Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Николай Шаранков

Author ID (SCOPUS):57191884534

Researcher ID (Web of Science):AAL-4137-2021

ORCID ID:0000-0003-3085-2813
Глава от книга
1 Николай Шаранков, Невена Панова, Клавдий Елиан - римлянин, отдаден на гръцкото слово (предговор), В: Клавдий Елиан. Шарени истории (превод Н. Шаранков и Н. Панова), сс.4-20, ISBN:978-954-677-053-0, Фондация за българска литература, София 2009
2 Виолета Герджикова, Николай Шаранков, Предговор. - В: Изократ. Речи, ISBN:978-954-677-052-3, Фондация за българска литература 2008
Книга
1 Lyudmil Vagalinski, Milena Raycheva, Dilyana Boteva, Nicolay Sharankov, Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016). Edited by L. Vagalinksi, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov (= Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. 44). ISSN 0323-9535. , National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Igor Lazarenko, Elina Mircheva, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nicolay Sharankov, The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis, ISBN:978-954-579-987-7, Varna 2013
3 Веселин Игнатов, Николай Шаранков, Константин Господинов, Силвия Борисова, Двуколката cisium от Караново, Новозагорско, София 2011
Превод на книга
1 Невена Панова, Николай Шаранков, Клавдий Елиан. Шарени истории, ISBN:978-954-677-053-0, Фондация за българска литература, София 2009
2 Виолета Герджикова, Николай Шаранков, Изократ. Речи (превод от старогръцки, увод и бележки), ISBN:978-954-677-052-3, Фондация за българска литература, София 2008
Статия в научно списание
1 Nicolay Sharankov, Decius as Governor of Lower Moesia and Severus Alexander’s Visit to the Province in AD 234, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik , vol:214, 2020, pages:309-319, Ref, SCOPUS, SJR (0.197 - 2019) 2020
2 Nicolay Sharankov, Ivan Hristov, A milestone of Emperor Philip the Arab from the road Oescus – Philippopolis found at the eastern wall of the castellum of Sostra, Archaeologia Bulgarica, vol:23, issue:2, 2019, pages:57-70, ISSN (print):1310-9537, Ref, SCOPUS, SJR (0.121 - 2019) 2019
3 Nicolay Sharankov, Martin Hristov, Fragment of a Roman military diploma of 119 AD from the Serdica region , Известия на Националния исторически музей, vol:31, 2019, pages:253-272 2019
4 Nicolay Sharankov, Notices 1351, 1357‑1358, 1360‑1361, 1365, 1372, 1384‑1385, 1387‑1396, 1416‑1419, L’Année épigraphique, vol:2016, 2019, ISSN (print):0066-2348, ISSN (online):2492-0509 2019
5 Nicolay Sharankov, Unpublished version of the Life of St. Maximus, Asclepiodota and Theodotus (BHG 1239), Studia classica Serdicensia, vol:7, 2019 2019
6 Andrzej B. Biernacki, Nicolay Sharankov, A Hitherto Unknown Aspect of the Military Activity of the Legio I Italica in the Light of a Recently Discovered Pedestal with Greek Inscription from Novae, Archaeologia Bulgarica, vol:23, issue:3, 2018, pages:1-19, Ref, International 2018
7 Nicolay Sharankov, Varbin Varbanov, “God’s Grace is a Gain”: Dipinti on a Sixth-Century Amphora from Trimammium, Open Archaeology, том:4, брой:1, 2018, стр.:334-339, doi:https://doi.org/10.1515/opar-2018-0020 2018
8 Nicolay Sharankov, Notes on Governors of Roman Thrace, Bulletin of the National Archaeological Institute, vol:44, 2018, pages:97-109, Ref 2018
9 Nicolay Sharankov, Notices 1198, 1201, 1215-1218, 1221, L’Année épigraphique, vol:2015, 2018, ISSN (print):1310-9537, ISSN (online):2492-0509 2018
10 Николай Шаранков, Името на Ямбол в „Брюжкия итинерарий“, Bulgaria Mediaevalis, том:9, 2018, стр.:183-199 2018
