Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Румяна Маринова-Христиди
Глава от книга
Вера Бонева, Евгения Иванова, Райна Антонова-Тончева, Милена Петкова, Румяна Маринова-Христиди, История на Стара Загора, Том 2, ISBN:978-619-00-1631-1, "Фабер", Велико Търново 2023
Глава от монография
1 Георги Бакалов, Христо Матанов, Пламен Митев, Иван Илчев, Румяна Маринова-Христиди, Болгарын түүх, Улан Батор, Ref 2018
2 Rumyana Marinova-Christidi, Γκιόργκι Μπακάλοφ, Χρίστο Ματάνοφ, Πλάμεν Μίτεφ, Ιβάν Ίλτσεφ, Ιστορία της Βουλγαρίας, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, Ref 2015
Дисертация д-р
Румяна Димитрова Маринова-Христиди, Просвета и просветна политика в България 1948-1959 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2004
Монография
1 Румяна Маринова-Христиди, Висшето образование в България от съветските до болонските реформи, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2013
2 Румяна Маринова-Христиди, Българското образование 1948-1959. Между съветизацията и традицията, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2006
Научен проект
1 Румяна Маринова-Христиди, "Лектории "България по време на Втората световна война и съдбата на българските евреи" , Ръководител, 2023
2 Румяна Маринова-Христиди, “Хронология на събитията, свързани със спасяването на българските евреи и депортацията на евреите от Вардарска Македония, Тракия и Пирот (1940-1944 г.)“, Ръководител, 2023
3 Румяна Маринова-Христиди, IVLP project “120 years of Bulgarian-US Diplomatic Relations”, Член, 2023
4 Румяна Маринова-Христиди, Серия от лекции по повод 80 години от спасяването на българските евреи: University of Chicago, USA – 5 October 2023, ICLA, Los Angeles, USA – 25 October 2023, Bulgarian Consulate General in Milano – 31 May 2023, Bulgarian Consulate General in New York – 29 September 2023, Bulgarian Embassy in Copenhagen – 29 August 2023, Bulgarian Embassy in Dublin – 11 May 2023 Bulgarian Embassy to the Holy See, Vatican – 28 June 2023 , Ръководител, 2023
5 Румяна Маринова-Христиди, Специализация по проект SUMMIT в Университет „Македония“ в гр. Солун, Гърция, 28 юли-27 август 2023 г., Член, 2023
6 Румяна Маринова-Христиди, "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния". Осъществена академична мобилност и серия от лекции в Университета Аристотелис, Солун, Гърция през септември-октомври 2022 г. , Член, 2021
7 Румяна Маринова-Христиди, "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния". Осъществена академична мобилност и серия от лекции в Университета Аристотелис, Солун, Гърция през септември-октомври 2022 г. , Член, 2021
8 Румяна Маринова-Христиди, Пътеводител и дигитална карта на софийските еврейски гробища, Ръководител, 2021
9 Румяна Маринова-Христиди, Preservation of the Archives of The Organisation of Jews in Bulgaria "Shalom", Ръководител, 2020
10 Румяна Маринова-Христиди, Пътеводител по софийските еврейски гробища, Ръководител, 2020
11 Румяна Маринова-Христиди, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в., Член, 2017
12 Румяна Маринова-Христиди, Европейските интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 90-те години на ХХ в., Член, 2015
13 Румяна Маринова-Христиди, Българите мохамедани пред предизвикателствата на "възродителния процес" 1972-1974 г. II част - изследвания в общините Девин, Смолян, Кирково, Тополовград и др., Член, 2014
14 Румяна Маринова-Христиди, Европейските интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ в., Член, 2014
15 Румяна Маринова-Христиди, Българите мохамедани пред предизвикателствата на "възродителния процес" 1972-1974 г. I част - изследвания в с. Сатовча и в Тетевенско, Член, 2013
16 Румяна Маринова-Христиди, Европейските интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 70-те години на ХХ в., Член, 2013
17 Румяна Маринова-Христиди, Проект BG.051 PO00-4.3.04-0038 "Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение", Член, 2013
18 Румяна Маринова-Христиди, Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, Член, 2013
19 Румяна Маринова-Христиди, Европейските интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 60-те години на ХХ в., Член, 2012
20 Румяна Маринова-Христиди, Европейските интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 50-те години на ХХ в., Член, 2011
21 Румяна Маринова-Христиди, Нови документи за "Възродителния процес", Член, 2010
22 Румяна Маринова-Христиди, 1989 година през призмата на лични свидетелства, писмени спомени и официални документи , Член, 2009
23 Румяна Маринова-Христиди, The Bologna Process, its Implementation in Italy and the Prospects for Bulgaria, Член, 2009
Научно ръководство
1 Румяна Маринова-Христиди, Отношенията между България и Израел 1948-1990 г., дисертация д-р:Петър Георгиев Стоилов 2024
2 Румяна Маринова-Христиди, Урбанизмът в България след Втората световна война до края на 80-те години, дисертация д-р:Радослав Тодоров Илиев 2024
