Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Добрин Атанасов
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Добрин Йорданов Атанасов, Група „Зеро“. Нов реализъм. Арте повера – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
2 Добрин Йорданов Атанасов, Нова вещественост. Магически реализъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
3 Добрин Йорданов Атанасов, Опарт. Кинетично изкуство – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
4 Добрин Йорданов Атанасов, Развитие на фотографията. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
5 Добрин Йорданов Атанасов, Флуксус. Виенски акционизъм – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
6 Добрин Йорданов Атанасов, Фотореализъм. Хиперреализъм – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2018
7 Добрин Йорданов Атанасов, Абстрактен експресионизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
8 Добрин Йорданов Атанасов, Ар нуво (Сецесион). – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
9 Добрин Йорданов Атанасов, Баухаус. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
10 Добрин Йорданов Атанасов, Минималистично изкуство. Минимализъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
11 Добрин Йорданов Атанасов, Нови изразни форми в изкуството на ХХ век. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
12 Добрин Йорданов Атанасов, Сюрреализъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн], Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
13 Добрин Йорданов Атанасов, Тенденции в развитието на изкуството след Втората световна война. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2017
14 Добрин Йорданов Атанасов, Импресионизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2016
15 Добрин Йорданов Атанасов, Постимпресионизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2016
16 Добрин Йорданов Атанасов, Символизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2016
17 Добрин Йорданов Атанасов, Реализъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2015
18 Добрин Йорданов Атанасов, Романтизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2015
19 Добрин Йорданов Атанасов, Абстрактно изкуство. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
20 Добрин Йорданов Атанасов, Видеоарт. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
21 Добрин Йорданов Атанасов, Градско изкуство / Стрийтарт. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
22 Добрин Йорданов Атанасов, Дада. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
23 Добрин Йорданов Атанасов, Експресионизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
24 Добрин Йорданов Атанасов, Изкуството на пърформанса. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
25 Добрин Йорданов Атанасов, Конструктивизъм. Де Стийл. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
26 Добрин Йорданов Атанасов, Кубизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
27 Добрин Йорданов Атанасов, Лендарт и ефимерно изкуство. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
28 Добрин Йорданов Атанасов, Ранен европейски авангард – същностни характеристики. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
29 Добрин Йорданов Атанасов, Фовизъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
30 Добрин Йорданов Атанасов, Футуризъм. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]. , Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
31 Добрин Йорданов Атанасов, Характеристики на модерното изкуство. Особености и предпоставки за възникване. – В: Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ [онлайн]., Център за неформално образование и културна дейност АЛОС 2014
Изложби
1 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Open Buzludzha Fest 2022“ 2022 Хижа „Бузлуджа“, Стара планина Поредица от художествени интервенции в средата в рамките на „Open Buzludzha Fest 2022“ 2022
2 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „ЕКО-арт“ 2022 онлайн Виртуална самостоятелна изложба в рамките на проект „ЕКО-арт/АРТ-еко“ по ФНИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1241 2022
3 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Мимезис“ 2022 Галерия „Орловска 10“, Габрово Групова изложба https://www.facebook.com/events/293659029448380?active_tab=about 2022
4 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „На тъмно“ 2022 ХГ „Христо Цокев“, Габрово Сетивна художествена инсталация (съвместно с Л. Кулелиев) по проект на Програма Култура на Община Габрово https://alos.bg/parallel-steps/2022/into-the-dark/ https://www.gabrovonews.bg/news/188964/ 2022
5 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Пространство – материя“ 2022 онлайн Самостоятелна изложба в рамките на проект „ЕКО-арт/АРТ-еко“ по ФНИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1248&fbclid=IwAR2aUJhZBd2ZCrJ46doC-oztXR_PzB_3ih0CXc_b4nm0PlP98YgydbcywS8 2022
