Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Екатерина Дамянова

Researcher ID (Web of Science):ACE-0346-2022

ORCID ID:0000-0003-0484-0069
Глава от книга
Екатерина Дамянова, Иван Кюмюрджийски, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. София, 2019, 370 стр. ISBN 978-954-074636-4 COBISS BG-ID 1289334756, ISBN:978-954-074636-4 , Университетско издателство, София 2019
Дипломна работа
Екатерина Дамянова, Св. св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет. 118 с., Богословски факултет на Софийския университет, Ръководител: проф. д-р Славчо Вълчанов 1996
Дисертация д-р
Екатерина Дамянова, Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VII век пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване). София, 2011, 237 с. COBISS 1264999652, Богословски факултет, Ръководител: проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Екатерина Атанасова Дамянова, Рецензия на книгата на Иван Иванов(Кюмурджийски)От berāḵāh към εὐχαριστία. От юдейската към християнската литургична практика. София, 2021, с. 158, с. 157 ISBN 9789540752167 COBISS.BG-ID - 47957000, Университетско издателство 2021
2 Екатерина Атанасова Дамянова, "Пловдив 2019" – новият Вавилон или доколко познаваме Библията?, БНТ "Вяра и общество" 12.01.2019 2019
3 Екатерина Атанасова Дамянова, „Темата на NOVA”: Историята на Рождество. 24.12.2019, Нова ТВ 2019
4 Екатерина Атанасова Дамянова, БНТ Слизане на благодатния огън в Йерусалим 2019 г., БНТ 2019
5 Екатерина Атанасова Дамянова, Бойкина, Дарина, И там светеше нещо като звезда - един непубликуван кивот за мощи/ There is Staring Something Like a Star. – ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ. Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома. 2018.I. - Старо изкуство. (Съст. Гергова, И., Е. Мусакова). Позоваване на с. 322. , 2019
6 Екатерина Атанасова Дамянова, За свещената география на християнството и истинското поклонение в Светите земи, БНТ "Вяра и общество" 23.02.2019 2019
7 Екатерина Атанасова Дамянова, Истинското поклонение е преди всичко духовно преживяване. Публикувано на 25.02.19 в 14:47, БНР Кърджали 2019
8 Екатерина Атанасова Дамянова, Назарет и новозаветното благовестие. Изнесена в Софийската духовна семинария лекция на 25 март 2019 г., 2019
9 Екатерина Атанасова Дамянова, Ръководител на магистърска програма: „Извори и традиция на богословието” 2009 – „Съвременно православно богословие” 2005–2007 „Библейско и историческо богословие” 2004–2007 , 2019
10 Екатерина Атанасова Дамянова, VORTRAG UND DISKUSSIONBIBELÜBERSETZUNG ALS REVOLUTIONÄRER AKT.24.5.2018 /Moderator/, GOETHE-INSTITUT SOFIA 2018
11 Екатерина Атанасова Дамянова, Възкресението на Бога и възкръсването на езическите божества., БНТ 31.03.2018 2018
12 Екатерина Атанасова Дамянова, ЕВРЕЙСКАТА ПАСХА, ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ И КАЛЕНДАРИТЕ, БНР 05.04.18 2018
13 Екатерина Атанасова Дамянова, Жената в Стария и Новия Завет, Ателие "Къща за птици" 27 март 2018 г. 2018
14 Екатерина Атанасова Дамянова, За децата и възпитанието в Библията, Ателие "Къща за птици" (4.06.018) 2018
15 Екатерина Атанасова Дамянова, За чудото на Благодатния огън и Великден., ТВ Европа 7. април, 2018 г. 2018
16 Екатерина Атанасова Дамянова, Кои са предците на Иисус Христос, БНТ "Вяра и общество" 15.12.2018 2018
17 Екатерина Атанасова Дамянова, Новозаветният Йерусалим - 3 Част 23.10.2018 , 2018
18 Екатерина Атанасова Дамянова, Новозаветният Йерусалим - Втора част 16.10.2018 г, 2018
19 Екатерина Атанасова Дамянова, Представата за отвъдния живот според Стария и Новия Завет. 24 април 2018 г. , Ателие "Къща за птици" 2018
20 Екатерина Атанасова Дамянова, Рецензия върху дисертация на тема: Христологичният химн в Посланието на св. апостол Павел до филипяните 2:5-11 179 с.: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Свещеното писание на Новия завет" в професионално направление: 2.4. "Религия и теология" / Георги Иванов Боев COBISS 1560468692, 2018
21 Екатерина Атанасова Дамянова, Рождество Христово е мир и любов, БНР Благоевград 24.12.2018 2018
22 Екатерина Атанасова Дамянова, Рождество Христово с доц. Екатерина Дамянова | Нощен Хоризонт (25.12.2018), БНР 2018
23 Екатерина Атанасова Дамянова, Светият град Йерусалим - Първа част 9.10.2018 г., Православен Видеоканал ХРАМ 2018
24 Екатерина Атанасова Дамянова, Библия и хомосексуалност , БНТ 17.04.2017 2017
25 Екатерина Атанасова Дамянова, Великден – вярата и традициите 16.04.2017, ТВ Европа 2017
26 Екатерина Атанасова Дамянова, Гостуване на Екатерина Дамянова в Часът на зрителите БНТ 2 , БНТ 2 27 май, 2017 г. 2017
27 Екатерина Атанасова Дамянова, За археологическите проучвания на Божи Гроб – Интервю в Брой 12 на "Православието днес" Публикуван на 29.01.2017 г. , "Добротолюбие" 2017
28 Екатерина Атанасова Дамянова, За земното родословие на Христос БНТ Участие в предаването „Вяра и общество” 9 декември 2017 г. , БНТ 2017
29 Екатерина Атанасова Дамянова, Изборът на водещия: За вярата и неверието или защо българите вярват, но не ходят в храма – за едно социологическо проучване, коментар на водещия и разговор с Екатерина Дамянова. БНР 5 ноември 2017 г. , БНР 2017
30 Екатерина Атанасова Дамянова, Йерусалим – светият град. публикувано на 15.04.17, БНР 2017
31 Екатерина Атанасова Дамянова, Коментар на празничното богослужение на Бъдни вечер. Пряко от Храм-паметник "Св. Александър Невски" 24.12.2017 г., БНР 2017
