Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Владимир Градев

Author ID (SCOPUS):57189710895

Researcher ID (Web of Science):ABG-8077-2020

ORCID ID:/0000-0003-3958-1650
Глава от книга
1 Vladimir Gradev, "In Partibus Fidelium", in Stepanov, Karatay, "Mass conversions to Christianity and Islam, 800-1100", pp. 323-333, ISBN:978-3-031-34428--2, Pallgrave Macmillan, Cham, Switzerland, Ref, International 2023
2 Vladimir Gradev, "The Grace of Visitation" in Lino Bianco, The Ring Metaphor and the Spirit of Sofia, pp. XIV-XXIX, ISBN:978-9918-23-053-2, Kite, Malta, Рецензирано, International 2022
3 Ognyan Kovachev, Milena Kirova, Chantal Delsol, Nikolay Aretov, Joanna Nowicki, Dumitar Avramov, Amelia Litcheva, Stoyan Atanassov, Miglena Nikolchina, Vladimir Gradev, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 - Dictionnaire encyclopédique, ISBN:978-2-204-14319-6, Les édicions du SERF, Paris, France, International 2021
4 Владимир Градев, „Благословението на кръста“, прредговор към Едит Щайн, Духовни съчинения, с. 9-31, ISSN (online):, Комунитас, София, Рецензирано 2020
5 Владимир Градев, Въведение към Рамон Лул „Книга за влюбения и възлюбения“, с. 5-21, ISBN:978-619-7331-05-9, Семантика, София 2019
6 Владимир Градев, „Мисленето на Гуичардини: мед и абсент“, във Франческо Гуичардини, Паметни бележки, с. 7-29, ISBN:978-619-01-0123-9, Изток-Запад, София 2017
7 Владимир Градев, „ Сър Томас Браун, урнофилософ“, въведение към Томас Браун, Урнопогребение, с. 7-11, ISBN:9789549992946, Комунитас, София 2016
8 Владимир Градев, „Космологията през Античността и Ренесанса“, в Джордано Бруно, Пепеляната вечеря, с. 339-347, ISBN:9786191529155, Изток-Запад, София 2016
9 Владимир Градев, „Къщата живот”, в Бойко Кадинов, Архитектурни скуларии, с. 152-159, Архитектурна агенция „Братя Кадинови”, София, Рецензирано 2016
10 Владимир Градев, „Окото на звездата”, въведение към Джордано Бруно, Пепеляната вечеря, с. 7-31, ISBN:9786191529155, Изток-Запад, София 2016
11 Владимир Градев, „Мисълта за умирането и споменът за смъртта”, въведение към Босюе, Бурдалу, Масийон, Memento mori, с. 7-28, ISBN:9789549992823, Комунитас 2015
12 Владимир Градев, „Цветчетата на Симон Вейл”, в Симон Вейл, Любов и дух, с. 7-31, ISBN:9789549992441, Комунитас, София 2013
13 Ирена Кръстева, Владимир Градев, "За превода", Послеслов към Жил Дельоз, Различие и повторение, ISBN:954-587-043-5, Критика & Хуманизъм, София 1999
Глава от монография
1 Vladimir Gradev, „A real work of art”, in Romano Gasparotti (ed), IN CONTRATTEMPO. La pittura, malgrado tutto, ISBN:9788884835130, Mimesis, Milano, Ref, Рецензирано, International 2007
2 Vladimir Gradev, „Religion and Modernity”, in Maria Eder & Felix Unger (eds), Religion and European Integration, The European Academy of Sciences and Arts, pp. 307-318, ISBN:978-3-89739-561-9, edition Weimar, Ref, Рецензирано, International 2007
3 Vladimir Gradev, „A quoi sert le retour à l’Esquisse”, in Michel Plon et Henri Rey-Flaud (eds), La pulsion de mort entre psychanalyse et philosophie, pp. 75-78, ISBN:978-2-7492-0266-2, Erès, Toulouse, Ref, Рецензирано, International 2004
4 Vladimir Gradev, „Alla riscoperta dei Balkani e del loro scontento”, in Baumgartl е Favell (a cura di), La nuova xenofobia in Europa. Diversità e intolleranza alla fine del millennio, Ponte alle Grazie, Firenze, Ref, Рецензирано, International 1995