11 Nicolay Sharankov, A Verse Epitaph and Other Unpublished Inscriptions from Heraclea Sintica, Archaeologia Bulgarica, том:XXI, брой:1, 2017, стр.:15-38, Ref 2017
12 Nicolay Sharankov, The inscriptions of the Roman colony of Deultum in Thrace, Archaeologia Bulgarica, том:XXI, брой:3, 2017, стр.:37-64, Ref 2017
13 Николай Шаранков, Латински посветителен надпис на трибун от околностите на с. Чомаковци, Известия на Националния исторически музей, том:29, 2017, стр.:261-267 2017
14 Николай Шаранков, Ямболският надпис на господин Шишман, брат на цар Йоан Александър, от 1356/1357 г., Bulgaria Mediaevalis, том:8, 2017, стр.:231-254 2017
15 Nicolay Sharankov, An Overlooked Inscription of Ala I Atectorigiana from Appiaria, Archaeologia Bulgarica, том:XX, брой:3, 2016, стр.:33-40, Ref 2016
16 Nicolay Sharankov, Heraclea Sintica in the Second Century AD: New Evidence from Old Inscriptions, Archaeologia Bulgarica, том:XX, брой:2, 2016, стр.:57-74, Ref, Web of Science 2016
17 Nicolay Sharankov, Notices 1335-1338, 1362-1367 bis., L’Année épigraphique, том:2013, 2016 2016
18 Николай Шаранков, Особености на средновековните гръцки надписи в стихове от България, Bulgaria Mediaevalis, том:7, 2016, стр.:41-61 2016
19 Николай Шаранков, Три аполонийски надписа от класическата и елинистическата епоха/ Three Apollonian Inscriptions from the Classical and Hellenistic Period, Известия на Националния исторически музей, том:28, 2016, стр.:297-308 2016
20 Nicolay Sharankov, Notices 1251-1252, 1262-1263, 1267-1270, 1291-1292, L’Année épigraphique, том: 2012, 2015, Ref, Web of Science 2015
21 Nicolay Sharankov, Review: Sl. Babamova, Inscriptiones Stoborum, Archaeologia Bulgarica, том:XIX, брой:3, 2015, стр.:95-100, Ref, Web of Science 2015
22 Николай Шаранков, За датата и мястото на мъченичеството на света Теодота от „града на Филип“, Bulgaria mediaevalis, том: 6, 2015, стр.:17-26 2015
23 Николай Шаранков, Нови данни за тракийските стратези, Археология, том:LVI, брой:1-2, 2015, стр.:62-78 2015
24 Nicolay Sharankov, Notices 1103, 1108, 1133-1134, 1137 , L’Année épigraphique, том: 2011, 2014, Ref, Web of Science 2014
25 Николай Шаранков, Надпис за реконструкция на филипополския театър, Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив , том: 12, 2014, стр.:276-292 2014
26 Николай Шаранков, Надпис за строеж на храм от Никополис ад Иструм, Археология, том: 55, брой: 1-2, 2014, стр.:28-48 2014
27 Nicolay Sharankov, Notices 1391-1395, 1413-1414, 1416, 1421, 1442, 1454-1455, 1458-1461, L’Année épigraphique, том: 2010, 2013, Ref, Web of Science 2013
28 Николай Шаранков, Посвещение на Митра от Никополис ад Иструм, Археология, брой: 2, 2013, стр.:38-56 2013
29 Nicolay Sharankov, Notices 1187, 1200, 1202, 1231-1232, L’Année épigraphique, том: 2009, 2012 2012
30 Nicolay Sharankov, Notices 1175, 1183, 1185, 1187, 1212-1214, 1216-1222, 1236-1242, L’Année épigraphique, том: 2008, 2011 2011
31 Nicolay Sharankov, Notices 1213-1214, 1221-1223, 1250, 1252-1260, 1274-1275, L’Année épigraphique, том: 2007, 2010, Ref, Web of Science 2010
32 Nicolay Sharankov, Notes on Ancient and Medieval Latin and Greek Inscriptions from Bulgaria, Archaeologia Bulgarica, брой: 3, 2009, стр.:47-61, Ref, Web of Science 2009
33 Nicolay Sharankov, Notices 1198, 1200, 1202, 1204, 1206-1208, 1219-1221, 1235, 1241-1255, 1257, L’Année épigraphique, том: 2006, 2009 2009
34 Nicolay Sharankov, Three Roman Documents on Bronze, Archaeologia Bulgarica, том: XIII, брой: 2, 2009, стр.:53-72, Ref, Web of Science 2009
