Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Росица Тодорова
Дипломна работа
Росица Цанкова Тодорова, Полифоничната форма на „Голдберг-вариации“ на Йохан Себастиан Бах, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Ръководител:проф. д.изк.н. Димитър Христов 1995
Дисертация д-р
Росица Цанкова Тодорова, Канонични потенции в българската народна песен, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Ръководител:проф. д.изк.н. Димитър Христов 1998
Концерт
1 Росица Цанкова Тодорова, Юбилеен концерт за честването на 35 години творческа дейност на проф. д-р Ганка Неделчева 2017 Аула на СУ Участие като партия № 3 в пиесата за едно пиано за 7 леви ръце "Няма нищо иронично" от Димитър Христов. Проект на Ганка Неделчева. 2017
2 Росица Цанкова Тодорова, Поздрав от катедра "Музика" на Академичното тържество за Деня на Народните будители в рамките на Климентовине дни на СУ 2016 Аула на СУ Участие като партия № 3 в пиесата за едно пиано за 7 леви ръце "Няма нищо иронично" от Димитър Христов. Проект на Ганка Неделчева. 2016
3 Росица Цанкова Тодорова, Поздрав от катедра "Музика" към Академичния съвет на СУ по случай патронния празник на СУ 2015 Аула на СУ Участие като партия № 3 в пиесата за едно пиано за 7 леви ръце "Няма нищо иронично" от Димитър Христов. Проект на Ганка неделчева. 2015
4 Росица Цанкова Тодорова, Среща-концерт по случай 30 години ФНПП и 20 години специалност "Музика" в СУ 2015 Аула на СУ Участие като партия № 3 в пиесата за едно пиано за 7 леви ръце "Няма нищо иронично" от Димитър Христов. Проект на Ганка Неделчева. 2015
5 Росица Цанкова Тодорова, Росица Тодорова 2005 Съюз на българските композитори – зала „Филип Кутев“ Организиране на Концерт-представяне на авторската книга „Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика“ със специално издирени и поканени за илюстриране на съдържанието теренни фолклорни изпълнители: формация „Надежда“ при ОНЧ „Просвета“ – Златоград,Таня Скечелиева и др. 2005
Монография
1 Росица Тодорова, Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика, ISBN:954-9859-35-5, Ето, София, Рецензирано 2005
2 Росица Тодорова, Канонични потенции в българската народна песен, ISBN:954-90353-1-X, Музикално общество „Васил Стефанов“, София, Рецензирано 1998
Статия в научно списание
1 Росица Тодорова, Основаването на първата в България институция с музикално обучение, Българско музикознание, том:XLV, брой:4, 2021, стр.:85-92, ISSN (print):0204-823X, Ref, др.(ERICH PLUS) 2021
2 Росица Тодорова, Български принос към предисторията на турското европейско хорово изкуство (Факти по създаването на две песни от Добри Христов "Яз гельди" ("Лято дойде") и "Маис гельди" ("Май дойде")), Музикални хоризонти, том:година LIII, брой:5, 2019, стр.:18-21, ISSN (print):1310-0076, Ref 2019
3 Росица Тодорова, За професионалната дейност на Добромир Митев, Независим музикологичен портал, 2019, ISSN (online):2534-9279 2019
4 Росица Тодорова, Българската фолклорна монодия като обект на полифоничната наука, Българско музикознание, том:XLII, брой:2, 2018, стр.:97-105, ISSN (print):0204-823X, Ref, др.(ERICH PLUS) 2018
5 Росица Тодорова, Загадката Петко Стайнов, Българско музикознание, том:XL, брой:4, 2016, стр.:49-64, ISSN (print):0204-823X, Ref, (ERICH PLUS) 2016
6 Росица Тодорова, Класика и авторитети. Концерт на Софийската филхармония, Музикални хоризонти, том:година XLIX, брой:7, 2015, стр.:4-0, ISSN (print):1310-0076 2015
7 Росица Тодорова, Мисли въру стила на Асен Карастоянов (По повод 120 години от рождението му), Музикални хоризонти, том:година XLVIII, брой:1, 2014, стр.:21-22, ISSN (print):1310-0076 2014
8 Росица Тодорова, За нашия национален химн – аспекти на нотирането (Посветена на 140-годишнината от рождението на Цветан Радославов), Музикални хоризонти, том:XXXVII, брой:4, 2003, стр.:27-35, ISSN (print):1310-0076 2003
Статия в поредица
1 Росица Тодорова, Вели Чаушев за народната песен: В нея е втъкана мъката и мечтата ни за свобода. Интервю на Росица Тодорова по повод анотацията за Дельовата песен в американската книга „Шепоти от Земята“., Златоградски вестник, брой: г. XVIII, бр. 5, 6 от 26 март, 2007, стр.:3-0 2007
2 Росица Тодорова, Дельовата песен и американските астрономи (Един поглед върху американската представа за прочутата златоградска песен, изложена в книгата „Шепоти от земята“. Първи цялостен превод на американския текст с коментари)., Златоградски вестник, брой:г. XVIII, бр. 3,4 от 26 февр. и бр. 5,6 от 26 март, 2007, стр.:3-0 2007
