Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Камен Спасов

Author ID (SCOPUS):55539111400

Researcher ID (Web of Science):I-4653-2015

ORCID ID:0000-0001-7788-0825
Глава от книга
1 Lubomir Blagoev, Rumen Trifonov, Kamen Spassov, Semantic Interoperability as a Tool for the Management of an E-Governance Project в 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2023, pp. 352-355, IEEE Xplore, Ref, Рецензирано 2023
2 Велиян Димитров, Георги Димитров, Камен Спасов, Стефка Толевa, Александър Кирков, Теодора Николова, Институционализиране на киберзащитата при системната интеграция на ИКТ в TECHNICS. TECHNOLOGIES.EDUCATION. SAFETY. 2023 PROCEEDINGS, ISSN (print):, ISSN (online):, Scientific technical union of mechanical engineering “Industry - 4.0”, България, Рецензирано 2023
3 Willian Dimitrov , Georgi Dimitrov , Kamen Spassov, Svetlana Syarova, Conceptual Model for a Shared Cybersecurity Operations Center for ICS, ISSN (print):, ISSN (online):, Springer, Cham, Ref, Рецензирано 2021
4 Willian Dimitrov , Georgi Dimitrov , Kamen Spassov, Liliana Petkova, Vulnerabilities Space and the Superiority of Hackers, ISSN (online):, IEEE, Ref, Рецензирано 2021
5 Tasos Papapostolu, Kamen Spassov, IOT-HUB: A DIGITAL LIBRARY in INTED2020 Proceedings, pp. 10-15, ISSN (online):978-84-09-17939-8, ISBN:978-84-09-17939-8, Ref 2020
6 Savov S.A., Antonova R., Spassov K., Muschalik T., Multimedia Applications in Digital Transformation Art. In: Mateev M., Nightingale J. (eds) Sustainable Development and Social Responsibility—Volume 1. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development), ISSN (print):, ISSN (online):, Springer, Cham, Ref, Рецензирано, International 2020
7 Kamen Spassov, Denisa Chekresi, Gerta Dervisi, Enduena Lleshanaku, Maria Velichkova, Patient-Centered Smart Healthcare Information System, ISSN (online):978-3-030-32901-3, ISBN:978-3-030-32901-3, Springer, Cham, Ref, Рецензирано, International 2020
Дипломна работа
Камен Боянов Спасов, Супервайзорна система с параметрична адаптация за управление на химичен реактор, ХТМУ (ВХТИ), Ръководител:Професор д-р инж. Коста Бошнаков 1984
Дисертация д-р
Камен Боянов Спасов, Математическо моделиране и управление на процесите при извънпещна обработка на стомана, ХТМУ (ВХТИ), Ръководител:Академик проф. дтн Минчо Хаджийски 1992
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Камен Боянов Спасов, Theses of Master's Degree Students, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2015
2 Камен Боянов Спасов, Магдалена Младенова, Анализ на общинското присъствие във Facebook, Национално Сдружение на Общините в Република България 2015
Книга
1 Ясен Георгиев, Димитър Илиев, Камен Спасов, Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България“, ISBN:978-619-7262-10-0, Институт по публична администрация, София, България 2018
2 Serguieva, Antoaneta, K. Spasov, e-GOVERNANCE IN TRANSITION ECONOMIES, ISBN:978-0-203-88388-4 2008
3 Камен Спасов, Бяла книга на българското електронно правителство, JNN Консулт ЕООД & Saga Technology Ltd, София 2004
Монография
1 Любомир Благоев, Камен Спасов, е-Управление в България: нормативно регламентирана технологична рамка, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София 2015
2 Antoaneta Serguieva, Kamen Spassov, eGovernance: Managing or Governing? Chapter 10: eGovernance in Transition Economies, Antoaneta Serguieva and Kamen Spasov , ISBN:0415965187, Taylor & Francis, Ref, Рецензирано, International 2009
3 Любомир Сирков, Христо Христов, Мартин Димов, Нели Стоянова, Камен Спасов, Зефира Николова, Катерина Павкова, Оценка на уеб-страниците на общините в България, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Програма за развитие на ООН, София 2004
Научен проект
1 Камен Спасов, Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) в областта на архитектурата на е-управлението, Член, , Номер на договора:BG05SFOP001-2.006-0057-C01/06.07.2018г. , ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 2019
2 Камен Спасов, Университети за Наука, Информатика в е-обществото (УНИТе), Член, , Номер на договора:G05M2OP001-1.001-0004C01 2018
3 Камен Спасов, TeSLA (ADAPTIVE TRUST-BASED E-ASSESSMENT SYSTEM for Learning) project provides to educational institutions, an adaptive trust e-assessment system for assuring e- assessment processes in online and blended environments. The creation of an e-assessment system that will be able to provide effective proof of student identity, authorship within the integration of selected technologies in current learning activities in a scalable and cost efficient manner would be very advantageous. TeSLA will support both continuous and final assessment to improve the trust level across students, teachers and institutions., Член, 2017
4 Камен Спасов, „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики, Член, Институт по публична администрация, Номер на договора:BG05SFOP001-2.004- 0004-C01 2016
5 Камен Спасов, SCOOP4C - STAKEHOLDER COMMUNITY ONCE-ONLY PRINCIPLE FOR CITIZENS, Член, , Номер на договора:Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No 737492 2016
6 Камен Спасов, ForEco - SMART Management of Forest Ecosystems, Член, 2015
7 Камен Спасов, Приложение на системи за управление на достъпа с използване на биометрични данни в обучението на студенти, Ръководител, Българо-Корейския Център по ИТ 2014
8 Камен Спасов, Biometric Recognition Implementation for Automatic Monitoring, Ръководител, Bulgarian Korean Center for ITCC 2011
9 Камен Спасов, EUROWEB, European Research and Educational Collaboration with Western Balkans, Erasmus Mundus External Cooperation Window, , Член, , Номер на договора:No. 2011-2591/001-001-EMA2 2011
10 Камен Спасов, Разработване и внедряване на платформа за електронни услуги и управление в администрациите на общините Борино и Доспат, Ръководител, 2010
Научно ръководство
1 Elior Vila, Камен Спасов, HealthBeam: Design, Business and System Analysis, МП e-Business, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Мария Цекова 2019
2 Elior Vila, Камен Спасов, HealthBeam: Marketing Research, Business Processes and Software Testing, МП e-Business, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Евелина Йоцова 2019
3 Elior Vila, Камен Спасов, HealthBeam: Technical Realization, МП e-Business, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Николай Андонов 2019
4 Людмил Аначков, Камен Спасов, Мобилно приложение за задачите в домакинството и семейнiя бюджет - Household Management, МП ЕБЕУ, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Диана Граурова 2019
5 Камен Спасов, Платформа за управление на учебни материали (TrainMe), МП ЕБЕУ, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Владимир Печев 2019