35 Nicolay Sharankov, Dimitar Yankov, A 784 AD Inscription of Constantine VI and Irene from Beroe-Irenopolis, Archaeologia Bulgarica, брой: 1, 2008, стр.:77-86, Ref, Web of Science 2008
36 Nicolay Sharankov, Notices 1309-1312, 1320-1323, 1325-1327, 1331, 1333-1335, 1341, 1373-1391, 1398, 1738, L’Année épigraphique, том: 2005, 2008 2008
37 Nicolay Sharankov, Notices 1254, 1302, 1306, 1310-1314, L’Année épigraphique, том: 2004, 2007 2007
38 Николай Шаранков, Метричен надпис от Августа Траяна, Известия на Старозагорския исторически музей, том: 2, 2007, стр.:206-215 2007
39 Николай Шаранков, Скалният комплекс Водна – Тъмно край Табачка. Античните надписи, Известия на Регионален исторически музей – Русе, том: 11, 2007, стр.:64-77 2007
40 Elka Peeva, Nicolay Sharankov, A 1st c. AD Roman Helmet with Inscriptions, Archaeologia Bulgarica, брой: 1, 2006, Ref, Web of Science 2006
41 Nicolay Sharankov, A Military Diploma of 7 March 70 AD for Legio II Adiutrix, Archaeologia Bulgarica, брой: 2, 2006, стр.:37-46, Ref, Web of Science 2006
42 Nicolay Sharankov, Notices 1464, 1536-1537, 1539-1540, 1542, 1543-1547, 1555-1556, 1562-1574, L’Année épigraphique, том: 2003, 2006 2006
43 Христо Буюклиев, Николай Шаранков, Два новооткрити надписа от Пизос, Епохи, том: ХІІ (2004), брой: 1-2, 2006, стр.:199-211 2006
44 Николай Шаранков, Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235–238), Известия на Археологическия институт, том: 39, 2006, стр.:231-242 2006
45 Виолета Герджикова, Йоана Сиракова, Николай Шаранков, Пътища за реформиране на университетското класическо образование, Критика и хуманизъм, том:21, брой:1, 2006, стр.:38-42, ISSN (print):0861 1718, др.(НРС НАЦИД) 2006
46 Nicolay Sharankov, A Greek Graffito in the Thracian Tomb near Alexandrovo, Archaeologia Bulgarica, брой: 1, 2005, стр.:29-35 2005
47 Nicolay Sharankov, Adnotationes ad decretum ‘hellenisticum’ oppido Pliska repertum, Orpheus, том: 15, 2005, стр.:113-116 2005
48 Nicolay Sharankov, Review: Sn. Ferjančić, Naseljavanje legijskih veterana u balkanskim provincijama, I-III vek n. e., Archaeologia Bulgarica, брой: 1, 2005, стр.:93-95, Ref, Web of Science 2005
49 Nicolay Sharankov, Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis, Archaeologia Bulgarica, брой: 2, 2005, стр.:55-71, Ref, Web of Science 2005
50 Nicolay Sharankov, Unknown Governors of Provincia Thracia, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, том: 151, 2005, стр.:235-242, Ref, Web of Science 2005
51 Nicolay Sharankov, Леми №№ 31, 1240, 1244, 1250, 1256, 1258-1260, 1260bis, 1261, 1261bis, 1262-1270, 1272, L’Année épigraphique, том: 2002, 2005, Ref, Web of Science 2005
52 Nicolay Sharankov, Inscriptions from the Strymon Valley: Corrigenda, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, брой: 148, 2004, стр.:198-200, Ref, Web of Science 2004
53 Николай Шаранков, Бележки и допълнения към няколко надписа от Филипопол, Годишник на Археологически музей Пловдив, том: ІХ/2, 2004, стр.:146-159 2004
54 Nicolay Sharankov, Леми №№ 1740-1752, L’Année épigraphique, том: 2001, 2004, Ref, Web of Science 2004
55 Веселка Кацарова, Николай Шаранков, Нови данни за водоснабдяването на пауталийските терми, Археология, брой: 3-4, 2004, стр.:7-16 2004
56 Николай Шаранков, Свещената герусия във Филипопол, Годишник на департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, Нов български университет, том: 2, 2004, стр.:198-208 2004
