Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Данка Николова
Глава от книга
1 Катерина Караджова, Данка Щерева, Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост, ISBN:978-954-07-4414-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2018
2 Катерина Караджова, Данка Щерева, Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост, ISBN:978-954-07-3322-7, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2013
3 Катерина Караджова, Данка Щерева, Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост, ISBN:978-954-07-2831-5, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2009
Книга
Данка Щерева, Теория и методика на говорната техника, ISBN:978-954-8846-31-8, Веда Словена -ЖГ, София, Рецензирано 2018
Концерт
1 Данка Щерева Николова, Коледна магия 2019 ЦСОП " Едуард Сеген" Коледно представление зяа деза със СОП 2019
2 Данка Щерева Николова, Коледена магия 2019 ЦСПО "Лозенец" Благотворително представление за деца с умствена изостаналост 2019
3 Данка Щерева Николова, Изтъкната певица - стихотворна приказка от Диана Ангелова - худ. р-л Данка Щерева 2018 СУ, ФНПП , библиотека Театрална миниатюра,отразяваща проблемите на таланта и посредствеността.Изпълняват студенти от първи курс ПНУП 2018
4 Данка Щерева Николова, Коледни звезди 2018 Едуард Сеген, Спец. болница за деца с ДЦП,У-ще Луи Брайл Коледен концсерт за деца със СОП. Сценарии с драматизации, игри, коледни песни и гатанки Худ. р-л Данка Щерева 2018
5 Данка Щерева Николова, На Банкя с любов- поетична композиция по произведения на Ив. Вазов 2018 гр.Банкя, Майски дни на културата В композизията са включени произв. на Вазов: Утро в Банкя, Писмата на Вазов до Евг. Марс.. Изпълняват студенти от първи курс ПНУП 2018
6 Данка Щерева Николова, Хосе Марти - живот, дейност и поезия 2018 Посолство на Куба в България, София Поетична композиция със съпровод на класическа китара. Участват студенти 1 курс Логопедия и 4 курс Музика. 2018
7 Данка Щерева Николова, Коледен подарък 2017 Център за образователна подкрепа на деца с увреждания (Шесто помощно училище) Коледен спектакъл посветен на деца с увреждания. Участват студенти 1 курс НУП-ЧЕ, 1 курс Логопедия, 1 курс Специална педагогика и 4 курс Музика. 2017
8 Данка Щерева Николова, Коледен подарък 2017 Център за образователна подкрепа на деца с увреждания (Трето помощно училище) Коледно представление с участието на студенти 1 курс НУП-ЧЕ, 1 курс Логопедия, 1 курс Специална педагогика и 4 курс Музика. 2017
9 Данка Щерева Николова, Македонска звезда 2017 Библиотека на ФНПП, СУ Поетичен рецитал от антологията "Македонска звезда". Изпълняват студенти 1 курс ПНУП. 2017
10 Данка Щерева Николова, Приказки за малки и големи 2017 Столична библиотека, Детско - юношески отдел Театрално представление върху творби на Валери Петров. Участват студенти 1 курс ПНУП. 2017
11 Данка Щерева Николова, Честване на годишнина от смъртта на кубинския поет Хосе Марти 2017 Посолство на Куба в България, София Художествено изпълнение на стихове на Хосе Марти и неговите писма. Участват студенти 1 курс НУП-ЧЕ. 2017
12 Данка Щерева Николова, Безсмъртната поезия на Хосе Марти 2016 Посолство на Куба в България, София Кратка композиция върху стихове с музикално оформление по стихове на Хосе Марти. Участват студенти 1 курс Логопедия и 1 курс НУП-ЧЕ. 2016
13 Данка Щерева Николова, Пролетен празник 2016 Трето помощно училище Спектакълът е посветен на предстоящият Празник на детето - 01.06. Участват студенти 1 курс ПНУП. 2016
14 Данка Щерева Николова, Път от светлина в безкрая 2016 Ректорат на СУ, Огледална зала Композиция по стихове на поетесата Тоня Борисова с участието на студенти 1 курс НУП-ЧЕ и 2 курс НУП-ЧЕ. Представяне на нейната стихосбирка от доц.Данка Щерева и ас.Драгомира Панова. 2016
15 Данка Щерева Николова, Сън за щастие 2016 Филологическа библиотека на СУ Композиция по произведения на Пенчо Славейков. Участват студенти 1 курс ПНУП. 2016