6 Камен Спасов, Разработване и публикуване на интерактивна електронна книга за деца, МП ЕБЕУ, Катедра ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Деница Цолова 2019
7 Камен Спасов, EasyGo-Интелигентен туристически пътеводител, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Елина Ненкова Деянова 2018
8 Камен Спасов, Electronic government in the Kingdom of Saudi Arabia, ИС, ФМИ, СУ, МП e-Business дипломна работа:Abdulrahman s. Alsunaytan 2018
9 Камен Спасов, E-Tourism Development and Impact in Elbasan District, МП e-Business, ФМИ, Кат. ИС дипломна работа:Igli Ramai 2018
10 Камен Спасов, Inpatient Admission and Catering Information System, СУ, ФМИ, кат ИС, МП e-Business дипломна работа:Мария Величкова 2018
11 Камен Спасов, Requirements and business analysis via DNG in the online banking systems, МП e-Business, ФМИ, Кат. ИС дипломна работа:Iris Qenani 2018
12 Камен Спасов, Анализ на идентичността на държавната администрация в социалните мрежи, СУ, ФМИ, кат ИС, МП ЕБЕУ дипломна работа:Димитър Илиев 2018
13 Камен Спасов, Блокчейн среда за изпращане на документи, МП ЕБЕУ, ФМИ, Кат. ИС дипломна работа:Слави Калож 2018
14 Камен Спасов, Информационна система за управление на документи и процесуално представителство, МП ЕБЕУ, ФМИ, Кат. ИС дипломна работа:Пенка Борисова 2018
15 Камен Спасов, Методология за промотиране и продаване на експертни услуги онлайн, СУ, ФМИ, кат ИС, МП ЕБЕУ дипломна работа:Александър Панайотов 2018
16 Камен Спасов, Оптимизация на процесите по поддръжка на жилищна сграда чрез бизнес анализ на нуждите и реализирането им в електронен вид, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Мариела Къндева 2018
17 Камен Спасов, Портал на българското председателство на съвета на ЕС 2018, СУ, ФМИ, кат ИС, МП ЕБЕУ дипломна работа:Валентин Мундров 2018
18 Камен Спасов, Приложение на информационните системи и облачни технологии за изготвяне на отчети и администрация на електронна домова книга, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Ива Велкова 2018
19 Камен Спасов, Професионална уеб базирана платформа за лекари, МП ЕБЕУ, ФМИ, Кат. ИС дипломна работа:Михаил Панайотов 2018
20 Камен Спасов, Управленска информационна система за нов малък бизнес, СУ, ФМИ, кат ИС, МП ЕБЕУ дипломна работа:Кристиян Наков 2018
21 Камен Спасов, Business Intelligence Reporting in Enterprise Business Applications, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Eren Can 2017
22 Камен Спасов, CRM системи в борсовата търговия, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Диян Дойнов 2017
23 Камен Спасов, DroneCalc - Разработка на софтуер за изчисляване мощността на двигателите на дрон (квадракоптер) в зависимост от тежестта на товара, кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Кирил Мирчев Киров 2017
24 Камен Спасов, Patient Centric General Practicioner Information System , МП "e-Business", ФМИ, СУ дипломна работа:Gerta Dervishi 2017
25 Камен Спасов, Patient Centric Hospital Information System, МП "e-Business", ФМИ, СУ дипломна работа:Denisa Cekresi 2017
26 Камен Спасов, Patient Centric Pharmacy Information System, МП "e-Business", ФМИ, СУ дипломна работа:Enduena Lleshanaku 2017
27 Камен Спасов, Real-time information platform for national parks and city gardens based on municipality open data, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Павел Табаков 2017
28 Камен Спасов, Електронен бизнес за ръчно изработени плетива, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Нели Цанкова 2017
29 Камен Спасов, Електронна книжарница Идея-Р, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Елена Везенкова 2017
30 Камен Спасов, Мобилно Android приложение To Do List (списък задачи), ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Жени Миланова 2017
31 Камен Спасов, Мобилно приложение "Find Your Doggy", МП "e-Business", ФМИ, СУ дипломна работа:Христо Георгиев Анастасов 2017
32 Камен Спасов, Онлайн платформа за образователни игри, кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Мариелла Панайотова 2017
33 Камен Спасов, Умен Офис, кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Валентин Антонов Мезев 2017
34 Камен Спасов, Училищен ел. дневник – анализ на изискванията, маркетингова стратегия и осигуряване на качеството, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Петя Георгиева 2017
35 Камен Спасов, Училищен ел. дневник – изграждане на бизнес план, управление на проекта и техническа реализация, ФМИ МП ЕБЕУ дипломна работа:Теодор Тенев 2017
36 Камен Спасов, AgriCo – проект за платформа за коопериране на малки и средни производители в агробизнеса, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Полина Йорданова Брусарска 2016
37 Камен Спасов, Find Gift Now - система предоставяща различни и персонализирани предложения за подаръци по различни поводи, катедра "Изчислителни системи", ФМИ, СУ дипломна работа:Цветелина Гарчева 2016
38 Камен Спасов, Altin Idrizi, Internal Company Apprisal System, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Калина Кандиларова 2016
39 Камен Спасов, iOS приложение BeautyBox – красотата на крачка разстояние, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Павлина Георгиева Гатова 2016
40 Камен Спасов, Altin Idrizi, Mobile Application for Car Maintenance and Fill-up Records, as well as Car Service Ratings and Reviews, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Йоан Петрушинов 2016
41 Камен Спасов, Анализ на общинското присъствие във Facebook, катедра "Изчислителни системи", ФМИ, СУ дипломна работа:Евелина Ножчева 2016
42 Камен Спасов, Бизнес интелигентна система за идентифициране на случаи на нелоялна конкуренция е електронната търговия, катедра "Изчислителни системи", ФМИ, СУ дипломна работа:Кристина Тончева 2016
43 Камен Спасов, Виртуална среда за Обучения в Cloud, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Владимир Ветов 2016
44 Камен Спасов, Делови игри и симулации в обучението, ФМИ, СУ дисертация д-р:Людмил Василев Аначков 2016
45 Камен Спасов, Дизайн и имплементация на динамична облачно-базирана система за лични съобщения за уебсайтове, катедра "Изчислителни системи", ФМИ, СУ дипломна работа:Чавдар Димитров 2016
46 Камен Спасов, Дискусионен форум „Европейско финансиране“, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Мая Иванова Генкова 2016
47 Камен Спасов, Електронен магазин Mariella, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Емануил Дамянов 2016
48 Камен Спасов, Извличане и обработка на данни от източници с отворени данни, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Симона Йосифова 2016
49 Камен Спасов, Мобилно приложение за намиране на имоти за продажба или наем, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Адриан Кателиев 2016
