Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Илина Амер
Дисертация д-р
Илина Нурелдин Амер, "Conceptual Differences Between the Anglo-Saxon and the Continental Legal Systems and Their Impact on Translating Legal Texts and Legal Terminology", СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Мариана Карагьозова-Финкова 2018
Научен проект
1 Илина Амер, Learn Foreign Languages Anytime Anywhere by LinguaNet, Член, Секторна програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската комисия,2006 г. учене на чужди езици в електронна платформа, Ръководител, Европейска комисия 2006, Номер на договора:2005-BG/05/B/F/LA-166019 2006 2006
2 Илина Амер, Language4Law, Член, CEELI 2005
3 Илина Амер, English for Career Counsellors, Член, 2003
4 Илина Амер, Promoting a Lifetime of Vocationally Oriented Language Learning, Член, Програма "Леонардо да Винчи", , Член, програма "Леонардо да Винчи", Номер на договора:132 078 2002
Превод на статия
1 Илина Амер, METHODOLOGICAL APPROACH TO RESEARCHING FRAGMENTS OF STUCCO MURAL PLASTERS OF THRACIAN TOMBS, София, International 2019
2 Илина Амер, Motivation of the proposal for target funding of the Alexandrovo tomb research carried out by non-destructive methoths , софиа, International 2019
3 Илина Амер, The Role of Courts in the Application of the Tax Legislation in Bulgaria, София 2019
4 Илина Амер, ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПРАВОМОЩИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , София 2019
Редактор на издание реферирано
Илина Амер, American Journal of Case Reports, Редактор на издание реферирано 2023
Статия в научно списание
1 Иво Цеков, Илина Амер, The Role of Desinformation on the Digital Space for Contemporary Public and International Security, Мисъл, слово, текст, vol:14, 2023, Ref, Web of Science 2023
2 Gergana Boyanova, Ilina Amer, The Phenomenon of Specialized Laanguage - Fundamental Issues and New Perspectives, Philologia, issue:41, 2022, pages:46-59, ISSN (print):0204-8779, Ref 2022
3 Иво Цеков, Илина Амер, Нюанси, амбиции и заплахи в реториката на Ким Чен Ун, Геополитика, брой:4-5, 2022 2022
4 Амер, И., Петрова, В., Проект "Английски език за консултанти по професионална реализация" - да прекрачиш границите в интеркултурната комуникация. Нови измерения на комуникативната компетентност, Чуждоезиково обучение, брой:3, 2005, стр.:44-49, ISSN (print):0205-1834 2005
Статия в поредица
Ilina Amer, On Translating Legal Terminology and the Challenges It May Present, Език и префесионална комуникация, том:Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, брой:2, редактор/и:Г. Боянова, К. Трендафилова, М. Ненов. М. Маркова, Д. Витанова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:214-222, doi:ISBN 978-954-07-4230-4, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Gergana Boyanova, Ilina Amer, SPECIALISED LANGUAGES: Building up worlds , STUDIA PHILOLOGICA, Доклади от Международна научна конференция "Езици, култури, комуникации" 2019, Publisher:Университетско издателство – ВТУ, 2021, ISSN (print):ISSN: 2534-918X, ISSN (online):ISSN: 2534-92, Ref 2021
2 Ilina Amer, Martin Nenov, Perspectives in Teaching Legal English for Vocational Purposes to Various Kinds of Students, IX Международна научна конференция Наука и образование в дигиталната ера, Publisher:МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” – ВАРНА, 2020, pages:72-78, ISBN:ISBN 978-619-221-283-4 2020
3 Amer, I., "The Impact of Translation In Teaching Legal English For Vocational purposes" , "Педагогика на добрите възможности", сборник в чест на про.дпн Тодор Шопов, редактор/и:Димитър Веселинов, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:125-132, ISBN:ISBN 978-954-07-4566-4 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Илина Амер, "Нюанси, амбиции и заплахи в тоталитарната реториката на Ким Чен Ун" 2023
2 Секционен доклад, Илина Амер, "Преподаването на специализиран език чрез превод в условията на пандемия и дистанционно обучение" 2021
3 Секционен доклад, Илина Амер, Мартин Ненов, Perspectives in Teaching Legal English for Vocational Purposes to Various Kinds of Students 2020
4 Секционен доклад, Гергана Боянова, Илина Амер, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЗИЦИ. КОНСТРУИРАНИ СВЕТОВЕ 2019
5 Секционен доклад, Илина Амер, Teaching Legal English - Challenges in Vocational Training 2015
6 Секционен доклад, Илина Амер, Скепсис и религия 2012
7 Секционен доклад, Илина Амер, Legal Language Vocational Training and Legal Translation - From The Perspective of New Educational Demands 2011
Участие в редколегия
1 Илина Амер, Мисъл, слово, текст, Участие в редколегия 2022
2 Илина Амер, UEG, P 0889, Участие в редколегия 2017
3 Илина Амер, © 2016 Future Medicine Ltd Nanomedicine (Lond.), Участие в редколегия 2016
4 Илина Амер, 1. Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 1 , Участие в редколегия 2015
5 Илина Амер, Gen. Physiol. Biophys, 29, Участие в редколегия 2010
6 Илина Амер, Journal of Electromyography and Kinesiology, (3), Участие в редколегия 2008
7 Илина Амер, Journal of Electromyography and Kinesiology, (3), Участие в редколегия 2008
8 Илина Амер, Medical Science Monitor, Участие в редколегия 2005
Учебно помагало
Amer, I., Трендафилова, К., English for Career Counsellors, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005