3 Румяна Маринова-Христиди, Българо-полски политически отношения (1945-1989г.), дисертация д-р:Стоян Димитров Стоянов 2022
4 Румяна Маринова-Христиди, Държавната политика към висшето образование в България след Втората световна война, дисертация д-р:Габриела Василева Бонева 2021
Статия в научно списание
1 Rumyana Marinova-Christidi, Bulgarian antisemitism in the 21st century, Israel Affairs, 2023, doi:10.1080/13537121.2023.2162266 2023
2 Rumyana Marinova-Christidi, The Fate of the Bulgarian Jews during the Second World War, Public Policy.bg, vol:12, issue:4: Holocaust Remembrance Policies, 2021, pages:60-74, Ref 2021
3 Rumyana Marinova-Christidi, Petar Stoilov, Das Grenzregime in der Volksrepublik Bulgarien, Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, issue:45, 2020, pages:34-40, Ref, International, PhD 2020
4 Rumyana Marinova-Christidi, From Salvation to Alya: The Bulgarian Jews and Bulgarian-Israeli Relations (1948-1990), Journal of Southeast European and Black Sea Studies (FBSS), vol:17, issue:2 - Diverse Perspectives on Jewish Life in Southea, 2017, pages:223-244, Ref, Web of Science 2017
5 Румяна Маринова-Христиди, Българското образование – институции и законова уредба (1944-1989), Известия на българското историческо дружество, том:41, 2011, стр.:424-436, Ref 2011
6 Румяна Маринова-Христиди, Политическият архив на Константинос Караманлис за българо-гръцките срещи от 70-те години на XX в., Ново време, брой:2, 2009, стр.:139-151, Ref 2009
7 Румяна Маринова-Христиди, България на Живков и Гърция на Караманлис: началото на едно приятелство (1974-1981), Минало, брой:4, 2008, стр.:63-74, Ref 2008
8 Румяна Маринова-Христиди, Българската просвета между съветизацията и традицията (1957-1959), ГСУ-ИФ, том:96-97, 2006, стр.:391-430, Ref 2006
9 Rumyana Marinova-Christidi, Educational Policy in Bulgaria During the “Pure Stalinism” Period (1948-1953), SLOVO – An International journal of Russian, Eurasian, Central and East Affairs, vol:13, 2001, pages:203-212, Ref, Web of Science 2001
10 Румяна Маринова-Христиди, Някои проблеми пред българските учители в периода 1948-1953, История, брой:2, 2000, стр.:28-33, Ref 2000
11 Румяна Маринова-Христиди, Реформиране на българското училище 1948-1953, История, брой:4-5, 1999, стр.:41-52, Ref 1999
Статия в поредица
1 Rumyana Marinova-Christidi, The Policy of the Bulgarian Communist Party towards Religious Communities in the Country (1944-1989), Balkanlarda Islam. Miadi Dolmayan Umit (Islam in the Balkans. Unexpired hope), vol:Vakti Azizden Vakti Zelalete (From Times of Glory to Times of Humility, issue:IV, editor/s:Muhhamet Savas Kafkasyali, Publisher:TIKA, 2016, pages:203-236, Ref, Web of Science 2016
2 Rumyana Marinova-Christidi, Die Lager für "politisch gefährliche Personen" im kommunistischen Bulgarien, Texte zum Kommunismus in Bulgarien, Publisher:Konrad Adenauer-Stiftung , 2015, pages:1-21, Ref 2015
3 Румяна Маринова-Христиди, Българо-израелските отношения в периода 1948-1990, La Estreya, брой:11, 2015, стр.:11-24, Ref 2015
4 Rumyana Marinova-Christidi, Il Processo di Bologna in Bulgaria, Pedagogia Piu Didattica. Teorie e pratiche educative, vol:Rivista Quadrimestrale, issue:1, Publisher:Trento, 2011, pages:83-88, Ref, Web of Science 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Rumyana Marinova-Christidi, Petar Stoilov, Zur Forschung über die Todesfälle an den Grenzen der Volksrepublik Bulgarien, Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat (Schwerpunkt: Fluchtwege), Publisher:Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin, 2024, pages:26-29, International 2024
2 Румяна Маринова-Христиди, Политиката на Българската комунистическа партия към религиозните общности в страната (1944-1989), Предизвикателството: Съвременна българска история, редактор/и:Искра Баева, Румяна Маринова-Христиди, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:229-260, Ref 2020
3 Румяна Маринова-Христиди, The Sports Organization "Maccabi" - Bulgaria and its relations with the Nationalistic Bulgarian Sports Organization "Yunak" as an example of tolerance , Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-тата годишнина на проф. Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, Ref 2019
4 Румяна Маринова-Христиди, Българските евреи и Световният еврейски конгрес (1944-1948), С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. Костадин Грозев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:498-505, Ref 2019
5 Румяна Маринова-Христиди, Европейското изключение: евреите в България и тяхната съдба по време на Втората световна война , Елиезер Алшех и "естетиката на безобразието", издателство:Издание на СГХГ с подкрепата на СУ "Св. Климент Охридски", ОЕБ "Шалом" и Посолство на Аржентина в България, 2018, стр.:164-183, Ref 2018