50 Камен Спасов, Проучване, анализ и избор на подходящи техники за създаване на уебсайт за микро и малък бизнес, катедра "Изчислителни системи", ФМИ, СУ дипломна работа:Богдана Димитрова 2016
51 Камен Спасов, Система за вътрешнофирмено оценяване - техническо решение, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Трифон Стефанов 2016
52 Камен Спасов, Система за колаборация и уреждане на авторски права при създаване на музикално произведение, Кат. Изчислителни системи, ФМИ, СУ дипломна работа:Жасмина Миткова 2016
53 Камен Спасов, Техническа реализация на платформа за коопериране на малки и средни производители в агробизнеса - AgriCo, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Димитър Йонков Мотикарски 2016
54 Камен Спасов, "Антирадар" - Система за събиране, визуализиране и известяване на местоположението на камерите за контрол на правилата за движение по пътищата , ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Александър Леков 2015
55 Камен Спасов, COLLECTIVE CHOICE: APPLICATION FOR COLLECTIVE CHOICE MANAGEMENT VIA ADAPTIVE MOBILE USER INTERFACE, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Ралица Чипева 2015
56 Камен Спасов, Enterprise social software – софтуер за вътрешно-фирмена комуникация между служителите , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Владислав Деков 2015
57 Камен Спасов, FlySmart - Уеб-базирано приложение за търсене на нискотарифни самолетни билети, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Тихомир Тончев 2015
58 Камен Спасов, HALOGEN: WEB-BASED APPLICATION FOR CAR SELECTION, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Вихрен Ганев 2015
59 Камен Спасов, ICanPortfolio, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Боян Бойдев 2015
60 Камен Спасов, MYFIRST, ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Нона Менцел 2015
61 Камен Спасов, SoftStack.me - анализ на изискванията, изграждане на маркетингова стратегия и осигуряване на качеството , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Кристияна Атанасова 2015
62 Камен Спасов, SoftStack.me - изграждане на бизнес план, управление на проекта и техническа реализация , ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Богой Богданов 2015
63 Камен Спасов, Town Conqueror - мобилно приложение за организиране на времето при опознаването на един град , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Нина Йорданова 2015
64 Камен Спасов, Е-услуги в ГРАО , ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Яна Геровска 2015
65 Камен Спасов, Национален регистър на производители и преработватели на биопродукти "БИОграфия" , ФМИ, катедра ИС дипломна работа:Камелия Кръстанова 2015
66 Камен Спасов, Онлайн система за управление на отпуските в бизнес организация, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Янко Николов 2015
67 Камен Спасов, Портал за издирване на авточасти izdirvam.bg , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Александър Иванов 2015
68 Камен Спасов, Портал за издирване на стоки и услуги izdirvam.bg , ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Теодор Николов 2015
69 Камен Спасов, Приложение на NFC комуникация в система с контролиран достъп и мобилна идентификация , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Милена Кондева 2015
70 Камен Спасов, Разработка на FoodBlogger.Club - социална мрежа за кулинарни блогъри, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Мария Кашева 2015
71 Камен Спасов, Разработка на информационна система и мобилно приложение за 100-те национални туристически обекта, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Стефан Стоянов 2015
72 Камен Спасов, Разработка на портал за услуги, свързани с организиране на сватби TheweddingPlatform.cf, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Любомир Сандов 2015
73 Камен Спасов, Разработка на портал за услуги, свързани с организиране на сватби TheweddingPlatform.cf, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Мария Гуделова 2015
74 Камен Спасов, Раработка на мобилно приложение за намиране на подходящо място за хранене , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Борислав Михайлов 2015
75 Камен Спасов, Система за интерактивно учебно съдържание, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Кирил Райчев 2015
76 Камен Спасов, Управление на транзакции и паралелни процеси в системи за управление на бaзи от данни, ИС, ФМИ, СУ дипломна работа:Владимир Сяров 2015
77 Камен Спасов, Musala Directory Service, ФМИ дипломна работа:Надя Янакиева 2014
78 Камен Спасов, ReFindit - търсачка за библиографски референции, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Розалина Илкова Илиева 2014
79 Камен Спасов, Software Asset Management (SAM) - управление на софтуерни активи, ФМИ дипломна работа:Десислава Фролошка 2014
80 Камен Спасов, Web (Online) система за създаване, редактиране и публикуване на дипломни работи, катедра "Изчислителни системи", ФМИ дипломна работа:Сейхан Демиров 2014
81 Камен Спасов, Библиотека за модификация на субтитри, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Тони Русланов Ризов 2014
82 Камен Спасов, Изготвяне на система за препоръчване на книги, съобразени с личните предпочитания на потребителите, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Полина Милчева Генова 2014
83 Камен Спасов, Изграждане на модел на данните при реализация на административна информационна система и моделиране на работни процеси, в които системата участва при предоставянето на електронни административни услуги, спрямо изискванията на действащите към две хиляди и дванадесета година нормативни актове в сферата на електронното управление в Република България, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Димитър Иванов Иванов 2014
84 Камен Спасов, Изработка на уеб сайт тип справочник за смартфони, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Бойко Славов Бойков 2014
85 Камен Спасов, Методология за оптимизация на клиентската инфраструктура при Outsourcing, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Валя Венциславова Чипева 2014
86 Камен Спасов, Мобилно приложение Smart Organizer базирано на ОС Андроид, ФМИ дипломна работа:Иван Севастиянов 2014
87 Камен Спасов, Мобилно приложение за икономично шофиране Driving M8, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Николай Арахангелов Арахангелов 2014
88 Камен Спасов, Разработка на single-page уеб приложения с AngularJS, ФМИ дипломна работа:Георги Йорданов 2014
89 Камен Спасов, Разработка на уеб сайт на катедра "Изчислителни системи" към ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Тодор Николов Паскалев 2014
90 Камен Спасов, Система за анализ на уеб трафик, ФМИ дипломна работа:Марий Йонов 2014
