Religious and Secular Ceremonies in Eastern and Western Europe, Член, Arts and Humanities Research Council/Economic and Social Research Council - Religion & Society Research Programme (Third Phase), Номер на договора:AH/H008845/1 2010
11 Галина Гончарова, Устна история на комунизма в България (1944-1989), Член, Фондация „Америка за България“ 2010
12 Галина Гончарова, Modernity and Identity Programme: Medical Men vs. Wise Women: Negotiating the Professional Identity of Physicians in Modernity – The Debate on Bulgarian Folk Medicine (late 19th to Early 20th Century), Член, Фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 2009
13 Галина Гончарова, Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистически и постсоциалистически общества, Член, Фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:DO02-104/14.12.2008, Annex №2/21.06.2011 2008
14 Галина Гончарова, Българските национализми: Тангра-национализмът - новите интернет религии, Член, CEE Trust and South-Eastern Academic League 2007
15 Галина Гончарова, Изследователска програма MICROCON:Напрежение и разбирателство между етнорелигиозните общности в България, Член, Европейска комисия 2007
16 Галина Гончарова, Priester und orthodoxe Kirchengemeinde als Faktoren sozialer Integration. Kulturelle Traditionen und zivilgesellschaftliches Potential in Bulgarien. (Projekt 2.II.5) („Свещениците и православните църковни енории като фактори за социална интеграция. Културни традиции и потенциал за развитие на гражданското общество в България“), Член, Баварското министерство на образованието и науката 2003
17 Галина Гончарова, Roles, Identities and Hybrids Project Fellowship Programme:The Public Image of the Bulgarian State Official (Clerk) at the End of 19th and the Beginning of 20th Century, Член, VolkswagenStiftung 2003
18 Галина Гончарова, Българският поколенчески дискурс: идеологическа матрица на социалното време, Член, Дом на науките за човека и обществото 2003
Научно ръководство
1 Галина Гончарова, Музикалните формати в България: Между промотираните таланти и комерсиализираните биографии, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Ирена Куцарова 2022
2 Галина Гончарова, Образът на смъртта.Поглед през призмата на погребалните плочи в Централните гробища от периода на Прехода в България, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Мария Чавдарова 2021
3 Галина Гончарова, Религията в локалната общност , СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Виктория Иванова-Илиева 2021
4 Галина Гончарова, Роли и употреби на колективната памет в писателския процес:Три български романа, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Виктория Лекова 2021
5 Галина Гончарова, Южнокорейската жена между традиционните конфуциански ценности и модерността , СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Дара Карабоева 2021
6 Галина Гончарова, 8 март – метаморфозите на един празник, дипломна работа:Яна Ефремова 2020
7 Галина Гончарова, Зараждането на културната икона: култът към личността на Фрида Кало , дипломна работа:Бояна Желева 2020
8 Галина Гончарова, Политизирането на спорта в СССР и ситуацията в България. Спортът като политически лост по време на студената война., дипломна работа:Ренета Цветанова 2020
9 Галина Гончарова, Естетическото динамизиране на тялото в афро-бразилското бойно изкуство капоейра , дипломна работа:Каролина Гугудис 2019
10 Галина Гончарова, Българската младеж в годините на късния социализъм: „отрицателни явления“ или начин на живот, дипломна работа:Петя Вълкова 2019
11 Галина Гончарова, Конструиране на субекта в медицинската етика в България през 1920-те, дипломна работа:Мартин Томов 2019
12 Галина Гончарова, Сладкарниците през социализма като място на емоционална и културна памет, дипломна работа:Николета Ташева 2019
13 Галина Гончарова, Футболното хулиганство в България: нормативна уредба, съществуващи практики и субкултурни идентичности, дипломна работа:Стела Маринова 2019
