Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Георги Николов

ORCID ID:http//orc.d.org/0000-0001-8066-7582
Глава от книга
1 Georgi N. Nikolov, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Zofia A. Brzozowska, Nikolaj Hrissimov, Jan M. Wolski, Angel Nikolov, Miliana Kaymakamova, State organisation and power hierarchy in the Bulgarian Empire (927–969).– In: The Bulgarian state in 927–969. The epoch of Tsar Peter (Byzantina Lodziensia XXXIV). Łódź – Kraków 2018, p. 257–268., ISBN:978-83-8142-115-7; 978-83-233-4545-9, Jagiellonian University Press; Łódź University Press, Łódź – Kraków, Рецензирано, International 2018
2 Милияна Каймакамова, Георги Николов, Георги Бакалов, Илчо Димитров, Иван Дуйчев, Александър Каждан, Йоханес Кодер, Вера Мутафчиева, Петър Шрайнер, Панчо Русев, Летописец, учител, самодържец.Сборник в чест на Васил Гюзелев по случай неговата 80 годишнина., ISBN:978-954-09-1080-2, "Захари Стоянов", София 2016
3 Георги Н. Николов, Паулина Тепавичарова, Биобиблиография на Васил Гюзелев, ISBN:954-07-1054-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1996
Дисертация д-р
Георги Николов Николов, Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края на VІІ–началото на ХІ в.). , СУ "Св. Климент Охридски" 2000
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Георги Николов Николов, И през следващото столетие от бъдещето на Македонския научен институт в него трябва да има приемственост и обновление. – Македонски научен институт. Бюлетин „Българите на Балканите и по света“, бр. 1, януари 2024, с. 15 – 22. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2024
2 Георги Николов Николов, Антибългаризмът лежи в основата на македонизма. – в. Трета възраст, 33, бр. 32 (1599), 9 – 15 август 2023, с. 1, 4. [Интервю на Ема Антова.] , 2023
3 Георги Николов Николов, Кражбата на история не може да носи дивиденти за национално бъдеще. – Македонски научен институт. Бюлетин „Българите на Балканите и по света“, бр. 6, юни 2023, с. 15 – 20. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2023
4 Георги Николов, Как македонските историци си присвоиха и светите братя Кирил и Методий. – в. 24 часа, ХХХІІ, бр. 259, 1 ноември 2022, с. 18–19., 168 часа ООД 2022
5 Георги Николов Николов, Необятното средновековно българско минало е моя съдба и пристрастие! – Бюлетин „Българите на Балканите и по света“, бр. 7, юли (2022), с. 20 – 26. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2022
6 Георги Н. Николов, Последната битка на българския цар Самуил. – в. Трета възраст, ХХХІІ, бр. 40 (1556), 5–11 октомври 2022, с. 34–35., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2022
7 Георги Николов , Самуил бил цар на „македонци“?! Тогава защо Василий е Българоубиец? – в. 24 часа, ХХХІІ, бр. 242, 12 октомври 2022, с. 18–19., 168 часа ООД 2022
8 Георги Н. Николов, 160 години от издаването на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови. – [Дзяло] е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х – ХХI век. ISSN 1314-9067 (оnline)., Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" 2021
9 Георги Николов Николов, Българската история от Средновековието нито е „обща“, нито е „споделена“ – това е историята на българския народ! – Македонски научен институт. Бюлетин „Българите на Балканите и по света“, бр. 9, септември 2021, с. 14 – 20. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2021
10 Георги Н. Николов, Преди 820 години цар Калоян завладява Варна. Варна влиза в пределите на Българското царство. – в. Трета възраст, ХХХІ, бр. 11 (1476), 17–23 март 2021, с. 20., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2021
11 Георги Н. Николов, Цар Иван Александър. Българска слава и похвала. – в. Трета възраст, ХХХІ, бр. 10 (1475), 10–18 март 2021, с. 20–21., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2021
12 Георги Н. Николов, Великопобедното Българско царство. 790 години от битката при Клокотница. – в. Трета възраст, ХХХ, бр. 9 (1423), 4–10 март 2020, с. 20., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2020
13 Георги Н. Николов, Кой и защо празнува българска и славянска писменост на 24 май. – в. 24 часа, ХХХ, бр. 251, 6 октомври 2020, с. 20., 168 часа ЕООД 2020
14 Георги Н. Николов, Кубратовият сноп пръчки. Измислена история от ХІХ век. – в. Трета възраст, ХХХ, бр. 21 (1435), 27 май – 2 юни 2020, с. 21., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2020
15 Георги Николов Николов, Народното сближение и научната истина са неразривно свързани. – Македонски научен институт. Бюлетин „Българите на Балканите и по света“, бр. 8, август 2020, с. 14 – 18. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2020
16 Венцислава Крумова, Георги Н- Николов, Предговор. - Кракра 1. София-Перник, с. 7, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2020
17 Георги Н. Николов, Чумната епидемия през ХІV век е изтребителна за Европа. – в. Трета възраст, ХХХ, бр. 30 (1444), 29 юли – 4 август 2020, с. 20–21., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2020
18 Gueorgui Nikolov, «Nus sont les peoples dépourvus de livres»: L’écriture slave et les Bulgares. – Zora. Le magazine bulgare., 2019
