Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

ORCID ID:0000-0002-1275-6126
Глава от монография
Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан георгиев, Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова , Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Любен Витанов, Книга за учителя - методическо ръководство за работа в детската градина по образователно направление „Музика“ от поредицата „Чуден свят“ за III подготвителна възрастова група 5-6 годишни деца , ISBN:ISBN 978-954-01-3547-2, Просвета, София 2017
Дисертация д-р
Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, „Музиката в обучението по английски език на деца в предучилищна възраст. Интегриран подход за формиране на творческо поколение.“ , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф.д-р Адриан Георгиев 2019
Концерт
1 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Коледна песен 2023 Британика Парк скуул Коледен концерт с деца от ПГ 2023
2 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Лешникотрошачката 2023 Британика Парк скуул Коледен концерт с деца в 4. ПГ 2023
3 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Ние, врабчетата. 2023 Британика Парк скуул Концерт за край на учебната година 2023
4 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Снежната царица 2023 Британика Парк скуул Коледен концерт с ученици от 1. клас 2023
5 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Snowman’s land 2022 Британика Парк скуул Коледен концерт с ученици от 1. клас 2022
6 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Лешникотрошачката 2022 Британика Парк скуул „Лешникотрошачката“ – театрално-музикална интерпретация за четвърти подготвителни групи на ЧДГ „Британика“ 2022
7 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Лешникотрошачката 2022 Британика Парк скуул „Лешникотрошачката“ – театрално-музикална интерпретация за четвърти подготвителни групи на ЧДГ „Британика“ 2022
8 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Меко казано 2022 Британика Парк скуул Музикално-театрална адаптация с четвъртите подготвителни групи по „Меко казано“ от Валери Петров, ЧДГ „Британика“ 2022
9 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Пътешествието на снежинката 2022 Британика Парк скуул Концерт „Пътешествието на снежинката“ с трети подготвителни групи на ЧДГ „Британика“ 2022
10 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, История за чайка и котаракът, който я научи да лети 2019 Модерен театър Концерт „История за чайка и котаракът, който я научи да лети с възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Детска вокална група, Детски оркестър в Модерен театър. Темата на концерта е замърсяването на океаните и затова децата използваха пластмасови кофи и бутилки като ударни инструменти. 2019
11 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, The Wizard of Oz 2018 Модерен театър Концерт „The Wizard of Oz“ за края на учебната 2017-2018 година на възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Детска вокална група, Детски оркестър и Хор на родителите в Модерен театър 2018
12 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Играта 2017 Модерен театър Концерт „Играта“ за края на учебната 2016-2017 година на възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Театър на сенките, Музикална формация от бивши хористи , Детска вокална група и Детски оркестър в Модерен театър 2017
13 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Петте елемента 2016 City Mark Centre Концерт „Петте елемента“ с Вокалната група и Детския оркестър за края на учебната 2015-2016 година 2016
14 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Jazzy kids 2015 Руски културно-информационен център Джаз концерт „Jazzy Kids” за края на учебната 2014-2015 година на възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Детска вокална група и Детски оркестър 2015
15 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Welcome to Castleland 2014 кино „Люмиер“ Концерт „Welcome to CASTLE-land” за края на учебната 2013-2014 година на възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Детска вокална група и Детски оркестър 2014
16 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Jazz Christmas Eve 2013 Модерен театър Коледен концерт 2013
17 Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Magic Journey 2013 Столичен куклен театър, салон „Янко Сакъзов“ Концерт „Magic Journey“ за края на учебната 2012-2013 година на възпитаниците на Частна детска градина „Замъкът на Грифин“ ООД с Детска вокална група и Детски оркестър 2013
Монография
Емилия Караминкова-Кабакова, Музика и английски език. Интегриран подход за формиране на творческо поколение, ISBN:978-954-07-5668-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Емилия Караминкова-Кабакова, „ИНОВАТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА ПО МУЗИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА“ , Член, 2022
2 Емилия Караминкова-Кабакова, Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на музикални компютърни технологии в обучението, квалификацията и преквалификацията на учители по музика в контекста на новите държавни образователни изисквания, Член, , Номер на договора:Договор №80.10-29 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Емилия Караминкова-Кабакова, МУЗИКА И ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:282-295, ISSN (print): ISSN 1314-2275 2023