16 Данка Щерева Николова, Новогодишни приказки 2015 Трето помощно училище Образоателният спектакъл включва музикални игри, гатанки, танци и драматизации. Участват 1 курс Логопедия, 1 курс НУП-ЧЕ, 4 курс Музика. 2015
17 Данка Щерева Николова, Новогодишни приказки 2015 Шесто помощно училище Образователният спектакъл включва музикални игри, гатанки, танци и драматизации за деца със средна и тежка степен на УИ. Участват студенти 1 курс Логопедия, 1 курс НУП-ЧЕ и 4 курс Музика. 2015
18 Данка Щерева Николова, Коледни пуканки 2013 Трето помощно училище Образователният спектакъл е посветен на деца с лека степен на умствена изостаналост. Участват студенти 1 курс Логопедия и 4 курс Музика. 2013
Монография
1 Данка Щерева, Теоретични постановки на говорната техника и комуникативно-тренингови модели, ISBN:978-954-8846-31-8, Веда Словена -ЖГ, София, Рецензирано 2015
2 Данка Щерева, Говорна техника и комуникативно тренингови модели , ISBN:978-954-8846-13-4, Веда Словена -ЖГ, София, Рецензирано 2010
3 Данка Щерева, Кукленото изкуство в педагогическата практика, ISBN:954-8510-70-7, Веда Словена -ЖГ, София, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Данка Николова, Актьорския тренинг при студенти -педагози, Член, ЕRASMUS, Номер на договора:Еразъм 2021г 2021
2 Данка Щерева Николова, За систематана Станиславски и нейната ролята в обучението на педагози., Член, ЕRASMUS 2019
3 Данка Щерева , Las técnicas del arte escénico de Stanislavsky como herramienta para mejorar las capacidades comunicativas y expresivas de los futuros profesores, Член, Universidad Complutense Madrid 2019
4 Данка Щерева, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, Член, СУ,ФНОИ 2018
5 Данка Николова, Арт-техники при деца със СОП -сравнителен анализ България - Украйна, Ръководител, МОН 2013
6 Данка Щерева, Интегриране на ученици със СОП в условията на общообразователното училище, Член, 2013
7 Данка Щерева, В хармония със себе си, Член, община Димитровград 2012
8 Данка Щерева, Повишаване на капацитета на академичния състав на педагогическите специалности на СУ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение Участие в обучителен курс и създаване2012-2014, Член, 2012
9 Данка Щерева, Подпомагане на деца и ученици със СОП, Член, Община Бургас, Номер на договора:BG 051 PO 001-4.1.04 2012
10 Данка Щерева, Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със СОП, Член, община Варна, Номер на договора:BG 051 PO 001-4.1.04-0062 2012
11 Данка Щерева, Катерина Караджова, Прилагане на елементарни сцен. дейности за развиване на социални умения и навици при деца със СОП и изаботване на диагн карти, Ръководител, СУ, Номер на договора:102 2010
12 Данка Щерева, Катерина Караджова, ПРОДЪЛЖЕНИЕ на проект 243'Тренинги за формиране на социални умения при деца с УИ., Член, СУ, Номер на договора:022 2009
13 Данка Щерева, Катерина Караджова, Тренинги за формиране на социални умения и сценияни дейности при деца с умствена недостатъчност, Ръководител, СУ, Номер на договора:243 2008
14 ДанкаЩерева, Катерина Караджова, Диагностика и терапия на деца с множ. Увреждания чрез прилагане на основни терапевтични техники, Ръководител, СУ, Номер на договора:168 2007
Научно ръководство
1 доц.д-р Данка Щерева Николова, Социално-педагогическо взаимодействие в процеса на обучение на зрително затруднени студенти., СУ,ФНОИ дисертация д-р:Росица Атанасова Русева 2023
2 доц.д-р Данка Щерева Николова, Използване на арт методи при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, СУ,ФНОИ дипломна работа:Санела Манич М42720 2020
3 Данка ЩереваНиколова, Театралните техники като средство за интеграция при лица с интелектуални нарушения, СУ,ФНОИ дисертация д-р:Анна Методиева Калинчева 2020
4 доц. д-р Данка Щерева Николова, Арт терапията чрез рисуване и приложни дейности като стимул за развитието на двигателни умения при пълнолетни лица, СУ,ФНОИ дипломна работа:Никола Стоичков М 42741 2020