6 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Стихии“ 2022 НЧ „Будителите“, Габрово Мултимедийна художествена инсталация (съвместно с Марина Стоянова) в рамките на „Фестивал на светлината и огъня“ https://darik.bg/darik.bg/uspeshen-parvi-festival-na-ogana-i-svetlinata 2022
7 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Годишна изложба на габровските художници 2022 ХГ „Христо Цокев“, Габрово https://www.facebook.com/events/663947618568592/?ref=newsfeed 2022
8 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Изложба живопис, графика, скулптура, посветена на празника на Габрово 2022 ХГ „Христо Цокев“, Габрово https://www.facebook.com/photo/?fbid=2260298317444461&set=a.100460026761645 2022
9 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Международен симпозиум „ФОРМА“ 2022 Трявна https://sbh.bg/bg/novini/novini/simpozium-forma-2022-v-trjavna/1/702?fbclid=IwAR03yceIwYpj0AIXolzTrAhWfItQfUS3yCQX7mJwmIiRtJtaupqyKq0clsw 2022
10 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2022 РЕМО „Етър“, Габрово https://alos.bg/news/2022/kevis-2022/ 2022
11 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“ 2021 Онлайн изложба в рамките на проект проект „АRTел“ на катедра „Визуални изкуства“. https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=888 2021
12 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Изложба „Някои го предпочитат аналогово“ 2021 Музей на хумора и сатирата, Габрово Самостоятелна изложба, съвместно с Любен Кулелиев. 2021
13 Добрин Йорданов Атанасов , Международна Международен симпозиум „ФОРМА“ 2021 НГПИ „Тревненска школа“, Трявна Международен симпозиум. https://www.facebook.com/events/548468163274614/?active_tab=about 2021
14 Добрин Йорданов Атанасов , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2021 РЕМО „Етър“, Габрово Ежегоден симпозиум. https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/prepodavateli_ot_katedra_vizualni_izkustva_na_fnoi_vzeha_uchastie_v_mezhdunarodniya_simpozium_za_lendart_i_kinetichno_izkustvo_kevis_2021 2021
15 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Трето биенале на съвременното изкуство „Временен баланс непрестанни трусове“ 2021 ХГ „Христо Цокев“, Габрово https://www.facebook.com/events/175319704731932/?ref=newsfeed 2021
16 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Художествена интервенция в градската среда в рамките на фестивал „Реките на София 2021“ 2021 Лъвов мост, София Инсталационна интервенция в коритото Владайска река, част от изявите на ежегодния фестивал „Реките на София“. https://www.facebook.com/events/472715687147909/ 2021
17 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното“ 2020 ИЗ „Рафаил Михайлов“, Велико Търново Ежегодна обща изложба 2020
18 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Виртуална изложба „Пътища“ 2020 София https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 2020
19 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Международен симпозиум „ФОРМА“ 2020 НГПИ „Тревненска школа“, Трявна Ежегоден международен симпозиум 2020
20 Добрин Йорданов Атанасов , Международна Международна онлайн изложба „Дървото на живота днес и утре“ 2020 https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/mezhdunarodna_onlajn_izlozhba_d_rvoto_na_zhivota_dnes_i_utre 2020
21 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „Кевис“ 2020 РЕМО „Етър“, Габрово Ежегоден симпозиум 2020
22 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното" 2019 ИЗ „Рафаил Михайлов“, Велико Търново Ежегодна изложба по повод 14 февруари. 2019
23 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Нишки в бяло, нишки в червено“ 2019 Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа, Трявна Художествена инсталация, реализирана в уъркшоп с ученици, в двора на художествената гимназия в Трявна. 2019
24 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Обеми по троянски“ 2019 Троян Художествена инсталация на открито в рамките на Български фестивал на сливата, Троян. http://alos.bg/news/2019/troyan-forms/ 2019
25 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „РазЛично“ 2019 Регионален исторически музей - София, филиал Триъгълната кула на Сердика (бул. "Княгиня Мария Луиза" 16) https://www.facebook.com/events/2506985119586342/ 2019
26 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Изложба „25 години специалност „Изобразително изкуство““ 2019 Галерия „Алма Матер“, София Изложба на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“ 2019
27 Добрин Йорданов Атанасов , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2019 ЕМО „Етър“, Габрово 2019
28 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Пленер „Вода и изкуство“ 2019 х. „Плевен“, Стара планина Арт симпозиум, организиран от Български червен кръст 2019
29 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Фестивал „Беглика Хородея“ 2019 яз. „Голаям Беглик“, Родопи Цикъл от художествени инсталации на открито в рамките на фестивал „Беглика Хородея“ 2019