14 Галина Гончарова, Конструиране на духовни идентичности. Йога групите в съвременна България, дипломна работа:Жаклин Николова 2018
15 Галина Гончарова, Ловците на бежанци и езикът на омразата в съвременна България: Случаят на Господин Вълев (Динко) , дипломна работа:Габриела Панчева 2018
16 Галина Гончарова, Любовта и фейсбук поколението , дипломна работа:Михаела Джамбазова 2018
17 Галина Гончарова, Ранни употреби на научна фантастика и фентъзи: Наука и магия в творчеството на Клайв Стейпълс Луис, дипломна работа:Александрина Райкова 2018
18 Галина Гончарова, Дебатът за модерните танци в България от 20-те и 30-те години на XX век, СУ дипломна работа:Борислава Пилева 2017
19 Галина Гончарова, Експретно и профанно конструиране на чалгата в България: Случаят Велико Търново, СУ дипломна работа:Михаела Димитрова 2017
20 Галина Гончарова, Съвременни социални и благотворителни практики на Българската православна църква, СУ дипломна работа:Яна Тодорова 2017
21 Галина Гончарова, Антиутопичните модели на детството в ромата "Повелителят на мухите" на Уилям Голдинг и трилогията "Лабиринтът" на Джеймс Дашнър, СУ дипломна работа:Петя Стоянова 2016
22 Галина Гончарова, Революционното изкуство, алтернативи и съпротива. Пърформънсът на Pussy Riot като път към един различен свят, СУ дипломна работа:Валентина Димитрова 2016
23 Галина Гончарова, Винтидж културата и суинг танците в София, СУ дипломна работа:Десислава Иванова 2015
24 Галина Гончарова, Комплексът на Франкенщайн между научната фантастика и високите технологии, СУ дипломна работа:Маргарита Петкова 2015
25 Галина Гончарова, Проекции на жената и метаморфози на женствеността в творчеството на ларс фон Триер ("Порейки вълните", "Догвил", "Антихрист"), СУ дипломна работа:Яна Колева 2015
26 Галина Гончарова, „Метъл до последен дъх”. Всекидневие и ценностни нагласи на българската метъл фен-общност. , СУ дипломна работа:Илияна Чоевска 2014
27 Галина Гончарова, Как различните поколения гледат сериали в България: зрителски нагласи, социални практики и комуникативни модели, СУ дипломна работа:Кристина Дончева 2014
28 Галина Гончарова, Пропаганда и тоталитаризъм: филмът на Лени Рифенщал "Триумф на волята", СУ дипломна работа:Елизабета Зайкова 2014
29 Галина Гончарова, Съвременни тенденции в младежката фантастична литература , СУ дипломна работа:Петя Стоянова 2014
30 Галина Гончарова, inb4 Няма толератност в интернет. Основни прояви и специфики на речта на омразата в интернет, СУ дипломна работа:Петко Карадечев 2013
31 Галина Гончарова, Дамската мода през 60-те години на XX век: идеология, институции и всекидневни практики, СУ дипломна работа:Ангелина Чипева 2013
32 Галина Гончарова, Дебатът за българското чиновничество (1880-1911), СУ дипломна работа:Илия Начев 2013
33 Галина Гончарова, Дуализмът в съвременните вербални и визуални наративи на Йерусалим в контекста на израелско-палестинските отношения, СУ дипломна работа:Стефан Нинов 2013
34 Галина Гончарова, Живи места (еко-селища в България: мотиви за избор на алтернативен начин на живот и участие в антиконсуматорски практики, СУ дипломна работа:Анна-Александра Кацарова 2013
35 Галина Гончарова, Концепция и рецепция на сериала Doctor Who:христологични аспекти на образа на Доктора, СУ дипломна работа:Гинка Белнейска 2013
36 Галина Гончарова, Политики на идентичност на футболните фенове във виртуалното пространство, СУ дипломна работа:Красимир Краев 2013
37 Галина Гончарова, Теософските идеи в творчеството на Николай Райнов, СУ дипломна работа:Ива Георгиева 2013
38 Галина Гончарова, Хранителни навици в процеса на глобализация, СУ дипломна работа:Калин Чалъков 2013
39 Галина Гончарова, Пънкове, скинове и ултраси - между автентичните субкултурни практики и общата идентичност, СУ дипломна работа:Венцислава Миладинова 2012
Статия в научно списание
1 Десислава Ванкова, Галина Гончарова, Научни протоколи и сюжети на наративната медицина , ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна СЕРИЯ "МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ", том:28, брой:1, 2023, стр.:14-20, doi: http://dx.doi.org/10.14748/isuvsme.v28i1.9313, Ref, др. 2023