57 Nicolay Sharankov, Nora Dimitrova, A New Greek Word in a Mason’s Graffito from Thrace, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, том: 143, 2003, стр.:201-204, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
58 Николай Шаранков, Изображенията на Орфей от българските земи в светлината на литературната традиция, Известия на Югозападния университет - Благоевград, том: 1, 2003, стр.:100-117 2003
59 Николай Шаранков, Паметник на култа към Антиной от Филипопол, Годишник на департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, Нов български университет, том: І (2002), 2003, стр.:164-168 2003
60 Nicolay Sharankov, Slavka Cherneva-Tilkiyan, The Life of Ancient Philippopolis in Lucian’s dialogue ‘Runaways’, Archaeologia Bulgarica, брой: 3, 2002, стр.:45-61, Ref, Web of Science 2002
61 Николай Шаранков, Лукиан и феноменът лъжефилософия, Критика и Хуманизъм, том: 13, брой: 1, 2002, стр.:233-244 2002
62 Nicolay Sharankov, A Dedicatory Inscription from Odessos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, том: 137, 2001, стр.:174-178, Ref, Web of Science 2001
63 Николай Шаранков, Два надписа с името на Аврелий Асклепиодот (IGBulg V, № 5463 и IGBulg III, 1, № 1150 + № 1151), Археология, брой: 3-4, 1999, стр.:84-85 1999
Статия в поредица
1 Николай Шаранков, Епиграфски открития, Археологически открития и разкопки през 2017 г., 2018, стр.:731-734 2018
2 Николай Шаранков, Епиграфски открития през 2016 г., Археологически открития и разкопки през 2016, София, 2017, стр.:779-782 2017
3 Николай Шаранков, Епиграфски открития през 2015 г., Археологически открития и разкопки през 2015, София, 2016, стр.:970-972 2016
4 Николай Шаранков, Надписи от Августа Траяна, Археологически открития и разкопки през 2015, София, 2016, стр.:973-975 2016
5 Димчо Момчилов, Мирослав Класнаков, Явор Русев, Николай Шаранков, Мария Вичева, Спасително археологическо проучване на обект „Сектор музейна сграда“ в границите на „Късноантична и средновековна крепост Акве Калиде - Терма“, Бургаски минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас, Археологически открития и разкопки през 2015, издателство:София, 2016, стр.:774-778 2016
6 Димчо Момчилов, Мирослав Класнаков, Милен Николов, Константин Господинов, Радостина Димитрова, Явор Русев, Николай Шаранков, Спасително археологическо проучване на територията на обект „Късноантична и средновековна крепост Акве Калиде - Терма“, Бургаски минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас, Археологически открития и разкопки през 2015, издателство:София, 2016, стр.:771-774 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nicolay Sharankov, The date of the first Pythian games in Serdica, JUBILAEUS VII. Society, Kings, Gods. In memoriam professoris Margaritae Tachevae, издателство:St Kliment Ohridski University Press, 2018, стр.:373-391 2018
2 Людмила Дончева-Петкова, Николай Шаранков, Камък с кръстове и надписи от Дворцовата базилика в Плиска, Плиска - Преслав 11, 2015, стр.:241-252 2015
3 Николай Шаранков, Разкош и сребро: гледната точка на римските автори, Сребро от Лувъра. Съкровището от Боскореале, 2015, стр.:61-65 2015
4 Igor Lazarenko, Elina Mircheva, Radostina Encheva, Nicolay Sharankov, The Dionysopolis temple of the Pontic Mother of gods, Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower Danube, 2013, стр.:31-41 2013
5 Николай Шаранков, Каталог на религиозно сдружение от Августа Траяна (Стара Загора), Studia classica Serdicensia II. Сборник в чест на професор Руска Гандева, редактор/и:Зл. Гочева, Св. Янакиева, В. Герджикова, Д. Ботева, М. Йорданова, Н. Шаранков, издателство:София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:390-402 2013
