Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Магдалена Стефанова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-2713-7843
Изложби
1 Магдалена Ивайлова Стефанова , Международна Международна селскостопанска изложба “АГРА” 2016 Пловдив, България 2016
2 Магдалена Ивайлова Стефанова , Международна EuroTier 2016 Германия 2016
3 Магдалена Ивайлова Стефанова , Международна RinderAllianz 2016 Германия 2016
4 Магдалена Ивайлова Стефанова , Национална Перспективи пред пазарите на земеделска продукция в България и ЕС 2016 София, България Тема на презентацията: “Как фермерите могат да повишат приходите си чрез софтуерни системи за управление? Какво наричат иновация големите световни стопанства? 3 ключови фактора и успешни примери.” Програма: http://events.idg.bg/bg/2016/agriculture/184/agenda 2016
Научен проект
1 Магдалена Стефанова, KATANA - Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector, Член, Европейска комисия, Номер на договора:691478 2016
2 Магдалена Стефанова, SmartFarm, Член, European Institute of Innovation & technology 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Magdalena Stefanova, Precision Poultry Farming: Software Architecture Framework and Online Zootechnical Diary for Monitoring and Collaborating on Hens’ Health, Communications in Computer and Information Science" series (Volume number CCIS 953, Publisher:Springer, 2018, Web of Science, International 2018
2 Magdalena Stefanova, Precision Poultry Farming: Monitor and Collaborate on Health and Welfare of Laying Hens through Online Zootechnical Diary, HAICTA 2017 Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, editor/s:Michail Salampasis * Alexandros Theodoridis ** Thomas Bournaris ***, 2017, pages:39-45, Ref, Web of Science, International 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, The role of ICT in Livestock Farming and Agriculture 2018
2 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, SmartFarm 2017
3 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Прецизно животновъдно управление 2017
4 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Animal health monitoring and management through data recording systems and e-networking​ 2017
5 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Precision Poultry Farming: Monitor and Collaborate on Health and Welfare of Laying Hens through Online Zootechnical Diary 2017
6 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Облачна ERP за яйцеферми 2016
7 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Oблачна ERP за яйцеферми 2016
8 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, IoT solutions for agriculture 2016
9 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, “Как фермерите могат да повишат приходите си чрез софтуерни системи за управление? Какво наричат иновация големите световни стопанства? 3 ключови фактора и успешни примери.” 2016
10 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Агроиновации: Примери за цифровата трансформация на земеделието в ЕС 2016