6 Румяна Маринова-Христиди, Опити за реформи в образованието през втората половина на ХХ в., Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в., редактор/и:Искра Баева, Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:94-103, Ref 2018
7 Румяна Маринова-Христиди, Борбата с ционизма като интегриращ фактор в работата на Държавна сигурност и „братските” служби на социалистическите държави, Интеграция и деизинтеграция в Европа през 80-те години на XX в., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:233-241, Ref 2016
8 Rumyana Marinova-Christidi, Μνημειακή αρχιτεκτονική αφιερωμένη στην επέτειο των 1.300 χρόνων ίδρυσης του Βουλγαρικού κράτους, Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια, 17ος - 20ος αιώνας, editor/s:Ε. Γαβρά, Κ. Γκιούφη, Γ. Τσότσος, Publisher:Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσ/νίκη, 2015, pages:305-318, Ref 2015
9 Румяна Маринова-Христиди, Отражение на неофициалните българо-израелски контакти от 70-те години на XX век в документите на Държавна сигурност, Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", 2014, стр.:155-162, Ref 2014
10 Rumyana Marinova-Christidi, Addressing the Past, Building the Future. Contested Issues in Bulgarian History:, A review of the “The Turks of Bulgaria. History, Traditions, Culture” edited by Antoni Georgieff and Dimana Trankova, издателство:OJB Shalom, 2013, стр.:22-36, Ref 2013
11 Rumyana Marinova-Christidi, La formazione iniziale degli insegnanti in Bulgaria, La formazione dei docent in Europa (A cura di Massimo Baldacci), editor/s:Massimo Baldacci, Publisher:“Bruno Mandadori”, Person Italia, Milano-Torino, 2013, pages:146-160, Ref 2013
12 Румяна Маринова-Христиди, Взаимната толерантност като обществен модел: ретроспекция на отношенията между българи и евреи, България – средище на толератността, издателство:БАН, 2013, стр.:78-82, Ref 2013
13 Румяна Маринова-Христиди, Костадин Грозев, Държавна сигурност и еврейската общност в България, Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:75-79, Ref 2013
14 Румяна Маринова-Христиди, Интегрирането на български евреи в разузнавателните служби на България и Израел през 60-те години на ХХ в., Интеграционни процеси през 60-те години на ХХ в., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:197-205, Ref 2013
15 Румяна Маринова-Христиди, Турците в България. История, традиции, култура (Рецензия от д-р Румяна Маринова-Христиди) / The Turks of Bulgaria. History, Traditions, Culture (A review by Rumyana Marinova-Christidi, PhD), Помирение в историята или примирение с историята / Addressing the Past, Building the Future. Contested Issues in Bulgarian History, Publisher:Издание на в. "Еврейски вести" - орган на Организацията на евреите в България "Шалом", 2013, pages:5-21, Ref 2013
16 Румяна Маринова-Христиди, Европейски и глобални измерения на висшето образование, Болонски процес. Развитие на висшето образование, издателство:Издание на ЦРЧР и Националната група на Болонските съветници, 2012, стр.:33-38, Ref 2012
17 Румяна Маринова-Христиди, Костадин Грозев, Научен предговор към документалния сборник "Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944–1989", Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944–1989, издателство:Издание на КРДОПБГДСРСБНА, 2012, стр.:12-15, Ref 2012
18 Rumyana Marinova-Christidi, Ευρωπαϊκή εξαίρεση; Η μεταχείριση των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ευρωπαϊκή εξαίρεση; Η μεταχείριση των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Publisher:Epikentro Publishers Thessaloniki, 2011, pages:33-56, Ref 2011
19 Румяна Маринова-Христиди, Гръцкият печат и “Голямата екскурзия” на българските турци от лятото на 1989 г., Нови извори за изследване на „Възродителния процес”, 2011, стр.:40-44, Ref 2011
20 Румяна Маринова-Христиди, Научен предговор към документалния сборник "Държавна сигурност и образованието 1944–1989", Държавна сигурност и образованието 1944–1989, издателство:Издание на КРДОПБГДСРСБНА, 2011, стр.:10-12, Ref 2011
21 Румяна Маринова-Христиди, Научен предговор към документалния сборник "Пражката пролет и Държавна сигурност", Пражката пролет и Държавна сигурност, издателство:Издание на КРДОПБГДСРСБНА, 2011, стр.:10-14, Ref 2011
22 Румяна Маринова-Христиди, Ролята на Контастинос Караманлис в най-новата гръцка история, Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Искра Баева, 2011, стр.:146-154, Ref 2011
23 Румяна Маринова-Христиди, Научен предговор към документалния сборник "Държавна сигурност и промените в България (септември 1947 - декември 1947 г.)", Държавна сигурност и промените в България, септември 1947 - декември 1947 г., издателство:Издание на КРДОПБГДСРСБНА, 2010, стр.:10-13, Ref 2010