5 Vladimir Gradev, „Rediscovering the Balkans and its Discontents”, in Bernd BAUMGARTL and Adrien FAVELL (eds), New xenophobia in Europe, ISBN:978-9041108654, Kluwer, London/The Hague/Boston, Ref, Рецензирано, International 1995
Дисертация доктор на науките
Владимир Градев, Политика и спасение: въведение в теологическо-политическия дебат на XX век, СУ "Св. Климент Охридски" 2005
Дисертация д-р
Владимир Градев, Генезис и преображения на субективността в творчеството на Мишел Фуко, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. дфн Димитър Гинев 1997
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Владимир Градев, "За благите дъждове на превода" , сп. Култура, бр. 1 2024
2 Владимир Градев, In Memoriam Нучо Ордине, Vir bonumm et sapiens, Сп. Философия, кн. 3 2023
3 Владимир Градев, В Дома на знанието, 2023
4 Владимир Градев, Най-красивата картина на света, Портал Култура 2023
5 Владимир Градев, "Божественият пламък", сп. " Култура", бр. 7 2021
6 Владимир Градев, Свободата на Рафаело, сп. Култура, бр. 4 2020
7 Владимир Градев, Трудният урок на толерантността, Форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество 2020
8 Владимир Градев, „Митът Леонардо“ , сп. "Култура", бр. 5, 2019 2019
9 Владимир Градев, „Развързващият възли: за мисията и метода на папа Франциск“, в. „Дневник“, 04.04. 2019
10 Владимир Градев, "Моментът Лутер", в. "Култура", бр. 36, 2017, с. 10-11, Фонд. "Пространство Култура" 2017
11 Владимир Градев, „Ислямският радикализъм – елементи от едно контра-разследване”, Портал Култура, 09.09.2016. 2016
12 Владимир Градев, „В полетата на духовния Иран”, портал Култура, 1.05.2014 2014
13 Владимир Градев, „Теология на делириума”, Портал Култура, 2.10.2014 2014
Книга
1 Владимир Градев, Приближавания, ISBN:978-619-224-017-2, Комунитас, София, Рецензирано 2019
2 Владимир Градев, Разпознавания, ISBN:978-619-224-007-3, Комунитас, София, Рецензирано 2017
3 Владимир Градев, Това не е религия, Второ разширено и преработено издание, ISBN:978-619-224-009-7, Комунитас, София, Рецензирано 2017
4 Владимир Градев, Излизания, ISBN:978-954-9992-77-9, Комунитас, София, Рецензирано 2015
5 Владимир Градев, Това не е религия, ISBN:978-954-9992-35-9, Комунитас, София, Рецензирано 2013
6 Владимир Градев, Между абсолютното тайнство и нищото, ISBN:978-954-07-2477-5, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2007
7 Владимир Градев, Политика и спасение, ISBN:954-321-148-5, Изток-Запад, София, Рецензирано 2005
8 Владимир Градев, Прекъсването на пътя, ISBN:954-607-355-5, ЛИК, София, Рецензирано 2000
9 Владимир Градев, Силите на субекта, ISBN:954-607-294-4, ЛИК, София 1999
Монография
1 Владимир Градев, Прочити на Данте: Ад, ISBN:978-9918-23-053-2, Комунитас, София 2023
2 Владимир Градев, Прочити на Данте: Рай, ISSN (online):, Комунитас, София 2023
3 Владимир Градев, Прочити на Данте: Чистилище, ISBN:978-9918-23-053-2, Комунитас, София 2023
4 Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев, Владимир Градев, Професорско каре, ISBN:978-619-224-034-9, Комунитас, София, Рецензирано 2022
Научно ръководство
1 Владимир Градев, „Ролята на графичния дизайн в ситуации на военни конфликти и политически напрежения“, Софийски Университет дипломна работа:Нелина Иванова 2023
2 Владимир Градев, Съвременни форми на ритуалност в контекста на психеделичния Boom festival, Софийски Университет дипломна работа:Яна Овчелаора 2023