6 Nicolay Sharankov, Language and society in Roman Thrace, Early Roman Thrace. New Evidence from Bulgaria (= Journal of Roman Archaeology, Suppl. 82), Portsmouth, 2011, стр.:135-155, Ref, Web of Science 2011
7 Николай Шаранков, Гръцки надписи от Одесос, Terra antiqua Balcanica et Mediterranea: Miscellanea in honour of Alexander Minchev (= Acta Musei Varnaensis, VIII–2). Варна, [2013], 2011, стр.:303-326 2011
8 Nicolay Sharankov, Latin Building Inscription from Transmarisca (Tutrakan), The River and the Time. Tutrakan, 2010, стр.:86-93 2010
9 Николай Шаранков, Нови тракийски имена, Studia classica Serdicensia I. Musarum semper amator, редактор/и:Мирена Славова, Виолета Герджикова, Драгомира Вълчева, Николай Шаранков, издателство: София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, стр.:193-205 2010
10 Игор Лазаренко, Елина Мирчева, Радостина Енчева, Николай Шаранков, Археологически разкопки на храма на Понтийската Майка на боговете в Балчик, Археологически открития и разкопки през 2008 г., 2009, стр.:317-320 2009
11 Николай Шаранков, Стъклена чаша със сцена от изгубена драма на Есхил, Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, стр.:47-60 2009
12 Игор Лазаренко, Елина Мирчева, Радостина Енчева, Николай Шаранков, Археологически разкопки в гр. Балчик, ул. „Чайка“ и ул. „Ген. Заимов“ (обект „Храм на Понтийската Майка на боговете“), Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:297-300 2008
13 Nicolay Sharankov, Maximus of Apamea, Loved by Thrace and the World, Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barcelona, 2007, стр.:1343-1350 2007
14 Nicolay Sharankov, New Thracian Personal Names and Divine Epithets, Ancient Civilisations and the Sea. Studia in honorem annorum LXX Mihaili Lazarov (= Acta Musei Varnaensis, V), 2007, стр.:422-444 2007
15 Nicolay Sharankov, Stratura praesidis Thraciae, The Lower Danube in Antiquity (VI c. BC – VI c. AD), Sofia, 2007, стр.:181-187 2007
16 Nicolay Sharankov, The Thracian κοινόν: New Epigraphic Evidence, Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (Komotini – Alexandroupolis, 18–23 October 2005). Athens, 2007, стр.:518-538 2007
17 Христо Буюклиев, Николай Шаранков, Още два надписа за Марк Аврелий Азиатик – πατὴρ πατρίδος на Августа Траяна, Проблеми и изследвания на тракийската култура II, Казанлък, 2007, стр.:176-188 2007
18 Николай Шаранков, Раннохристиянски надписи от Филипопол, Societas Classica, Велико Търново, 2007, стр.:287-297 2007
19 Николай Шаранков, Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия, Societas Classica, Велико Търново, 2006, стр.:179-204 2006
20 Николай Шаранков, Максим от Апамея - „любимец на Тракия и света“, Spartacus II , 2006, стр.:325-334 2006
21 Nicolay Sharankov, Slavka Cherneva-Tilkiyan, Heros Spartokos, Thracia XVI, Sofia, 2005, стр.:223-233 2005
22 Николай Шаранков, Метричните надписи от територията на Августа Траяна, Културните текстове на миналото. Сборник в чест на проф. Казимир Попконстантинов, т. ІІІ, София, 2005, стр.:40-50 2005
23 Николай Шаранков, Надписът на филипополския герусиаст Аврелий Сострат и проблемът за елинизацията на тракийското население, Τέχνη γραμματική. Сборник изследвания в чест на Стойна Пороманска, София, 2005, стр.:278-289 2005
24 Николай Шаранков, Раннохристиянска метрична епитафия с цитат от Омир, Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова, София, 2004, стр.:336-341 2004