2 Галина Гончарова, Мъжкото ясновидство и окултното възраждане от междувоенния период в България. Случаят Александър Кръстников, Семинар_BG, брой:24, 2022, ISSN (online):1313-9932, Ref 2022
3 Галина Гончарова, Тайният живот на книгите и поколенията: Генерационни динамики на четенето в България през постсоциализма, Балканистичен форум , том:31, брой:2, 2022, стр.:293-306, ISSN (print):ISSN 1310-3970 , ISSN (online):2535-1265, doi:https://doi.org/10.37708/bf.swu.v31i2.20, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2022) 2022
4 Galina Goncharova, New dynamics of religious death culture in Bulgaria in the post-socialist transition period, Mortality , vol:26, issue:2, 2021, pages:187-201, ISSN (online):1469-9885, doi:https://doi.org/10.1080/13576275.2021.1903187, Ref, Web of Science 2021
5 Галина Гончарова, Патриотичните култове и виртуалните следи на тангра-национализма, Семинар_БГ, брой:20, 2021, ISSN (online):1313-9932, Ref 2021
6 Галина Гончарова, Поколението на прехода в България и сантименталният наратив на увреждането, Критика и хуманизъм , том:55, брой:2, 2021, стр.:87-106, ISSN (print):0861-1718 , Ref 2021
7 Galina Goncsarova, Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején. Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói , Aetas, vol:35, issue:4, 2020, pages:70-84, ISSN (print):0237-7934 , ISSN (online):1587-1258, Ref 2020
8 Галина Гончарова, Емоционални наративи и емоционални общности в контекста на родителската грижа за хора с увреждания в България, Социологически проблеми, том:51, брой:1, 2019, стр.:38-58, ISSN (print): , ISSN (online):2603-4131, Ref 2019
9 Галина Гончарова, Поколения и житейски кризи, NotaBene , брой:45, 2019, ISSN (online):1313-7859, Ref, (European Reference Index for the Humanities and th) 2019
10 Галина Гончарова, Българското „духовно възраждане“ в междувоенния период: мистични общности, морализаторски проекти и националистични програми, Критика и хуманизъм , том:50, брой:2, 2018, стр.:29-45, ISSN (print):0861-1718, Ref, др. 2018
11 Галина Гончарова, Излишните личности/идентичности: Биографични разкази и мобилизации около грижата за деца с увреждания, Пирон , брой:16, 2018, ISSN (online):2367-7031. 2018
12 Галина Гончарова, Образованите лекари срещу неуките баби:българският дебат за народната медицина от края на XIX и началото на XX век , Балканистичен форум, брой:2, 2018, стр.:63-74, ISSN (print):1310-3970, Ref 2018
13 Галина Гончарова, Романтическите увлечения на социалистическите личности, Семинар_BG, брой:17, 2018, ISSN (online):1313-9932, Ref 2018
14 Galina Nikolaevna Goncharova, Getting inside the migrants’ world(s): Biographical interview as a tool for (re)searching transcultural memory, Crossings: Journal of Migration & Culture , том:7, брой:1, 2016, стр.:43-61, ISSN (print):ISSN 2040-4344 , ISSN (online):ISSN 2040-4352 , doi:http://dx.doi.org/10.1386/cjmc.7.1.43_1, Ref, др. 2016
15 Galina Goncharova, Teodora Karamelska, Jugend in Bulgarien: wirtschaftliche Sackgassen und religiöse Wahlmöglichkeiten, OST-WEST. Europäische Perspektiven, брой:2, 2016, стр.:123-128, ISSN (print):1439-2089, Ref, др. 2016
16 Галина Гончарова, Живата памет и не-живото тяло в биографични наративи за смъртта, NotaBene, брой:32, 2016, ISSN (online):1313-7859, Ref, др.(European Reference Index for the Humanities and th) 2016
17 Галина Гончарова, За (не)възможността на колективните биографии, Пирон , брой:8, 2014, ISSN (online):2367-7031, Ref 2014
18 Галина Гончарова, Теодора Карамелска, Образи на социализма в биографичен контекст: религиозната перспектива към близкото минало в България и Румъния, Социологически проблеми, брой:1-2, 2014, стр.:196-220, ISSN (print):0324-1572 , ISSN (online):2603-4131, Ref 2014
19 Галина Гончарова, Теодора Карамелска, Изобретяване на православните традиции: религиозността в постсоциалистически контекст, Seminar_BG, том:www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy9/item/398, брой:9, 2013, ISSN (online):1313-9932, Ref 2013