3 Владимир Градев, "В търсене на природност и автентичност – новите религиозни движения като културен феномен", Софийски Университет дисертация д-р:Зорница Петрова 2022
4 Владимир Градев, "Чистата любов - астролаб на женската мистика", Софийски Университет дипломна работа:Златинароза Димитрова 2022
5 Владимир Градев, "Щастливите години на Микеланджело. Мраморът като предизвикателствои възможност за духовна свобода.“, Софийски Университет дипломна работа:Ана Топалова 2022
6 Владимир Градев, „Езически теми и практики и тяхната интерпретация в българската етно и фолклорна музика”, Софийски Университет дипломна работа:Момчил Пенчев 2021
7 Владимир Градев, „Светица или магьосница? Образът на Жана д‘Арк в модерното кино“, Софийски Университет дипломна работа:Боряна Савова 2021
8 Владимир Градев, Изкуство, наука или магия? За мнемотехниката на Джордано Бруно в контекста на късния Ренесанс , Софийски Университет дипломна работа:Светла Ценовска 2021
9 Владимир Градев, Под знака на нищото, Софийски Университет дипломна работа:Никола Симеонов 2021
10 Владимир Градев, Тъмна ли е женствеността? Образът на Лилит в съвременната култура, Софийски Университет дипломна работа:Бетина Спасова 2021
11 Владимир Градев, "Котката - културен феномен без съперници в интернет пространството", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Петрова 2019
12 Владимир Градев, "Суеверия и магични практики", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Евелина Томова 2019
13 Владимир Градев, "Филмовите поклонничества: пътуване и светилища,секуларност и духовност", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лука Лулчев 2019
14 Владимир Градев, "Школата от Киото - чистото съзнание и жизнения свят във философията за пустотата", СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Калинка Янкова 2019
15 Владимир Градев, „Образованието на българските мюсюлманки: богобоязливост и/или еманципираност“, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Кристина Кирова 2019
16 Владимир Градев, "Изобразявания и обезобразявания на свещеното в изкуството на сюрреализма", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дебора Димитрова 2018
17 Владимир Градев, "Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство", СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Христиан Вачков 2018
18 Владимир Градев, "Символен капитал и Ренесанс", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александрина Марангозова 2018
19 Владимир Градев, „Пътищата към Сантяго: реалност и въображение, поклонничество и туризъм”, СУ дипломна работа:Радина Чипева 2017
20 Владимир Градев, Екстазът на света Тереза от Джан Лоренцо Бернини – интерпретации и провокации , СУ дипломна работа:Калина Коларова 2017
21 Владимир Градев, Загадката на тялото: Синьорели, Леонардо и Микеланджело между анатомията и психоанализата, СУ дипломна работа:Магдалина Максимова 2017
22 Владимир Градев, Куршум за душата. Преминаване през ритуала „леене на куршум”, преминаване на ритуала през съвременността, СУ дипломна работа:Денислава Митова 2017
23 Владимир Градев, Анорексични начини за бъдене в света: от анорексия мирабилис към анорексия нервоза , СУ дипломна работа:Йоана Стоянова 2016
24 Владимир Градев, Иконата днес - между културното наследство, култа и сувенира, СУ дипломна работа:Красимира Събева 2016
25 Владимир Градев, Лицето между чутото и видяното – изпълнение и изпълване на Бого-човешката драма, СУ дисертация д-р:Диляна Филипова 2016
