Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. Милена Блажиева
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Блажиева, М., „РИЦАРЯТ И…“ – изложба на Буян Филчев. - СБХ бюлетин, 2019, кн. 1, 18-21 , 2019
2 Блажиева, Милена, Графични трансформации. За посоките в съвременната арт книга и дигитална графика. - Инфо СБХ, 2019, кн.1, с. 62-65., 2019
3 Блажиева, М., Хартия, ръка и разум - разкази в изкуството. Изложба на Терезе Вебер - В: Бюлетин СБХ, 2019, № 4, с.20-22, 2019
4 Блажиева, Милена, Хроника на дните. Изложба на Бисера Вълева и Орлин Дворянов. - Инфо СБХ, 2019, бр.2, 38-40., СБХ 2019
5 Блажиева, Милена, “CEREBRUM SIMULATION” или за границите на човешкостта. - Инфо СБХ, 2018, бр.3, с.20-21., 2018
6 Блажиева, М., Изложба на Христо Харалампиев. - Инфо СБХ, 2017, бр.3, с. 38-39, 2017
7 Блажиева, М., “Спящи” - изложба на Бисера Вълева в галерия “Алма Матер” - Инфо СБХ, 2016, бр.1, с.41, СБХ 2016
8 Блажиева, М., Имагинерни пристани. - Инфо СБХ, 2016, бр.3, с.37, СБХ 2016
9 Блажиева, Милена, Албумът "Старият Перник" - носталгия по миналото, урок за бъдещето. - Минало, 2015, бр.4, 94-96., 2015
10 Блажиева, М., Генерирани в компютъра, създадени от ръката. Съвместна изложба на Анна Цоловска и Снежина Бисерова. Галерия „Алма Матер". - Инфо СБХ, 2015, бр.1, с.30., 2015
11 Блажиева, М., Изложба на Васил Вълев в галерия “Лик”. - Инфо СБХ, 2014, бр. 6, 22., СБХ 2014
12 Блажиева, Милена, Ex Libris - изложба на студенти и преподаватели. - Инфо СБХ, 2013, кн.2, с. 19., СБХ 2013
13 Милена Блажиева, За книгата с усмивка и любов (Изложба на Майя Чолакова в галерия "Алма Матер"). - В:Инфо СБХ, 2012, бр.1, с.14., 2012
14 Милена Блажиева, Златна вода (съвместен проект на Лаура Димитрова и Бисера Вълева в галерия “Алма Матер”). - Инфо СБХ бюлетин, 2011, бр.11, 24-25., СБХ 2011
15 Милена Блажиева, "Дива песен“ или нишките на времето. - В:Инфо СБХ, 2010, бр. 4, с.5-6., 2010
Книга
1 Блажиева, Милена, Иванова, Петя, Кралева, Десислава, Табакова, Ния, Станева, Таня, Книга за учителя по изобразително изкуство за 7.клас, ISBN:978-954-18-1270-9, Булвест 2000, София 2018
2 Иванова, Петя, Блажиева, Милена, Книга за учителя по изобразително изкуство за 6. клас, ISBN:ISBN - 978-954-18-1036-1, Булвест 2000 2017
Научен проект
1 Милена Блажиева, СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, Ръководител, , Номер на договора:80-10-153/24.04.2020 2020
2 Милена Блажиева, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 6 , Ръководител, , Номер на договора:80-10-207/17.04.2019 2019
3 Милена Блажиева, Виртуален музей за българско изобразително изкуство. Нови аспекти и нови възможности в обучението по изкуства, Ръководител, , Номер на договора:160/08.05.2013 г. 2013
4 Милена Блажиева, Виртуален музей за българско изобразително изкуство. Нови аспекти и нови възможности в обучението по изкуства., Ръководител, , Номер на договора:10/04.04.2012 2012
5 Милена Блажиева, Изследване на промените във визуалните нагласи на студентите от специалност "Изобразително изкуство" при навлизането на мултимедийните технологии в учебния процес., Член, , Номер на договора:158/ 03.03.2011 2011
Редактор на издание нереферирано
Милена Блажиева, Списание за наука култура и образование, Редактор на издание нереферирано 2019
Статия в научно списание
Блажиева, Милена, Печатната графика в дигиталния свят, Електронно списание за наука, култура и образование, том:10, 2018, стр.:39-44, ISSN (online):2367-6396 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Блажиева, Милена, За мястото на изобразителните изкуства в списание „Изкуство и критика“ (1938–1943, Образование и изкуства: традиции и иновации, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
2 Блажиева, Милена, Социалнополитически рефлексии в пейзажа през ХХ век, Изкуствоведски четения 2019. Мотиви – модели – ескизи, издателство:Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2020, стр.:564-578, ISSN (print):1313-2342, ISBN:978-954-8594-95-0, Ref 2020
3 Блажиева, Милена, "Низшите” жанрове (натюрморт, интериор, голо тяло) в системата на жанровата йерархия през първата половина на 50-те години, Пресичане на границите в изкуствата: модерно - постмодерно. Изкуствоведски четения 2017, издателство:Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2018, стр.:250-256, ISSN (print):1313-2342, ISBN:978-954-8594-71-4, Ref 2018
4 Блажиева, Милена, Държавната политика в сферата на пластичните изкуства през първата половина на 50-те години на XX в. и отражението й върху църковната монументално-декоративна живопис., Изкуствоведски четения 2014, издателство:Институт за изследване на изкуствата, 2015, стр.:366-375, ISSN (print):1313 - 2342, Ref 2015
5 Блажиева, Милена, Изкуството на социалистическия реализъм като проект на държавата куратор, Изкуствоведски четения 2012, издателство:Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр.:325-331, ISSN (print):1313 - 2342 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милена Блажиева, Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков 2020
2 Секционен доклад, Милена Блажиева, Социално-политически рефлексии в пейзажа през ХХ век. 2019
3 Секционен доклад, Милена Блажиева, “Низшите” жанрове (натюрморт, интериор, голо тяло) в системата на жанролата йерархия през първата половина на 50-те години 2017
4 Секционен доклад, Милена Блажиева, Държавната политика в сферата на пластичните изкуства през първата половина на 50-те години на XX в. и отражението й върху църковната монументално-декоративна живопис. 2014
5 Секционен доклад, Милена Блажиева, Изкуството на социалистическия реализъм като проект на държавата-куратор 2012
Участие в редколегия
Милена Блажиева, Визуални изкуства и музика, Участие в редколегия 2020
Учебник
1 Блажиева, Милена, Петя Иванова, Десислава Кралева, Ния Табакова, Таня Станева, Изобразително изкуство за 7 клас, ISBN:978-954-18-1220-4, Булвест 2000, София, Рецензирано 2018
2 Блажиева, Милена, Петя Иванова, Десислава Кралева, Изобразително изкуство за 6 клас, ISBN:978-954-18-1103-0, Булвест 2000, Рецензирано 2017