Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Елисавета Михайлова
Дисертация д-р
Елисавета Константинова Михайлова, Методика на обучение за правилно телодържание/телесна стойка/ на студенти от Софийски университет, СУ, Ръководител:проф.д-р Анжелина Янева 2015
Статия в научно списание
1 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Ивайло Прокопов, Елисавета Михайлова, Исследование отношения студентов Софийского университета к здоровому образу жизни посредством физической активности и здорового питания, Образование в созданию современной действительности. Възможности и ограничения, том:І, 2013, стр.:90-95, Ref, PhD 2013
2 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Евгени Йорданов, Развитие на общофизическите качества на студентите спортуващи в часовете по спорт в Софийския университет, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, том:85, 2009, Ref 2009
Статия в поредица
Чавдар Нинов, Анжелина Янева, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Експериментална методика за профилактика и превенция на травматизма чрез средствата и методите на физическото възпитание и спорта, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, том:Департамент по спорт, брой:87, редактор/и:проф.Анжелина Янева,доц.Боряна Туманова и др., издателство:СУ, 2015, стр.:471-480, Ref, PhD 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Кърпарова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Връзка на издържливостта с бързината и силата при изследване на бегачи, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай енд Би, 2017, стр.:58-65, ISSN (print):978-954-9689-79-2 2017
2 Чавдар Нинов, Ивайло Прокопов, Елисавета Михайлова, Установяване на кинезиологичния статус на спортуващия и усещането за болки в гърба, Европейски стандарти в спортното образование, 2017, ISSN (print):978-619-7281-24-8 2017
3 Анжелина Янева, Боряна Туманова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Мотиви на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за участие в зимния спортен лагер, Съвременни тенденции на ФВС, редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева, издателство:УИП "Св. Кл. Охридски", 2015, Ref 2015
4 Анжелина Янева, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Изследване на подвижността на гръбначния стълб на студенти, спортуващи в Софийския университет, Европейски стандарти в спортното образование, 2013, стр.:58-65, Ref, PhD 2013
5 Костов, К., Е.Михайлова, Изследване върху значението на стимулираната Шийно мозъчна кинестезия в процедурите по кинезитерапия при болка в цервикалният дял на гръбначният стълб, Трета международна научна конференция, редактор/и:Янева и колектив, издателство:СУ, 2011, стр.:179-189 2011
6 Костов, К., Е.Михайлова, Комбинирана програма - кинезитерапия и сауна за лечение на болни с болки в гърба., Сборник доклади от Втора научна конференция с международно участие СУ "Св. Кл. Охридски" - София, 2010 2010