Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Явор Грънчаров
Глава от монография
Анна Цоловска, Бисера Вълева, Явор Грънчаров, Алекс Любенов, Необичайните обекти в обичайните експерименти на художника/UNUSUAL OBJECTS IN THE USUAL EXPERIMENTS OF THE ARTIST, ISBN:978-954-07-5857-2, "СУ Св. Климент Охридски" 2023
Дисертация д-р
Явор Спасов Грънчаров, Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Визуални изкуства“, Ръководител:Проф. Буян Филчев 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
Явор Спасов Грънчаров, „Графичният дизайн – съвременни тенденции, естетика, функционалност“ – авторски албум с художественотворческа дейност, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISBN 978-954-07-5879-4 2023
Изложби
1 Явор Спасов Грънчаров , Национална Кураторска изложба „Дух и материя – инспирации“, 2024 галерия „Алма Матер“, СУ „ Св. Климент Охридски“, България (изложбата е на преподаватели и студенти от катедра „Визуални изкуства“ (СУ, ФНОИ), НХА и ВТУ. И е по проект „Дух и материя – инспирации“ на ФНИ към СУ) 2024
2 Явор Спасов Грънчаров , Международна 9-то Международно триенале на графиката София, 2023 , галерия на СБХ „Шипка 6“, София (журирана изложба) (https://sbh.bg/bg/izlojben-kalendar-izlojbi-sbh/9-mejdunarodno-trienale-na-grafikata-sofija-2023/8/1364) 2023
3 Явор Спасов Грънчаров , Национална Кураторска изложба „Вертикала и хоризонтала“– на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“ на СУ, ФНОИ, 2023 Галерия „Алма Матер“, СУ „ Св. Климент Охридски“, България / Познан, Полша / Ниш, Сърбия / Лодз, Полша. Участие в изложба на преподавателите от катедра„ Визуални изкуства“, ФНОИ, СУ „ Св. Климент Охридски“. Изложбата е посветена на 135-годишнината на Софийския университет и се осъществява със съдействието на ФНОИ. 2023
4 Явор Спасов Грънчаров , Национална Кураторска изложба „граничНО“, 2023 , градска художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, (изложбата е по идея на сдружение „Изкуство в действие“, с куратор - Орлин Дворянов. Финансирана по програма от Национален фонд "Култура") 2023
5 Явор Спасов Грънчаров , Международна Международна графична кураторска изложба "ВИБРАЦИИ НА СТРУНИТЕ" 2023 БКИ Варшава, Полша , кураторски проект на доц. Милена Блажиева, с полски и български художници 2023
6 Явор Спасов Грънчаров , Международна Самостоятелна изложба „Графичният дизайн – визуализация на идеи“, 2023 , зала 12 на Нишкия университет, Сърбия. Изложбата се осъществява по покана на декана на Факултета за изкуства на Нишкия университет проф. дн Милена Иняц. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/izlozhba_i_lekciya_na_gl_as_d_r_yavor_gr_ncharov_v_nishkiya_universitet 2023
7 Явор Спасов Грънчаров , Национална Самостоятелна изложба „Интеграция в алгоритми“, 2023 галерия „Алма Матер“, СУ, София, България (Самостоятелна изложба на Явор Грънчаров) /https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/integraciya_v_algoritmi_samostoyatelna_izlozhba_na_yavor_gr_ncharov/ 2023
8 Явор Спасов Грънчаров , Международна „EKO 2022“, 2022 , Галерия „Алма Матер“, СУ, София, България Международна изложба на екологична тема с участието на автори от България, Полша и Сърбия. 2022
9 Явор Спасов Грънчаров , Международна „АРТ-еко 2022“, 2022 Китен, България Международен симпозиум. Китен, България. Участие в международен арт симпозиум на екологична тема. 2022
10 Явор Спасов Грънчаров , Международна „Болестрашице 2022“ 2022 Галерия „Пьотр Михайловски“, Арборетум, Болестрашице, Полша Следпленерна международна изложба „Болестрашице 2022“. Участие в международна изложба. 2022
11 Явор Спасов Грънчаров , Международна „Болестрашице 2022“, 2022 Арборетум, Болестрашице, Полша Международен пленер по живопис „Болестрашице 2022“. Участие в международен пленер. 2022
12 Явор Спасов Грънчаров , Международна Международна графична кураторска изложба "ВИБРАЦИИ НА СТРУНИТЕ", 2022 Катовице, Полша , кураторски проект на доц. Милена Блажиева 2022
