Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Георги Георгиев
Дисертация д-р
Георги Иванов Георгиев, „Методически модел за прилагане на мобилни технологии в обучението по музика“ , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. Адриан Георгиев 2020
Концерт
Георги Иванов Георгиев, La Cajita Musical de Malaga 2018 СУ "Св. Климент Охридски" Интегративни функции на детските и младежки, театрални форми в съвременната музикална педагогика - La Cajita Musical de Malaga 2018
Монография
Георги Георгиев, „Методически модел за прилагане на мобилни технологии в обучението по музика“, ISBN:978-954-9688-71-9, и.к. Август, София 2020
Съставителска дейност
Георги Георгиев, Тодор Трифонов, Румяна Маринова-Христиди, Пражката пролет и Държавна сигурност, КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Георгиев, Съвременни технологии в обучението по музика 2019
2 Секционен доклад, Георги Георгиев, Съвременни технологии в музикалното образование 2019
3 Присъствие, Георги Георгиев, Arts in therapy 2018
4 Секционен доклад, Георги Георгиев, Мобилни технологии в музикалното образование 2018
5 Секционен доклад, Георги Георгиев, Интегративни функции на детските и младежки, театрални форми в съвременната музикална педагогика - La Cajita Musical de Malaga 2018
6 Присъствие, Георги Георгиев, Технологиите на бъдещето в микрофонното моделиране. 2018
7 Присъствие, Георги Георгиев, Овладяването на теоретичните знания за елементите на музикалната изразителност 2018
8 Присъствие, Георги Георгиев, Cubase 2018
9 Присъствие, Георги Георгиев, Музика, продукция и звуков дизайн за игри 2018
10 Присъствие, Георги Георгиев, The functions of music in the moving image: big and small screen 2018
Учебник
1 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Електронен учебник по човекът и природата за четвърти клас, „Просвета – София“ АД, София 2019
2 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Книга за учителя по човекът и природата за четвърти клас, ISBN:978-954-01-3838-1, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019
3 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Тетрадка по човекът и природата за четвърти клас, ISBN:978-954-01-3836-7, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019
4 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Човекът и природата за 4. клас, ISBN:978-954-01-3835-0, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019