19 Георги Н. Николов, Българската история в арсенала на терориста от Нова Зеландия. – в. 24 часа, ХХVІІІ, бр. 44, 14 февруари 2019, с. 18., 168 часа ЕООД 2019
20 Георги Н. Николов, Една тъжна българска страница. 1005 години от битката при крепостта Ключ (29 юли 1014 г.). – в. Троянски глас, LII, бр. 28, 25–31 юли 2019, с. 6., 2019
21 Георги Н. Николов, Именникът на българските ханове - най-старата българска хроника. - в. Трета възраст ХХІХ, бр. 1 (1364), 2–8 януари 2019 г., с. 20–21., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2019
22 Георги Н. Николов, Как Самуил, цар на българите, излиза от прокрустовото ложе на измислиците. – в. 24 часа, ХХVІІІ, бр. 13, 14 януари 2019, с. 25., 168 часа ЕООД 2019
23 Георги Н. Николов, На Кирил и Методий дължим не само азбуката, но и знанието за Бога. - в. 24 часа ХХVІІІ, бр. 44, 14 февруари 2019, с. 18., 168 часа ЕООД 2019
24 Георги Н. Николов, Ослепените 15 хиляди Самуилови воини не са измислица, а исторически доказано злодейство. – в. 24 часа, ХХVІІІ, бр. 200, 25 юли 2019, с. 20., 168 часа ЕООД 2019
25 Георги Н. Николов, Свети цар Петър (927–969). Владетелят с най-дълго управление в историята ни. – в. Трета възраст ХХІХ, бр. 5 (1368), 30 януари – 5 февруари 2019 г., с. 20., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2019
26 Георги Н. Николов, Хан Крум Страшни и неговите закони. 1205 години от смъртта на българския владетел (13 април 814 г.) – в. Троянски глас, LII, бр. 15, 18–24 април 2019, с. 5., 2019
27 Георги Николов Николов, Църква не се пригажда към измислен народ и измислена държава. – Македонски научен институт. Бюлетин „Българите на Балканите и по света“,, бр. 5, май 2019, с. 15 – 18. [Интервю на Костадин Филипов. Електронно издание.] , 2019
28 Георги Н. Николов, Авторитетни чуждестранни учени за цар Самуил. – Македонски научен институт. 5 ноември 2018 г., 2018
29 Георги Н. Николов, Вредна ли е историята? – Македонски научен институт. Бюлетин 11 (2018, 2018
30 Георги Николов Николов, Предсказател измамник зад смъртта на цар Симеон Велики. – Космос, ноември, 3 (2018), с. 46–47., 2018
31 Георги Н. Николов, Ето, Симеон пристига, воеводи си зове… 1100 години от битката при Ахелой., Издателска къща "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 2017
32 Георги Н. Николов, За виното и неговата употреба в средновековна България.– Българска история (октомври 2017), с. 88–96., 2017
33 Георги Н. Николов, Разгромът на латинците. Битката при Одрин.– Българска история (октомври 2017), с. 68–78., Българска история 2017
34 Георги Н. Николов, Академик Васил Гюзелев – заслужил изследовател на Българското средновековие. – Вестник 21. Културно-информационен двуседмичник за Червен бряг и региона ХV, бр. 19 (352), 14–27 октомври 2016, с. 1, 7., в. 21 2016
35 Георги Н. Николов, За академик Васил Гюзелев, за Троян и за ракията. – в. Троянски глас, XLVIII, бр. 38, 12–18 октомври 2016 г., с. 7., в. Троянски глас 2016
36 Георги Н. Николов, Мизийските стрели са по-силни от авзонските копия. Битката в Българската клисура от 17 август 986 г. 1030 години от победата на Самуил над Василий ІІ. – в. Нова зора ХХ (ХХV), бр. 32, 9 август 2016, с. 1, 3–4, 3 ил., в. Нова зора 2016
37 Георги Н. Николов, Неуморен изследовател на средновековния Несебър – академик Васил Гюзелев на 80 години. – в. Слънчев бряг (Несебърско издание), LV, бр. 20 (1949), 25 октомври 2016 г., с. 8., в. Слънчев бряг 2016
38 Георги Н. Николов, Послесловие. – В: Иван Вазов. Песни за Македония 1913–1916. София 2016 [Първо фототипно издание], с. 129–130., Македонски научен институт 2016
39 Георги Н. Николов, Страстен изследовател на средновековното ни минало и на Българския Северозапад. – в. Конкурент. Всекидневник за Видин, Враца и Монтана, ХХІ, бр. 200 (4837), 19 октомври 2016 г., с. 9., в. Конкурент 2016
40 Георги Николов Николов, Увод. – В: Лѣтописецъ ѹчитель самодръжецъ. Сборник в чест на Васил Гюзелев по случай неговата 80-годишнина. София 2016, с. 7., Захарий Стоянов 2016
41 Георги Н. Николов, 1185 – възкресението на Българското царство. – Наука 25/6 (2015) с. 35–37., Издание на "Съюза на учените в България" 2015
42 Георги Н. Николов, Хиляда години от управлението на българския цар Гаврил-Радомир (1014–1015). – Наука 25/4 (2015) с. 30–32., Издание на "Съюза на учените в България" 2015
43 Георги Н. Николов, Битката при Беласица. След 1000 години споменът за Самуилова България е жив. – За буквите. Кирило-Методиевски вестник 35/ бр. 43 (октомври 2014) с. 5., 2014
44 Георги Н. Николов, Кан Крум в българската летописна традиция. – Будител 4/34 (2014) с. 87–91., 2014
45 Георги Н. Николов, Научни прояви, посветени на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил († 6 октомври 1014 г.). – История 22/5 (2014) с. 529–532., 2014
46 Георги Н. Николов, Някои събития, свързани с отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на българския цар Самуил († 6 октомври 1014) през есента на 2014 г. – Наука 24/3 (2014) с. 76–77., 2014
47 Георги Н. Николов, Петър Мутафчиев (1883–1943) – първият български школуван византолог. – Homo sciens бр. 8 [2014] с. 15–16., 2014