24 Румяна Маринова-Христиди, Образован ли е социалистическият човек? Развитие на образованието и науката в България по време на държавния социализъм 1944-1989, Изследвания по история на социализма в България 1944-1989 г., T.2, 2010, стр.:429-264, Ref 2010
25 Rumyana Marinova-Christidi, Bulgaria‘s Higher Education System and The Implementation of The Bologna Process, 2nd International Conference of Higher Education, 2009, Ref 2009
26 Румяна Маринова-Христиди, Българи и евреи: многовековно съжителство, Евреите в България, издателство:Издание на ОЕБ Шалом, 2009, Ref 2009
27 Румяна Маринова-Христиди, България и Гърция след Втората световна война. Исторически паралели, България и Гърция след Втората световна война. Исторически паралели, 2006, стр.:658-674, Ref 2006
28 Румяна Маринова-Христиди, Някои аспекти на образованието в Гърция през 50-те години на XX в., Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов, 2006, стр.:532-540, Ref 2006
29 Румяна Маринова-Христиди, Съветският фактор в българското образование – края на 40-те – 50-те години на XX в, Съветският фактор в българското образование – края на 40-те – 50-те години на XX в, 2003, стр.:284-296, Ref 2003
Съставителска дейност
1 Румяна Маринова-Христиди, Йордан Божилов, Балкански проблеми на регионалната и националната сигурност. Исторически аспекти и съвременни измерения. Серия 4, Том 1., ISBN:978-954-07-5333-1, Универистетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Искра Баева, Румяна Маринова-Христиди, Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2020
3 Костадин Грозев, Румяна Маринова-Христиди, Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989), ISBN:978-954-07-3484-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2013
4 Костадин Грозев, Румяна Маринова-Христиди, Държавна сигурност и еврейската общност в България, КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2012
5 Орхан Исмаилов, Румяна Маринова-Христиди, Държавна сигурност и образованието 1944-1989, КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2011
6 Георги Георгиев, Тодор Трифонов, Румяна Маринова-Христиди, Пражката пролет и Държавна сигурност, КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2011
7 Тодор Трифонов, Румяна Маринова-Христиди, Държавна сигурност и промените в България (септември 1944 – декември 1947 г.), КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Antisemitism in Bulgaria 2023
2 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Bulgaria and the Jews during the Holocaust 2023
3 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Role of the Jews in Bulgaria before and after the Second World War 2023
4 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Модератор на панел "Българо-американски дипломатически отношения" 2023
5 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The fate of the Bulgarian Jews during the WWII in the light of the Archives 2023
6 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Cooperation between Yad Vashem and the Hebraistika Program at Sofia University in the field of teaching about Antisemitism and the Holocaust 2023
7 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Българската еврейска общност в първите следвоенни години - предизвикателства и дилеми 2023
8 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, 120 years of Bulgaria-US Diplomatic Relations – Historical Review 2023
9 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Благородството на българското патриархално общество по време на Втората световна война 2023
10 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Silent Antisemitism in Communist Bulgaria 2022
11 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Combating Antisemitism and hate speech in the academia 2022
12 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Българските евреи и международната им защита за българската държава при подписването на Парижкия мирен договор от 1947 г. 2022
13 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Organizer and moderator of Academic Discussion "The War in Ukraine and the Transatlantic Relations" 2022
14 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Uncovering the Legacy of the Holocaust in Bulgaria 2022
15 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Being a Jew and being a Communist - the dilemma of the Jews in Socialist Bulgaria 2022
16 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Jewish community in People’s Republic of Bulgaria 2021
17 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Организатор и модератор на академичен семинар на тема „Балкански проблеми на регионалната и националната сигурност (исторически аспекти и съвременни измерения)" 2021
18 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Членството на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста ни задължава да се противопоставим на негационизма 2019
19 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Девети септември - повратна точка в българската история 2019
