Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Любомир Борисов
Дипломна работа
Любомир Юриев Борисов, Оценки на радиуса на покритие и други параметри на кодове на Мелас и обобщения, , Ръководител:Асен Иванов Божилов 2015
Научен проект
Любомир Борисов, Дискретни, алгебричнии и комбинаторни структури , Член, , Номер на договора:144/2015 2015
Статия в научно списание
Assen Bojilov, Lyubomir Borissov, Yuri Borissov, Computing the number of finite field elements with prescribed absolute trace and co-trace, Cryptography and Communications, vol:11, issue:3, 2019, pages:497-507, ISSN (print):1936-2447, ISSN (online):1936-2455, doi:https://doi.org/10.1007/s12095-018-0336-z, Ref, IF, IF (1.213 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (Mathematics, Applied), PhD 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Любомир Борисов, On Some Properties of the Kloosterman Sums over GF(p) 2018
2 Секционен доклад, Любомир Борисов, Пресмятане на броя на елементите на полето GF(3^n) с фиксирани следа и коследа 2017
3 Секционен доклад, Любомир Борисов, Enumeration of the elements of GF(3^m) with prescribed trace and co-trace 2017
4 Секционен доклад, Любомир Борисов, Computing the Number of Finite Field Elements with Prescribed Trace and Co-trace 2017
5 Секционен доклад, Любомир Борисов, Преброяване на елементите на полетата GF(3^m) с фиксирана следа и субследа 2016
6 Секционен доклад, Любомир Борисов, ФОРМУЛИ ЗА НАМИРАНЕ БРОЯ НА НЕРАЗЛОЖИМИТЕ ДВОИЧНИ ПОЛИНОМИ ОТ ДАДЕНА СТЕПЕН С ФИКСИРАНИ ВТОРИ И ПРЕДПОСЛЕДЕН КОЕФИЦИЕНТ 2016
7 Секционен доклад, Любомир Борисов, Преразглеждане на двоичния код на Мелас 2016
8 Секционен доклад, Любомир Борисов, Minimum distance and covering radius of some Melas-like cyclic codes Lyubomir Borisov 1) , Asen Bojilov 2 2015