Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Пламена Костова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи (сборник с доклади от едноименната конференция) [St Clement Readings for Young Scholar: Conference Proceedings], vol. 1 – in: Scripta & e-scripta, vol. 19, p. 409-410 (рецензия), 2019
2 Пламена Костова, Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения. В: - Съпоставително езикознание, ХLIV, 2019, № 3, 109-111 (репортаж), 2019
3 Пламена Костова, Литературен вестник, бр. 35, 2018
4 Пламена Костова, Литературен вестник, 2017
Научен проект
1 Пламена Костова, Метафрастовия менологий за месец септември в славянската агиографска традиция, Член, 2022
2 Пламена Костова, Дванадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“, Член, 2021
3 Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи, т. 3, Член, Студентски съвет при СС 2021
4 Пламена Костова, Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара XIV – XVIII в., Член, 2021
5 Пламена Костова, Кирило-Методиевски четения 2020, Член, 2020
6 Пламена Костова, Кирило-Методиевски четения 2019, Член, , Номер на договора:80-10-146 2019
7 Пламена Костова, Климентови четения 2019, Член, Студентски съвет 2019
8 Пламена Костова, Преводна старобългарска агиография. Реконструкция, Член, , Номер на договора:80-10-145 2019
Статия в научно списание
Пламена Костова, Мъчение на св. Варвара (BHG № 213 и 215, 214c): жанрови и повествователни особености, Годишник на Софийския университет, факултет по славянски филологии, vol:104, 2019, pages:59-76 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Пламена Костова, Апокрифният текст за св. Йоан Богослов в дамаскинарската традиция, Климентови четения за млади изследователи, т. 2, 2021, pages:87-95 2021
2 Пламена Костова, Евангелските позовавания в „Успението на св. Йоан Богослов“ , Кирило-Методиевски четения , 2021, pages:230-241 2021
3 Пламена Костова, Основни мотиви в Успението на св. Йоан Богослов, . В: Национални филологически четения за студенти и докторанти, 2021, pages:195-201 2021
4 Пламена Костова, Успението на св. Йоан Богослов в южнославянските календарни сборници , Онгъл – Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално), 2021, pages:363-373, ISSN (print):ISSN 1311-493X, Ref 2021
5 Пламена Костова, Житието на св. аморийски мъченици в състава на Супрасълския сборник, Климентови четения за млади изследователи, т. 1, 2019, pages:159-164 2019
6 Пламена Костова, Света Варвара - християнски култ и народни практики, Verba Iuvenium. Словото на младите, 2019, pages:360-372 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пламена Костова, Символните двойки в Успението на св. Йоан Богослов) 2023
2 Секционен доклад, Пламена Костова, За някои структурни модели в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2022
3 Секционен доклад, Пламена Костова, Цветовата символика в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2022
4 Секционен доклад, Пламена Костова, Успението на св. Йоан Богослов: жанрови и повествователни особености 2021
5 Секционен доклад, Пламена Костова, За възможния паралел между Успението на св. Йоан Богослов и епическия сюжет на Омировата Одисея 2021
6 Секционен доклад, Пламена Костова, Евангелските позовавания в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2020
7 Секционен доклад, Пламена Костова, Основни мотиви в „Успението на св. Йоан Богослов“ 2020
8 Секционен доклад, Пламена Костова, Успението на св. Йоан Богослов в южнославянските календарни сборници 2019
9 Секционен доклад, Пламена Костова, Апокрифният текст за св. Йоан Богослов в дамаскинарската традиция 2019
Участие в редколегия
1 Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи, т. 3, Участие в редколегия 2022
2 Пламена Костова, Климентови четения за млади изследователи, т. 2, Участие в редколегия 2021