Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Златина Митринова

Author ID (SCOPUS):54684594200
Научен проект
1 Златина Митринова, "Охарактеризиране на ламеларните структури в неразредени почистващи препарати и тяхното влияние при употреба“ "Characterization of lamellar structures in neat product and their overall impact on product sensory and lather properties during usage", Член, Unilever, САЩ 2023
2 Златина Митринова, Biopolymers for Clean Future Биополимери за чисто бъдеще, Член, Unilever, UK 2023
3 Златина Митринова, Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems/ Микроструктура: Системи ПАВ-Електролит-Вода, Член, Unilever, India 2023
4 Златина Митринова, Stable W/O emulsions for anti-perspirant aerosols, Стабилни водо-маслени емулсии с приложение при разработване на антиперспирантни аерозоли, Член, Unilever, UK 2023
5 Златина Митринова, "Антипенители и подобрители за разделяне на хидрофобни и хидрофилни частици с приложения в рециклирането", "Antifoams and Sink/Float Agents for Recycling Processes", Член, Wacker, Германия 2022
6 Златина Митринова, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Член, Wacker, Германия 2021
7 Златина Митринова, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Член, Unilever, САЩ 2021
8 Златина Митринова, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Член, Unilever, Индия 2021
9 Златина Митринова, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Член, Unilever, САЩ 2020
10 Златина Митринова, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Член, Unilever, Индия 2020
11 Златина Митринова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
12 Златина Митринова, „Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни, които се използват за пране“, Laundry soaps, Член, Unilever, Индия 2019
13 Златина Митринова, “Контролиране на пенообразуващата способност на изотропни течности“ , Understanding and Controlling Foam Performance of Isotropic Liquids, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3305 2018
14 Златина Митринова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
15 Златина Митринова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam control agents in liquid detergents applicaions“,, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3232 2017
16 Златина Митринова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
17 Златина Митринова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
18 Златина Митринова, Тестване свойствата на серия от антипенители, „Test research program with different antifoams”, Член, Wacker Chemie AG,Германия, Номер на договора:3189 2016
19 Златина Митринова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, “Foaming of silicate particle suspension”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3147 2015
20 Златина Митринова, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания, “Improving foam longevity in presence of soil”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3143 2015
21 Златина Митринова, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Surfactant aggregation in solutions”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
22 Златина Митринова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени, “To understand the stabilization and deconstruction mechanisms of wet microfoam”, Член, DOW – CORNING, Белгия, Номер на договора:3109 2014
23 Златина Митринова, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Physicochemical control of surface properties and foam quality”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
24 Златина Митринова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, “Advanced physical chemistry of complex surfactant mixtures. Physicochemical control of foam quality and particle deposition”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3042 2012
25 Златина Митринова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, “To develop a comprehensive understanding of surfactants adsorption to surface”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1991 2011
Статия в научно списание
1 V. Georgiev, Z. Mitrinova, A. Gers-Barlag, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of Hydrodynamic Conditions and Type of Foam Stabilizer for Antifoam Efficiency, Colloids Surf. A, 2024, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132838, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
2 V. Georgiev, Z. Mitrinova, N. Genchev, A. Gers-Bar, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Surface and Foam Properties of Polyvinyl Alcohol Solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:681, 2024, pages:132828-0, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132828, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
3 Z. Mitrinova, M. Chenkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Cosurfactants for Controlling The Surface Properties of Diluted Solutions: Interplay with Bulk Rheology of Concentrated Solutions , Colloids and Surfaces A, vol:648, 2022, pages:129221-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129221, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
4 Z. Mitrinova, H. Alexandrov, N. Denkov, S. Tcholakova, Effect of Counter-ion on Rheological Properties of Mixed Surfactant Solutions, Colloids and Surfaces A, vol:643, 2022, pages:128746-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
5 T. Arnaudova, Z. Mitrinova, N. Denkov, D. Growney, R. Brenda, S. Tcholakova, Foamability and Foam Stability of Oily Mixtures, Colloids Surf. A, vol:653, 2022, pages:129987-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129987, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
6 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
7 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
8 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:186-198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International 2013
9 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD, MSc 2013
10 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Popova, Z., Denkov, N., Dasgupta, Bivash R., Ananthapadmanabhan, K. P., Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8-C18 Fatty Acids as Cosurfactants, LANGMUIR, vol:29, issue:26, 2013, pages:8255-8265, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la401291a 2013
11 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Golemanov, K., Denkov, N., Vethamuthu, M., Ananthapadmanabhan, K. P., Surface and foam properties of SLES plus CAPB plus fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:438, issue:SI, 2013, pages:186-198, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2012.12.011 2013