32 Екатерина Атанасова Дамянова, Мисията на християните е да пазят мира по света. 16. 04.2017, ТВ Европа 2017
33 Екатерина Атанасова Дамянова, Нобел за Българската православна църква. Публикуван на 2.04.2017 г, TV SKAT 2017
34 Екатерина Атанасова Дамянова, Освещаването на Божигробската църква в контекста на Тирския събор (335 г.). Публикуван на 4.02.2017 г., 2017
35 Екатерина Атанасова Дамянова, Позоваване в книгата на Петър Вутов "На Божи гроб. По стъпките на Христа". София, 2017 г. с. 2. ISBN 978-954-8425-23-1, Българи 2017
36 Екатерина Атанасова Дамянова, Посланието до Евреите на св. апостол Павел 26.07.2017 г. , Къща за птици 2017
37 Екатерина Атанасова Дамянова, Премълчаната история на Йерусалим БНР Интервю публикувано на 20.12.17 в 17:15 , БНР 2017
38 Екатерина Атанасова Дамянова, Рецензия на доц. д-р Екатерина Дамянова на дисертацията на Емануела Иванова Иванова на тема „Възкресението на Иисус Христос – начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни – 15 глава“., 2017
39 Екатерина Атанасова Дамянова, Слизането на Благодатния огън – пряко от Божи гроб БНТ "Вяра и общество" - 15.04.2017 , БНТ 2017
40 Екатерина Атанасова Дамянова, Библейската археология. Интервю БНР Предаване Лабиринт 22.12.2016 , БНР 2016
41 Екатерина Атанасова Дамянова, Жените мироносици Интервю - публикувано на 16.05.16 в 10:25 , БНР 2016
42 Екатерина Атанасова Дамянова, За вярата, историята и хората публикувано на 03.05.16 в 17:06 , БНР Варна 2016
43 Екатерина Атанасова Дамянова, За земния и небесния Йерусалим. публикувано на 24.04.16 , БНР Варна 2016
44 Екатерина Атанасова Дамянова, За личния път към вярата, Голгота и цената на любовта. Интервю за радио Варна. 28.04.16, БНР Варна 2016
45 Екатерина Атанасова Дамянова, Интервю в рубриката "Радио Варна представя". 30 април, 2016., БНР Варна 2016
46 Екатерина Атанасова Дамянова, Научно позоваване в статия. Виж: Мария Йовчева, Проблемы перевода библейских цитат и реминисценций в древнейших славянских гимнографических текстах. , Slavia, časopis pro slovanskou filologii, , том:85, брой:3-4, 2016, стр.267-286, Ref, Позоваване на с. 269., Slavia, časopis pro slovanskou filologii 2016
47 Екатерина Атанасова Дамянова, Отварянето на Божи гроб – разрушаване или укрепване на вярата 12.11.2016. Участие в БНТ „Вяра и общество“, БНР 2016
48 Екатерина Атанасова Дамянова, Петдесетница – рождения ден на Църквата. Интервю.публикувано на 20.06.16 в 09:10 , БНР 2016
49 Екатерина Дамянова, Рецензия на доц. д-р Екатерина Дамянова на дисертация на Емил Кирилов Гаджалов на тема „Мъдър или неразумен – житейска дилема и парадокси. Екзегетическо изследване на проблематиката в книгата Еклисиаст” 333 с. COBISS 1277100516, 2016
50 Екатерина Атанасова Дамянова, Християнството и астрологията Беседа в „Къща за птици", проведена на 21 декември 2016. , Къща за птици 2016
51 Екатерина Атанасова Дамянова, Днешният празник отвъд ваденето на кръста - bTV Новините Jan 6, 2015 , БТВ 2015
52 Екатерина Атанасова Дамянова, За сервилността на църквата или как официалната власт се черкува на Великден 18-04-2015, БНТ "Вяра и общество" 2015
53 Екатерина Атанасова Дамянова, Кога се е родил Иисус Христос – за историческото и църковното време Публикуван на 22.12.2015 г. Беседа в "Къща за птици" - София. , "Къща за птици" 2015
54 Екатерина Атанасова Дамянова, Превзема ли Цариградската патриаршия българските църкви в Турция? Интервю. 4 декември 2015 г. , БНТ "Вяра и общество" 2015
55 Екатерина Атанасова Дамянова, Простено – прости Интервю в предаването "Благовестие", публикувано на 23.02.15 в 10:10 , БНР 2015
56 Екатерина Атанасова Дамянова, Рождество Христово. Участие в предаването "Вяра и общество" , БНТ "Вяра и общество" 26.12.2015 г. 2015
57 Екатерина Атанасова Дамянова, Христос и книжниците Беседа в „Къща за птици", проведена на 19 февруари 2015. , Къща за птици 2015
58 Екатерина Атанасова Дамянова, Новият Завет и археологията Публикуван на 27.05.2014 г. "Къща за птици" - София , "Къща за птици" 2014
59 Екатерина Атанасова Дамянова, Откритията на библейската археология Участие в ТВ СКАТ 19.07.2014г. , TV СКАТ 2014
60 Екатерина Атанасова Дамянова, Ролята на жената в Църквата и обществото. Интервю. публикувано на 07.05.14 в 10:00 , БНР 2014
61 Екатерина Атанасова Дамянова, Младежи-социалисти ще окупират Богословския факултет , БНТ "Вяра и общество" 30 ноември 2013 г. 2013
62 Екатерина Атанасова Дамянова, Изгубените текстове от Библията – истина или спекулация 13.10.2012 / 10:35 Участие при Мира TV7 , TV7 2012
63 Екатерина Атанасова Дамянова, Навръх Коледа, в „Уикенд с ТВ7 и Емил Кошлуков 24.12.2012., „Уикенд с ТВ7 2012
64 Екатерина Атанасова Дамянова, Сбогуваме се с Патриарха - опело в храм-паметник "Св. Александър Невски" 09.11.2012 / 18:51 , БНТ 2012
65 Екатерина Атанасова Дамянова, Християнската проповед по нашите земи. Интервю. предаването от 13 май 2012 г. , БНР 2012
66 Екатерина Атанасова Дамянова, Слизането на Благодатния огън – пряко от Божи гроб, Йерусалим, БНТ 2009
67 Екатерина Атанасова Дамянова, Монтана днес, 20.02.2008 г. Изнесен урок пред учениците от IX клас от СИП – по Български език и литература към ПМГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Монтана , Монтана днес 2008
68 Екатерина Дамянова, Новото българско неделно училище в Солун. Публикация от 22/11/2008, Православие.бг 2008
69 Екатерина Атанасова Дамянова, Изгубеният гроб на Иисус Христос. – сп. Сион, 2007, № 6, 15–23. ISSN 1312-8043, Издателство Сион 2007