30 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Нека сливата бъде с вас!“ 2018 Троян Художествена инсталация в уъркшоп с ученици. 2018
31 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Солта на живота“ 2018 Атанасовско езеро, Бургас Пленер за лендарт 2018
32 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „То те гледа“ 2018 Габрово Художествена инсталация, реализирана в уъркшоп с ученици 2018
33 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното" 2018 ИЗ Рафаил Михайлов, Велико Търново Ежегодна обща изложба 2018
34 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Беглика фест“ 2018 яз. „Голаям Беглик“, Родопи Поредица от художествени инсталации на открито в рамките на „Беглика фест“ 2018 2018
35 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „В духа на изкуството“ 2018 Русе Художествена акция в градската среда на Русе. 2018
36 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Визуална еклектика, музикално единство“ 2018 галерия „Етюд“, София Гупова изложба, съвместно със Спартак Константинов и Светозар Колев. 2018
37 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Някои го предпочитат аналогово“ 2018 Галерия „Алма Матер“, София Групова изложба, съвместно с Любен Кулелиев. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/izlozhba_nyakoi_go_predpochitat_analogovo?fbclid=IwAR1yAro5E39Uuf51qKo8sAvfsfOqh1ZodbDmUSvT7dSaSPgBuVgWjqPS4xk 2018
38 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Чудомирови дни“ 2018 Казанлък Художествена инсталация в рамките на уъркшоп с ученици, част от „Чудомирови дни“ - Казанлък '2018. http://alos.bg/news/2018/chudomir-kazanlak-2018/ 2018
39 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Куратор на изложба „Град Арт“ 2018 Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“, София https://www.facebook.com/events/627709450898662/ 2018
40 Добрин Йорданов Атанасов , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2018 ЕМО „Етър“, Габрово http://alos.bg/news/2018/kevis-2018/ 2018
41 Добрин Йорданов Атанасов , Национална "Навън в града" 2017 Градската среда на Трявна Художествена акция с ученици от НГПИ "Тревненска школа". 2017
42 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „140 години Шипченска епопея“ 2017 връх Шипка Художествена инсталация в уъркшоп с ученици по повод 140 години от боевете под връх Шипка. http://alos.bg/news/2017/140-years-shipka-epic/ 2017
43 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „LOVE STORY“ 2017 „Ателието“, София Самостоятелна изложба http://alos.bg/news/2017/love-story-in-sales/ 2017
44 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Животът на реката“ 2017 Русе Художествена акция с ученици http://alos.bg/news/2017/alive-river/ 2017
45 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Има го, нама го“ 2017 Градската среда на Казанлък Художествена инсталация в рамките на уъркшоп, част от „Чудомирови дни“, Казанлък. http://alos.bg/news/2017/chudomir-fest/ 2017
46 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „На цветно“ 2017 Велико Търново Художествена инсталация в рамките на уъркшоп с ученици от училищата по изкуствата. http://alos.bg/news/2017/colorful/ 2017
47 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „Нощ на музеите и галериите Пловдив 2017“ 2017 Пловдив Интерактивна художествена инсталация в рамките на „Нощ на музеите и галериите Пловдив 2017“ http://alos.bg/news/2017/night-plovdiv-2017/ 2017
48 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Тайният живот на сливите“ 2017 Троян Художествена инсталация в уъркшоп с ученици. http://alos.bg/news/2017/the-secret-life-of-the-plums/ 2017
49 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Тревненска школа“ 2017 ONE Gallery, София Изложба на бивши възпитаници на тревненското художествено училище. 2017
50 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Куратор на изложба „Пет години не стигат“ 2017 галерия „Етюд“, София Изложба поповод петата гонишнина от стартирането на Образователната платформа за съвременноизкуство„Паралелни стъпки, паралелни пространства“ http://alos.bg/news/2017/five-years-are-not-enough/ 2017
51 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2017 ЕМО „Етър“, Габрово http://alos.bg/news/2017/kevis-2017/ 2017
52 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Шипченска епопея“ 2016 връх Шипка Художествена инсталация в уъркшоп с ученици по повод 139 години от боевете под връх Шипка. http://alos.bg/news/2016/shipka-epic/ 2016
53 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „@RT.NET“ 1 2016 Културен център на Лесковац, Сърбия Изложба по проект „@RT.NET“ - изкуството свързва. https://www.facebook.com/%D0%90rt-Net-%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%9D%D0%B5%D1%82-224667931257061/?fref=ts 2016
54 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „@RT.NET“ 2 2016 Международен университет в Нови пазар, Сърбия 2016
55 Добрин Йорданов Атанасов , Международна „@RT.NET“ 4 2016 галерия „Алма Матер“, София 2016
