Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Александър Панайотов
Научен проект
1 Александър Панайотов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-5), Член, , Номер на договора:80-10-169/23.5.2022 2022
2 Александър Панайотов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-4), Член, , Номер на договора:80-10-152/05.04.2021 2021
3 Александър Панайотов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, , Номер на договора:80-10-184/27.04.2020 2020
Статия в научно списание
1 A. Panayotov, An information system for the evaluation of blockchain smart contracts' effectiveness., Vanguard Scientific Instruments in Management, 2022, ISSN (online):ISSN 1314-0582, Ref 2022
2 A. Panayotov, P. Ruskov, G. Mitev, D. Parushev, P. Blagov, Education theories and best practices in the field of blockchain, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol:18, issue:1, 2022, ISSN (online):1314-0582, Ref 2022
3 A. Panayotov, P. Ruskov, G. Mitev, D. Parushev, P. Blagov, Education theories and best practices in the field of blockchain., Vanguard Scientific Instruments in Management, 2022, ISSN (online):1314-0582, Ref, др. 2022
4 А. Панайотов, П. Русков, ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА КРИПТОВАЛУТА ПРИ НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЧРЕЗ БЛОКЧЕЙН ПРОТОКОЛ, Автоматика и информатика, 2020, ISSN (print):ISSN 0861-7562, ISSN (online):ISSN 2683-1279 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 A. Panayotov, P. Ruskov, Measuring the effectiveness of blockchain smart contracts., 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2022, Ref, Web of Science 2022
2 А. Панайотов, П. Русков, Наемане на автомобил чрез блокчейн протокол, Automatics and Informatics '2019 Proceedings, 2019, ISSN (print):1313-1850, ISSN (online):1313-1869 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Александър Панайотов, Driving Innovation in Process Management: The Role of Blockchain and Smart Contracts 2023
2 Секционен доклад, Александър Панайотов, Measuring the effectiveness of blockchain smart contracts. 2022
3 Пленарен доклад, Александър Панайотов, A system for evaluating the effectiveness of blockchain smart contracts. 2022
4 Пленарен доклад, Александър Панайотов, Blockchain education theories and practices. 2022
5 Секционен доклад, Александър Панайотов, Modelling of blockchain smart contracts. 2021
6 Секционен доклад, Александър Панайотов, CAR RENTING VIA BLOCKCHAIN PROTOCOL 2019
7 Секционен доклад, Александър Панайотов, Smart Contracts: An overview 2019