70 Екатерина Атанасова Дамянова, Слизането на Благодатния огън – пряко от Божи гроб, Йерусалим 04.2006 г., БНТ 2006
71 Екатерина Атанасова Дамянова, Слизането на Благодатния огън – пряко от Божи гроб, Йерусалим, БНТ 2005
72 Ekaterina Damjanova, Occident & Orient. Newsletter of the German Protestant Institute of Archaeology in Amann. 8.2.2003, p. 11., Occident & Orient. 2003
73 Екатерина Атанасова Дамянова, Участие в немска научна археологическа експедиция в Израел и Йордания август – октомври 2003, 2003
74 Екатерина Дамянова, Православно богословие. – Богословски вестник, 1995, бр. 1, с. 7. ISSN 02051362 COBISS 1120298212, 1995
75 Екатерина Дамянова, Въздайте Господу слава и чест. – ЦВ, 1994, бр. 42, с. 4. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
76 Екатерина Дамянова, Преподобни Юлиан – ЦВ, 1994, бр. 1, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
77 Екатерина Дамянова, С душа по-светла от слънцето. Преподобни Павел Тивейски. – ЦВ, 1994, бр. 2, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
78 Екатерина Дамянова, Св. апостол Ананий.– ЦВ, 1994, бр. 39, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
79 Екатерина Дамянова, Св. Ефрем Патриарх Антиохийски. – ЦВ, 1994, бр. 22, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
80 Екатерина Дамянова, Св. мъченици Вит, Модест и Криссцентия. – ЦВ, 1994, бр. 23, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
81 Екатерина Дамянова, Св. Стефан Пермски. – ЦВ, 1994, бр. 16, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
82 Екатерина Дамянова, Св. Ювеналий, патриарх Йерусалимски. – ЦВ, 1994, бр. 25, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1994
83 Екатерина Дамянова, С вяра победи. Св. Великомъченица Марина. – ЦВ, 1993, бр. 28, с. 6. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1993
84 Екатерина Дамянова, Среща на православната младеж в гр. Прешов, Словакия. (в съавт. с К. Казакина). – ЦВ, 1993, бр. 24, с. 2. ISSN 0205-1362, Синодално издателство 1993
Изложби
1 Екатерина Атанасова Дамянова , Национална „По пътя на Етерия. Святост, богослужение и мисия“ 2019 Богословски факултет на Софийския университет https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_sbornika_dnevnik_t_na_eteriya_peregrinatio_ad_loca_sancta_poklonenie_do_svetite_zemi 2019
2 Екатерина Атанасова Дамянова , Национална 95 години Богословски факултет (в 95 снимки) 2018 Богословски факултет, Пл. Света Неделя 19 https://www.pravoslavie.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB/ 2018
Книга
Екатерина Дамянова, 90 години Библеистика в България. София, 2014, 128 с. ISBN 978-954-07-3638-9 COBISS 1264460004, ISBN: 978-954-07-3638-9, Университетско издателство, София, Рецензирано 2014
Концерт
1 Екатерина Атанасова Дамянова, Хорът на Богословския факултет на СУ гостува на Неврокопска епархия 2006 Гоце Делчев https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,2351/view,article/ 2006
2 Екатерина Атанасова Дамянова, Bulgarischen Tage in Deutschland 2001 Regensburg, Deutschland Участие на хора на Богословския факултет в дните на България в Бавария. 2001
Монография
1 Екатерина Дамянова, Матeриална култура на Палестина през Римския период (63 г. пр.Хр.–70 г. сл.Хр.). Университетско издателство, София, 2014, 224 с. ISBN 978-954-07-3698-33 COBISS 129048316, ISBN:978-954-07-3698-33, Университетско издателство, София, Рецензирано 2014
2 Екатерина Дамянова, Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VII век пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване). София, 2011, 237 с. COBISS 1264999652, София, Рецензирано 2011
Научен проект
1 Екатерина Дамянова, Топография на първите библейски преводи на св. братя Кирил и Методий на старобългарски език, Ръководител, 2024
2 Екатерина Дамянова, Топография на първите библейски преводи на св. братя Кирил и Методий на старобългарски език, Ръководител, 2024
3 Екатерина Дамянова, „Помнете вашите наставници…“ (Евр. 13:7) – Българската Библеистика в едно столетие", Ръководител, , Номер на договора:80-10-179/05.04.2021 г. 2021
4 Екатерина Дамянова, Сравнително и хронологично изложение на текста в евангелията от Матей, Марк, Лука и Йоан, според изданието на Светия Синод от 1982 г. и Новия превод на Българско библейско дружество от 2002 г. , Ръководител, НИС Софийски университет 2020
5 Екатерина Дамянова, Изяснение на флората в Свещеното Писание, Член, 2019
6 Екатерина Дамянова, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ от IV век. Литургични, библейско-археологични и духовно-аскетични свидетелства на текста, Член, 2018
7 Екатерина Дамянова, Библейски теми и образи в българската художествена литература след Освобождението до днес, Член, 2017
8 Екатерина Дамянова, По съвеста на вярата и по дълга на гражданската свобода - приносът на Българската православна църква за спасяването на българските евреи", Ръководител, 2017
9 Екатерина Дамянова, Книжовното дело на св. Климент Охридски: богословски и филологически аспекти, Член, 2016
10 Екатерина Дамянова, Изграждане на електронна база по библеистика, Ръководител, 2015
11 Екатерина Дамянова, База данни към текста на най-новия превод на Библията на съвременен български език - критични места, неточни преводи, нестабилни термини, колебливи понятия и неустановени ареалии , Член, 2014
12 Екатерина Дамянова, „90 години Библеистика в България”, Ръководител, 2013
13 Екатерина Дамянова, „Вторият храмов период от историята на Израил в светлината на археологическите артефакти”, Ръководител, 2012