20 Галина Гончарова, «(Де)християнизация на смъртта в Европа: Случаите на Великобритания, България и Румъния, Християнство и култура, том:6, брой:73, 2012, стр.:84-89, ISSN (print):1311 – 9761, Ref 2012
21 Галина Гончарова, Доставчици-потребители на медицинско знание в бг мрежата: от личната отговорност към знанието към „спасението“ в холистичните терапии, Seminar_BG, 2012, ISSN (online):1313-9932, Ref 2012
22 Galina Goncharova, The Heroic Weakness: the Bulgarian Man Facing the Death of the National Ideal, Women's History Review, том:20, брой:4, 2011, стр.:579-588, ISSN (print):0961-2025 , ISSN (online):1747-583X, doi:10.1080/09612025.2011.599614, Ref 2011
23 Галина Гончарова, Между обществения договор и любовта към отечеството: Освобождението и инициацията на българските културни елити, Критика и хуманизъм, том:37, брой:2, 2010, стр.:183-202, ISSN (print):861-1718 , Ref 2010
24 Галина Гончарова, Политики на поколението (във вестниците Народност и Дунавска зора) , Критика и хуманизъм, том:33, брой:3, 2010, стр.:183-202, ISSN (print):0861-1718, Ref 2010
25 Галина Гончарова, Отвъд границите на поколението, Критика и хуманизъм, том:29, брой:2, 2009, стр.:285-300, ISSN (print):0861-1718 , Ref 2009
26 Галина Гончарова, Публичните образи на българския чиновник от края на XIX и началото на XX век, Социологически проблеми, брой:3-4, 2007, стр.:183-202, ISSN (print):0324-1572 , ISSN (online):2603-4131 2007
27 Галина Гончарова, „Млади” и „Стари” и публичните режими на социалното време, Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, том:4, 2006, стр.:194-201, ISSN (print):1313-8960 2006
28 Галина Гончарова, "Гастролът" на психопатологията в България в края на XIX и началото на XX век, Балканистичен форум, брой:1-2-3, 2004, стр.:67-71, ISSN (print):1310-3970 2004
29 Галина Гончарова, Разум/болест в "прочити" на (нео)просвещението през XIX век, Критика и хуманизъм, том:17, брой:1, 2004, стр.:91-111, ISSN (print):0861-1718 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Галина Гончарова, Фигурите на доверието и културните елити през социализма: Историята на Любомир Левчев, 30 [тридесет] години специалност „Културология“, редактор/и:Галина Гончарова, Цветелин Степанов, Кирил Василев , издателство:УИ "Св.Кл.Охридски", 2021, стр.:145-171, ISBN:978-619-90423-5-9, Ref 2021
2 Галина Гончарова, Теодора Карамелска, Смъртта и отвъдният живот в генерационна перспектива: от социалистическото погребение до личния рай, Възрастта при социализма - поколения в семейсвото и обществото, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива, 2019, стр.:224-262, ISBN:987-954-320-682-7 2019
3 Galina Goncharova, Forced Transcultural Memory: The Exile and Return of the Bulgarian Turks, In Search of Transcultural Memory in Europe, редактор/и:Törnquist-Plewa, Barbara; Bernsand, Niklas; La Rosa, Marco, издателство:The Centre for European Studies (CFE) at Lund University , 2017, стр.:59-72, ISSN (online): 1654-2185, ISBN: 978-91-984146-0-8, Ref 2017
4 Галина Гончарова, Социалистическите биографии на поета, Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото, редактор/и:Александър Кьосев, Даниела Колева, издателство:Сиела, 2017, стр.:185-203, ISBN:9789542823261 2017
5 Галина Гончарова, Любовта към поета / поезията в писма и социалистическите мащаби на младата литературна звезда, Любовта при социализма. Образци, образи, табута., редактор/и:Даниела Колева, издателство:ЦАИ / Издателство "Рива", 2015, стр.:121-145, ISBN:9789543204946 2015
6 Галина Гончарова, Смъртта на ветераните (Социалните програми и "исторически работи" на поборническо-опълченските дружества" в края на XIX век), Философски семинари. Гьолечица – 30 години. Юбилеен сборник., редактор/и:Цочо Бояджиев, Стоян Асенов , издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2015, стр.:123-134, ISBN:978-954-07-3929-8 2015
7 Галина Гончарова, Смъртта в жизнения свят на социализма, Смъртта при социализма - героика и постгероика, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива, 2013, стр.:248-269, ISBN:9789543204441 2013