2 Емилия Караминкова-Кабакова, Влиянието на ритъма за изграждане на общност в предучилищна възраст., Образование и изкуства: традиции и перспективи., редактор/и:Маргарита Крумова, 2022, стр.:639-654, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2022
3 Емилия Караминкова-Кабакова, Днешните „уроци“ по музикална култура на деца в предучилищна възраст с цел бъдещото развитие на личността, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:337-353, ISBN:978-954-075499-4, Ref 2022
4 Емилия Караминкова-Кабакова, „Изработване на ритмични звукови модели като средство за формиране на езикова култура в предучилищна възраст“ , Образование: Изкуства. Традиции и перспективи. Научно-практическа конференция посветена на 80-годишнината от рождението на проф.д-р Георги Бижков, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:566-576, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
5 Караминкова-Кабакова, Е., Формиране на творческо поколение в предучилищна възраст, Изkуството в Европа: модели и идентичности. Изkуствоведсkи четения 2018, издателство:БАН. Институт за изследване на изkуствата, 2019, стр.:575-581, ISSN (print):ISSN 1313 – 2342, ISBN:978-954-8594-78-3, Ref 2019
6 Караминкова-Кабакова, Е., „Музиката и английският език като фактор за формиране на творческо поколение и публика в предучилищна възраст“ , „Педагогика на добрите възможности за учене на всички“, Сборник в чест на проф.дпн Тодор Шопов. , издателство:УИ „Св. Климент Охридсkи”., 2018, стр.:203-213, ISBN:ISBN 978-954-07-4566-4, Ref 2018
7 Караминкова-Кабакова, Е., Да превъзпиташ слабостта си в сила. Как да превърнем дефекта в ефект при музикалното обучение в предучилищна възраст?“ , "Млади изследователи" Т.2 Докторантски сборник на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ , издателство:УИ „Св. Климент Охридсkи”., 2018, стр.:5-22, ISBN:ISBN 978-954-07-4661-6 2018
8 Караминкова-Кабакова, Е., Жанровите характеристики като предпоставка за интегриран подход в обучението на деца в предучилищна възраст. , Електронно списание на ФНОИ, бр. 7 , 2017, стр.:28-35, ISSN (online):ISSN 2367-6396 2017
9 Караминкова-Кабакова, Е., „Бременските музиканти“ и „Вълшебната флейта“ в преподаването на музика и английски език за деца в предучилищна възраст“ , Есенни докторантски четения на ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2016, ISSN (print):ISSN/ISBN 0861-8216 2016
Студия в сборник (на конференция и др.)
Емилия Караминкова-Кабакова, „Музикално наследство: какво остава след нас?“ , ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата, КНИГА ИЗКУСТВА, Том 113, Година I, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:171-195, ISSN (online):2738-7062 2020
Съставителска дейност
1 Юлия Йорданова-Панчева, Адриана Дамянова, Невена Панова, Мариja Маленковска Тодорова, Емилия Караминкова-Кабакова, Деница Хинкова, Иван Кирков, Измерения на компетентността, ISSN (online):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Адриана Дамянова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Мариjя МалекнковскаТодорова, Иван Кирков, Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3–5 декември 2020 г., ISBN:978-954-07-5328-7 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, „Образователни подходи в изкуствата“ 2023
2 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Музика и двигателна култура на деца в предучилищна възраст 2022
3 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Влиянието на ритъма за изграждане на общност в предучилищна възраст 2022
4 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Днешните „уроци“ по музикална култура на деца в предучилищна възраст с цел бъдещо развитие на личността. 2021
5 Присъствие, Емилия Караминкова-Кабакова, Модератор на секция „Музика и педагогика – иновации и традиции“ на Втора научно-практическа конференция “Образование и изкуства: традиции и перспективи”, 2021
6 Присъствие, Емилия Караминкова-Кабакова, Водещ на Секция 4Б - „Компететнности в образованието – изкуства и спорт“, Международна научна конференция "Измерение на компетентността" 2020
7 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, „Пътешествието на листенцето. Полезното взаимодействие на изкуствата“ 2019
8 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Обучението по "Музика" и "Английски език" в предучилищна възраст 2018
9 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Формиране на творческо поколение в предучилищна възраст 2018
10 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Участие с доклад на тема „Да превъзпиташ слабостта си в сила“. Как да превърнем дефекта в ефект при музикалното обучение в предучилищна възраст?“ 2018
11 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, „Жанровите характеристики като предпоставка за интегриран подход в обучението на деца в предучилищна възраст.“ 2017
12 Секционен доклад, Емилия Караминкова-Кабакова, Участие с доклад „Бременските музиканти“ и „Вълшебната флейта“ в преподаването на музика и английски език за деца в предучилищна възраст“ 2016
Участие в редколегия
Емилия Караминкова-Кабакова, "Измерение на компетентността". Сборник с доклади от международна научна конференция, преведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3-5.12.2020г., Участие в редколегия 2020
Учебник
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
Учебно помагало
1 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
2 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017