14 Екатерина Дамянова, "Свидетелства от неканоничната старозаветна литература за Втория храмов период и отношението им към aрхеологическите артефакти", Ръководител, , Номер на договора:№ 065/2011 2011
15 Екатерина Дамянова, „Древен Израил в изображения, артефакти и надписи от библейския контекст (археологически находки и декодиране на древния картинен език)”., Ръководител, 2009
16 Екатерина Дамянова, „Аспекти на историята на новозаветната епоха”, Член, 2008
17 Екатерина Дамянова - Рълководител, „Изграждане на информационна база данни по Библеистика”, Ръководител, , Номер на договора:№ 3479/2004 г. 2004
18 Ekaterina Damjanova, „The changing religious landscape in Europe", Член, 2003
19 Екатерина Дамянова, Научен богословски терминологичен речник, Член, 2002
Научно ръководство
1 Екатерина Дамянова, Старозаветната Пасха, Богословски факултет дипломна работа:Венелин Тодоров Иванов 2024
2 Екатерина Дамянова, „Библейско-археологически паметници и надписи на Балканския полуостров (отношение на изворите към библейския текст)“ /дисертация/ , Богословски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мартин Митков Митов 2020
3 Екатерина Дамянова, Галилея като място на обществената дейност на Господ Иисус Христос, дипломна работа:Илонка Горчовска 2020
4 Екатерина Дамянова, „Юдея през Вавилонския период (586 – 538 г. пр.Хр.), според библейските текстове и археологическите извори" /дисертация/, Богословски факултет Катедра Библеистика дисертация д-р:Камелия Бошлова 2019
5 Екатерина Дамянова, Гробът Господен в описанията на ранните християнски поклонници (4-6 век), Богословски факултет на Софийския университет дипломна работа:Архим. Викентий (Владимир Митев) 2019
6 Екатерина Дамянова, "Йеротопията на Светата земя в Шестоднева на Йоан Екзарх" , Богословски факултет дипломна работа:Владимир Вълов 2016
7 Екатерина Дамянова, Географско-богословски аспекти на Храмовото място в Йерусалим, Богословски факултет дипломна работа:Капка Николова 2015
Превод на книга
Екатерина Дамянова, Детлев Йерике, Градската порта в Древен Израил. - БМ, 2003, 1/2, с. 39-47. ISSN1310-7909, ISSN (print):, Богословска мисъл, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
Редактор на издание нереферирано
1 Екатерина Дамянова, Игнатов, Л. Псалмопението. Духовно-музикална съкровищница на двата завета. София, 2021, 280 стр. ISBN 978-619-91934-1-9 COBISS.BG-ID - 49242376, Редактор на издание нереферирано 2021
2 Екатерина Дамянова, Виделина, Редактор на издание нереферирано 2020
3 Екатерина Дамянова, Научен редактор на издание: Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. София, 2019, 370 с. ISBN 978-954-074636-4 COBISS 47957000 , Редактор на издание нереферирано 2019
4 Екатерина Дамянова, Научен консултант на книгата на Саймън Монтефиоре. История на Йерусалим. (Превод). София, 2016, 540 с. ISBN 9789547338869 COBISS.BG-ID - 1279349476, Редактор на издание нереферирано 2016
5 Екатерина Дамянова, Сборник в памет на проф. д-р Николай Н. Глубоковски, посветен на 150- годишнината от рождението му. - Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2/2014, София, 2016, 355 с. ISSN 1310-7909., Редактор на издание нереферирано 2016
6 Екатерина Дамянова, Научен редактор на книгата на проф. протопрезв. д-р Радко Поптодоров „Търновският архиепископ Василий (1185–1234) – неизвестен и непознат”. София, 2012, 108 с. ISBN 978-954-9437-36-2 COBISS.BG-ID - 1250500580, Редактор на издание нереферирано 2012
7 Екатерина Дамянова, Справочник на Богословския факултет за 2008 г. 424 с., Редактор на издание нереферирано 2008
Редактор на издание реферирано
1 Екатерина Дамянова, Член на редакторската колегия на книгата на проф. д-р Емил Трайчев. Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет. – Supplementum на сп. „Богословска мисъл”, София, 2012, 211 с. ISSN 1310-7909, Редактор на издание реферирано 2012
2 Екатерина Дамянова, Член на редакторската колегия на Сборник „Докторантски изследвания“. – БМ, № 1–2/2012, 167 с. ISSN 1310-7909, Редактор на издание реферирано 2012
3 Екатерина Дамянова, Технически редактор на: Supplementum на сп. БМ, 1600 години от Успението на Св. Йоан Златоуст, София, 2008, 216 с. ISSN 1310-7909, Редактор на издание реферирано 2008
Редактор на сборник
Екатерина Дамянова, Член на редакторската колегия на Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007. Стара Загора, 2008, T. 5. ISBN 978-954-9329-39-1 COBISS 1227896036 , Редактор на сборник 2008
Статия в научно списание
1 Екатерина Дамянова, 100 години Богословски факултет на Софийския университет - из спомените на възпитаници от три поколения. - Християнство и култура, 2 (179) 2023, 10-13. ISSN 1311-9761, Християнство и култура, брой:2 (179), 2023, стр.:10-13, ISSN (print):1311-9761, Ref 2023
2 Екатерина Дамянова, Йерусалим като топографски и духовен център на света.– Светодавец, 2020, бр. 4, 28–35. ISSN 2683-0655 , Светодавец , брой:5/ 2020, 2020, стр.:28-35, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, Ref 2020
3 Екатерина Дамянова, Понятието „снизхождане” (гр. συγκατάβασις), като херменевтичен принцип в тълкуванията на св. отци. - – БМ, 2009, № 1, 61–74. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 1251597284, сп. Богословска мисъл, брой:1, 2009, стр.:61-74, ISBN:978-954-07-3638-9, Ref 2009
4 Екатерина Дамянова, Пророкът на справедливостта. Св. пророк Амос и денят Господен. - ЦВ, 1994, бр. 24, с. 4., Църковен вестник, том:Синодално издателство, брой:24, 1994, стр.:6-0, ISSN (online):ISSN 0205-1362 1994