8 Галина Гончарова, Тангра национализмът: Новите интернет религии, Българските национализми (CEE Trust and South-Eastern Academic League ) , 2009 2009
9 Галина Гончарова, Игри, автомати, спорт – „моралното удоволствие” срещу „безполезното увлечение”.(Бележки към дебата за националното възпитание в междувоенното време), Политики на репрезентация, редактор/и:Даниела Колева, Галина Гончарова, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2008, стр.:177-185, ISBN: 9789540725727, Ref 2008
10 Галина Гончарова, 1. Българският поколенчески дискурс – идеологическа матрица на социалното време (краят на XX и първата половина на XX век) , Културата: граници и съседства. Сб. в чест на проф. Иван Стефанов, редактор/и:Даниела Колева, Мая Грекова, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2005, стр.:284-300, ISBN:954-07-2139-3 2005
11 Галина Гончарова, Социалната роля на българската православна църква (Списание „Християнка” и дискурсивната среда на религиозния размисъл за благотворителността от 30-те години на XX век), Обществено подпомагане и социална работа в България. История, Институции, Идеологии, Имена, редактор/и:Кристина Попова, Милена Ангелова , издателство:Югозападен университет «Неофит Рилски» - Благоевград, 2005, стр.:73-82, ISBN: 954-680-366-9 2005
Студия в научно списание
1 Ina Dimitrova, Galina Goncharova, “Who Will Take Better Care of Him Than Me?!” Perpetuating Institutional Culture in Families of Children with Disabilities in Bulgaria, Societies , vol:13, issue:7, 2023, pages:166-0, doi:https://doi.org/10.3390/soc13070166, Ref, Web of Science, IF (2.1 - ), Web of Science Quartile: Q2 (2023), SCOPUS, SJR (0.422 - 2011), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
2 Галина Гончарова, Ина Димитрова, Пространства на затваряне и динамики на институционализация:Семейната грижа за хора с увреждания в България, Критика и хуманизъм, том:59, брой:2, 2023, ISSN (print):0861-1718 , Ref 2023
Студия в сборник (на конференция и др.)
Галина Гончарова, Грижа за живот с увреждане и алтернативен социален тайминг, Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм, редактор/и:Стоян Ставру, Теодора Карамелска , издателство:Фондация "Медийна демокрация", 2021, стр.:16-48, ISBN:978-619-90423-5-9 2021
Съставителска дейност
Галина Гончарова, Цветелин Степанов, Кирил Василев, 30 [тридесет] години специалност „Културология“. Юбилеен сборник., ISBN:978-954-07-5320-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Галина Гончарова, Научни сюжети и протоколи на наративната медицина 2023
2 Секционен доклад, Галина Гончарова, Грижата като личен опит и социална политика 2023
3 Секционен доклад, Галина Гончарова, Doing Biographical Research on Аging and Care in Bulgaria 2023
4 Секционен доклад, Галина Гончарова, Visualizing and Narrating Disabilities in Protests: Towards History of Parental Activism in Bulgaria 2023
5 Секционен доклад, Галина Гончарова, Caring Society ‘Under Construction?’ Post-Socialist Biographical Narratives of Care and Aging with Dignity in Bulgaria and Romania 2023
6 Секционен доклад, Галина Гончарова, Модели на мъжкото ясновидство в междувоенния период в България 2023
7 Секционен доклад, Галина Гончарова, Deconstructing Generations in Narratives of Family Care for People with Dementia 2022
8 Секционен доклад, Галина Гончарова, Carers' Narratives of Deinstitutionalization in Bulgaria: Between Over-responsible Parenting and Generational Antisystemic Sentiments 2022
9 Секционен доклад, Галина Гончарова, The Care for People with Dementia in Bulgaria: Between Over-Responsibility to the Family and Distrust in Public Health Services 2022
10 Секционен доклад, Галина Гончарова, Исторически траектории на модернизацията в България и мистични преживявания 2022
11 Секционен доклад, Галина Гончарова, Загубата и преразпределението на собствеността в биографични интервюта (в началото на режима) 2022
12 Секционен доклад, Галина Гончарова, “A Home for Our Children”: The Bulgarian (Dis)illusion with Democratic Society Thirty Years Later 2021
