Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Росен Разбойников
Статия в научно списание
1 Р. Разбойников, С. Филипов, В. Козаров, Л. Спасов, Дистални стенози на лява предна десцендентна артерия-оперативен мениджмънт, клинични корелации и хистологичен профил, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2015, стр.:29-34 2015
2 К. Грудков, В. Козаров, Д. Еврев, Р. Разбойников, П. Мишев, В. Пъшев, Г. Георгиев, Л. Спасов, Медиастинити след сърдечни операции. Пет годишен опит в УБ „Лозенец“, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, брой:2, 2009, стр.:179-0 2009
3 Л. Спасов, В. Козаров, Д. Еврев, К. Грудков, Р. Разбойников, А. Азис, П. Мишев, Г. Георгиев, Опитът на УБ „Лозенец” с Levitronix Centrimag VAD система, Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, том:2, 2009, стр.:176-178 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Росен Разбойников, Succesfull extraction of Swan-Ganz catheter with true knot on it – case report 2014
2 Секционен доклад, Росен Разбойников, Acute coronary syndrome – hybrid procedures and timing of surgery 2014
3 Секционен доклад, Росен Разбойников, Monoleaflet valves more than decade after implantation – is it time for redo? 2014
4 Секционен доклад, Росен Разбойников, Acute ileo-femoral deep venous thrombosis – thrombectomy vs.anticoagulation therapy in young patients. 2014