91 Камен Спасов, Софтуерна библиотека за автоматизирана идентификация на потребители със сертификат за Квалифициран електронен подпис, ФМИ дипломна работа:Ива Канева 2014
92 Камен Спасов, Уеб базирана система за проследяване на личните финанси "Е-управление на личните финанси", катедра "Изчислителни системи", ФМИ дипломна работа:Венета Богоева 2014
93 Камен Спасов, Уеб-базирано приложение за създаване, визуализиране, валидиране и редактиране на електронни структурирани документи за целите на заявяване и предоставяне на електронни административни услуги, катедра "Изчислителни системи" дипломна работа:Росица Стоянова Георгиева 2014
94 Камен Спасов, BI софтуерно решение със средствата на SQL Server 2012 и SharePoint 2010, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Георги Александров 2013
95 Камен Спасов, ePub Reader, ФМИ кат. Изчислителни системи дипломна работа:Нора Ангелова Ангелова 2013
96 Камен Спасов, Smart Household - електронно управление на модерното домакинство, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Кристина Рашкова 2013
97 Камен Спасов, TIBCO платформата като архитектура, ориентирана към услугите и необходимостта от управление на бизнес процесите, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Силвия Димитрова 2013
98 Камен Спасов, Анализ на уеб логовеете на сървъра с цел идентифициране на потребителското поведение, КИ ФМИ СУ дипломна работа:Надя Севова 2013
99 Камен Спасов, Електронни платежни инструменти, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Маринела Иванова 2013
100 Камен Спасов, Използване на автоматизирани системи за взимане на решения при одобряване на заявления за кредити в банковите институции, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Вержиния Димитрова 2013
101 Камен Спасов, Изследване на възможностите за ценово ефективна обработка на големи количества данни, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Христо Томов 2013
102 Камен Спасов, Методика за избор на состеми за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в хотелиерския бизнес, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Фани Руева 2013
103 Камен Спасов, Проектиране, бизнес и системен анализ на информационна система "Демография"на НСИ, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Мирослав Георгиев 2013
104 Камен Спасов, Система за обработване на общественото мнение, ФМИ кат. Изчислителни системи дипломна работа:Петко Димитров Петков 2013
105 Камен Спасов, Система за управление на жалби и оплаквания от решения или бездействие на местната власт, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Ивелина Шишкова 2013
106 Камен Спасов, Социалните мрежи в бизнес среда, ФМИ кат. Изчислителни системи дипломна работа:Мария Йосифова Калпачка 2013
107 Камен Спасов, CRM СИСТЕМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Елисавета Здравкова Иванова 2012
108 Камен Спасов, GPS проследяваща система от Локатор БГ, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Иво Георгиев Маринов 2012
109 Камен Спасов, Автоматизация и оптимизация на тестовия процес на клъстерна файлова система, дипломна работа:Борислава Облачка 2012
110 Камен Спасов, Автоматизация на корпоративни бизнес процеси с Microsoft SharePoint Server 2010 - анализ, проектиране разработка и внедряване, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Веселин Георгиев 2012
111 Камен Спасов, Барометър за развитие на човешкия потенциал , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Станимир Тодоров Тодоров 2012
112 Камен Спасов, Интеграция на MS Dynamics 4.0 и SharePoint 2010, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Димчо Цанов 2012
113 Камен Спасов, КОлективна търговия и разработване на агрегатор на оферти, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Радослав Иванов 2012
114 Камен Спасов, Платформа за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Пламен Попов 2012
115 Камен Спасов, Система за електронно гласуване чрез използване на квалифициран електронен подпис, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Сава Вараджаков 2012
116 Камен Спасов, Система за резервиране на стаи в хотел през Интернет , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Весела Антонова Григорова 2012
117 Камен Спасов, Система за управление на фитнес клубове, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Светлана Атанасова Петрова 2012
118 Камен Спасов, Business process modeling and design of a software system for small an medium travel agencies in Bulgaria, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Дарин Йончев 2011
119 Камен Спасов, Microsoft Dynamics CRM: Интеграция с други приложения в полза на бизнеса, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Гюляй Алев Баади 2011
120 Камен Спасов, Бизнес модел и софтуерен прототип, илюстриращ дейностите в дружествата за доброволно здравно осигуряване , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Жанета Василева 2011
121 Камен Спасов, Бизнес модел и софтуерен прототип, илюстриращ дейностите в дружествата за доброволно здравно осигуряване , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Михаил Михайлов 2011
122 Камен Спасов, Платформа за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Пламен Георгиев Попов 2011
123 Камен Спасов, Подобряване процеса на разработка на приложения за платформата „Спринг“ посредством автоматично генериране на код, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Павел Митков Добрев 2011
124 Камен Спасов, Преносимост на номерата на едно гише за Мобилтел. Интеграция на участващите в процеса системи, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Андрей Ангелов Нонев 2011
125 Камен Спасов, Софтуер за управление на времето, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Розалина Илиева 2011
126 Камен Спасов, Създаване на система за управление на задачи и бъгове, съобразена с нуждите на стартираща софтуерна компания, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Таня Михайлова Кавръкова 2011
127 Камен Спасов, Уеб приложение за извършване на автоматизирана услуга „Одит на уебсайт” и осъществяване на контакт с потенциални клиенти, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Боян Янков 2011
128 Камен Спасов, Съвременните клетъчни телефони - универсални мобилни терминали, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Стефан Чанков Чанков 2010
129 Камен Спасов, Оптимизиране на продажбения модел и внедряване на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в Корпоративно банкиране на Банка ДСК, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Силвия Христианова Ганчева 2009
130 Камен Спасов, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ (CASE MANAGEMENT SYSTEM) БАЗИРАНА НА MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 , ИС ФМИ СУ дипломна работа:Добрин Георгиев Недев 2009