13 Явор Спасов Грънчаров , Международна “Kooperatywa 2”, 2021 Варшава, Полша частие в международана изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Вл. Стшеминкски“, Лодз, Полша. Участието на българските автори е осъществено с частичната финансова подкрепа на ФНИ на СУ по проекта "ЕКО-арт/АРТ-еко" и с подкрепата на БКИ - Варшава. https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/prepodavateli_ot_katedra_vizualni_izkustva_uchastvat_v_mezhdunarodna_izlozhba_v_b_lgarskiya_kulturen_institut_v_v_varshava 2021
14 Явор Спасов Грънчаров , Национална Самостоятелна изложба „Ориентири“, 2021 , галерия „Алма Матер“, СУ, София, България Виртуалната изложбата „Ориентири“ включва серия от дигитални творби на Явор Грънчаров. Изложбата е реализирана по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова. https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=787, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/virtualna_izlozhba_orientiri_na_gl_as_d_r_yavor_gr_ncharov 2021
15 Явор Спасов Грънчаров , Национална Виртуална изложба „ОТ ТРАКИЯ ДО ТРОЯ“, 2020 по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ - проект за художествено-творчески изяви, https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/mezhdunarodna_onlajn_izlozhba_ot_trakiya_do_troya 2020
16 Явор Спасов Грънчаров , Национална „25 години специалност „Изобразително изкуство““, 2019 Галерия „АЛМА МАТЕР“, Ректорат на Софийски университет, фоайе на Северно крило. Изложба на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“. 2019
17 Явор Спасов Грънчаров , Национална „РазЛично“, 2019 Регионален исторически музей – София. Триъгълна кула на Сердика – галерийно пространство. 2019
18 Явор Спасов Грънчаров , Международна “Posters of Troy”, 2018 Чанаккале, Турция Изложба на плакати с международно участие. 2018
19 Явор Спасов Грънчаров , Национална „АртРозалиада – артистичен пир на любовта и виното“, 2018 ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, (14 – 28 февруари 2018 г.) 2018
Книга
1 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, А/СИМЕТРИЯ - A/SYMMETRY - Лаура Димитрова, автор; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата., ISBN: 978-954-07-5515-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 2022
2 Лаура Димитрова , Явор Грънчаров, ЕКО-арт 2022/ECO-art 2022 - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 3 езика - български, полски и английски., ISBN: 978-954-07-5486-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, International 2022
3 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Дървото на живота днес и утре - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 2 езика - български, и английски., ISBN:978-954-07-5067-5, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, International 2020
4 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Опити - Стефан Алтъков, автор; Лаура Димитрова, съставител и автор на текста; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-5058-3, УИ "Св. Климент Охридски", .София. 2020
5 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, От Тракия до Троя - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 2 езика - български, и английски., ISBN: 978-954-07-5110-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, International 2020
6 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, Катедра Визуални изкуства – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
Монография
Лаура Димитрова , Явор Грънчаров , Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство - Лаура Димитрова, автор; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата., ISBN:978-954-07-5034-7, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Явор Грънчаров, „АРТ- еко 2023 (ART- eco 2023)“, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-204/22.5.2023 г. 2023
2 Явор Грънчаров, „Графичната образност – нова реалност“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-190/27. 05. 2022 г. 2022
3 Явор Грънчаров, „ЕКО-арт 2022 (ECO-art 2022)“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-83 от 11.05.2022 г. 2022
4 Явор Грънчаров, „ЕКО-арт /АРТ-еко (ECO-art /ART-eco), Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-174/04.05.2021 2021
5 Явор Грънчаров, „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ - проект за художествено-творчески изяви, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 г. 2020