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Дамянова, С негово Светейшество патриарх Максим студентите се срещаха на разлиюни места. - "Мир ви оставям". В памет на Българския патриарх и Софийски митрополит Максим. София, 2023, 300 стр., с. 234, ISBN 978-619-9 2250-1-1, "Мир ви оставям". В памет на Българския патриарх и Софийски митрополит Максим. София, 2023, 300 стр., 2023, стр.:234-234, ISBN:978-619-9 2250-1-1 2023
2 Екатерина Дамянова, Черно море като възможност за библейски изследвания.- Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (Сборник по слуюай 40 години от конюината му). София, 2022 г., 331 стр., 130-148. ISBN 978-954-07-5400-0 COBISS BG-ID 54552584, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (Сборник по слуюай 40 години от конюината му). София, 2022 г., 331 стр. ISBN 978-954-07-5400-0 COBISS BG-ID 54552584, издателство:Университетско издателство, 2022, стр.:130-148, ISBN: ISBN 978-954-07-5400-0 2022
3 Екатерина Дамянова, Божието снизхождане в трипеснеците на св. Климент Охридски. - Сборник в чест на св. Климент– пръв епископ на българския език. Университетско издателство, София, 2020, 341 с., 166–178. ISBN 978-954-07-5097-2, Сборник в чест на св. Климент, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство, 2020, стр.:166-178, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
4 Екатерина Дамянова, Утвърждаването на Премъдростта в Сион (Прем. Сир. 24:11). – International Conference „St. Sophia - "Wisdom has built her House". (Ohrid-Struga, 11-13 October 2019). Skopie, 2020, 377 p., 117–132. ISBN 978-9989-743-29-0 COBISS.MK-ID 511215365 , International Conference “St. Sophia - "Wisdom has built her House". Ohrid-Struga, 11-13 October 2019. Skopie, 2020, 377 p. 117-132. COBISS.MK-ID 511215365 , издателство:Skopie, 2020, стр.:117-132, ISBN:978-9989-743-29-0, Ref 2020
5 Екатерина Дамянова, Библейски топоси в Словата и химнографското творчество на св. Климент Охридски. – Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. София, 2018, 415 с., 313–329. ISBN 978-619-188-159-8 COBISS BG-ID 1285426916, Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. София, 2018, 415 с.COBISS 1285426916, издателство:Диджитал Принт Експрес, 2018, стр.:313-329, ISBN:978-619-188-159-8 , Ref 2018
6 Ekaterina Damjanova, Biblical toponyms in the Orthodox tradition – 8 th International Conference. State and Society in Europe. (25 th of October –5 th of November 2015). PARADIGMA CREŞTINĂ A UNEI EUROPE UNITE. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi. Craiova, 2017, 415 p., 67–76. ISBN 978-606-14-1213-6, 8 th International Conference. State and Society in Europe. (25 th of October–5 th of November 2015). PARADIGMA CREŞTINĂ A UNEI EUROPE UNITE. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi. Craiova, 2017., 2017, pages:67-77, ISBN: 978-606-14-1213-6 2017
7 Екатерина Дамянова, Светите земи и настъпващият ислям. Правата на Йерусалимския патриарх Софроний, според връчената му от Халиф Омар ибн ал-Хатаб грамота. - История, култура, медии. София, 2017, 75–87. ISBN 9 786197067729 COBISS BG-ID 1281955044; 1292560356, История, култура, медии. - Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев. COBISS 1281955044 , 2017, стр.:75-87, ISBN:978-619-7067-72-9, Ref 2017
8 Екатерина Дамянова, В памет на проф. Николай Глубоковски. - Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. (Международен научен семинар (София, 17.12.2013), посветен на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски“). Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2/2014, София, 2016, 355 с., 316–329. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 53837576 , Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Международен научен семинар (София, 17.12.2013), посветен на 150- годишнината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски“. Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2 2016., издателство:Университетско издателство, 2016, стр.:1-7, ISSN (print):1310-7909, Ref 2016
9 Екатерина Дамянова, За важността на договора на Халиф Омар ибн ал-Хатаб, сключен с християните на Сирия и Палестина. - Сбoрник с доклади от майски четения „Дни на науката 2015“. (Велико Търново, 04.06.2015). Велико Търново, 2016, 367–377. ISBN 1314-2283 COBISS BG-ID 1283497444, Сбoрник с доклади от майски четения „Дни на науката 2015“. (Велико Търново, 04.06.2015). Велико Търново, , издателство:СУБ Велико Търново, 2016, стр.:367-377, ISSN (print):1314-2283, Ref 2016
10 Екатерина Дамянова, Дилян Николчев, За историята с разпространените злонамерени слухове срещу н. Н. Глубоковски през втората половина на 20-те години на миналия век (въз основа на архивни документи). (съавт. с Д. Николчев). Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. (Международен научен семинар (София, 17.12.2013), посветен на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски“). Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2/2014, София, 2016, 355 с., 316–329. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 53837576, Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Международен научен семинар (София, 17.12.2013), посветен на 150- годишнината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски“. Supplementum на сп. БМ, год. ΧΙΧ, 2014, С, 2016 COBISS BG-ID 5, редактор/и:Екатерина Дамянова, Дилян Николчев, издателство:Университетско издателство, 2016, стр.:316-329, ISSN (print):1310-7909, Ref 2016