5 доц. д-р Данка Щерева Николова, Игровата дейност катосредство за цялостно развитие при деца от аутистичния спектър, СУ,ФНОИ дипломна работа:Валентина Цветанова М 42696 2020
6 Доц. д-р Данка Щерева, Драматизацията на приказки- метод за въздействие и емоционална интелигентност при деца със СОП, СУ, ФНПП дипломна работа:Жанет Думова 2019
7 Доц. д-р Данка Щерева, Ролята на рисунката при деца със СОП, СУ,ФНПП дипломна работа:Яница Димитрова 2019
8 Доц. д-р Данка Щерева, проф. д-р Катерина Караджова, Театралните средства като средство за въздействие при лица с умствена изостаналост, ФНПП, СУ дисертация д-р:Анна Калинчева 2019
9 Доц. д-р Данка Щерева, Приложение на монтесори терапията за формиране на социални умения при деца с УИ в масовото у-ще, СУ, ФНПП дипломна работа:Елза Янева 2018
10 Доц.д-р Данка Щерева, Игрова дейност при деца с аутизъм, СУ, ФНПП дипломна работа:Екатерини Саввиду 2018
11 Доц. д-р Данка Щерева, Възможностите на сензорния театър за развитие на нови знания и опознаване функциите на предметите от заобикалящатаа среда при деца с УИ, СУ, ФНПП дипломна работа: Ралица Георгиева 2015
12 Доц. д-р Данка Щерева, Развитие на речта при деца с УИ чрез музика, СУ, ФНПП дипломна работа: Боряна Стефанова 2015
13 Доц. д-р Данка Щерева, Ефективно партнЪорство между учители и родители на деца с емоционално- поведенчески разстройства, дипломна работа: Ели Мирчева 2015
14 доц.д-р Данка Щерева, Изработване на кукли и приложна техника за различни празници и кратки драматурги за тях като средство за социален опт, СУ,ФНПП дипломна работа:Анна Георгиу 2014
15 Доц. д-р Данка Щерева, Играта драматизация като средство за развитие на социални умения при деца с умствена изостаналост, СУ, ФНПП дипломна работа:Йоанис Пазарас 2010
16 Доц. д-р ДанкаЩерева, Куклотерапията като средство за развитие на полезни социални умения при деца с Умствена изостаналост, СУ, ФНПП дипломна работа: Елена Мария Мухли 2010
17 Доц. д-р Данка Щерева, Методика на работа на музикалния педагог за изграждане на певчески навици у студента, СУ, ФНПП дипломна работа: Станислав Киров 2009
18 д-р Данка Щерева, Работата на учителя в детска театрална група, СУ, ФНПП дипломна работа:Даниела Спасова 2009
19 Доц. д-р Данка Щерева, Музиката като терапевтично средство при деца със заекване, СУ, ФНПП дипломна работа: Теофано Филипу 2006
20 д-р Данка Щерева, Чистота и разпространение на ротацизъм при деца на 6 и 7 годишна възраст от масовото у-ще, СУ, ФНПП дипломна работа:Илиана Атанасова 2003
21 доц. д-р Данка Щерева, ИЗползване на някои арттерапевтични техники при деца със зрителни увреждания, СУ, ФНПП дипломна работа:Лилия Николова 2002
22 Доц.д-р Данка Щерева, Проблеми на говорното развитие и логопедични нужди при деца от ДМСГД " Анастасия Головеевна", гр. Ст. Загора, СУ, ФНПП дипломна работа: Лилия Георгиева Чернева 2002
Статия в научно списание
1 Анелия Иванова Йотова, Данка Щерева, Исследование желания студентов педагогических специальностей в Университетах Мадрида и Софии заниматься искусством, НАУКА И МИР- Международньi научньiй журнал, vol:1, issue:6 (82), 2020, pages:59-62, ISSN (online):стр, Ref, Web of Science, International 2020
2 Данка Щерева, Празник за малки и големи, Предучилищно възпитание, брой:9, 2010, стр.:50-51, ISSN (print):0204-7004 2010
3 Данка Щерева, Куклата- начин на въздействие и терапия, Предучилищно възпитание, брой:2, 2009, стр.:7-10, ISSN (print):0204-7004 2009
4 Данка Щерева, Художественото изпълнение на литературни текстове в практиката на началния педагог, Начално образование, брой:3, 2004, стр.:20-24, ISSN (print):0204-4951 2004
5 Данка Щерева, Идеите на Константин Сагаев за училищния театър, Начално образование, брой:2, 2003, стр.:76-80, ISSN (print):0204-4951 2003
6 Данка Щерева, Светлинният театър- възможност за творчество, Предучилищно възпитание, брой:6-7, 2003, стр.:28-31, ISSN (print):0204-7004 2003