26 Владимир Градев, Юнг и другостта: отвъд паранормалното и свръхестественото?, СУ дипломна работа:Лукас Маноян 2016
27 Владимир Градев, В лабиринта на текста. Семиотиката пред предизвикателствата на деконструкцията, СУ дисертация д-р:Жана Дамянова-Асса 2015
28 Владимир Градев, Топики на сакралното в кинематографията, СУ дисертация д-р:Слава Янакиева 2015
29 Владимир Градев, „Апофатичният дискурс и опитът за предефиниране полето на съвременната философия (Жак Дерида и Жан-Люк Марион за апофатиката)“, СУ дисертация д-р:Десислава Гайдарова 2014
30 Владимир Градев, Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август, СУ дисертация д-р:Вероника Келбечева 2014
31 Владимир Градев, Отвъд теизма и атеизма. Религията в постметафизична перспектива, СУ дисертация д-р:Кирил Василев 2013
32 Владимир Градев, „Светостта днес: културно наследство и съвременни преобразувания”, СУ дипломна работа:Димитър Мурджев 2012
33 Владимир Градев, Молитвата в религиозния опит на съвременната мюсюлманка, СУ дипломна работа:Кристина Маринова 2012
Превод на книга
1 Владимир Градев, Рамон Лул, Книга за влюбения и възлюбения, ISBN:978-619-7331-05-9, Семантика, София 2019
2 Владимир Градев, Франческо Гуичардини, Паметни бележки, Изток-Запад, София 2017
3 Владимир Градев, Джордано Бруно, Пепеляната вечеря, Изток-Запад, София 2016
4 Владимир Градев, Мишел Фуко, Генеалогия на модерността. Второ преработено и допълнено издание, Изток-Запад, София 2016
5 Владимир Градев, Томас Браун, Урнопогребение, Комунитас, София 2016
6 Владимир Градев, Босюе, Бурдалу, Масийон, Memento mori, Комунитас, София 2015
7 Владимир Градев, Симон Вейл, Любов и дух, Комунитас, София 2013
8 Владимир Градев, Блез Паскал, Разум и вяра, ISBN:9789549992052, Комунитас, София 2010
9 Владимир Градев, Джакомо Леопарди, Мисли, Алтера, София 2010
10 Владимир Градев, Джакомо Леопарди, Нравствени съчиненийца, Алтера, София 2010
11 Владимир Градев, Жак Дерида, Вяра и разум, ЛИК, София 2001
12 Владимир Градев, Жак Дерида, Другото оглавяване, ЛИК, София 2001
13 Ирена Кръстева, Владимир Градев, Жил ДЕЛЬОЗ, Различие и повторение, К&Х, София 1999
14 Ирена Кръстева, Владимир Градев, Мишел ФУКО, Раждане на клиниката, УИ “Св. Климент Охридски”, София 1994
15 Владимир Градев, Мишел Фуко, Генеалогия на модерността, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 1992
Речник
Chantal Delsol, Joanna Novicki, Vladimir Gradev, et al., La Vie de l’Esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945, ISBN:978-2-204-14319-6, Serf, Paris, International 2021
Статия в научно списание
1 Владимир Градев, "Анатом на злото", Портал Култура, 2024 2024
2 Владимир Градев, "Добре отчленено слово. Ликът на Тома от Аквино в Божествена комедия", Християнство и култура, брой:190, 2024 2024
3 Vladimir Gradev, "Crisis and Renaissance: The Historian, the Painter and the Priest in the “Great upheaval” of the Age", Divinatio, vol:51, issue:Spring-Summer, 2023, pages:87-94, Ref 2023
4 Владимир Градев, "Паскал или за благодатта", Християнство и култура, брой:3 (180), 2023 2023
5 Владимир Градев, "Чудното богатство на правилото", Християнство и култура, брой:10 (187), 2023 2023
6 Vladimir Gradev, The most beautiful mystery, Philosophia, issue:31, 2023, pages:16-26, ISSN (online):Issn: 1314-5606 2023
7 Владимир Градев, Стилиян Йотов, Желание и Насилие, Култура, issue:10, 2023 2023