48 Георги Николов Николов, Апология на Средновековието. Ново българско списание [Bulgaria Mediaevalis, 2010, Vol. 1. Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation. XI+485 p.; ISSN 1314-2941; Bulgaria Mediaevalis, 2011, Vol. 2. XIII+781 p.; Bulgaria Mediaevalis, 2012, Vol. 3. XIII+615 p.]. – в. За буквите. Кирило-Методиевски вестник 35, бр.41, с. 11., 2013
49 Георги Николов Николов, Акад. Иван Дуйчев – „Българският полихистор“. – Във: Бележити българи. 2. Първото българско царство. София sine anno [2012], с. 118–121., СВЕТОВНА БИБЛИОТЕКА 2012
50 Георги Николов , Давид (? – 976). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1662., Книгоиздателска къща Труд 2012
51 Георги Николов , Давид (края на 10 – началото на 11 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1662., Книгоиздателска къща Труд 2012
52 Георги Николов, Дамян (10 в.).– В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1672., Книгоиздателска къща Труд 2012
53 Георги Николов , Дамян (13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1672., Книгоиздателска къща Труд 2012
54 Георги Николов , Данаил. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1675., Книгоиздателска къща Труд 2012
55 Георги Николов , Данило ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1679., Книгоиздателска къща Труд 2012
56 Георги Николов , Десеткар. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1723., Книгоиздателска къща Труд 2012
57 Георги Николов , Десетник. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1723., Книгоиздателска къща Труд 2012
58 Георги Николов , Десислава (13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1723., Книгоиздателска къща Труд 2012
59 Георги Николов , Десислава (14 в.) – болярка. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1723., Книгоиздателска къща Труд 2012
60 Георги Николов , Деспот. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1724., Книгоиздателска къща Труд 2012
61 Георги Николов , Десятък. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1724., Книгоиздателска къща Труд 2012
62 Георги Николов , Джелепи. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1734., Книгоиздателска къща Труд 2012
63 Георги Николов , Диавато. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1742., Книгоиздателска къща Труд 2012
64 Георги Николов , Димитър Полемарх. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1769., Книгоиздателска къща Труд 2012
65 Георги Николов , Димитър Тихон. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1769-1770., Книгоиздателска къща Труд 2012
66 Георги Николов , Димнина. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1770., Книгоиздателска къща Труд 2012
67 Георги Николов , Добромир (14 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1806., Книгоиздателска къща Труд 2012
68 Георги Николов , Добромир (края на 10 – началото на 11 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1806., Книгоиздателска къща Труд 2012
69 Георги Николов , Добромир Младия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1806., Книгоиздателска къща Труд 2012
70 Георги Николов , Добромир Хриз. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1806-1807., Книгоиздателска къща Труд 2012
71 Георги Николов , Добротица (? - 1385). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1809., Книгоиздателска къща Труд 2012
72 Георги Николов , Добруджански надпис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1812., Книгоиздателска къща Труд 2012
73 Георги Николов , Докс. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1817., Книгоиздателска къща Труд 2012
74 Георги Николов , Домета. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1834., Книгоиздателска къща Труд 2012
75 Георги Николов , Дометиан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1834., Книгоиздателска къща Труд 2012
76 Георги Николов , Доротея. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1840., Книгоиздателска къща Труд 2012
77 Георги Николов , Драгинов. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1849., Книгоиздателска къща Труд 2012
78 Георги Николов , Драговити. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1850., Книгоиздателска къща Труд 2012
79 Георги Николов , Драгомир. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1853., Книгоиздателска къща Труд 2012
80 Георги Николов , Драгота. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1855., Книгоиздателска къща Труд 2012
81 Георги Николов , Драгшан (14 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1855., Книгоиздателска къща Труд 2012
82 Георги Николов , Драгшан (края на 10 – началото на 11 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1855., Книгоиздателска къща Труд 2012
83 Георги Николов , Дристър. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1861-1862., Книгоиздателска къща Труд 2012
84 Георги Николов , Дубровнишка грамота. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1873., Книгоиздателска къща Труд 2012