13 Секционен доклад, Галина Гончарова, Във и извън всекидневието на живота с увреждане 2021
14 Секционен доклад, Галина Гончарова, Поколенчески контексти на грижата в България 2020
15 Секционен доклад, Галина Гончарова, Емоционални наративи и емоционални общности в контекста на родителската грижа за хора с увреждания в България 2019
16 Секционен доклад, Галина Гончарова, Emotional Practices and Emotional Communities of Carers for Intellectually Disabled People in Bulgaria 2018
17 Секционен доклад, Галина Гончарова, Поетическите светове на социалистическите личности 2018
18 Секционен доклад, Галина Гончарова, Неформалната грижа и поколенческите модели за справяне с житейски кризи: представяне на проект 2018
19 Секционен доклад, Галина Гончарова, Социалистическо възпитание на чувствата 2018
20 Секционен доклад, Галина Гончарова, Empowering Shared Identities and Social Solidarities through Narratives: The Case of Parents of Disabled Children in Bulgaria 2018
21 Секционен доклад, Галина Гончарова, Излишните личности/идентичности: биографични разкази и мобилизации около грижата за деца с увреждания 2017
22 Секционен доклад, Галина Гончарова, Поколения и житейски кризи 2017
23 Секционен доклад, Галина Гончарова, Generational (non)religious visions on death and afterlife in biographical and group interviews: personal and social dimensions 2017
24 Секционен доклад, Галина Гончарова, Поколението като инструмент за изследване на житейски кризи 2017
25 Секционен доклад, Галина Гончарова, Love Stories from the Times of the “Mature Socialism”: The Case of the Female Admirers of the Bulgarian Young Poet Kalin Yanakiev 2016
26 Секционен доклад, Галина Гончарова, Миграциите на българските турци в биографични наративи и политически употреби 2015
27 Секционен доклад, Галина Гончарова, Какво остава от човека? Живата памет и не-живото тяло в биографични наративи за смъртта 2015
28 Секционен доклад, Галина Гончарова, Теодора Карамелска, Там откъдето никой не се е върнал: утопични представи за живота след смъртта 2015
29 Секционен доклад, Галина Гончарова, Генерационни представи за живота след смъртта 2014
30 Секционен доклад, Галина Гончарова, Getting into the Migrant’s World(s): Biographical Interviews as a Tool for (Re)searching Transcultural Memory 2014
31 Секционен доклад, Галина Гончарова, Теодора Карамелска, The Religious Memory of Socialism in a Biographical Context 2013
32 Секционен доклад, Галина Гончарова, (Non)traumatic Memory of Exile and the constructing of Transnational Identities: Bulgarian Turks on the Road to Democracy and Mobility 2013
33 Секционен доклад, Галина Гончарова, Distributors of Trust among Cultural Elites:The Case Of Bulgarian Poet Lubomir Levchev 2013
34 Секционен доклад, Галина Гончарова, Eмилия Карабоева, Social recognition of Death: Patterns of Commemorating Death during Socialism 2012
35 Секционен доклад, Галина Гончарова, The Invention of Orthodox Traditions 2012
36 Секционен доклад, Галина Гончарова, Revival of Christian Death in Post-Socialist Europe? The Cases of Bulgaria and Romania 2012
37 Секционен доклад, Галина Гончарова, Personal Ideologies of Death 2011
38 Секционен доклад, Галина Гончарова, Civilization and Mental Derangement: The reception of the Psychopathology in Bulgaria (1878-1910) 2009
39 Секционен доклад, Галина Гончарова, Medical Men vs. Wise Women: The Debate on the Bulgarian Folk Medicine (late 19th to Early 20th century) 2008
40 Секционен доклад, Галина Гончарова, Heroic Weakness: Bulgarian Man Facing the Death of the National Ideal 2007
41 Секционен доклад, Галина Гончарова, Histories from the Right: ‘The Traditions of the Fatherland’ and the Organizing of the Bulgarian Right Publicity 2006
42 Секционен доклад, Галина Гончарова, The New Publicity of the Bulgarian Priest 2005
43 Секционен доклад, Галина Гончарова, The Social Role of the Bulgarian Orthodox Church 2004
Участие в редколегия
Галина Гончарова, Пирон, Участие в редколегия 2016