25 Christo Buyukliev, Nicolay Sharankov, The Carasura Early Byzantine Inscription Once Again, Thracia XV, Sofia, 2003, стр.:335-344 2003
26 Христо Буюклиев, Николай Шаранков, Новооткрит епиграфски паметник за строителната дейност и обществения живот в Августа Траяна при Северите, Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. София, 2002, стр.:82-93 2002
Студия в научно списание
1 Nicolay Sharankov, Inscriptions from the Middle Strymon region (4th c. BC – 4th c. AD): new readings and interpretations, Archaeologia Bulgarica, vol:24, issue:2, 2020, pages:79-123, ISSN (print):1310-9537, Ref, SCOPUS, SJR (0.121 - 2019) 2020
2 Nicolay Sharankov, ‘Infectam usque fatale exitium’: The milestones of Emperor Julian in the territory of Serdica and the conflict of Paganism and Christianity, Archaeologia Bulgarica, vol:23, issue:3, 2019, pages:71-100, ISSN (print):1310-9537, Ref, SCOPUS, SJR (0.121 - 2019) 2019
3 Николай Шаранков, Надписи от Кабиле. Нови прочити и тълкувания, Bulgarian e-Journal of Archaeology, том:7, брой:2, 2017, стр.:199-243, Ref 2017
Студия в сборник (на конференция и др.)
Nicolay Sharankov, Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria, Studia classica Serdicensia V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915-1991), редактор/и:Мирена Славова, Николай Шаранков, издателство: Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2016, стр.:305-361 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Шаранков, Надписи за императорския култ от Пауталия (II-IV в.) 2019
2 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, New epigraphic evidence on the main figures in the events of AD 249-251 2019
3 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Philippopolis’ role as administrative centre in Roman Thrace 2019
4 Секционен доклад, Николай Шаранков, Практиката на заличаване на надписи в елинистическа Тракия 2019
5 Секционен доклад, Николай Шаранков, Християнски и предхристиянски надписи от разкопките на Епископската базилика 2018
6 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Propaganda on the road: Unconventional formulas on fourth-century milestones in Thrace 2018
7 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Epigraphic evidence for a temenos in Emporion Pistiros 2018
8 Секционен доклад, Николай Шаранков, Институциите на римска Сердика 2018
9 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, "Most faithful to the Emperor": the new inscription of Marcianus from Stara Zagora 2018
10 Секционен доклад, Николай Шаранков, Тит Флавий Котис и историята на римския Филипопол 2017
11 Секционен доклад, Николай Шаранков, Hic ego qui iaceo. Рецепция на Овидий в късноантичните епитафии от долнодунавските земи 2017
12 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Barbarian invasions on the Balkans in the mid-3rd century AD: The epigraphic evidence from Bulgaria 2017
13 Секционен доклад, Николай Шаранков, Стиляна Баталова, Теодуловите фрагменти върху Книга на пророк Исая: теми и догадки 2017
14 Секционен доклад, Николай Шаранков, Епиграфски открития през 2016 г. 2017
15 Секционен доклад, Николай Шаранков, Вацлав Добруски – основоположник на българската археология и епиграфика 2016
16 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Notes on governors of provincia Thracia 2016
17 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Serdica honours Emperor Julian: An echo of the final struggle between Paganism and Christianity 2016
18 Секционен доклад, Николай Шаранков, За датата на Питийските игри в Сердика 2016