85 Георги Николов , Дубровнишки договор. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1873., Книгоиздателска къща Труд 2012
86 Георги Николов , Дук. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1874., Книгоиздателска къща Труд 2012
87 Георги Николов , Дуло. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1875., Книгоиздателска къща Труд 2012
88 Георги Николов , Дърман и Куделин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1908., Книгоиздателска къща Труд 2012
89 Георги Николов, Елемаг. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1940., Книгоиздателска къща Труд 2012
90 Георги Николов , Елена (? – 7.ХІ.1376). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1942., Книгоиздателска къща Труд 2012
91 Георги Николов , Елена (12–13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1942., Книгоиздателска къща Труд 2012
92 Георги Николов , Елена (1224 – след 1261). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1942., Книгоиздателска къща Труд 2012
93 Георги Николов , Епирско деспотство. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1964., Книгоиздателска къща Труд 2012
94 Георги Николов , Ерми. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1967., Книгоиздателска къща Труд 2012
95 Георги Николов , Ескусия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1970., Книгоиздателска къща Труд 2012
96 Георги Николов , Есхач. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1971., Книгоиздателска къща Труд 2012
97 Георги Николов , Ефросина. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1976., Книгоиздателска къща Труд 2012
98 Георги Николов, Житар. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1994., Книгоиздателска къща Труд 2012
99 Георги Николов , Житей. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1994., Книгоиздателска къща Труд 2012
100 Георги Николов , Жупан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 1997., Книгоиздателска къща Труд 2012
101 Георги Николов , Заверган. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 2001., Книгоиздателска къща Труд 2012
102 Георги Николов , Закхей Философ Загорянин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012 с. 2012., Книгоиздателска къща Труд 2012
103 Георги Николов , Звиница. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 5. Гър-Зми. София 2012, с. 2030., Книгоиздателска къща Труд 2012
104 Георги Николов , Зографска грамота. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012 с. 2065., Книгоиздателска къща Труд 2012
105 Георги Николов , Иван Александър. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2077-2078., Книгоиздателска къща Труд 2012
106 Георги Николов , Иван Асен І. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2078., Книгоиздателска къща Труд 2012
107 Георги Николов , Иван Асен ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2078-2079., Книгоиздателска къща Труд 2012
108 Георги Николов , Иван Асен ІІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2079-2080., Книгоиздателска къща Труд 2012
109 Георги Николов , Иван Владислав. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2080., Книгоиздателска къща Труд 2012
110 Георги Николов , Иван Рилски. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2080-2081., Книгоиздателска къща Труд 2012
111 Георги Николов , Иван Русина. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2081., Книгоиздателска къща Труд 2012
112 Георги Николов , Иван Срацимир. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2081., Книгоиздателска къща Труд 2012
113 Георги Николов , Иван Стефан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2081-2082., Книгоиздателска къща Труд 2012
114 Георги Николов , Иван Шишман. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2082. , Книгоиздателска къща Труд 2012
115 Георги Николов , Иван. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2077., Книгоиздателска къща Труд 2012
116 Георги Николов , Иванко Тертер. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2084., Книгоиздателска къща Труд 2012
117 Георги Николов , Иванко. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2084., Книгоиздателска къща Труд 2012
118 Георги Николов , Ивац. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2097., Книгоиздателска къща Труд 2012
119 Георги Николов , Игнатий. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2099-2100., Книгоиздателска къща Труд 2012
120 Георги Николов , Изгончия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2105. , Книгоиздателска къща Труд 2012
121 Георги Николов , Иларион Мъгленски. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2126., Книгоиздателска къща Труд 2012
122 Георги Николов , Илица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2131., Книгоиздателска къща Труд 2012
123 Георги Николов , Именник на българските ханове. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2134-2135., Книгоиздателска къща Труд 2012
124 Георги Николов , Инас. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2135., Книгоиздателска къща Труд 2012
125 Георги Николов , Индикт. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2136., Книгоиздателска къща Труд 2012
