Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Пламена Костова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи (сборник с доклади от едноименната конференция) [St Clement Readings for Young Scholar: Conference Proceedings], vol. 1 – in: Scripta & e-scripta, vol. 19, p. 409-410 (рецензия), 2019
2 Пламена Костова, Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения. В: - Съпоставително езикознание, ХLIV, 2019, № 3, 109-111 (репортаж), 2019
Научен проект
1 Пламена Костова, Кирило-Методиевски четения 2020, Член, 2020
2 Пламена Костова, Кирило-Методиевски четения 2019, Член, , Номер на договора:80-10-146 2019
3 Пламена Костова, Климентови четения 2019, Член, Студентски съвет 2019
4 Пламена Костова, Преводна старобългарска агиография. Реконструкция, Член, , Номер на договора:80-10-145 2019
Редактор на сборник
Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи, т. 2, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
Пламена Костова, Мъчение на св. Варвара (BHG № 213 и 215, 214c): жанрови и повествователни особености, Годишник на Софийския университет, факултет по славянски филологии, vol:104, 2019, pages:59-76 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Пламена Костова, Апокрифният текст за св. Йоан Богослов в дамаскинарската традиция, Климентови четения за млади изследователи, т. 2, 2021, pages:87-95 2021
2 Пламена Костова, Основни мотиви в Успението на св. Йоан Богослов, . В: Национални филологически четения за студенти и докторанти, 2021, pages:195-201 2021
3 Пламена Костова, Успението на св. Йоан Богослов в южнославянските календарни сборници , Онгъл – Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално), 2021, pages:363-373, ISSN (print):ISSN 1311-493X, Ref 2021
4 Пламена Костова, Житието на св. аморийски мъченици в състава на Супрасълския сборник, Климентови четения за млади изследователи, т. 1, 2019, pages:159-164 2019
5 Пламена Костова, Света Варвара - християнски култ и народни практики, Verba Iuvenium. Словото на младите, 2019, pages:360-372 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пламена Костова, Основни мотиви в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2020
2 Секционен доклад, Пламена Костова, Евангелските позовавания в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2020
3 Секционен доклад, Пламена Костова, Успението на св. Йоан Богослов в южнославянските календарни сборници 2019
4 Секционен доклад, Пламена Костова, Апокрифният текст за св. Йоан Богослов в дамаскинарската традиция 2019