Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Елица Ефремова
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iglika Milosheva, Elica Efremova, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Junior Achievement Entrepreneurship Student Companies Predictive Models Analysis, Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация, 2012, стр.:79-90, ISBN:978-954-323-989-4, PhD 2012
2 Elica Efremova, Iglika Milosheva, Kaloyan Haralampiev, Petko Ruskov, Junior Achievement Student Company Competitions Analysis, Авангардни научни инструменти в управлението, 2012, стр.:86-98, ISSN (online):1314-0582, PhD 2012
3 Petko Ruskov, Kaloyan Haralampiev, Iglika Milosheva, Elica Efremova, Practical Educational Challenges with Business Analytics, Статистика, информационни технологии и комуникации, 2012, pages:567-577, ISBN:978-954-644-308-3, PhD 2012
4 Kaloyan Haralampiev, Elica Efremova, Iglika Milosheva, Petko Ruskov, Application of Classification Trees for JA Entrepreneurship Competitions Analysis, International Scientific Conference UNITECH, 2011, стр.:351-356, ISSN (print):1313-230X, ISSN (online):2603-378X, PhD 2011