126 Георги Николов, Инокентий ІІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2137, Книгоиздателска къща Труд 2012
127 Георги Николов , Ираклий. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2138., Книгоиздателска къща Труд 2012
128 Георги Николов , Иратаис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2139., Книгоиздателска къща Труд 2012
129 Георги Николов , Ирина (? – 1268). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2140., Книгоиздателска къща Труд 2012
130 Георги Николов , Ирина (13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2140., Книгоиздателска къща Труд 2012
131 Георги Николов , Исбул. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2142., Книгоиздателска къща Труд 2012
132 Георги Николов , Ичиргу багаин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2154., Книгоиздателска къща Труд 2012
133 Георги Николов , Ичиргу боила. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2154., Книгоиздателска къща Труд 2012
134 Георги Николов, Ичиргу коловър. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2154., Книгоиздателска къща Труд 2012
135 Георги Николов , Йоаким І.– В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2155., Книгоиздателска къща Труд 2012
136 Георги Николов, Йоаким ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2155., Книгоиздателска къща Труд 2012
137 Георги Николов , Йоаким ІІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2155-2156., Книгоиздателска къща Труд 2012
138 Георги Николов, Йоаким Осоговски. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2156., Книгоиздателска къща Труд 2012
139 Георги Николов, Йоан Дамаскин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2157-2158., Книгоиздателска къща Труд 2012
140 Георги Николов , Йоан Дебърски. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2158., Книгоиздателска къща Труд 2012
141 Георги Николов , Йоан Зонара. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2159., Книгоиздателска къща Труд 2012
142 Георги Николов , Йоан Кантакузин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2159-2160., Книгоиздателска къща Труд 2012
143 Георги Николов , Йоан Комнин Асен. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2160. , Книгоиздателска къща Труд 2012
144 Георги Николов , Йоан Малала. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2160-2161., Книгоиздателска къща Труд 2012
145 Георги Николов , Йоан Скилица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2161., Книгоиздателска къща Труд 2012
146 Георги Николов , Йоаникий І. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2162. , Книгоиздателска къща Труд 2012
147 Георги Николов , Йоаникий ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2162., Книгоиздателска къща Труд 2012
148 Георги Николов , Йоасаф Бдински. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2163., Книгоиздателска къща Труд 2012
149 Георги Николов , Йосиф (13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2173., Книгоиздателска къща Труд 2012
150 Георги Николов , Йосиф ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2173., Книгоиздателска къща Труд 2012
151 Георги Николов , Йосиф Катар. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2174., Книгоиздателска къща Труд 2012
152 Георги Николов , Йосиф. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2172-2173., Книгоиздателска къща Труд 2012
153 Георги Николов , Кавхан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2186., Книгоиздателска къща Труд 2012
154 Георги Николов , Каган. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2186., Книгоиздателска къща Труд 2012
155 Георги Николов , Кадия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2188., Книгоиздателска къща Труд 2012
156 Георги Николов , Каза. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2188., Книгоиздателска къща Труд 2012
157 Георги Николов , Каймакам. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2201., Книгоиздателска къща Труд 2012
158 Георги Николов , Калиман І. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2205., Книгоиздателска къща Труд 2012
159 Георги Николов , Калиман ІІ. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2205., Книгоиздателска къща Труд 2012
160 Георги Николов , Калоян (13 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2213., Книгоиздателска къща Труд 2012
161 Георги Николов , Калоян (около 1170-1207). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2212-2213., Книгоиздателска къща Труд 2012
162 Георги Николов , Канартикин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2234., Книгоиздателска къща Труд 2012
163 Георги Николов , Канас ювиги. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2234-2235., Книгоиздателска къща Труд 2012
164 Георги Николов , Кандидат. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2235., Книгоиздателска къща Труд 2012
165 Георги Николов , Кардам. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2265-2266., Книгоиздателска къща Труд 2012
166 Георги Николов , Кастрофилакс. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2282., Книгоиздателска къща Труд 2012
