Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Явор Митов

ORCID ID:0000-0002-7407-6521
Глава от монография
Явор Митов, Кюстендил и Кюстендилско от началото на XI в. до 1331 г. – В: История на Кюстендил. Том I. Кюстендил от Древността до Освобождението от османска власт., ISSN (print):, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките; Община Кюстендил, София – Кюстендил, Рецензирано 2022
Дипломна работа
Явор Митов, Българо-сръбски и българо-византийски отношения при управлението на цар Михаил III Шишман (1323–1330), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Ръководител:доц. д-р Георги Н. Николов 2015
Дисертация д-р
Явор Митов, Военно-административно устройство на българските земи под византийска власт (971–1018), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Ръководител:доц. д-р Георги Н. Николов, проф. дин Иван Йорданов 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Явор Митов, „Средновековни графити от църквата „Св. Георги“. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 25 (2023), ISSN 1312-7357, с. 9–10., Регионален исторически музей Кюстендил 2023
2 Явор Митов, Цар Михаил III Шишман загива в битката при Велбъжд между българи и сърби. – в. „Трета възраст“, бр. 30 (1597), 26.7.–1.8, с. 34–35., 2023
3 Явор Митов, Легенди за битката при Велбъжд. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 23 (2022), ISSN 1312-7357, с. 9–11., РИМ Кюстендил 2022
4 Явор Митов, Средновековни графити от църквата "Св. Георги" // Medieval Graffiti from "St. George" Church, РИМ Кюстендил 2022
5 Явор Митов, Къде е гробът на цар Михаил III Шишман според историческите извори? – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил. Брой 22.ISSN 1312-7357, с. 1–3., Регионален исторически музей Кюстендил. 2021
6 Явор Митов, Нов принос за историята на югозападните български земи и Самуилова България. Кракра 1. Научни редактори Венцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с ил. ISBN 978-954-07-4981-5. – Македонски преглед 43/3 (2020), с. 163-170., Македонски научен институт 2020
7 Явор Митов, Проект CB006.2.21.143 Опазване на духовните светлилища – устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил. Туристическа тематична брошура. София 2020, 32с. + цв. ил., 2020
8 Явор Митов, Църквите „Св. Никола“ и „Покров Богородичен“ в Слокощица, 2019, 24с.+25ил., 2020
9 Явор Митов, Византийски моливдовули от Велбъжд. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2019
10 Явор Митов, Средновековни лъкове сред рисунките графити в църквата „Св. Георги“ в Колуша. (съавт. с Д. Павлова) – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2019
11 Явор Митов, Църквите „Св. Никола“ и „Покров Богородичен“ в Слокощица, 2019, 24с.+25ил., 2019
12 Явор Митов, За възникването на византийската тема „Нови Стримон“ – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2018
13 Явор Митов, Печат на воеводата Ильо Марков. – В: 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в музея, 2018
14 Явор Митов, „Камбаната на сградата на Община Кюстендил е на 588 години в. Наблюдател бр. 699, 5 април 2017 г., с. 6, 2017
15 Явор Митов, „Навършиха се 140 години от рождението на големия български учен – Йордан Захариев. – в. Наблюдател бр. 712, 5 юли 2017 г., с. 6., 2017
16 Явор Митов, За битката при Велбъжд (28 юли 1330 г.) и имената на селищата, свързани с нея. Публикация - в. "Наблюдател", 2017
17 Явор Митов, Камбаната на сградата на Община Кюстендил е на 588 години. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2017
18 Явор Митов, Средновековни графити в църквата „Св. Георги“ в кв. Колуша, Кюстендил. – в. Наблюдател бр. 733, 29 ноември 2017 г., с. 1, с. 4., 2017
19 Явор Митов, „Св. Георги Нови от Лозно“. Изображения на св.Георги Янински в храмове от Кюстендилския край. – в. Наблюдател,12/657, с. 6., 2016