11 Екатерина Дамянова, Проф. Николай Н. Глубоковски. – Библиография. – Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2 /2014, София, 2016, 355 с. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 53839624, – Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Forum Theologicum Sardicense prius сп. БМ, год. ΧΙΧ, n. 2 /2014, София, 2016, 355 с. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 53839624, издателство:Университетско издателство, 2016, стр.:330-355, ISSN (print):1310-7909, Ref 2016
12 Екатерина Дамянова, Рецензия на старозаветните библейски текстове през Втората българска държава. - В: Сбoрник с доклади от майски четения „Дни на науката 2013“, посветени на 50-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (23–24 юни 2013, Велико Търново). Велико Търново, 2014, 135–147. ISSN 1314–228 COBISS BG-ID 1265891044, „Дни на науката 2013“, издателство:СУБ Велико Търново, 2014, стр.:135-147, ISBN:1314–2283, Ref 2014
13 Ekaterina Damjanova, The Black Sea as an opportunity for Biblical studies. - In: International Scientific Conference „Cultural Road VIA PONTICA. Cultural Tourism Without Boundaries” (21.–25.09.2012 Duni Royal Resort, Bulgaria – Istanbul, Turkey). Sofia, 2012, 127–132. ISBN 978-954-300-119-4 COBISS BG-ID 1262478308, Cultural Road VIA PONTICA. Cultural Tourism Without Boundaries. COBISS 1262478308, Publisher:СУБ, Благоевград, 2012, pages:127-132, ISBN:978-954-300-119-4, Ref 2012
14 Ekaterina Damjanova, Biblische Orte in der orthodoxen Tradition. - In: Ort und Bedeutung. – Beiträge zum Symposion „Die Darstellung von Orten. Von der Antike bis zur Moderne." am 20. und 21. Juni 2008 in Heidelberg. Kleine Arbeiten zum Alten und Neuen Testament (KANT) 10, Verlag Hartmut Spenner, Kamen, 2010, 245–262. ISBN 978-3-89991-102-2 , – In: Ort und Bedeutung. - Beiträge zum Symposion "Die Darstellung von Orten. Von der Antike bis zur Moderne." am 20. und 21. Juni 2008 in Heidelber. (KAANT). ISBN 978-3-89991-102-2, Publisher:Verlag Hartmut Spenner, Kamen, 2010, pages:245-260, ISBN:978-3-89991-102-2, Ref 2010
15 Екатерина Дамянова, Теокрацията като демокрация? (възможност за библейски поглед) - В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Свидетелството на Църквата и обществените очаквания” (Велико Търново 5–10 ноември 2006). София, 2010, 137–150. ISBN 978-954-9700-90-9 COBISS BG-ID 1232439780, ПРАВОСЛАВИЕ и постмодернизъм: сборник с доклади от научна конференция. COBISS 1232439780, издателство:Омофор, 2010, стр.:137-150, ISBN: 978-954-9700-90-9, Ref 2010
16 Екатерина Дамянова, „Гробът на Христос” – предизвикателство за постмодерния човек. - В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Т. 5. Стара Загора, 2008, 247–251. ISBN 978-954-9329-39-1 COBISS BG-ID 1227896036, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред науката във връзка с членството на България в ЕС: международна научна конференция, 7-8 юни 2007 г., Ст. Загора. Т. 5 COBISS 1227896036, издателство:Стара Загора: Съюз на учените, 2008, 2008, стр.:247-251, ISBN:978-954-9329-39-1, Ref 2008
17 Екатерина Дамянова, Музеят като среда за православно образование. - В: Шести Св. Николаевски православни образователни четения (Бургас, 29.11–01.12.2007). Бургас, 2008, 247–252. ISBN 978-954-731-361-3 , Шести Св. Николаевски православни образователни четения. , 2008, стр.:247-252, ISBN:978-954-731-361-3 2008
18 Екатерина Дамянова, Новооткрит текст от беседата на св. Йоан Златоуст срещу юдеите, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред науката във връзка с членството на България в ЕС: международна научна конференция, 7-8 юни 2007 г., Ст. Загора. Т. 5. COBISS BG-ID 1227896036 , издателство:Ст. Загора: Съюз на учените, 2008, 2008, стр.:244-246, ISBN:978-954-9329-39-1, Ref 2008
19 Екатерина Дамянова, Новооткрит текст от беседата на св. Йоан Златоуст срещу юдеите. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Стара Загора, 2008, T. 5. с. 244-246. ISBN 978-954-9329-39-1 COBISS BG-ID 1227896036. , Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Стара Загора, 2008, T. 5., 2008, pages:244-246, ISBN:978-954-9329-39-1 , Ref 2008
20 Екатерина Дамянова, Падането на Ниневия и Вавилон – история или настояще. - В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 7–8 юни 2007). Стара Загора, 2008, T. 5. 239–243. ISBN 978-954-9329-39-1 COBISS BG-ID 1227896036, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред науката във връзка с членството на България в ЕС: международна научна конференция, 7-8 юни 2007 г., Ст. Загора. Т. 5. COBISS 1227896036, издателство:Стара Загора: Съюз на учените, 2008, 2008, стр.:239-243, ISBN:978-954-9329-39-1 2008
21 Екатерина Дамянова, Предизвикателства пред библейската археология в началото на 3-то хилядолетие сл.Хр. - В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Благоевград 22–24 юни 2007). Т. 1. кн. 2, Благоевград, 2007, 343–349. ISBN 978-954-680-529-4, НАУКА – образование – изкуство: годишник. Т. 1. Кн. 1., издателство:Благоевград: Унив. изд.“Неофит Рилски”, 2007, стр.:343-349, ISBN:978-954-680-529-4, Ref 2007
22 Екатерина Дамянова, За някои култови съоръжения в Юдея след падането на Самария. Археологически и идеен поглед. - В: Сборник с материали от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Николай Шиваров. (Велико Търново 23–24 ноември 2001). Велико Търново, 2005, 110–116. ISBN 954-524-491-7 COBISS BG-ID 1243599337, Сборник с материали от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Николай Шиваров. COBISS 1243599337, издателство:Великотътновски университет, 2005, стр.:110-116, ISBN:954-524-491-7 2005
