Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Марина Стоянова
Дисертация д-р
Марина Стоянова, „Медии и платформи за виртуална и добавена реалност в обучението по изобразително изкуство“, , Ръководител:проф. д-р Лаура Димитрова 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
Марина Стоянова, Основни насоки за любителски видеомонтаж, Гьоте-институт, България 2022
Изложби
Марина Стоянова , Национална „Стихии“ 2022 НЧ „Будителите“, Габрово 2022 Габрово Мултимедийна художествена инсталация (съвместно с доц. д-р Добрин Атанасов) в рамките на „Фестивал на светлината и огъня“ https://darik.bg/darik.bg/uspeshen-parvi-festival-na-ogana-i-svetlinata 2022
Статия в поредица
Марина Стоянова, Употребата на достъпни медии и технологии при обучението по съвременни визуални изкуства, разгледани в практиката на платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ на Център АЛОС, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:7, редактор/и:проф. Буян Филчев, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, стр.:60-67, ISSN (online):ISSN 2367-6396 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Марина Стоянова, От традиционни към нови изразни форми - младите артисти като медиатори, ART AND CULTURE TODAY: ARTISTIC HERITAGE, CONTEMPORARY CREATION AND TASTE EDUCATION BOOK OF ABSTRACTS, editor/s:Danijela Zdravić Mihailović, Publisher:University of Niš, 2017, pages:75-76, ISBN:ISBN 978-86-85239-46-5, doi:COBISS.SR-ID 246368012, Ref 2017