12 Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
13 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
14 S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
Участие в конференция
1 Постер, P. Borisov,F. Mustan, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant: effect of pH and electrolytes on the solution rheology 2023
2 Постер, Nevena Pagureva, M. Hristova, Z. Mitrinova, N. Burdziev, S.Tcholakova, Rheological properties and phase behavior of Sucrose Palmitate at different temperatures 2023
3 Секционен доклад, Петър Борисов, Ф. Мустан, З. Митринова, С. Чолакова, Есцин като нейонен и анионен сърфактант: Ефект от концентрацията на електролит и pH върху реологията и повърхностните свойства на разтвори 2023
4 Секционен доклад, Вяра Йорданова, З. Митринова, С. Чолакова, Влияние на койоните върху реологията на разтвори на натриев додецил етер сулфат 2023
5 Постер, F. Mustan, P. Borisov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant:effect of electrolytes on the solution properties 2023
6 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zlatina Mitrinova, Co-surfactants as Powerful Tool for Optimization of the Formulation Properties 2023
7 Секционен доклад, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Effect of essential oils on mixed surfactant systems rheological behavior 2023
8 Постер, V. Georgiev, K. Stefanova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Effect of glycerol on stability and formation of foams 2023
9 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Петър Борисов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Есцинови формулировки: влияние на pH и концентрацията на електролит върху реологията на разтворите 2023
10 Секционен доклад, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на етеричните масла върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
11 Постер, V. Yordanova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, The effect of the co-ions on the rheology of SLES 1EO solutions 2023
12 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Елиот Борн, Моника Христова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на сърфактантите върху реологичното поведение на кремове 2023
13 Секционен доклад, Славка Чолакова, Вяра Йорданова, Златина Митринова, Влияние на противойоните и ко-йоните върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
14 Секционен доклад, Васил Георгиев, Кр. Стефанова, З. Митринова, С. Чолакова, Ефект от добавянето на глицерол върху пенливостта и пенната стабилност 2023
15 Присъствие, Дилек Газолу-Русанова, Иван Лесов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Получаване на микро и наноемулсии на етерични масла с помощта на хранителни консерванти 2022
16 Секционен доклад, Златина Митринова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на ко-сърфактанта и електролита върху реологичното поведение на мицеларни разтвори от смеси на ПАВ 2022
17 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholakova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
18 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholacova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
19 Секционен доклад, D. Gazolu -Rusanova, Z. Mitrinova, I. Lesov, S. Tcholakova, Essential oil micro and nanoemulsions formation, assisted by food grade preservatives 2022
20 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Zlatina Mitrinova, Petar Borisov, Slavka Tcholakova, ESCIN AS NONIONIC AND ANOINIC SURFACTANT: EFFECT OF ELECTROLYTES ON THE SOLUTION PROPERTIES 2022
21 Постер, Z. Mitrinova, Zh. Vаlkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Interplay between cosurfactant and electrolyte for the rheological behavior of mixed surfactant system 2022
22 Секционен доклад, Z. Mitrinova, H. Alexandrov, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of counter-ions on the rheological properties of mixed surfactant systems 2021
23 Секционен доклад, Васил Георгиев, Никола Генчев, Златина Митринова, Николай Денков, Славка Чолакова, Ефект от силиконовият антипенителвърху пени, стабилизирани от разтвори на поливинил алкохоли 2021
24 Секционен доклад, З. Митринова, М. Ченкова, С. Чолакова, Н. Денков, Връзка между обемни реологични свойства и повърхностни свойства на смеси от SLES+CAPB+ко-сърфактант 2019
25 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
26 Секционен доклад, К. Чимева, З. Митринова, С. Чолакова, Роля на компонентите в смеси на анионен и цвитерйонен ПАВ върху повърхностните и пенообразуващи свойства на разтворите 2017
27 Секционен доклад, А. Янкова, З. Митринова, С. Чолакова, Реологично поведение на разтвори на смеси на повърхностно-активни вещества 2017
28 Постер, Z. Mitrinova, M. Chenkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
29 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
30 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z.Popova,. S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
31 Постер, Z. Mitrinova, Z. Popova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of rheological and surface properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2014
32 Секционен доклад, З. Митринова, Ж. Попова, С. Чолакова, Н. Денков, Натриев кокоил глутамат като пеностабилизатор 2014
33 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z. Popova, K. Golemanov; S. Tcholakova, N. Denkov, Fatty acids as cosurfactants for control of foam properties 2014
34 Постер, Z. Popova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
35 Секционен доклад, З. Митринова, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на полиетилен имини върху свойствата на пени 2013
36 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
37 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov , Physico-chemical control of foam properties: 2. Ostwald ripening 2013
38 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори влияещи върху реологичните свойства на пени с висок повърхностен модул 2012
39 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Ostwald Ripening in Foams 2012
40 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, , K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu and K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus 2012
41 Секционен доклад, З. Митринова, С. Цибранска, С. Чолакова, Н. Денков, Отстраняване на тревни замърсявания от платове 2011
42 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени 2010
43 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
44 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества върху вискозното триене при движещи се пени 2009
45 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009