3 Росица Тодорова, За златоградчани песента на Дельо не е минало свършено. Интервю на Евтим Цветков с Росица Тодорова, Златоградски вестник, брой:г. XVI, бр. 16 – 17 от 29 ноември, 2005, стр.:1-8 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Росица Тодорова, Интегралната музикална теория в практиката на пианиста. Принципни положения., Академичен форум Интегрална музикална теория 9/2022: 100 години Национална музикална академия, издателство:НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 2022, стр.:49-65, ISSN (print):2367-5985, ISSN (online):2367-7562, Ref 2022
2 Росица Тодорова, Приносът на Панайот Пипков за българското образование и култура чрез националния ни химн „Върви, народе възродени“ , Образование и изкуства: Традиции и перспективи. Втора научно-практическа конференция `21, издателство:ФНОИ-СУ„Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:792-803, ISSN (online):2738-8999, Ref 2021
3 Росица Тодорова, Българският музикален фолклор и обучението по полифония, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:Редакционна колегия, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ФНОИ, 2020, стр.:901-906, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
4 Росица Тодорова, Синкопът в музиката – една нова перспектива на осмислянето, Нови идеи в музикознанието 2014/2016, редактор/и:Елисавета Вълчинова-Чендова, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2017, стр.:114-130, ISSN (print):1313-8049 2017
5 Росица Тодорова, Димитър Христов – щрихи към портрет (Неюбилейно), Юбилейна конференция „20 години от възстановяването на Секция „Музиколози“ (1995 – 2015). Музиколози юбиляри 2015, редактор/и:Юлиян Куюмджиев, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2016, стр.:47-60, ISBN:978-954-2963-17-2 2016
6 Росица Тодорова, Полифонични рефлексии в съзнанието на пианиста, Четвърта национална конференция с международно участие „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, издателство:ФНПП – СУ „Св. Климент Охридски“, НФ „Орфеева дарба“, 2013, стр.:189-196, ISSN (print):1314-4324 2013
7 Росица Тодорова, Принципи на аугментация в практиката на инструменталиста (По случай 85-годишнината от рождението на Здравко Манолов и 50-годишнината от публикуването на научния му труд „Теория и употреба на аугментацията в полифонията“) , Нови идеи в музикознанието 2010, редактор/и:Елисавета Вълчинова-Чендова, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2011, стр.:90-96, ISSN (print):13-13-8049 2011
8 Росица Тодорова, Стоян Брашованов и неравноделността (Посветен на 80-годишнината на Лада Брашованова – Станчева), 120 години от рождението на Стоян Брашованов, редактор/и:Елисавета Вълчинова-Чендова, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2010, стр.:63-75, ISBN:978-954-92200-6-3 2010
9 Росица Тодорова, За вокалното възпитание в свиренето на пиано, Нови идеи в музикознанието 2008, редактор/и:Елисавета Вълчинова-Чендова, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2009, стр.:146-152, ISSN (print):1313-8049 2009
10 Росица Тодорова, Двата свята – фолклорният и класическият – и упадъкът на българската музикална действителност, Изкуствоведски четения 2008, редактор/и:Виолета Дечева, издателство:Институт за изкуствознание – БАН, 2008, стр.:107-112, ISSN (print):1313-2342 2008
11 Росица Тодорова, Мелодиите на песента „Излел е Дельо хайдутин“, Хуманитаристични изследвания за Родопите в началото на XXI век, редактор/и:Рачко Попов, издателство:Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, 2007, стр.:321-329, ISBN:978-954-91384-5-0 2007
12 Росица Тодорова, Полифонията като светоглед, Изкуствоведски четения 2007, редактор/и:Клер Леви, издателство:Институт за изкуствознание – БАН, 2007, стр.:74-78, ISSN (print):1313-2342 2007
13 Росица Тодорова, Основите на родопската мелодика от гледище на интегриращото научно познание, Нови идие в музикознанието 2006, редактор/и:Елисавета Вълчинова-Чендова, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2006, стр.:106-121, ISBN:954-91437-8-3; 978-954-91437-8-2 2006
14 Росица Тодорова, „Учение за интервалите“ на Добри Христов, Добри Христов и българският XX век, редактор/и:Елена Тончева, издателство:Институт за изкуствознание – БАН, 2005, стр.:253-258, ISBN:954-91697-2-3 2005