7 Данка Щерева, Мая Горанова, Основни словесни изразни средства на студенти педагози, Начално образование, брой:1, 1996, стр.:49-55, ISSN (print):0204-4951 1996
Статия в поредица
Катерина Караджова, Данка Щерева, Използване на някои арттерапевтични техники като средство за диагностика и корекция при деца с умствена недостатъчност, Годишник на СУ „ Св. Кл. Охридски“- ФНПП, брой:97, издателство:Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, 2007, стр.:87-98, ISSN (print):0861-8216, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Данка Щерева, Анелия Йотова, Анкетно проучване относно предпочитанията на студенти педагози от Университет"Комплутенсе"-Мадрид и СУ' Св. Кл. Охридски"-София към различните изкуства, 691-697, 2020, pages:691-697, International 2020
2 Данка Щерева, Ролята на актьорския тренинг в обучението на студенти от педагогическите специалности, Годишник на ШУ "Еп.Конст. Преславски", Педагог факултет,Т.XXIV D, издателство:Университетско издание "Еп.Конст.Преславски", 2020, стр.:263-267, ISSN (print):1314- 6769 2020
3 Данка Щерева, За проблемите в обучението по говорна техника при студенти - бъдещи педагози, Гласът-средство за въздействие, издателство:"Фабер ",2020- Велико Търново, 2019, стр.:104-108, ISBN:978-619-00-1117-0 2019
4 Катерина Караджова, Данка Щерева, Приобщаващото образование и алтернативни дейности за усъвършенстване фината моторика при деца с умствена изостаналост , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски"2019, 2019, стр.:239-247, ISSN (print):1314-2275 2019
5 Данка Щерева, Катерина Караджова, Стимулация на моториката при деца с УИ чрез подвижни игри в процеса на приобщаващо образование, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:43-50, ISBN:978-954-07-4541-1, Ref 2018
6 Данка Щерева, Катерина Караджова, Стимулиране на творческите нагласи и умения на деца с умствена изостаналост, Децата и творчеството- юбилеен сборник в чест на проф. Русинова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:162-169, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
7 Данка Щерева, Аспекти на студентското мнение във ФНПП, относно качеството на образователния процес и бъдещата реализация в професията, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:94-100, ISBN:978-954-07-4541-1,,COBIS.BG-ID-1288124644, Ref 2018
8 Данка Щерева, Актуалност и приложимост на системата на Станиславски в обучението на студенти от педагогическите специалноси, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, издателство:Екс- Прес Габрово,2017, 2017, стр.:119-122, doi:COBIS.BG-ID- 1283878884, Ref 2017
9 Катерина Караджова, Данка Щерева, Развитие на двигателната активност при деца със СОП чрез упражнения по говорна техника, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:Анжелина Янева, Антон Хиджов, Боряна Туманова, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.:118-125, ISSN (print):1314 -2275 2017
10 Катерина Караджова, Данка Щерева, Практическата работа на студенти и преподаватели за развитието на деца с умствена изостаналост чрез музикалните игри, Теория и практика на психо-педагогическата подготовка н специалиста в университета, издателство:ЕКС-Прес Габрово, 2016, стр.:612-615, ISBN:978-954-490-510-1 2016
11 Данка Щерева, Развиващи функции на куклотерапията, Иновации в образованието, издателство:Университетско издателсво "Еп.К. Преславски, 2016, стр.:267-271, ISSN (print):1314-6769, Ref 2016
12 Данка Щерева, Възможности на силуетно-сензорния театър за познавателното развитие, социализиране и развиване уменията на деца с интелектуална недостатъчност, Теопия и практика на психолого - педагогическата подготовка на специалиста в Университета, издателство:"ЕКС- ПРЕС"- Габрово 2015, 2015, стр.:291-296, ISBN:978-954-490-477-7, Ref 2015