56 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Абстракт“ 2016 ИЗ „Рафаил Михайлов“, Велико Търново 2016
57 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Арт актив“ 2016 Градската среда на Трявна Художествена акция с ученици. http://alos.bg/news/2016/art-active/ 2016
58 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното" 2016 ИЗ Рафаил Михайлов, Велико Търново Ежегодна обща изложба 2016
59 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ "Тревненска школа“ 2016 галерия „Гъбенски“, Трявна Ежегодна изложба. 2016
60 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Нашарени баири“ 2016 Градската среда на Смолян Художествена инсталация в рамките на уъркшоп. http://alos.bg/news/2016/colored-hills/ 2016
61 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „По вода“ 2016 Градската среда на Русе Художествена акция с ученици. 2016
62 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Произходът на щастието“ 2016 Градската среда на Троян Художествена инсталация в уъркшоп с ученици, част от Български фестивал на сливата, Троян. http://alos.bg/news/2016/the-origin-of-pleasure/ 2016
63 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Срещу течението“ 2016 Градската среда на Трявна Художествена инсталация в рамките на уъркшоп с ученици от училищата по изкуствата. http://alos.bg/news/2016/upstream/ 2016
64 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Титани на мисълта“ 2016 Пловдив Художествена инсталация в рамките на уъркшоп с ученици от училищата по изкуствата – Нощ на музеите и галериите Пловдив 2016. http://alos.bg/news/2016/plovdiv-night-2016/ 2016
65 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „25 авторски арт алтернативи“ 2015 САМСИ Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство, София Изложба по случай 25 години от учредяването на сдружение „Изкуство в действие“. 2015
66 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ "Тревненска школа“ 2015 галерия „Гъбенски“, Трявна Ежегодна изложба. 2015
67 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Гостенчета“ 2015 Градската среда на Троян Инсталация в рамките на уъркшоп с ученици, част от Български фестивал на сливата, Троян. http://alos.bg/news/2015/plum-guests/ 2015
68 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Други практики“ 2015 Градската среда на Русе Художествена акция с ученици. http://alos.bg/news/2015/other-practices/ 2015
69 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Изкуството утре“ 2015 Руски културно-информационен център, София Изложба и инсталация в рамките на уъркшоп с ученици, част от Фестивал на училищата по изкуствата „Изкуството утре“. http://alos.bg/news/2015/art-tomorrow/ 2015
70 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Калейдоскоп“ 2015 Русе Художествена акция по повод 55-годишния юбилей на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе. http://alosbg.com/news/2015/kaleidoscope/ 2015
71 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Мост на светлината“ 2015 Велико Търново Художествена инсталация в рамките на уъркшоп. http://alos.bg/news/2015/bridge-of-light/ 2015
72 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Нашенци“ 2015 Казанлък Художествена инсталация в рамките на уъркшоп с ученици, част от „Чудомирови дни“ - Казанлък '2015. http://alosbg.com/news/2015/locals/ 2015
73 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Плаващ образ“ 2015 Морската градина в Бургас Художествена инсталация „Плаващ образ“ в рамките на уъркшоп, част от Фестивал „Включи града“, Бургас. http://alosbg.com/news/2015/floating-image/ 2015
74 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „По покривите на София“ 2015 Трамвайно депо „Клокотница“, София Изложба видеоарт в рамките на „Z ФЕСТ Фестивал за съвременни изкуства и технологии“ 2015
75 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Светлината е живот“ 2015 Трявна Художествена акция с ученици от НГПИ "Тревненска школа" - Трявна. http://alosbg.com/news/2015/light-is-life/ 2015
76 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Там край реката“ 2015 Русе Художествена акция в рамките на уъркшоп. http://alosbg.com/news/2015/riverside/ 2015
77 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Симпозиум за кинетично изкуство задвижвано с вода „КЕВИС“ 2015 ЕМО „Етър“, Габрово http://alosbg.com/news/2015/kevis/ 2015
78 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Арт ветрило“ 2014 Варна художествена акция, насочена към намеси в градската среда на Варна, в рамките на уъркшоп с ученици от НУИ „Добри Христов“. http://alosbg.com/news/2014/art-fan/ 2014
79 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „По посока на произхода“ 2014 Велико Търново Hудожествена инсталация в рамките на уъркшоп, част от фестивал „Арт лято 2014“. http://alosbg.com/news/2014/towards-the-origin/ 2014
80 Добрин Йорданов Атанасов , Национална „Риби - риби“ 2014 Троян Художествена инсталация в рамките на уъркшоп, част от Български фестивал на сливата, Троян. http://alosbg.com/news/2014/fish-fish/ 2014