15 Росица Тодорова, Фолклорът и рефлексията на историческото време, Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин и 90 години Елена Стоин, редактор/и:Веска Цинандова - Харалампиева, издателство:Съюз на българските композитори – Секция „Музиколози“, 2005, стр.:87-96, ISBN:954-91437-6-7 2005
16 Росица Тодорова, Канонични потенции в българската народна песен, Изкуство и контекст, редактор/и:Ралица Лозанова, издателство:Институт за изкуствознание – БАН, 2001, стр.:89-97, ISBN:954-86-67-18-5 2001
Студия в научно списание
1 Росица Тодорова, Портрет на композитора Димитър Христов посредством стилистичните особености на главната тема на първата част на Концерта за пиано и оркестър № 1 с анализ на творческия метод в перспектива, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ - ФНОИ. Книга Изкуства. Год. II., том:114, 2021, стр.:249-266, ISSN (print):2738-7062 2021
2 Росица Тодорова, Интегрални аспекти на камерното музициране и полифонично ситуиране, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски" - ФНОИ: Книга Изкуства. Год. I., том:113, 2020, стр.:413-429, ISSN (print):2738-7062, Ref 2020
3 Росица Тодорова, Христо Пипков – основоположник на музикантската фамилия Пипкови. Историко-генеалогична перспектива (180 години от рождението – 120 години от смъртта му)., Българско музикознание, том:XLIV, брой:4, 2020, стр.:30-51, ISSN (print):0204-823X, Ref, др.(ERICH PLUS) 2020
Студия в поредица
Росица Тодорова, Професията като социален избор на музиканта, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, том:Книга Изкуства, брой:115, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:245-270, ISSN (print):2738-7062 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Росица Тодорова, Интегралната музикална теория в практиката на пианиста. Принципни положения 2022
2 Секционен доклад, Росица Тодорова, Път за музикално израстване на България в XXI век 2022
3 Секционен доклад, Росица Тодорова, Приносът на Панайот Пипков за българското образование и култура чрез националния ни химн „Върви, народе възродени“ 2021
4 Секционен доклад, Росица Тодорова, Българският музикален фолклор и обучението по полифония 2020
5 Секционен доклад, Росица Тодорова, Полифонични похвати в сборника „Песничка за теб“. С уъркшоп със студенти от специалност „Музика“ и специалност „ММТТ“ 2019
6 Секционен доклад, Росица Тодорова, Канони от български народни песни в музикалното възпитание. С уъркшоп със студенти от трети курс специалност „Музика“ 2019
7 Секционен доклад, Росица Тодорова, Българската фолклорна монодия като обект на полифоничната наука 2018
8 Секционен доклад, Росица Тодорова, Загадката Петко Стайнов 2016
9 Секционен доклад, Росица Тодорова, Димитър Христов. Щрихи към портрет (Неюбилейно) 2015
10 Секционен доклад, Росица Тодорова, Синкопът в музиката – една нова перспектива на осмислянето 2014
11 Секционен доклад, Росица Тодорова, Аспекти на камерното музициране и полифоничното ситуиране 2014
12 Секционен доклад, Росица Тодорова, Полифонични рефлексии в съзнанието на пианиста 2013
13 Секционен доклад, Росица Тодорова, Принципи на аугментация в практиката на инструменталиста (По случай 85-годишнината от рождението на Здравко Манолов и 50-годишнината от публикуването на научния му труд „Теория и употреба на аугментацията в полифонията“ 2010
14 Секционен доклад, Росица Тодорова, Стоян Брашованов и неравноделността (Посветен на 80-годишнината на Лада Брашованова – Станчева) 2009
15 Секционен доклад, Росица Тодорова, Двата свята – фолклорният и класическият – и упадъкът на българската музикална действителност 2008
16 Секционен доклад, Росица Тодорова, За вокалното възпитание в свиренето на пиано 2008
17 Секционен доклад, Росица Тодорова, Полифонията като светоглед 2007
18 Секционен доклад, Росица Тодорова, Основите на родопската мелодика от гледище на интегриращото научно познание 2006
19 Секционен доклад, Росица Тодорова, Фолклорът и рефлексията на историческото време 2005
20 Секционен доклад, Росица Тодорова, Мелодиите на песента „Излел е Дельо хайдутин“ 2005
21 Секционен доклад, Росица Тодорова, Канонични потенции в българската народна песен 2001
22 Секционен доклад, Росица Тодорова, „Учение за интервалите“ на Добри Христов 2001
23 Секционен доклад, Росица Тодорова, Канонични потенции в българската народна песен 2000