19 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, 120 years after Václav Dobruský: Inscription for the military camp of cohors Gemina Dacorum 2016
20 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Levels of literacy in Roman Thrace: The uses of poetry in inscriptions 2016
21 Секционен доклад, Николай Шаранков, Нови епиграфски данни за тракийските стратези 2015
22 Секционен доклад, Николай Шаранков, Непубликувана версия на гръцко житие на раннохристиянски мъченици от Тракия 2015
23 Секционен доклад, Николай Шаранков, „Блестящият град Кабиле”: епиграфски бележки 2015
24 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Parthicopolis in the 2nd – 3rd c. AD: the epigraphic evidence 2015
25 Секционен доклад, Николай Шаранков, Нови епиграфски данни от Югозападна България за Късната античност 2014
26 Пленарен доклад, Николай Шаранков, Гласове от Сердика. Животът на античния град според надписите 2011
27 Секционен доклад, Николай Шаранков, Нови тракийски имена 2009
28 Секционен доклад, Людмила Дончева-Петкова, Николай Шаранков, Камък с надписи и рисунки от Дворцовата базилика в Плиска 2009
29 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, "Against the common enemy": epigraphical evidence about the Iazyges on the Lower Danube 2009
30 Секционен доклад, Николай Шаранков, Грамотност и езици в Тракия през античността (6 в. пр. Хр. – 6 в. сл. Хр.) 2009
31 Секционен доклад, Николай Шаранков, Тракийски следи в езика на гръцките надписи 2007
32 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Language and society in Roman Thrace 2007
33 Секционен доклад, Николай Шаранков, Сцена от изгубена драма на Есхил върху стъклена чаша 2006
34 Секционен доклад, Николай Шаранков, Метричен надпис от Августа Траяна 2006
35 Секционен доклад, Николай Шаранков, Le culte impérial à Philippopolis 2006
36 Секционен доклад, Николай Шаранков, Образование и културен живот в римския Филипополис 2005
37 Секционен доклад, Николай Шаранков, Нови данни за почетната длъжност и титла тракарх 2005
38 Секционен доклад, Николай Шаранков, Отношението текст-паметник в античните надписи 2005
39 Секционен доклад, Николай Шаранков, Каталог на религиозно сдружение от Августа Траяна 2005
40 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, The Thracian koinon: new epigraphic evidence 2005
41 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Statura praesidis Thraciae 2005
42 Секционен доклад, Николай Шаранков, Раннохристиянски надписи от Филипопол 2005
43 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, New Thracian names and epithets 2004
44 Секционен доклад, Николай Шаранков, Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове в управлението на Филипополис 2004
45 Секционен доклад, Николай Шаранков, Метричните надписи от територията на Августа Траяна - разпространители на култура 2003
46 Секционен доклад, Николай Шаранков, Паметник на култа към Антиной от Филипопол 2002
47 Секционен доклад, Николай Шаранков, Два новооткрити надписа от Пизос 2002
48 Секционен доклад, Nicolay Sharankov, Maximus of Apamea, "loved by Thrace and the world" 2002
49 Секционен доклад, Николай Шаранков, Максим от Апамея - любимец на Тракия и света 2002
50 Секционен доклад, Христо Буюклиев, Николай Шаранков, Още един епиграфски паметник за Марк Аврелий Азиатик 2001
Участие в редколегия
1 Николай Шаранков, Studia classica Serdicensia, Участие в редколегия 2010
2 Nicolay Sharankov, L'Année épigraphique, Участие в редколегия 2004
3 Nicolay Sharankov, Archaeologia Bulgarica, Участие в редколегия 2002