20 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The fate of the Jews in Communist Bulgaria 2019
21 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The state of research in the former State Security Archives in Bulgaria 2019
22 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Bulgarian Jews and the World Jewish Congress 1944-1948 2018
23 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, За делничните добродетели или тълкуване на спасяването на българските евреи 2018
24 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Полагането на принудителен труд от българските евреи в трудови групи по време на Втората световна война 2018
25 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in all events at the Bi-annual Meeting of IHRA - Plenary Session, Working Groups and Committees and Workshops. Member of the Educational working group and member of the Bulgarian delegation to IHRA (2018) 2018
26 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Jewish Studies in Bulgaria and the Hebraistika BA Programm at Sofia University 2018
27 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Jews in Bulgaria - Bulgarians in Israel during the Cold War period 2018
28 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in all events at the Bi-annual Meeting of IHRA - Plenary Session, Working Groups and Committees and Workshops. Member of the Educational working group and member of the Bulgarian delegation to IHRA (2018) 2018
29 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Големи политици на Балканите - политическа биография на Константинос Караманлис 2018
30 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Introduction to IDF (Organizer of the International Seminar "Getting to know IDF: Maintaining national security and regional stability (the Bulgarian and Israeli responses)" 2018
31 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Отношенията между България и Израел 1948-1990 2017
32 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in all events at the Annual Meeting of IHRA - Plenary Session, Working Groups and Committees and Workshops. Member of the Educational working group and member of the Bulgarian delegation to IHRA (2017) 2017
33 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Bulgarian Jews in the Shadow of the Bulgarian-Israeli Relations 2017
34 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Опити за реформи в образованието през втората половина на ХХ в. 2017
35 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Jews in Communist Bulgaria 2017
36 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Холокостът в образователната система през социализма и днес - пропуски, интерпретации или ненаучените уроци на историята 2016
37 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, ОЕБ "Шалом" като наследник на Културно-просветната организация на евреите в България - реинтеграция в обществения живот на страната през 90-те години на ХХ в. 2016
38 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Sports Organization "Maccabi" - Bulgaria as an example of Tolerance 2016
39 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Академичната дипломация в работата на университетския преподавател 2016
40 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Policy of the Bulgarian Communist Party towards Religious Communities in the Country (1944-1989) 2016
41 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Еврейското спортно дружество "Макаби" - България като пример за толерантност 2016
42 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Salvation of the Bulgarian Jews during the Holocaust: Between Mythology and Reality 2015
43 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Академичен ръководител на кръглата маса "Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на Втората световна война 1945-2015" 2015
44 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The 1967/1968 International Turmoil and its Effect upon Jews in Communist Bulgaria 2015
45 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Борбата с ционизма като интегриращ фактор в работата на ДС и "братските" служби на социалистическите държави 2015
46 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Българските евреи по време на Втората световна война и след нея 2015
47 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The NATO-Russian relations from "strategic partnership" to "cold peace" 2015
48 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in the Consultation with Key European Stakeholders on the Revision of the ECTS User's Guide 2014
49 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Jews of Bulgaria since the End of the Second World War 2014
50 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Корелацията Партия-Държава-Образование (щрихи от периода на социализма) 2014