131 Камен Спасов, Интегрирано уеб решение за набиране на човешки ресурси за разработка на ИКТ проекти, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Румяна Миткова Симеонова 2007
132 Камен Спасов, Анализ на бизнес процесите и изграждане на CRM система за управление на следпродажбените дейности във фирма Контракс, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Златина Хараламбова 2006
133 Камен Спасов, Система за анкетиране в реално време с използване на WAP, ИС ФМИ СУ дипломна работа:Искра Орлинова Бочева 2005
Превод на книга
1 Камен Спасов, Да научим NetWare, ИнфоДар, София 1995
2 Камен Спасов, Сканиране, ИнфоДар, София 1995
Редактор на издание нереферирано
Камен Спасов, Състоянието на електронното правителство в Европа, Редактор на издание нереферирано 2003
Статия в научно списание
1 Kamen Spassov, Nikolay Netov, On some aspects of digital transformation, Industry 4.0, vol:1, issue:18, 2023, pages:124-127, ISSN (print):2535-0153, ISSN (online):2535-0161, Ref, (Google Scholar‬) 2023
2 Николай Нетов, Камен Спасов, Теодора Върбанова, On some aspects of the analysis of urban mobility, International Scientific Journal Innovations, vol:1, issue:7, 2023, pages:16-18, ISSN (print):2603-3763, Ref, (Google Scholar‬) 2023
3 Nikolay Netov, Kamen Spassov, Intra City Transport On-demand, IFAC-PapersOnLine, vol:55, issue:11, 2022, pages:167-172, ISSN (print):2405-8963, doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.067, Ref, IF (1.132 - 2021), SCOPUS, SJR (0.308 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Milovancevic, Milos, Dimov, Aleksandar, Spasov, Kamen Boyanov, Vracar, Ljubomir, Planic, Miroslav, Neuro-Fuzzy Evaluation of the Software Reliability Models by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, JOURNAL OF ELECTRONIC TESTING-THEORY AND APPLICATIONS, vol:37, issue:4, 2021, pages:439-452, ISSN (print):0923-8174, ISSN (online):1573-0727, doi:10.1007/s10836-021-05964-y 2021
5 Ilva Isa, Bederiana Shyti, Kamen Spassov, Multiple Regression Analysis used in Analysis of Private Consumption and Public Final Consumption Evolution, case of Albanian Economy, European Journal of Marketing and Economics, vol:3, issue:1, 2020, pages:48-53, ISSN (print):2601-8659, ISSN (online):2601-8667, Ref, др.(RePEc & Ideas, Google Scholar, Microsoft Academic ), International, PhD 2020
6 Ilva Isa, Bederiana Shyti, Kamen Spassov, THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE AUDITING PROFESSION: CASE OF ALBANIA, Knowledge - International Journal, vol:42, issue:1, 2020, pages:189-195, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, др.(Google Scholar), International, PhD 2020
7 Vlastimir Nikolic, Milos Milovancevic, Lubomir Dimitrov, Pancho Tomov, Aleksandar Dimov, Kamen Spasov, Saturation magnetization parameters by adaptive neuro-fuzzy technique, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, issue:527, 2019, ISSN (online):0378-4371, doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121170, Ref, Web of Science, IF (2.924 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (0.699 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), International 2019
8 Ebenezer Agbozo, Kamen Spassov, Social media as a trigger for positive political action: The case of Ghana's fight against illegal small-scale mining (Galamsey), African Journal of Science, Technology, Innovation and Development , 2019, ISSN (print):20421338, ISSN (online):20421346, doi:https://doi.org/10.1080/20421338.2018.1557369, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), International, PhD 2019
9 Ebenezer Agbozo, Kamen Spassov, Evaluating metropolitan assembly web sites in Ghana: Accessibility, compatibility and usability, Webology, vol:15, issue:1, 2018, pages:5-0, doi:ISSN: 1735188X, Ref, SCOPUS Quartile: Q3 (2018), International, PhD 2018
10 Галя Новакова Неделчева, Камен Спасов, Георги Димитров, Are lessons learned: Bulgaria experience in eGovernment, International Journal of the John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, issue:3, 2017, pages:43-49, ISBN:0861-7562, Ref 2017
11 Галя Новакова, Камен Спасов, Георги Димитров, Българският опит в е-Управлението, Автоматика и информатика, issue:3/2016, 2017, pages:43-49 2017
12 Mariyana Lyubenova, Yuri Pavlov, Alexandre Chikalanov, Kamen Spassov, Galia Novakova, Roumen Nikolov, Smart Forest Ecological Management System, Journal of Balkan Ecology, vol:18, issue:4, 2015, pages:363-375, ISSN (print):1311-0527, Ref, Web of Science 2015
13 Lyubenova, M., Y.Pavlov, A. Chikalanov, K. Spassov, G. Novakova, R. Nikolov, Smart Forest Ecological Management System, Journal of Balkan Ecology, vol:18, issue:4, 2015, pages:363-374, ISSN (print):1311-0527, Ref, (CABI Thomson Reuters) 2015
14 Камен Спасов, Експертна кръгла маса "Проблеми на информационните технологии в електронното правосъдие" 25 февруари 2013 г., Правна трибуна, issue:1, 2013, pages:46-48, Ref 2013
15 Камен Спасов, CRM системи е ютилити компании, Ютилитис, issue:март 2011 г., 2011, pages:46-47 2011
16 Камен Спасов, Информационна сигурност при въвеждане на електронно управление в публичната администрация, Публична администрация , issue:1, 2007, ISSN (print):1312-0182 2007
17 Ivaylo Gueorguiev, Snezhana Dimitrova, Milena Komitska, Hristo Traykov, Kamen Spassov, e-Government Strategy Management Using the Balanced Scorecard Approach – A Potential for Public Monitoring and Good Governance Advancement, The Electronic Journal of e-Government, vol:Volume 3, issue:Issue 1, 2005, pages:29-39, ISSN (online):1479-439X, Ref 2005
18 Nikolay Gerassimov, Kamen Spassov, Europäischer Maßstab, Kommune21, issue:8, 2004 2004
19 Камен Спасов, Оптимизация на количеството на добавките за легиране при извънпещно обработване на стомана, Металургия, issue:2, 1990, pages:19-23, Ref 1990
20 Стефан Димитров, Никола Лингорски, Петър Савов, Камен Спасов, Минчо Хаджийски, Възможности за използване на математичното моделиране на извънпещното обработване на чугун и стомана за решаване на практически задачи, Металургия, issue:3, 1987, pages:1-7, ISSN (print):0543-5838, Ref 1987
Статия в поредица
Lyubenova, M., Y.Pavlov, A. Chikalanov, K. Spassov, A Decision Making Support Model for a Smart Forest Ecological Management System, . Conf. ser. “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering, vol:BdKCSE'2015, editor/s:Rumen D. Andreev, Publisher:BAS, 2015, pages:119-131, ISSN (online):2367 - 6450, PhD 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lyubomir Blagoev, Roumen Trifonov, Kamen Spassov, A Set of Registers Supporting Semantic Interoperability in the E-governance’s Environment, 2022 International Conference on Information Technologies (InfoTech), 2022, doi:10.1109/InfoTech55606.2022.9897110, Ref, SCOPUS, SJR (4.68 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