6 Явор Грънчаров, „Графични трансформации-III. Цифрови и хибридни графични техники“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-30/18.03.2020 г. 2020
7 Явор Грънчаров, „Съвременни модели на електронни научни издания“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:3088/2020 г. 2020
8 Явор Грънчаров, „25 години специалност изобразително изкуство“ – проект за художествено-творчески изяви в България и чужбина на преподаватели и студенти от Катедра “Визуални изкуства” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 г. 2019
9 Явор Грънчаров, „Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 6“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-207/17.04.2019 г. 2019
10 Явор Грънчаров, „Разгърнат потенциал“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-171/16.04.2019 г. 2019
11 Явор Грънчаров, „Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 5“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-238 от 06.06.2018 г. 2018
Научно ръководство
1 Явор Грънчаров, Бранд дизайн на фирма за персонализирани обувки, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Кристиян Тихомиров Атанасов 2023
2 Явор Грънчаров, Визуална идентичност на социална платформа за креативни дейности, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Катрин Ян Павлова 2023
3 Явор Грънчаров, Дизайн на дигитална хартия, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Милослав Василев Георгиев 2023
4 Явор Грънчаров, Редизайн на превозни документи, мобилно приложение и рекламни материали за столичния градски транспорт, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Елизабет Цветанова Иванова 2023
5 Явор Грънчаров, Бранд дизайн на фирма за безалкохолни напитки, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Теодора Костова Маринова 2022
6 Явор Грънчаров, Брандинг на кафене, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Симеон Младенов Великов 2022
7 Явор Грънчаров, Изготвяне на пълен брандинг и уебсайт на фирма, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Симона Илиянова Симеонова 2022
8 Явор Грънчаров, Бранд дизайн на фирма за билкови козметични продукти, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Маргарита Йорданова Димитрова 2021
9 Явор Грънчаров, Брандинг на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“ – ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ дипломна работа:Йордан Диянов Кондов 2021
Статия в научно списание
1 Явор Грънчаров, Илюстрациите в училищните учебници – видове, функции, роля и значението им за развитие на познанието, мисленето и визуалната култура, Електронно списание за наука, култура и образование. СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, 2015., брой:4, 2015, стр.:118-125, ISSN (online):2367-6396 2015
2 Явор Грънчаров, Съвременни тенденции и средства в графичния дизайн при създаване на фирмено лого, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - ФНПП, том:102, 2010, стр.:121-142, ISSN (print):0861-8216 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Явор Грънчаров, Електронният учебник – съвременно ефективно средство за дистанционно обучение, Образователни иновации в сферата на визуалните изкуства (Сборник статии), СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, Катедра „Изобразително изкуство“, издателство:Симолини, 2010, стр.:72-86, ISBN:9789549493351 2010
2 Явор Грънчаров, Обучението по графичен дизайн на границата между изкуство и наука, В: „120 години СУ „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука”. Доклади на Шестата Есенна Научна Конференция на ФНПП, издателство:ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2008, стр.:627-634, ISBN:978-954-8846-04-02 2008
Студия в поредица
Явор Грънчаров, Семиотиката в графичния дизайн и визуалната комуникация, Годишник Книга Изкуства на ФНОИ, брой:116, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:267-285, ISSN (print):2738-7062 2023
Съставителска дейност
1 Снежина Бисерова, Явор Грънчаров, Графичната образност – нова реалност, ISBN:978-954-2950-53-0, “Ars Millennium MMM” Foundation for Art and Culture, София 2022
2 Снежина Бисерова , Явор Грънчаров , Графични трансформации /Българска и нидерландска графика и арт книга/, ISBN:978-954-07-5088-0, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2020