81 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Куратор на изложба „АКЦИЯ/РЕАКЦИЯ“ 2014 галерия „Проф. Васил Геров“, София, 2014 http://alosbg.com/news/2014/action-reaction-exhibition-sofia/ 2014
82 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Куратор на изложба „Поредно редно“ 2014 Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, София http://alosbg.com/news/2014/seqentiaul-right/ 2014
83 Добрин Йорданов Атанасов , Национална Национално изложение на художествените училища СЕКТОР АРТ 2014 НДК, София http://alosbg.com/news/2014/sector-art/ 2014
Научен проект
1 Добрин Атанасов, р-АЗ-личното ЕГО. Потенциал, измерения и перспективи, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
2 Добрин Атанасов, „Разгърнат потенциал“, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-171/16.04.2019 2019
3 Добрин Атанасов, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Член, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0338.20180502 2018
4 Добрин Атанасов, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0294.20170223 2017
5 Добрин Атанасов, ArtNet - изкуството свързва, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:62/12.04.2016 2016
6 Добрин Атанасов, Паралелни стъпки, паралелни пространства , Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0249.20160219 2016
7 Добрин Атанасов, Паралелни стъпки, паралелни пространства , Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0216.20141219 2015
8 Добрин Атанасов, Изложение на училищата по изкуствата 2014, Член, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.00183.20140128 2014
9 Добрин Атанасов, Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства” 2013/2014, Ръководител, Фондация Америка за България 2013
10 Добрин Атанасов, Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.00103.20120316 2012
Научно ръководство
1 Добрин Атанасов, Създаване на лого и визуална идентичност на дизайн студио „ALAYA“, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Александра Кръстева 2022
2 Добрин Атанасов, Изграждане на корпоративен бранд на компания за космически туризъм „GO UP“, дипломна работа:Ина Ангелова 2021
3 Добрин Атанасов, Тотал дизайн на спортен клуб по бокс, дипломна работа:Георги Донков 2021
4 Добрин Атанасов, Човешката еволюция, дипломна работа:Данчо Йовчев 2021
5 Добрин Атанасов, „Dream coffee“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Mария Пейчева 2019
6 Добрин Атанасов, „Визуална идентичност „Мандала - център за цялостна трансформация““, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:София Кайчарова 2019
7 Добрин Атанасов, KPOP Album PROJECT, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Кристина Върбанова 2019
8 Добрин Атанасов, Визуална идентичност на проект „DO IT“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Светла Димитрова 2019
9 Добрин Атанасов, Бранд идентичност, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Мария Найдекова 2018
10 Добрин Атанасов, Лотария, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Павел Лефтеров 2018
Редактор на издание нереферирано
Добрин Атанасов, Дворянов, О. Сдружение ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ. 25 години - кауза и инструмент за художествени стратегии. Част I. София: АЛОС, 2017. ISBN 978-619-90315-4-4, Редактор на издание нереферирано 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Добрин Атанасов, Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство Кевис, КЕВИС Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство 2015 – 2021, editor/s:Елена Минковска, Publisher:АЛОС, 2021, pages:4-7, ISBN:ISBN 978-619-91499-5-9 2021
2 Добрин Атанасов, Ролята на Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в съвременното развитие на художественото образование в България, 100 години Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, редактор/и:Орфей Миндов, Добрин Атанасов, издателство:АЛОС, 2020, стр.:33-38, ISBN:ISBN 978-619-91499-2-8 2020
3 Добрин Атанасов, Включване на граждански организации в развитието на художественото образование – от външния поглед към участието. Предизвикателства и Практики от опита на сдружение АЛОС, Форум „Художествено образование и култура“ , редактор/и:Добрин Атанасов, издателство:АЛОС, 2019, стр.:18-23, ISBN:ISBN 978-619-90315-9-9 2019
4 Добрин Атанасов, Стрийтарт – стратегии за институционализация или игра с институциите, Графитите в София, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, pages:29-37, ISBN:978-954-07-4662-3 2019
Съставителска дейност
1 Орфей Миндов, Добрин Атанасов, 100 години Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, ISBN:978-619-91499-2-8 , АЛОС, София 2020
2 Добрин Атанасов, Форум Художествено образование и култура, ISBN:978-619-90315-9-9, АЛОС, София 2019
3 Добрин Атанасов, Орлин Дворянов, 25 aaa. Art in Action Association, ISBN:978-619-90315-2-0, АЛОС, София 2016