8 Владимир Градев, Между сабята и стълбата: Данте и културата на исляма, Християнство и култура, issue:183, 2023, pages:56-68, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2023
9 Владимир Градев, Паскал или за благодатта, Християнство и култура, брой:180, 2023, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761 2023
10 Владимир Градев, Тъмното слънце на Самюел Бекет, Philosophia, брой:30, 2023, ISSN (online):Issn: 1314-5606, doi:250-254, Ref 2023
11 Владимир Градев, Ужасяващ гений, Култура, брой:6, 2023, стр.:5-12 2023
12 Владимир Градев, "За религията без илюзия", Български философски преглед, брой:12, 2022, стр.:5-15, ISSN (print):1314-5908, Ref 2022
13 Irena Kristeva, Vladimir Gradev, "The Philosophical Concept tested by Translation", WOS:000541834000001, META-RESEARCH IN HERMENEUTICS PHENOMENOLOGY AND PRACTICAL PHILOSOPHY, vol:XII, issue:1, 2020, pages:7-26, ISSN (online):2067-3655, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (Philosophy), (Web of Science) 2020
14 Irena Kristeva, Vladimir Gradev, « Le concept philosophique à l’épreuve de la traduction », Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol:XII, issue:1, 2020, pages:7-26, ISSN (online):2067-3655, Ref, Web of Science, IF (0.34 - 2020), SCOPUS, SJR (0.11 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (Philosophy), (WEB OF SCIENCE) 2020
15 Владимир Градев, Блясъкът на откровението, Християнство и култура, брой:151, 2020, стр.:30-36, ISSN (print):1311-9761, Ref 2020
16 Владимир Градев, „Alta fantasia“, Християнство и култура, том:3, брой:219, 2019, стр.:11-20, ISSN (online):1311-9761, Ref 2019
17 Владимир Градев, "Гласът на музите", Алманах, брой:ноември, 2018, ISSN (print):1313-9886 , ISSN (online):2367-8011, Ref 2018
18 Владимир Градев, „Малък трактат за малък катехизис“, „Пирон“, брой:17, 2018, ISSN (online):2367-7031, Ref 2018
19 Владимир Градев, "Прелюд към етюд за духа", Християнство и култура, брой:4, 2017, стр.:85-100, ISSN (print):1311-9761, Ref 2017
20 Владимир Градев, "Психотеологически рапсодии", Християнство и култура, брой:3, 2017, стр.:73-84, ISSN (print):1311-9761 2017
21 Vladimir Gradev, "Nunc dimittis. Remarques sur le discours vrai en matière de religion", Nunc dimittis. Remarques sur le discours vrai en matière de religion Vladimir Gradev Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol:VIII, issue:1, 2016, pages:154-166, ISSN (online):2067-365, Ref 2016
22 Владимир Градев, "Форма на живеене : философски етос и духовни упражнения", Християнство и култура, брой:9, 2016, ISSN (print):1311-9761, Ref 2016
23 Vladimir Gradev, Nunc dimittis: Notes on the true speech in religion, META-RESEARCH IN HERMENEUTICS PHENOMENOLOGY AND PRACTICAL PHILOSOPHY, vol:8, issue:1, 2016, pages:154-166, ISSN (print):2067-3655 2016
24 Владимир Градев, "De profundis за глупостта и мълчанието", Християнство и култура, брой:1, 2015, стр.:12-13, ISSN (print):1311-9761, Ref 2015
25 Владимир Градев, "Денят на Месията", Християнство и култура, брой:2, 2015, стр.:5-16, ISSN (print):1311-9761, Ref 2015
26 Владимир Градев, „Духовните сетива", Манас, брой:3, 2015, ISSN (online):2367-6256 , Ref 2015
27 Владимир Градев, "Кесарят и Бог", Християнство и култура, брой:9, 2014, стр.:60-76, ISSN (print):1311-9761, Ref 2014
28 Владимир Градев, "Смътно като през огледало: бележки към „Капитализмът като религия", Социологически проблеми, брой:1-2, 2014, стр.:15-22, ISSN (print):0324-1572, Ref 2014
