Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Александър Панайотов
Научен проект
Александър Панайотов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, 2020
Статия в научно списание
А. Панайотов, П. Русков, ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА КРИПТОВАЛУТА ПРИ НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЧРЕЗ БЛОКЧЕЙН ПРОТОКОЛ, Автоматика и информатика, 2020, ISSN (print):ISSN 0861-7562, ISSN (online):ISSN 2683-1279 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
А. Панайотов, П. Русков, Наемане на автомобил чрез блокчейн протокол, Automatics and Informatics '2019 Proceedings, 2019, ISSN (print):1313-1850, ISSN (online):1313-1869 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Александър Панайотов, CAR RENTING VIA BLOCKCHAIN PROTOCOL 2019
2 Секционен доклад, Александър Панайотов, Smart Contracts: An overview 2019