Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Пресияна Петрова
Дипломна работа
Пресияна Петрова, "Пространственото планиране в Европейския съюз. Опитът на Германия и значението му за България.", , Ръководител:доц. д-р Марин Русев 2014
Научен проект
Пресияна Петрова, Изграждане на инициативни регионални центрове на преподавателите по география, Член, ФНИ-СУ 2015