23 Екатерина Дамянова, Йерусалим като топографски и духовен център на мозайката от Мадаба. - В: Богословски размисли. Сборник материали. София, 2005, 29–33. ISBN 954-8329-67-0 COBISS BG-ID 1242496228, Богословски размисли. , издателство:Университетско издателство София,, 2005, стр.:29-33, ISBN:954-8329-67-0, Ref 2005
24 Екатерина Дамянова, Изследователски престой в Израел и Йордания (11.08–05.10.2003). - В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 3–4 юни 2004). T. 6. Стара Загора, 2004, 362–365. ISBN 954-9329-14-3 , Сборник с доклади от научна конференция с международно участие (СУБ Стара Загора 3–4 юни 2004). T. 6. Стара Загора, 2004., издателство:СУБ Стара Загора, 2004, стр.:362-365, ISBN:954-9329-14-3, Ref 2004
Студия в научно списание
1 Екатерина Дамянова, Египетската земя в поклонническото описание на Етерия (383-384). – Сп. Светодавец, Година V (2024), бр. 1-2, с. 46-71 ISSN 2683-0655, Светодавец, брой:1-2, 2024, стр.:46-71, ISSN (print):2683-0655, Ref 2024
2 Екатерина Дамянова, Освещаването на храма на Божи гроб в контекста на събора в Тир (335 г.). , БМ, , 75–97, том:an. XXII, брой:n.1/2018, 2020, стр.:75-97, ISSN (print):ISSN 1310-7909 2020
3 Екатерина Дамянова, Освещаването на храма на Божи гроб в контекста нс събора в Тир (335 г.). - БМ, n. 1/2018, an. XXII, 75 - 97. ISSN 1310-7909 , Богословска мисъл, том:an. XXII, брой:1/2018, 2018, стр.:75-97, ISSN (print):1310-7909, Ref 2018
4 Екатерина Дамянова, Свещ. град Йерусалим във Второ слово на Св. Йоан Златоуст срещу юдеите (исторически измерения и духовно значение). - Академичен доклад, произнесен в аулата на Богословския факултет на деня на Св. трима светители) – Supplementum на сп. БМ, 1600 години от Успението на Св. Йоан Златоуст. София, 2008, 27–45. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 1251623140, Supplementum на сп. Богословска мисъл , 2008, стр.:27-45, ISSN (print):1310-7909, Ref 2008
5 Екатерина Дамянова, Св. св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет. - БМ, 1999, № 1/2, 36–49. ISSN 1310-7909 COBISS BG-ID 11559457009, Богословска мисъл, брой:1/2 , 1999, стр.:36-50, ISSN (print):1310-7909, Ref 1999
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Дамянова, Библейско-археологични, топографски особености в Йерусалим през IVвек. (с 4 приложения с. 355-357). Част от книга: Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. Университетско издателство, София, 2019, ISBN 978-954-074636-4 COBISS 1289334756, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация COBISS BG-ID 1289334756, издателство:Университетско издателство, 2019, стр.:278-298, ISBN:978-954-074636-4 2019
2 Екатерина Дамянова, Св. Кирило-Методиевият превод на Стария Завет в Средновековна България. - Два стълба на храма. Сборник материали от семинар, посветен на годишнините на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров (80 години) и проф. д-р Славчо Вълчанов (70 години). София, 2016, 203 с., 86-110. ISBN978-954-92168-8-2, Два стълба на храма. Сборник материали от семинар, посветен на годишнините на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров (80 години) и проф. д-р Славчо Вълчанов (70 години). , издателство:Библейски колегиум, 2016, стр.:86-110, ISBN:978-954-92168-8-2, Ref 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, "Establishment of the Wisdom on Zion (Jesus Sirach, 24,3-12)" 2019
2 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейският превод на Св. Братя Кирил и Методий 2019
3 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, "Хар Мегидо - мястото на последната битка (Откр. 16:16)" 2019
4 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейското учение за възпитанието на децата и съвременността 2019
5 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Крайъгълният камък като камък на препъване (Ис. 28:16; 1 Петр. 2:6-7) 2018
6 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейски прочит на Истанбулската конвенция 2018
7 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Еврейският въпрос в църковния печат и българското богословие през 40-те години на миналия век. 2017
8 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Nicopolis ad Nestum в контекста на посланието на св. апостол Павел до Тит (3:12) 2017
9 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Освещаването на Божигробската църква в контекста на Тирския събор (335 г.) 2017
10 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейски топоси в Словата и химнографското творчество на св. Климент Охридски 2016
11 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Светата земя в творчеството на св. Климент Охридски 2016
12 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Божието снизхождане (συγκατάβασις) в трипесниците на св. Климент Охридски 2016
13 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейската преводна традиция в контекста на Преславската книжовна дейност. 2016
14 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, Soziallehre – biblische Grundlagen und Orienmtierungen. 2016
15 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейската картография в някои среднобългарски извори 2015
