Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Александър Кацарски
Книга
1 Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Александър Кацарски, Камелия Касабова, Таня Бузева, Коментар на Търговския закон. Книга първа. Чл. 1-112. [Второ основно преработено издание], ISBN:978-954-638-146-0, Софи-Р, София 2007
2 Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Валентина Попова, Александър Кацарски, Таня Бузева, Новите положения в търговското право [Промените в Търговския закон], ISBN:954-608-053-5, Труд и право, София 2000