2 Dimitrov, Willian, Spasov, Kamen, Trenchev, Ivan, Syarova, Svetlana, Complexity Assessment of Research Space for Smart City Cybersecurity, IFAC PAPERSONLINE, vol:55, issue:11, 2022, pages:1-6, ISSN (print):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2022.08.039 2022
3 Angel Marchev, Nikolay Netoff, Kaloyan Haralampiev, Boyan Lomev, Kamen Spassov, Innovative On-demand Public Transportation in Sofia - an Overview of the Algorithmic Tasks, 2022 10th International Scientific Conference on Computer Science (COMSCI), Publisher:IEEE Xplore, 2022, doi:10.1109/COMSCI55378.2022.9912578, Ref, SCOPUS, SJR (4.68 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), IEEE Xplore 2022
4 A. V. Cherkashin, M. A. Medvedeva, Kamen Spassov, Evaluation of the software testing process effectiveness based on calculated metrics, AIP Conference Proceedings 2343, 040014 (2021), Publisher:American Institute of Physics, 2021, pages:400141-400144, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):15517616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0047839, Ref, Web of Science, IF (0.4 - 2018), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), International 2021
5 Tasos Papapostolu, Kamen Spassov, IOT-HUB: A DIGITAL LIBRARY, INTED2020 Proceedings, 2020, pages:10-15, ISSN (print):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0010 2020
6 Galia Novakova, Kamen Spassov, Blockchain-Based Supply Chain Management, Proceedings of the 24th Annual Conference of the Asia Pacific Decision Sciences Institute: Full Papers, editor/s:Don Kerr, Karen Becker, Paul Manuel, Luke Houghton, Lenny Vance, Jacqueline Blake, Robert Alexander, Aaron Tham, Mingzhong Wang, Publisher:University of the Sunshine Coast and Victoria University Melbourne, 2019, pages:337-346, ISBN:978-1-86272-806-6, Ref 2019
7 Kazeeva, M. A., Chepurov, E. G., Medvedeva, M. A., Berg, D. B., K. Spasov, Life Cycle Analysis of Study Projects in "Projects Cloud" Information System, INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM-2018), vol:2116, 2019, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1854-7, doi:10.1063/1.5114208 2019
8 K. Spasov, Savov, Smilen Antonov, Antonova, Rumiana, Spassov, Kamen, Multimedia Applications in Education, SMART TECHNOLOGIES AND INNOVATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE, 2019, pages:263-271, ISSN (print):2522-8714, ISSN (online):2522-8722, ISBN:978-3-030-01658-6, doi:10.1007/978-3-030-01659-3_30 2019
9 Ebenezer Agbozo, Daniel Ahmed Alhassan, Kamen Spassov, Personal Data and Privacy Barriers to E-Government Adoption, Implementation and Development in Sub-Saharan Africa, Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia. EGOSE 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 947., editor/s:Chugunov A., Misnikov Y., Roshchin E., Trutnev D., Publisher:Springer, Cham, 2019, pages:82-91, ISSN (print):978-3-030-13282-8, ISSN (online):978-3-030-13283-5, doi:DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-13283-5_7, Ref, SCOPUS Quartile: Q3 (2019), International, PhD 2019
10 Lyubomir Blagoev, Kamen Spassov, The Role of e-Governance in IoT Semantic Interoperability, Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development), editor/s:Ahmed Al-Masri, Kevin Curran, Publisher:Springer, Cham, 2019, pages:399-402, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-01659-3, Ref 2019
11 Камен Спасов, Слави Калов, Блокчейн среда за пренос на електронни документи, Сборник доклади от 27-ми МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, editor/s:акад. Минчо Хаджийски, проф. Коста Бошнаков, Publisher:Съюз по автоматика и информатика, 2019, ISSN (print):1313-2237, MSc 2019
12 Simeon Arnaudov, Kamen Spassov, Artificial neural network as application for estimating energy dependency trend, Advances in Neural Networks and Applications 2018 , editor/s:Valeri Mladenov, Angela Slavova, Vassil Sgurev, Mincho Hadjiski, Kosta Boshnakov, Publisher:VDE Verlag GmbH, 2018, pages:1-5, ISSN (print):978-3-8007-4756-6, Ref, SCOPUS, SJR (1.593 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
13 Sachkov, Igor N., Turygina, Viktoria F., Medvedev, Maxim A., Dolganov, Aleksey N., K. Spasov, Development of New FEM Programs for Synergistic Evaporation Processes from Porous Systems, INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2018 (ICCMSE-2018), vol:2040, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1766-3, doi:10.1063/1.5079115 2018
14 Ebenezer Agbozo, Kamen Spassov, Establishing Efficient Governance through Data-Driven e-Government, Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2018 , editor/s:Soares D.,Kankanhalli I.,Ojo A., Publisher:Association for Computing Machinery - ACM , 2018, pages:662-664, doi:10.1145/3209415.3209419, Ref, International, PhD 2018
15 Chepurov, E. G., Berg, D. B., Medvedev, Maxim, K. Spasov, Information System for Monitoring and Optimization of Project Activities: "Project Online Office" and "Projects Cloud", INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017), vol:1978, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1690-1, doi:10.1063/1.5044050 2018
16 Sergeev, Alexander, Buevich, Alexander, Medvedev, Alexander, Spasov, Kamen, Kosachenko, Alexandra, K. Spasov, On the Hybrid Models of Soil Contaminants Concentrations Predicting in Subarctic Region, INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017), vol:1978, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1690-1, doi:10.1063/1.5044035 2018
17 Gasanova, Ayshan, Medvedev, Alexander N., Komotskiy, Evgeny I., Spasov, Kamen B., K. Spasov, On the Use of Data Mining Methods for Money Laundering Detection Based on Financial Transactions Information, INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2018 (ICCMSE-2018), vol:2040, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1766-3, doi:10.1063/1.5079119 2018
18 Zvereva, Olga M., Berg, Dmitry B., Shevchuk, Georgy K., K. Spasov, Optimization of Manufacturers Behaviour On the Basis of a Local Economic Agent-Based Model Implementation, IFAC PAPERSONLINE, vol:51, issue:32, 2018, pages:115-120, ISSN (print):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.364 2018
19 Lutfullaeva, M., Medvedeva, M., Komotskiy, E., K. Spasov, Optimization of Sentiment Analysis Methods for classifying text comments of bank customers, IFAC PAPERSONLINE, vol:51, issue:32, 2018, pages:55-60, ISSN (print):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.353 2018
20 Galia Novakova, Kamen Spassov, Smart City - Smart Traffic Management, Proceedings of The 23rd Asia-Pacific Decision Science Institute International Conference (APDSI 2018), Publisher:College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 2018, pages:82-96, doi:ISSN 2630-0230 2018