29 Владимир Градев, "Срещу беззаконника", Християнство и култура, брой:6, 2014, стр.:85-94, ISSN (print):1311-9761, Ref 2014
30 Владимир Градев, "Фрагмент за великия инквизитор", Християнство и култура, брой:3, 2014, стр.:104-113, ISSN (print):1311-9761, Ref 2014
31 Владимир Градев, "Бъдещето на исляма", Християнство и култура, брой:5, 2013, стр.:51-62, ISSN (print):1311-9761, Ref 2013
32 Владимир Градев, "За смисъла и целите на църковната дипломация", Дипломация, брой:9, 2013, стр.:41-47, ISSN (print): 1313-6437 2013
33 Владимир Градев, „Философът и светлините на изтока”, Християнство и култура, брой:78, 2013, стр.:80-88, ISSN (print):1311-9761, Ref 2013
34 Владимир Градев, "Насилие и изкупление", Критика и хуманизъм, брой:32, 2010, стр.:75-88, ISSN (print):0861-1718, Ref 2010
35 Vladimir Gradev, „Ηριστιανικές αντιλήψεις της πιστης”, Cogito, Athens, issue:10, 2010, Ref 2010
36 Vladimir Gradev, „Tenir debout par vent contraire” , Divinatio, issue:25, 2007, pages:239-243, ISSN (print):1310-9456, Ref 2007
37 Vladimir Gradev, „Confessio philosophi” , Identities, – Journal for Politics, Gender, and Culture, Skopje, , vol:5, issue:1, 2006, pages:73-86, ISSN (print):1409-9268, Ref 2006
38 Vladimir Gradev, WHAT'S UP THE WORLD TOGETHER, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA, vol:51, issue:2, 2006, pages:41-51, ISSN (print):1221-8138, ISSN (online):2065-9407 2006
39 Vladimir Gradev, „Après la crise : langage, réalité politique et rationalité”, ARCHES, issue:3, 2002 2002
40 Vladimir Gradev, „Le mausolée de Dimitrov”, Communications, issue:55, 1992, pages:77-88, ISSN (print):0588-8018, ISSN (online):2102-5924 , Ref 1992
41 Vladimir Gradev, „Le mythe d’Orphée”, Liber, issue:1, 1992, ISSN (print):1144-5858 1992
Статия в поредица
Vladimir Gradev, „Ce qui tient le monde ensemble”, OFFRES, vol:L’Europe à venir, editor/s:Ciprian Mihali, Publisher:Bucarest, 2006 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Владимир Градев, "Слънцето над Ганг изгрява", Език, литература и култура на Изтока, редактор/и:Г. Русева, Б. Камова, П. Павлович, Т. Леков, издателство:Изток-Запад, 2023, стр.:259-274, ISBN:978-619-01-1352-2 2023
2 Владимир Градев, "Ефективната истина на нещото", 30 години специалност " Културология", редактор/и:Галина Гончарова, Цветелин Степанов, Кирил Василев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:73-94, ISBN:976-954-07-5525-1, Ref 2021
3 Владимир Градев, "Една несигурна история", Прихоанализа в България: тук и сега, редактор/и:Орлин Тодоров, издателство:Колибри, 2019, стр.:109-120, ISBN:978-619-02-1516-6 2019
4 Владимир Градев, „Раната на любовта“, Sine arte Scientia nihil est, редактор/и:Георги Каприев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN:9789540745787 2019
5 Владимир Градев, „Педагогика на вярата“, Хуманизъм. Наука. Религия, издателство:Национален съвет на религиозните общности в България, 2018, ISBN:978-619-7472-03-5 2018
6 Владимир Градев, Изпитанието на различието: за съвместимостта и несъвместимостта между религиите, Междурелигиозните отношения: теории, практики и предизвикателства, редактор/и:Ариф Абдуллах, издателство:Висш ислямски институт, 2017 2017
7 Владимир Градев, "Към метафизика на диалога", Назад към метафизиката, редактор/и:Валентин Канавров, издателство:УИ „Неофит Рилски“, 2016, стр.:54-61, ISBN:978-954-00-0092-3, Ref 2016
