Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Васко Арнаудов
Научен проект
Васко Арнаудов, „Дунавския лимес” – проект съвместно с Археологически институт към БАН и Център за академични изследвания, Член, 2010
Студия в поредица
П. Делев, В. Арнаудов, Древният свят и Тракия, Българска национална история, том:Българските земи през древността, брой:1, издателство:Абагар, 2011, стр.:511-906 2011
Учебник
Диляна Ботева, Васко Арнаудов, Пламен Митев, Искра Баева, Татяна Долмова, Милена Платникова, История и цивилизации за 11.клас, модул 3 ПП. Човек и общество. , ISBN:ISBN 9789543446186; 9789543446186E, Клет България / Булвест 2000,, София 2020
Учебник/Учебно помагало
1 Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Георги Якимов, Надка Васева, История и цивилизации за 6.клас. Изд. Булвест 2000, С. 2017. 168 с., Булвест 2000, Рецензирано 2017
2 В. Арнаудов , колектив, История и цивилизация 2008
3 Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Васко Арнаудов, Екатерина Михайлова, История и цивилизация. Учебник за V клас, Булвест 2000, София 2006