51 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Отражение на неофициалните българо-израелски контакти през 70-те години на ХХ в. в документите на Държавна сигурност 2014
52 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Monumental architecture dedicated to the 1 300 anniversary of the establishment of the Bulgarian state (in Greek) 2014
53 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in the working groups at the European Symposium: Establishing a European Teaching Network on Shoah Education 2014
54 Секционен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The Bulgarians and the Jews through the Ages - an Example of tolerance 2014
55 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Israel as an "Enemy State": Israel's Image in the Documents of the Bulgarian Communist State Security 2013
56 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, The roots of tolerance or who saved the Bulgarian Jews 2013
57 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Емиграцията на българските евреи към Израел след края на Втората световна война в документите на Държавна сигурност 2013
58 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Мобилността като фактор за интернационализацията на висшето образование в контекста на Болонския процес 2013
59 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Интернационализация на висшето образование 2012
60 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Участие в работните групи по интернационализация на висшето образование, мобилност и социални измерения на Болонския процес (Международен семинар за експерти по висшето образование и Болонския процес) 2012
61 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Еврейската общност в социалистическа България - опит за периодизация 2012
62 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Ролята на студентската мобилност в глобализиращия се свят 2012
63 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Bulgaria's Anti-Semitic Policy during the Second World War and the Salvation of its Jewish Population 2012
64 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Участие в работните групи по реформиране на висшето образование и изработване на стратегии за развитие на образование, основано на изследване (Международен семинар за експерти по висшето образование и Болонския процес) 2012
65 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Интегриране на българските евреи в разузнавателните служби на България и Израел - 60-те години на ХХ в. 2012
66 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Cooperation between Sofia University and University of Haifa in the field of Holocaust studies 2012
67 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Системата на висшето образование в България и въвеждането на отделните аспекти на Болонския процес 2012
68 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Ролята на Константинос Караманлис в най-новата гръцка история 2011
69 Присъствие, Румяна Маринова-Христиди, Participation in the Action Plan on Adult Learning at Workshop "The Role of Higher Education for Adult Education and Learning" 2010
70 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Гръцката преса и "Възродителния процес" в България 1985-1989 г. 2010
71 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Implementing the Bologna Process: the Case of Bulgaria 2010
72 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Intercultural Understanding and History Teaching 2009
73 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Bulgaria's Higher Education System and the Implementation of the Bologna Process 2009
74 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, Институции и законодателна база на българското образование 1944-1989 г. 2008
75 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, A European Exception? The treatment of Jews in Bulgaria during the Second World War 2007
76 Пленарен доклад, Румяна Маринова-Христиди, България и Гърция след Втората световна война - исторически паралели 2006
Участие в редколегия
Rumyana Marinova-Christidi, Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, Участие в редколегия 2011
Учебник
1 Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова, Валери Колев, Румяна Маринова-Христиди, История и цивилизации за 10. клас, ISBN:978-619-215-430-1, Анубис-Клет, София, Рецензирано 2018
2 Христо Матанов, Валери Колев, Румяна Маринова-Христиди, Тодор Мишев, История и цивилизации за 7. клас, ISBN:978-619-215-205-5, Анубис, София, Рецензирано 2018
Учебно помагало
Румяна Маринова-Христиди, Архивът на Комисията по досиетата като извор за периода на социализма в България (пътеводител) - В: Как се пише дисертация? Учебно-методическо помагало за млади изследователи - ч.1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2012