167 Георги Николов , Каталани. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2283., Книгоиздателска къща Труд 2012
168 Георги Николов , Кераца Мария. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2298., Книгоиздателска къща Труд 2012
169 Георги Николов , Кераца. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2298., Книгоиздателска къща Труд 2012
170 Георги Николов , Кесар. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2300., Книгоиздателска къща Труд 2012
171 Георги Николов , Кесимджии. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2300., Книгоиздателска къща Труд 2012
172 Георги Николов , Клирици. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2235., Книгоиздателска къща Труд 2012
173 Георги Николов , Кнез. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2342., Книгоиздателска къща Труд 2012
174 Георги Николов , Книга на епарха. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2342., Книгоиздателска къща Труд 2012
175 Георги Николов , Княз Борис-Михаил и неговото време. – Във: Бележити българи. 2. Първото българско царство. София sine anno [2012], с. 82–91., СВЕТОВНА БИБЛИОТЕКА 2012
176 Георги Николов , Колидрос. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2375., Книгоиздателска къща Труд 2012
177 Георги Николов , Коловър. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2375., Книгоиздателска къща Труд 2012
178 Георги Николов, Комит. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2380., Книгоиздателска къща Труд 2012
179 Георги Николов , Комитопул. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2380., Книгоиздателска къща Труд 2012
180 Георги Николов , Константин Бодин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2389., Книгоиздателска къща Труд 2012
181 Георги Николов , Константин Тих-Асен. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2390-2391., Книгоиздателска къща Труд 2012
182 Георги Николов, Константин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2388., Книгоиздателска къща Труд 2012
183 Георги Николов, Копсис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2412-2413., Книгоиздателска къща Труд 2012
184 Георги Николов , Кормесий. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2415., Книгоиздателска къща Труд 2012
185 Георги Николов , Кормисош. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2415., Книгоиздателска къща Труд 2012
186 Георги Николов , Корш. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2417., Книгоиздателска къща Труд 2012
187 Георги Николов , Косара. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2417., Книгоиздателска къща Труд 2012
188 Георги Николов , Костур. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2427-2428., Книгоиздателска къща Труд 2012
189 Георги Николов , Котокий. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2432., Книгоиздателска къща Труд 2012
190 Георги Николов , Котраг. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2432., Книгоиздателска къща Труд 2012
191 Георги Николов , Котраги. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2432., Книгоиздателска къща Труд 2012
192 Георги Николов , Крагуяр. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2437., Книгоиздателска къща Труд 2012
193 Георги Николов , Кракра Пернишки. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2441., Книгоиздателска къща Труд 2012
194 Георги Николов , Крали Марко. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2444., Книгоиздателска къща Труд 2012
195 Георги Николов , Кричимски надпис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, с. 2467., Книгоиздателска къща Труд 2012
196 Георги Николов , Крум. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 6. Зна-Кру. София 2012, 2467-2468., Книгоиздателска къща Труд 2012
197 Георги Николов , Крън. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2477-2478., Книгоиздателска къща Труд 2012
198 Георги Николов , Кубер. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2486., Книгоиздателска къща Труд 2012
199 Георги Николов , Куберови българи. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2486., Книгоиздателска къща Труд 2012
200 Георги Николов , Кубиар. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2486., Книгоиздателска къща Труд 2012
201 Георги Николов , Кубрат. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2487., Книгоиздателска къща Труд 2012
202 Георги Николов , Култура на древните българи. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2497-2498., Книгоиздателска къща Труд 2012
203 Георги Николов , Куман. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2498., Книгоиздателска къща Труд 2012
204 Георги Николов , Кумани. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2498., Книгоиздателска къща Труд 2012
205 Георги Николов , Кумани. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2498-2499., Книгоиздателска къща Труд 2012
206 Георги Николов , Кутригури. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2507., Книгоиздателска къща Труд 2012