13 Данка Щерева, Възможностите на художественото слово като средство за активизиране на въображението и емоционалната отзивчивост при студенти педагози, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на Университетското образование, издателство:"ЕКС- ПРЕС"- Габрово 2013, 2013, стр.:154-158, ISBN:978-954-490-404-3, Ref 2013
14 Данка Щерева, За поведението и комуникативността на музикалния педагог, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, издателство:"ЕКС- ПРЕС"- Габрово 2012, 2012, стр.:275-277, ISBN:978-954-490-335-0,,COBIS.BG-ID-1248842468, doi:книга 1, том1, Ref 2012
15 Данка Щерева, Култура на говора -елемент от професионалната компетентност на бъдещи педагози, Педагогическата среда в университета като про странство за професионално-личностно развитиесио, 2011, стр.:216-218, ISBN:978-954-490-245-2,, COBIS.BG-ID-1244704996, doi:книга 2, том2, Ref 2011
16 Данка Щерева, Танцът-въздействие и терапевтични функции при деца със СОП, Юбилейна научна конференция"100 години от рождението на Дечо Денев", издателство:ИК "Феномен",2010, 2010, стр.:70-74, ISBN:978-954-549-094-1 2010
17 Данка Щерева, Приложение на видове системи кукли в работата на предучилищния педагог, Юбилеен сборник" 120 години предучилищно възпитание", издателство: изд."Слово", Велико Търново, 2004, стр.:352-356, ISBN:954-439-796-5 2004
18 Данка Щерева, Докато има деца, кукленият театър ще съществува, Възпитателни проекции на кукленото изкуство, издателство:Веда Словена -ЖГ, 1998, стр.:97-101, ISBN:954-8510-44-8 1998
Студия в поредица
1 Данка Щерева, Параметри на взаимовръзката дете- куклено изкуство, Годишник на Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", брой:96, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2007, стр.:233-250, ISSN (print):0861-8216, Ref 2007
2 Данка Щерева, Изследване на някои правоговорни отклонения при студенти от педагогическите специалности, Годишник на Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", брой:93-94, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2003, стр.:117-126, ISSN (print):0861-8216 2003
Съставителска дейност
Данка Щерева, Възпитателни проекции на кукленото изкуство - сборник, съставителство, ISBN:954-8510-44-8, Веда Словена -ЖГ, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
Участие в конференция
1 Секционен доклад, доц.д-р Данка Щерева Николова, Ролята на актьорския тренинг в обучението на студенти от педагогическите специалности 2020
2 Секционен доклад, Данка Щерева, За проблемите в обучението по говорна техника при студенти- бъдещи педагози 2019
3 Секционен доклад, Данка Щерева, Катерина Караджова, Стимулация на моториката при деца с умствена изостаналост чрез подвижни игри в процеса на приобщаващото образование 2018
4 Секционен доклад, Данка Щерева, Катерина Караджова, Стимулиране на творческите нагласи и умения на деца с умствена изостаналост 2018
5 Секционен доклад, Данка Щерева, Катерина Караджова, Практическата работа на студенти и преподаватели за развитието на деца с УИ чрез музикалните игри. 2016
6 Секционен доклад, Данка Щерева, Катерина Караджова, Практическа работа на студенти и преподаватели за развитито на деца с УИ чрез музикални игри 2015
7 Секционен доклад, Данка Щерева, Възможностите на силуетно-сензорния театър за познавателното развитие,социализиране и развиване уменията на децата с интелектуална недостатъчност 2015
8 Секционен доклад, Данка Щерева, Възпитателни хоризонти на музикално - сценичните произведения за деца. 2015
9 Секционен доклад, Данка Щерева, Проучване на мнението на студенти от педагогическите специалности за качеството на образователния процес и бъдещата им реализация. 2014
10 Секционен доклад, Данка Щерева, Възможностите на художественото слово като средство за активизиране на въображението и емоционалната отзивчивост към литературни текстове при студенти педагози 2013
11 Секционен доклад, Данка Щерева, За поведението икомуникативността на музикалния педагог 2012
12 Секционен доклад, Данка Щерева, Култура на говора- елемент от професионалната компетентност на бъдещи педагози 2011