16 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, За важността на договора на Халиф Омар ибн ал-Хатаб, сключен с християните на Сирия и Палестина. 2015
17 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, Biblical Topoi in the Orthodox worship 2015
18 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Камъкът на основаването в предания от миналото и за бъдещето. 2014
19 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, „Светата земя в йеротопията на паметници на българското Средновековие“. 2014
20 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Рецензия на старозаветните библейски текстове през Втората българска държава. 2013
21 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Отношението на проф. Николай Глубоковски към Синодалния превод на Свещ. Писание от 1925 г. 2013
22 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, „За славянският превод на Свещ. Писание“ 2013
23 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, The Black Sea as an opportunity for Biblical studies. 2012
24 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, „Върху някои неверни географски представи за библейския потоп“. 2012
25 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, „Свещ. Писание в контекста на съвременна Европа“ 2010
26 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Харизмите в Стария Завет. 2010
27 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Давид срещу Йерусалим? (археологически коментар на 2 Царств. 5:6–10). 2010
28 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, „Единство на Свещ. Писание според отец Александър Мен“. 2010
29 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, Biblische Orte in der orthodoxen Tradition. 2008
30 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Морето Язер (Йер. 48:32) в историческата топография 2008
31 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Библейските места в литургична перспектива. 2008
32 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Свещ. град Йерусалим във Второ слово на Св. Йоан Златоуст срещу юдеите (исторически измерения и духовно значение). 2008
33 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Предизвикателства пред библейската археология в началото на 3-то хил. сл.Хр. 2007
34 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Музеят като среда за православно образование. 2007
35 Присъствие, Екатерина Дамянова, „Преображение Господне в православната духовност”. 2007
36 Присъствие, Екатерина Дамянова, 2nd Orthodox Youth Conference 2007
37 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Гробът на Христос – предизвикателство за постмодерния човек. 2007
38 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Теокрацията като демокрация? (възможност за библейски поглед). 2006
39 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Падането на Ниневия и Вавилон – история или настояще. 2006
40 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Новооткрит текст от беседата на св. Йоан Златоуст срещу юдеите. – Научно съобщение. 2005
41 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, В издирване на св. Кирило-Методиевия превод на Стария Завет в Средновековна България. 2005
42 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Изследователски престой в Израел и Йордания 11.08–05.10.2003 г. – научно съобщение 2004
43 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, Overview on the religious composition of the Population of the Bulgaria. 2003
44 Присъствие, Екатерина Дамянова, Hermeneutik und Wirkungsgerschichte des Neuen Testaments 2003
45 Секционен доклад, Ekaterina Damjanova, Die byzantinische und arabische Zeit: Der Vordere Orient unter Christentum und Islam. 2003
46 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Българската Библеистика пред предизвикателствата на претото хилядолетие. 2001
47 Присъствие, Екатерина Дамянова, Предизвикателства пред младите богослови 2001
48 Секционен доклад, Екатерина Дамянова, Култови съоръжения в Юдея след падането на Самария (721 г. пр.Хр.) 2001
49 Присъствие, Екатерина Дамянова, Identitaet und Integration. 2000
50 Секционен доклад, Aikaterina Damianova, Η Προσχολική Θρησκευτική Αγωγή στη Βουλγαρία σήμερα. 1996
Участие в редколегия
1 Екатерина Дамянова, Член на редакторската колегия на списание „Светодавец“. ISSN 2683-0655 ISSN 2683-0531, Участие в редколегия 2020
2 Екатерина Дамянова, Член на редакторската колегия на Сборника „Плененото богословие“: Православната ни църква, Духовната академия и Държавна сигурност. – БМ, № 3–4/ 2011, 159 с. ISSN 1310-7909, Участие в редколегия 2011
3 Екатерина Дамянова, Сборник с доклади от международна научна конференция „В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863–1937)”. София, 2008, 120 с., Съставител ISBN 978-954-8329-97-2 COBISS 1234746084, Участие в редколегия 2007
4 Екатерина Дамянова, Член на редколегията на „Богословски вестник“ 1993 г., Участие в редколегия 1993
Учебно помагало
1 Екатерина Дамянова, Възкресение Христово. - В: Сборник материали за кандидат-студенти по богословие. София, 1999 (2 изд.), 64–67. ISBN 954-07-1245-9 (първо изд.) ISBN 954-07-1324-2 COBISS BG-ID 1033795044 , ISBN:ISBN 954-07-1245-9, Университетско издателство, София, Ref 1999
2 Екатерина Дамянова, Възнесение Христово. - В: Сборник материали за кандидат-студенти по богословие. София, 1999 (2 изд.), 68–70. ISBN 954-07-1245-9 (първо изд.) ISBN 954-07-1324-2 COBISS BG-ID 1033795044 , ISBN:954-07-1245-9, Университетско издателство. , София, Ref 1999