207 Георги Николов , Кюригир. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2539., Книгоиздателска къща Труд 2012
208 Георги Николов, Лазарица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2550., Книгоиздателска къща Труд 2012
209 Георги Николов , Лека. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2579., Книгоиздателска къща Труд 2012
210 Георги Николов , Логотет. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2615., Книгоиздателска къща Труд 2012
211 Георги Николов , Маврокастро. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2655., Книгоиздателска къща Труд 2012
212 Георги Николов , Мавър. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2655., Книгоиздателска къща Труд 2012
213 Георги Николов , Мадарски конник. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2665-2666., Книгоиздателска къща Труд 2012
214 Георги Николов , Маламир. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2682., Книгоиздателска къща Труд 2012
215 Георги Николов , Маламирова летопис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2682-2683., Книгоиздателска къща Труд 2012
216 Георги Николов , Мануил Ивац. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2711., Книгоиздателска къща Труд 2012
217 Георги Николов , Мария (11 в.) - българска царица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2727., Книгоиздателска къща Труд 2012
218 Георги Николов , Мария (13 в.) - българска царица.– В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2727-2728., Книгоиздателска къща Труд 2012
219 Георги Николов , Мария-Ирина. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2728., Книгоиздателска къща Труд 2012
220 Георги Николов , Мармаис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2736., Книгоиздателска къща Труд 2012
221 Георги Николов , Мартин (14 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2738., Книгоиздателска къща Труд 2012
222 Георги Николов , Мартин (9 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2738., Книгоиздателска къща Труд 2012
223 Георги Николов , Матеица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2745., Книгоиздателска къща Труд 2012
224 Георги Николов , Мелитон. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2773., Книгоиздателска къща Труд 2012
225 Георги Николов , Миник. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2823., Книгоиздателска къща Труд 2012
226 Георги Николов , Мирийска земя. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2831., Книгоиздателска къща Труд 2012
227 Георги Николов , Мирослава. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2833., Книгоиздателска къща Труд 2012
228 Георги Николов , Митата. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2837., Книгоиздателска къща Труд 2012
229 Георги Николов , Мито. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2839., Книгоиздателска къща Труд 2012
230 Георги Николов , Михаил Воин. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2844., Книгоиздателска къща Труд 2012
231 Георги Николов , Михаил ІІ Асен. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2843. , Книгоиздателска къща Труд 2012
232 Георги Николов , Михаил ІІІ Шишман. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2844., Книгоиздателска къща Труд 2012
233 Георги Николов , Михаил Псел. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2845., Книгоиздателска къща Труд 2012
234 Георги Николов , Михаил. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2842-2843., Книгоиздателска къща Труд 2012
235 Георги Николов , Мицо Асен. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2855., Книгоиздателска къща Труд 2012
236 Георги Николов , Мойсей. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2876., Книгоиздателска къща Труд 2012
237 Георги Николов , Момци. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2884., Книгоиздателска къща Труд 2012
238 Георги Николов , Момчил. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 7. Кру-Мом. София 2012, с. 2884., Книгоиздателска къща Труд 2012
239 Георги Николов , Мостич. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2904., Книгоиздателска къща Труд 2012
240 Георги Николов , Мрачка грамота.– В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2907. , Книгоиздателска къща Труд 2012
241 Георги Николов , Мъглен – българска средновековна крепост. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2926., Книгоиздателска къща Труд 2012
242 Георги Николов , Мюлк. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2936., Книгоиздателска къща Труд 2012
243 Георги Николов , Надпис на чъргубиля Мостич. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2942-2943., Книгоиздателска къща Труд 2012
244 Георги Николов , Наимники. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2945., Книгоиздателска къща Труд 2012
245 Георги Николов , Наръшки надпис. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2984., Книгоиздателска къща Труд 2012
246 Георги Николов , Нахия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2991., Книгоиздателска къща Труд 2012
247 Георги Николов , Находник. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 2991., Книгоиздателска къща Труд 2012
