Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мурад Касим

Researcher ID (Web of Science):888423
Дипломна работа
Мурад Джошкун Касим, Генериране на глас и имитация на реч чрез методи от машинното самообучение, Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р Силвия Христова Илиева 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мурад Джошкун Касим, A partial preliminary review of the history and cultural heritage of the Jewish minority in Bulgaria between 1900-2020, Thanks To Scandinavia Fund 2020
2 Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge, Sofia University St. "Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics 2019
3 Мурад Джошкун Касим, Endogenous growth: Dynamic technology augmentation of Solow’s model, Center for Economic Strategy and Competitiveness 2017
Научен проект
1 Мурад Касим, "Подари време": Обучение на деца внеравностойноположение в ИТ повреме на пандемия COVID-19, Фондация "Подарете книга" - гр.Велико Търново, 05.06.2021, Член, Фондация "Подарете книга" 2021
2 Мурад Касим, "Подари време": "Обучение на деца в неравностойно положение в ИТ по време на пандемия COVID-19"., Член, Фондация "Подарете книга" 2020
3 Мурад Касим, Fulbright Foreign Student Research Program, Член, Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” 2020
4 Мурад Касим, Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви данни в електронното управление, Член, Фонд научни изследвания, Номер на договора:№. ДН 02/11/2016 г 2020
5 Мурад Касим, Обясним Изкуствен интелект базиран на машинно обучение, Член, Фонд научни изследвания 2020
6 Мурад Касим, Европейски проект по Хоризонт 2020 № 763566 — BIG DATA FOR SMART SOCIETY (GATE), Член, Европейска комисия, Номер на договора:№ 763566 2018
7 Мурад Касим, Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения, Член, Фонд научни изследвания 2018
8 Мурад Касим, Иновативни решения с големи данни за интелигентни градове, Член, Фонд научни изследвания 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Murad Kasim, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 2021, PhD 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2021
2 Постер, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
3 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
4 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
5 Секционен доклад, Мурад Касим, Представянe на докторантска тема "Методология за анализ и интерпретация на данни при разпознаване на емоции" 2020
6 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
7 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
8 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
9 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
10 Присъствие, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
11 Секционен доклад, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2020
12 Секционен доклад, Мурад Касим, Emotional interpretations of data via comparisons with existing knowledge 2019