8 Владимир Градев, "Работата на душата", Christianitas, Historia, Metaphysica, редактор/и:Мартин Осиковски, издателство:Комунитас, 2016, стр.:260-291, ISBN:978-954-9992-98-4 2016
9 Vladimir Gradev, „La lecture brisée”, Au risque de Foucault, editor/s:Dominique Franche, Sabine Prokhoris, Yves Roussel, Publisher:Editions de Centre Pompidou, Paris, 1997, pages:175-188, ISBN:978-2-85850-920-1, Ref, International 1997
10 Vladimir Gradev, „Du bon usage de la traduction”, Violence et traduction, editor/s:Fabienne Durand-Bogaert, Publisher:EHESS - Paris / Sofita - Sofia, 1995 1995
11 Vladimir Gradev, „Foucault et les jeux de vérité”, Michel Foucault, les jeux de la vérité et du pouvoir, editor/s:Alain Brossat, Publisher:Presses Universitaires de Nancy, 1994, Ref 1994
Студия в научно списание
1 Владимир Градев, "Кожата на истината", сп. Християнство и култура, брой:158-159, 2021, ISSN (online):1311-9761 2021
2 Владимир Градев, Nunc dimittis, Християнство и култура, брой:4, 2013, стр.:71-83, ISSN (print):1311-9761, Ref 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
Владимир Градев, "Религия без качества", Философия на конкретното : сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев, редактор/и:Иван Колев, Стоян Асенов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:102-133, ISBN:978-954-07-4059-1 2016
Съставителска дейност
1 Владимир Градев, Димитър Зашев "Образцови отклонения", ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София 2021
2 Владимир Градев, Томас Браун, Урнопогребение, Комунитас, София 2016
3 Владимир Градев, Босюе, Бурдалу, Масийон, Memento mori, Комунитас, София 2015
4 Владимир Градев, Симон Вейл, Любов и дух, Комунитас, София 2013
5 Vladimir Gradev, Kristian Bankov, Vers les deux sources de la morale et de la religion, NBU, Sofia, Рецензирано, International 2010
6 Владимир Градев, Блез Паскал, Разум и вяра, Комунитас, София, Рецензирано 2010
7 Владимир Градев, Морис Фадел, На път към Хайдегер, Издателство на НБУ, Рецензирано 2010
8 Владимир Градев, Пол Рикьор, Прочити, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1996
9 Владимир Градев, Мишел Фуко, Генеалогия на модерността, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1992
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Владимир Градев, Изпитанието на различието 2020
2 Пленарен доклад, Владимир Градев, „Развързващият възли: за мисията на папа Франциск“ 2019
3 Секционен доклад, Vladimir Gradev, Irena Kristeva, « Traduire à quatre mains : Deleuze, Foucault et Ricœur à l’épreuve de la traduction » 2019
4 Секционен доклад, Владимир Градев, "История на мисълта и философска актуалност" 2018
5 Секционен доклад, Vladimir Gradev, "Christian contributions to the Futur of Europe" 2017
6 Секционен доклад, Владимир Градев, „Изпитанието на различието: За съвместимостта и несъвместимостта между религиите“ 2017
7 Секционен доклад, Владимир Градев, "Пепеляната вечеря на Джордано Бруно" 2017
8 Секционен доклад, Vladimir Gradev, "Giordano Bruno in Bulgaria" 2017
9 Секционен доклад, Владимир Градев, „Малък трактат за един малък катахизис“ 2017
10 Секционен доклад, Vladimir Gradev, “Comunity Spirit- Interreligious Dialogue” 2015
11 Секционен доклад, Владимир Градев, "За свободата на изразяване" 2015
12 Секционен доклад, Vladimir Gradev, «Le discours vrai» de la religion et la politique comme «art du possible» 2014
Участие в редколегия
Vladimir Gradev, Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, Участие в редколегия 2016