248 Георги Николов , Негавон. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3051., Книгоиздателска къща Труд 2012
249 Георги Николов , Несебърска хроника. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3075., Книгоиздателска къща Труд 2012
250 Георги Николов , Несебърски грамоти. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3075-3076., Книгоиздателска къща Труд 2012
251 Георги Николов , Нестонг. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3082., Книгоиздателска къща Труд 2012
252 Георги Николов , Нестор. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3082., Книгоиздателска къща Труд 2012
253 Георги Николов , Несторица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3082., Книгоиздателска къща Труд 2012
254 Георги Николов , Никейска империя. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3084-3085., Книгоиздателска къща Труд 2012
255 Георги Николов , Никита Хониат. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3085., Книгоиздателска къща Труд 2012
256 Георги Николов , Никифор Григора. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3086., Книгоиздателска къща Труд 2012
257 Георги Николов , Никифор І Геник. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3085-3086., Книгоиздателска къща Труд 2012
258 Георги Николов , Никифор. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3085., Книгоиздателска къща Труд 2012
259 Георги Николов , Никола. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3087., Книгоиздателска къща Труд 2012
260 Георги Николов , Никулица Младият. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3105., Книгоиздателска къща Труд 2012
261 Георги Николов , Никулица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3104., Книгоиздателска къща Труд 2012
262 Георги Николов , Овчага. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3168., Книгоиздателска къща Труд 2012
263 Георги Николов , Огнян. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3174., Книгоиздателска къща Труд 2012
264 Георги Николов , Олгу таркан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3189., Книгоиздателска къща Труд 2012
265 Георги Николов , Ослепяване. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3234., Книгоиздателска къща Труд 2012
266 Георги Николов , Остро. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3239., Книгоиздателска къща Труд 2012
267 Георги Николов , Отроци. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3249., Книгоиздателска къща Труд 2012
268 Георги Николов , Охтум. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3254., Книгоиздателска къща Труд 2012
269 Георги Николов , Паган. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 8. Мом-Пан. София 2012, с. 3270., Книгоиздателска къща Труд 2012
270 Георги Николов , Панчо. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3304., Книгоиздателска къща Труд 2012
271 Георги Николов , Парици. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3316., Книгоиздателска къща Труд 2012
272 Георги Николов, Персиан (втората половина на 9 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3370., Книгоиздателска къща Труд 2012
273 Георги Николов , Персиан. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3370., Книгоиздателска къща Труд 2012
274 Георги Николов , Петър (9 в.). – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3402., Книгоиздателска къща Труд 2012
275 Георги Николов , Петър Делян. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3403., Книгоиздателска къща Труд 2012
276 Георги Николов , Побирчия. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3473., Книгоиздателска къща Труд 2012
277 Георги Николов , Покръстване на българите. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3485-3486., Книгоиздателска къща Труд 2012
278 Георги Николов , Поморие - антична и средновековна крепост. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3495., Книгоиздателска къща Труд 2012
279 Георги Николов , Поповяни. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. , Книгоиздателска къща Труд 2012
280 Георги Николов , Поприще. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3531., Книгоиздателска къща Труд 2012
281 Георги Николов , Правдина. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3545., Книгоиздателска къща Труд 2012
282 Георги Николов , Практор. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3552., Книгоиздателска къща Труд 2012
283 Георги Николов , Прибо. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3567., Книгоиздателска къща Труд 2012
284 Георги Николов , Примикюр. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3571., Книгоиздателска къща Труд 2012
285 Георги Николов , Приселица. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3574., Книгоиздателска къща Труд 2012
286 Георги Николов , Прокопий Кесарийски. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3595., Книгоиздателска къща Труд 2012
287 Георги Николов , Прония. – В: Голяма енциклопедия България. Т. 9. Пан-Рем. София 2012, с. 3597., Книгоиздателска къща Труд 2012
288 Георг