Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Явор Грънчаров
Дисертация д-р
Явор Спасов Грънчаров, Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Визуални изкуства“, Ръководител:Проф. Буян Филчев 2019
Изложби
1 Явор Спасов Грънчаров , Международна “Kooperatywa 2” 2021 Варшава, Полша частие в международана изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Вл. Стшеминкски“, Лодз, Полша. Участието на българските автори е осъществено с частичната финансова подкрепа на ФНИ на СУ по проекта "ЕКО-арт/АРТ-еко" и с подкрепата на БКИ - Варшава. https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/prepodavateli_ot_katedra_vizualni_izkustva_uchastvat_v_mezhdunarodna_izlozhba_v_b_lgarskiya_kulturen_institut_v_v_varshava 2021
2 Явор Спасов Грънчаров , Национална „Ориентири“ 2021 Виртуалната изложбата „Ориентири“ включва серия от дигитални творби на Явор Грънчаров. Изложбата е реализирана по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова. https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=787, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/virtualna_izlozhba_orientiri_na_gl_as_d_r_yavor_gr_ncharov 2021
3 Явор Спасов Грънчаров , Национална Виртуална изложба „ОТ ТРАКИЯ ДО ТРОЯ“ 2020 по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ - проект за художествено-творчески изяви, https://artinitiativesproject.com/thrace-to-troy https://www.anteni.bg/2021/01/12/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA/ 2020
4 Явор Спасов Грънчаров , Национална „25 години специалност „Изобразително изкуство““ 2019 Галерия „АЛМА МАТЕР“, Ректорат на Софийски университет, фоайе на Северно крило. Изложба на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“. 2019
5 Явор Спасов Грънчаров , Национална „РазЛично“ 2019 Регионален исторически музей – София. Триъгълна кула на Сердика – галерийно пространство. 2019
6 Явор Спасов Грънчаров , Международна “Posters of Troy” 2018 Чанаккале, Турция Изложба на плакати с международно участие. 2018
7 Явор Спасов Грънчаров , Национална „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното“ 2018 ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, (14 – 28 февруари 2018 г.) 2018
Книга
1 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Дървото на живота днес и утре, ISBN:978-954-07-5067-5, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 2020
2 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, От Тракия до Троя, ISBN:ISBN 978-954-07-5110-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 2020
3 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, „Катедра Визуални изкуства“ – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач, ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Явор Грънчаров, „ЕКО-арт /АРТ-еко (ECO-art /ART-eco) Екология и изкуство“ – проект с международно участие, който обединява художественотворческа и научноизследователска дейност., Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-174/04.05.2021 2021
2 Явор Грънчаров, „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ - проект за художествено-творчески изяви, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 г. 2020
3 Явор Грънчаров, „Съвременни модели на електронни научни издания“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:3088/2020 г. 2020
4 Явор Грънчаров, Графични трансформации-III. Цифрови и хибридни графични техники., Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-30/18.03.2020 г. 2020
5 Явор Грънчаров, „25 години специалност изобразително изкуство“ – проект за художествено-творчески изяви в България и чужбина на преподаватели и студенти от Катедра “Визуални изкуства” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 г. 2019
6 Явор Грънчаров, „Разгърнат потенциал“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-171/16.04.2019 г. 2019
7 Явор Грънчаров, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 6, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-207/17.04.2019 г. 2019
8 Явор Грънчаров, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 5, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-238 от 06.06.2018 г. 2018
Научно ръководство
1 Явор Грънчаров, Бранд дизайн на фирма за билкови козметични продукти, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Маргарита Йорданова Димитрова 2021
2 Явор Грънчаров, Брандинг на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Йордан Диянов Кондов 2021
Статия в научно списание
1 Явор Грънчаров, Илюстрациите в училищните учебници – видове, функции, роля и значението им за развитие на познанието, мисленето и визуалната култура, Електронно списание за наука, култура и образование. СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, 2015., брой:4, 2015, стр.:118-125, ISSN (online):2367-6396 2015
2 Явор Грънчаров, Съвременни тенденции и средства в графичния дизайн при създаване на фирмено лого, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - ФНПП, том:102, 2010, стр.:121-142, ISSN (print):0861-8216 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Явор Грънчаров, Електронният учебник – съвременно ефективно средство за дистанционно обучение, Образователни иновации в сферата на визуалните изкуства (Сборник статии), СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Катедра „Изобразително изкуство“, издателство:Симолини, 2010, стр.:72-86, ISBN:9789549493351 2010
2 Явор Грънчаров, Обучението по графичен дизайн на границата между изкуство и наука, В: „120 години СУ „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука”. Доклади на Шестата Есенна Научна Конференция на ФНПП, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2008, стр.:627-634, ISBN:978-954-8846-04-02 2008