21 Bojang, Ismaila, Medvedev, Maxim A., Spasov, Kamen B., K. Spasov, Determinants of Trust in B2C E-commerce and Their Relationship with Consumer Online Trust, PROCEEDINGS OF THE 43RD INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE'17), vol:1910, 2017, ISSN (print):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1602-4, doi:10.1063/1.5013938 2017
22 Galia Novakova, Kamen Spassov, Yuri Pavlov, Transportation Network Modeling - The Optimal Route from Single Origin to Single Destination, 22nd ASIA Pacific DSI Conference: Technology Convergence, Innovation & Decision Science, Proceedings, Publisher:APDSI, 2017, pages:176-182, doi:ISSN: 1539-1191, Ref 2017
23 Kamen Spassov, Evelina Nozhcheva, A Platform to Research Presentation of Municipalities in Social Networks, Electronic Government and Electronic Participation Joint Proceedings of ... IFIP EGOV and ePart 2016, editor/s:Hans Johen Scholl, Olivier Glassey, Marijn Janssen, Bram Klievink, Ida Lindgren, Peter Parycek, Efthimios Tambouris, Maria Wimmer, Tomasz Janowski, Delfina Sa Soares, Publisher:IOS Press, 2016, pages:394-395, ISSN (print):978-1-61499-669-9, ISSN (online):978-1-61499-670-5, Ref, Web of Science, MSc 2016
24 Galia Novakova, Kamen Spassov, George Dimitrov, Are Lessons Learned: Bulgarian Experience in E-Government, Proceedings of International Conference "Automatics and Informatics'2016", Publisher:John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2016, pages:251-254, ISSN (print):1313-1869, ISSN (online):1313-1850 2016
25 Галя Новакова, Камен Спасов, Силвия Попова, Data Mining with Financial Open Data, Conference proceedings of Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering , editor/s:Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Publisher:Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, pages:61-70, Ref 2016
26 Lyubenova, M., Yuri Pavlov, Alexandre Chikalanov, Kamen Spassov, A Preferences ValueBased ModelSupporting Decision Making for a Smart Forest Ecological Management, Proceedings of International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2015, editor/s:Roumen Andreev, Publisher:"John Atanasoff" Union on Automatics and Informatics, Bulgaria, 2015, pages:119-131, ISSN (print):2367-6450 2015
27 Галя Новакова, Камен Спасов, Shahram Taj, Superior Supply Chain Performance by Cloud Computing: Lessons learned from SCM World, Proceedings of APDSI 2015 2nd International Conference on Supply Chain for Sustainability, Hong Kong. 19-24 July 2015, Special Issue of Journal of Management Systems, 2015, Ref, International 2015
28 Галя Новакова Неделчева, Камен Спасов, Shahram Taj, Innovative Supply Chain Technologies for Management Decisions, Proceedings of APDSI-ICOSCM-ISOMS 2014, 2014, International 2014
29 Румяна Антонова, Галя Новакова, Камен Спасов, Димитър Биров, The Platform Design Model of SAP HANA in the Cloud, Proceedings of ECMI 2014 - European Consortium for Mathematics in Industry, 2014 2014
30 Lyubomir Blagoev, Kamen Spassov, National Model of Data and Processes in the Administration (NMDPA) - a Part of the Semantic Network of the Administration, Proceedings of XXVII International Conference on Information Technologies, editor/s:Prof. Radi Romanski, D.Sc, Publisher:Publishing House of Technical University - Sofia, 2013, pages:230-236, Ref 2013
31 Kamelia Stefanova, Dorina Kabakchieva, Kamen Spassov, Circle of Trust for Identity Management eGovernment, Proceedings of the 6th European Conference on e-Government, editor/s:Dan Remeny, Publisher:Academic Conferences Limited, 2006, pages:401-410, ISBN:1905305184, Ref 2006
32 Kamen Spassov, TEMPERATURE-FIELD ESTIMATION USING THE KALMAN FILTER IN NONSTATIONARY THERMAL-CONDUCTIVITY PROBLEMS, IDENTIFICATION AND SYSTEM PARAMETER ESTIMATION 1991, VOLS 1 AND 2, editor/s:Banyasz, C; Keviczky, L, Publisher:PERGAMON PRESS LTD, OXFORD, 1992, pages:567-572, ISSN (print):0962-9505, ISBN:0-08-041271-8, Ref 1992
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Камен Спасов, Слави Калов, Блокчейн среда за пренос на електронни документи 2019
2 Секционен доклад, Kamen Spassov, Galia Novakova, Blockchain-Based Supply Chain Management 2019
3 Секционен доклад, Никола Богданов, Agile в хардуерно-софтуерни продукти 2019
4 Секционен доклад, Любомир Благоев, Transfer of Semantic Interoperability from e-Governance to Business and Academy 2019
5 Секционен доклад, Милен Кръстев, Decentralized Architectures in the context of IoT and Blockchain 2019
6 Секционен доклад, Симеон Арнаудов, Artificial Neural Network as Application for Estimating Energy Dependency Trend 2018
7 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Inventory Management through SaaS in Livestock Farming 2018
8 Секционен доклад, Любомир Благоев, Модел на превенция на корупцията със средствата ба семантичната оперативна съвместимост 2018
9 Секционен доклад, Никола Богданов, Приложение на гъвкавите и адаптивни методологии за управление извън ИТ 2018
10 Секционен доклад, Ebenezer Agbozo, Establishing Efficient Governance through Data-Driven e-Government 2018
11 Секционен доклад, Камен Спасов, Smart Healthcare Information System 2018
12 Секционен доклад, Камен Спасов, Enriching Sustainability trough Technology Innovation and Policy 2018
13 Секционен доклад, Камен Спасов, Архитектура на електронното управление 2018
14 Секционен доклад, Милен Кръстев, Blockchain overview, problems, applications 2018
15 Секционен доклад, Камен Спасов, Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България 2018
16 Секционен доклад, Галя Новакова, Smart City - Smart Traffic Management 2018
17 Секционен доклад, Камен Спасов, Образованието като бизнес 2017
18 Секционен доклад, Alexandre Chikalanov, Decision Making System and Future of Internet for Forest Services Assessment and Smart Management 2017
19 Секционен доклад, Никола Богданов, Distributed Agile Teams 2017
20 Секционен доклад, Любомир Благоев, My Home, My IoT Digital Fortress 2017
21 Секционен доклад, Камен Спасов, Digital Government Transformation: From Paper to Silicon 2017
22 Секционен доклад, Kamen Spassov, Multimedia Applications in Education 2017
23 Секционен доклад, Kamen Spassov, Vehicle Registration Case 2017
24 Секционен доклад, Камен Спасов, Cooperation in the Spheres of Education and Business, Cooperation models 2017
25 Секционен доклад, Милен Кръстев, Information Management and IoT in the Public Sector - steps towards efficiency and optimization 2017
26 Секционен доклад, Kamen Spassov, The Role of e-Governance in IoT Semantic Inteoperability 2017
27 Секционен доклад, Камен Спасов, Digital Government Transformation: From Paper to Silicon 2017
