Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Вероника Яврукова
Научен проект
1 Вероника Яврукова, "Механизми на омокряне и миещо действие на нано-хетерогенни мицеларни фази - роля на летливите компоненти и на повърхността", Член, ФНИ, МОН 2023
2 Вероника Яврукова, "Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти", Sulfonated methyl esters in home and personal care applications, Член, KLK OLEO, Малайзия, Номер на договора:3372 2019
3 Вероника Яврукова, „Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ“, Член, МОН, Номер на договора:2825 2018
4 Вероника Яврукова, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ, Номер на договора:3219 2016
5 Вероника Яврукова, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН, Номер на договора:2773 2016
6 Вероника Яврукова, "Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности", "Analytical model of core PC surfactant chassis and their sensitivity to physical and chemical instability", Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
7 Вероника Яврукова, Молекулярни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, “Molecular mechanisms of the cleaning process – toward smart cleaning formulations”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 2014
8 Вероника Яврукова, Взаймодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, “Bubble-wall interactions in relation to hydrophobin stabilized foams”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3079 2013
Статия в научно списание
1 K. Danov, R. Stanimirova, P. Kralchevsky, T. Slavova, V. Yavrukova, Y. Ung, E. Tan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of Ionic Surfactants Below Their Krafft Point in Mixed Micellar Solutions: Phase Diagrams for Methyl Ester Sulfonates and Nonionic Cosurfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:601, 2021, pages:474-485, Ref, SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
2 V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters, J. Surfactants Detergents, vol:23, 2020, pages:617-627, doi:10.1002/jsde.12393, Ref, Web of Science, IF (1.672 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.449 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
3 V.I. Yavrukova, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, Adv. Colloid Interface Sci., vol:275, 2020, pages:1-18, doi:10.1016/j.cis.2019.102062, Ref, Web of Science, IF (8.243 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
4 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.753 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
5 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.075 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
Участие в конференция
1 Постер, Diana Kovacheva, Veronika Yavrukova, KrastankaMarinova, Jordan Petkov, Wettability and morphology of cationic surfactant layers in the presence of nonionic surfactant on hard substrates 2023
2 Постер, Diana Kovacheva, Veronika Yavrukova, Krastanka Marinova, Jordan Petkov, Wettability and morphology of cationic surfactant layers in the presence of nonionic surfactant on hard substrates 2023
3 Секционен доклад, V. Yavrukovа, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y. W. Ung, A. T. Kim Suan, Hui Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
4 Секционен доклад, V. Yavrukova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y.W. Ung, A.T.K. Suan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
5 Постер, V. Yavrukova , G. Radulova , K. Danov, Hui Xu , Y.W. Ung, J. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles 2022
6 Постер, V.I. Yavrukova, D.N Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters 2019
7 Секционен доклад, G.M. Radulova, V.I. Yavrukova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, Rheology of concentrated micellar solutions with sulfonated methyl esters: synergism upon mixing in detergent formulations 2019
8 Постер, D.N. Shandurkov, V.I. Yavrukova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, New cleaning formulations based on biodegradable sulfonated methyl esters of fatty acids 2019
9 Секционен доклад, В.И. Яврукова, Д.Н. Шандурков, К.Г. Маринова, П.А. Кралчевски, Й.Т. Петков, Y-W. Ung, Почистващи свойства на Смесени разтвори на сулфонирани метил естери на мастни киселини 2019
10 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
11 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonate methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: interfacial and micellar properties 2017
12 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
13 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
14 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Й.Т. Петков, Сулфонирани метил естери на мастните киселини във водни разтвори: адсорбционни и мицеларни свойства 2016
15 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
16 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Поведение на пяна на хидрофобин HFBII в контакт с подложки от стъкло и PET и изследване на адсорбцията му върху подложките чрез AFM 2015