Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мурад Касим

Researcher ID (Web of Science):888423
Дипломна работа
Мурад Джошкун Касим, Генериране на глас и имитация на реч чрез методи от машинното самообучение, Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р Силвия Христова Илиева 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мурад Джошкун Касим, A partial preliminary review of the history and cultural heritage of the Jewish minority in Bulgaria between 1900-2020, Thanks To Scandinavia Fund 2020
2 Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge, Sofia University St. "Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics 2019
3 Мурад Джошкун Касим, Endogenous growth: Dynamic technology augmentation of Solow’s model, Center for Economic Strategy and Competitiveness 2017
Научен проект
1 Мурад Касим, "Подари време": "Обучение на деца в неравностойно положение в ИТ по време на пандемия COVID-19"., Член, Фондация "Подарете книга" 2020
2 Мурад Касим, Fulbright Foreign Student Research Program, Член, Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” 2020
3 Мурад Касим, Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения, Член, Фонд научни изследвания 2018
4 Мурад Касим, Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове, Член, Фонд научни изследвания 2017
Участие в конференция
1 Постер, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
2 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
3 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
4 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
5 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
6 Секционен доклад, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
7 Секционен доклад, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2019