28 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, Anymal Health Monitoring and Management through Data Recording Systems and e-Networking 2017
29 Секционен доклад, Galia Novakova, Kamen Spassov, Yuri Pavlov, Transportation Network Modeling - The Optimal Route form Single Origin to Single Destination 2017
30 Секционен доклад, Kamen Spassov, Innovative Smart Forest Management 2016
31 Секционен доклад, Камен Спасов, Data mMining with Financial Open Data 2016
32 Секционен доклад, Никола Богданов, Scaling Agile - How to adopt agile practices in medium and large organizations 2016
33 Секционен доклад, Камен Спасов, Проект ForEco 2016
34 Секционен доклад, Любомир Благоев, The end of IoT-enthusiasm, or the beginning of new IoT-vision 2016
35 Секционен доклад, Камен Спасов, A Platform to Research Presentation of Municipalities in Social Networks 2016
36 Секционен доклад, Милен Кръстев, Is IoT and Home Automation introducing Information Management needs for the individual 2016
37 Секционен доклад, Камен Спасов, Are Lessons Learned: Bulgarian Experience in E-Government 2016
38 Секционен доклад, Магдалена Стефанова, IoT solutions for agriculture 2016
39 Секционен доклад, Милен Кръстев, Information Management Strategies for successful projects 2015
40 Секционен доклад, Камен Спасов, Несъответствие между изискванията на трудовия пазар и подготовката на младите. Учебно съдържание в отговор на бизнес изискванията. 2015
41 Секционен доклад, Васил Тодоров, Влияние на ИКТ върху правните системи по света 2015
42 Секционен доклад, Любомир Благоев, Smart Home as a Digital Environment 2015
43 Секционен доклад, Галя Новакова, Superior Supply Chain Performance by Cloud Computing: Lessons Learned from SCM World 2015
44 Секционен доклад, Александър Шикаланов, A Preferences Value Based Model Supporting Decision Making for a Smart Forest Ecological Management 2015
45 Секционен доклад, Камен Спасов, Pharmaceutical Procurement and Supply Modeling 2015
46 Секционен доклад, Камен Спасов, ИКТ – ДВИГАТЕЛ НА ИНОВАЦИИТЕ МОДЕЛЪТ НА БЪЛГАРИЯ 2014
47 Секционен доклад, Камен Спасов, е-Управлението в България: приемственост и устойчивост 2014
48 Секционен доклад, Никола Богданов, Избор на подходящ процес за управление на проект 2014
49 Секционен доклад, Румяна Антонова, The Platform Design Model of SAP HANA in the Cloud 2014
50 Секционен доклад, Васил Тодоров, Технологично моделиране на законодателството 2014
51 Секционен доклад, Камен Спасов, Bridging the digital divide 2014
52 Секционен доклад, Камен Спасов, Innovative Supply Chain Technologies for Management Decisions 2014
53 Секционен доклад, Любомир Благоев, Национална номенклатура на видовете документи и нейната връзка с установяване и поддържанена Семантична оперативна съвместимост при изграждане на е-Управление 2014
54 Секционен доклад, Милен Кръстев, Information Management in the context of Internet of Things and Big Data 2014
55 Секционен доклад, Камен Спасов, Проблеми на развитието на системата за Е-Управление в България 2014
56 Секционен доклад, Любомир Благоев, Българският НМПДА и европейският ADMS 2014
57 Секционен доклад, Любомир Благоев, Доразвитие на Националния модел на данни и процеси в администрацията 2013
58 Секционен доклад, Камен Спасов, National Model of Data and Processes in the Administration (NMDPA) - a Part of the Semantic Network of the Administration 2013
59 Секционен доклад, Камен Спасов, Приложение на биометрични данни за контрол на достъпа 2013
60 Секционен доклад, Владимир Коричков, Access control system based on biometric data 2012
61 Секционен доклад, Камен Спасов, Моделът на електронно управление, заложен в ЗЕУ 2012
62 Секционен доклад, Камен Спасов, Using Microsoft Dynamics in Curriculum: Microsoft Dynamics CRM 2012
63 Секционен доклад, Камен Спасов, Национална политика по информационна сигурност 2007
64 Секционен доклад, Камен Спасов, Управление на взаимоотношенията с клиенти в Държавната администрация 2007
65 Секционен доклад, Kamen Spassov, Information Security and Bulgarian State Administration 2007
66 Секционен доклад, Камен Спасов, Информационна сигурност в държавната администрация 2007
67 Секционен доклад, Kamen Spassov, SSAs: HAGRID etc. 2007
68 Секционен доклад, Kamen Spassov, Enterprise Internet Communications Defense 2006
69 Секционен доклад, Kamen Spassov, Application of the Digital Opportunity Index to Bulgaria 2006
70 Секционен доклад, Kamelia Stefanova, Circle of Trust for Identity Management eGovernment 2006
71 Секционен доклад, Камен Спасов, Портал на услугите – съдържание, подход за изграждане и използване. Ангажименти на общините към 20-те интерактивни услуги, които трябва да се реализират до 2005 г. с оглед присъединяването на България към ЕС 2004
72 Секционен доклад, Камен Спасов, Изграждане на българското еПравителство 2004
73 Секционен доклад, Kamen Spassov, e-Government Strategy Management Using the Balanced Scorecard Approach 2004
74 Секционен доклад, Kamen Spassov, eGovernment Strategy Balanced Scorecard 2004
75 Секционен доклад, Kamen Spassov, Bulgaria Best Practices 2003
76 Секционен доклад, Камен Спасов, Електронното правителство в България – текущо състояние, приоритети,планове 2003
77 Секционен доклад, Mincho Hadjiiski, Neural Network-Based Learning Fuzzy Control of Preliminary Metallurgical Ladle Heating 1992
78 Секционен доклад, Kamen Spassov, Temperature field estimation using Kalman filter in nonstationary thermal conductivity problems 1991
79 Секционен доклад, D. Filev, Knowledge based model of thermal state of metallurgical ladle 1991
80 Секционен доклад, Камен Спасов, Автоматизирана система за управление на инсталация за извънпещна обработка на стомана с правотоково електродъгово нагряване 1990
81 Секционен доклад, Камен Спасов, Математично моделиране на топлинните процеси при извънпещна обработка на стомана 1989
82 Секционен доклад, Камен Спасов, Адаптация на параметрите на математичния модел, предназначен за управление на процеса "Легиране" при извънпещна обработка на стомана 1988
83 Секционен доклад, Камен Спасов, Обобщен алгоритъм и организация на ППО при микропроцесорно управление на кофъчно-пещна инсталация с правотоково нагряване 1988
84 Секционен доклад, Камен Спасов, Върху изследването на един алгоритъм за едномерно търсене 1983
Учебник
1 Румен Трифонов, Камен Спасов, Пламен Вачков , Славчо Манолов, Радослав Йошинов, Любомир Благоев, Оперативна съвместимост на информационни системи, Авангард Прима, София 2016
2 Plamen Vatchkov, Kamen Spassov, Roumen Trifonov, Slavcho Manolov, Radoslav Yoshinov, Lyubomir Blagoev, Interoperability in Electronic Government Applications, ISSN (print):, Avangard Prima, Sofia 2015
3 Kamen Spassov, CMMP Handbook, IIMP 2012