20 Явор Митов, Достоен българин и забележителен учен. Васил Гюзелев на 80 години. – в. Наблюдател 12/678 26 октомври 2016, с. 6., 2016
21 Явор Митов, Св. Георги Янински и връзката му с Кюстендилския край – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2016
22 Явор Митов, 685 години от битката при Велбъжд. – в. Наблюдател, 614 (12 Август 2015), с. 6 и 615 (19 Август 2015), с. 6., 2015
23 Явор Митов, Три надписа от църквата „Свети Георги“ в Колуша, Кюстендил. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2015
24 Явор Митов, Рисунки-графити и надписи-графити от средновековната църква „Св. Георги“ в Колуша. – Музеен вестник. Регионален исторически музей Кюстендил, 2014
Изложби
1 Явор Митов , Национална „Средновековни графити от църквата Св. Георги“ 2023 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, 14:30, втори етаж. 2.10.2023 г. Гостуване на самостоятелната постерна мобилна изложба на тема: „Средновековни графити от църквата Св. Георги“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, 14:30, втори етаж. 2023
2 Явор Митов , Национална "Един факултет – четири годишнини" 2022 Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" Участие в документална изложба, посветена на знакови моменти от миналото на Историческия факултет. Открита на 20.5.2022 г., 16:00 ч. 2022
3 Явор Митов , Национална „Средновековни графити от църквата Св. Георги“ 2022 Музеен комплекс "Св. Георги", гр. Кюстендил Самостоятелна постерна мобилна изложба на тема: „Средновековни графити от църквата Св. Георги“, Музеен комплекс Св. Георги, организатор: РИМ – Кюстендил, Откриване: 17.9.2022 г., 16:00 ч. 2022
Книга
Явор Митов, Средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил // The Medieval Church St. George in Kyustendil, ISBN:978-619-00-0424-0 2016
Монография
1 Светозар Ангелов, Явор Митов, Църквата „Св. Архангел Михаил“ край село Горановци, Кюстендилско., ISBN:978-954-07-5791-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Явор Митов, Средновековната църква "Св. Георги" в град Кюстендил и рисунките графити по живописта на храма, ISBN:978-954-07-5467-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Явор Митов, Минало и перспективи пред историческата наука през 21 в., Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10- 51/2022 г. 2022
2 Явор Митов, Българското духовно пространство – история и култура без граници. Непознатото културно-историческо наследство в Западнобългарските земи, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:КП 06-ОПР 05/12 от 12.2018 г. 2018
Статия в научно списание
1 Yavor Mitov, [Bibliographische Notizen und Mitteilungen] Nikolov, Georgi N.: Бележки за родословието на цар Самуил. In: Gruev, Mihail (ed.): История, памет, промяна. Nr. 6507, 91-97., Byzantinische Zietschrift, vol:116, issue:4, 2023, pages:1494-1494, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2023
2 Явор Митов, Откритият от Йордан Иванов поменален надпис на българския цар Михаил III Шишман (1323–1330) от църквата в с. Старо Нагоричане., Известия на Исторически музей – Кюстендил, том:23, 2023, стр.:210-218, ISSN (print):0861-4342 2023
3 Yavor Mitov, [Bibliographische Notizen und Mitteilungen] Nikolov, Georgi N.: Ролята на р. Дунав в българо-византийската война (971–1018/19). In: Nikolov, Georgi N.; Botušarov, Nikola; Hristova, Neli; Kenderov, Ljubomir; Zamfirov, Milen; Petrunov, Georgi; Janev. Nikolaj (eds.): Води и биоразнообразие, 37–45. , Byzantinische Zietschrift, vol:115, issue:2, 2022, pages:525-525, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027 , Ref 2022
4 Явор Митов, Създаването на стратегията Западна Месопотамия – проблеми и локализиране., Известия на исторически музей Кюстендил, том:21, 2022, стр.:73-78, ISSN (print):0861-4342 2022
5 Yavor Mitov, [Bibliographische Notizen und Mitteilungen]. Nikolov, Georgi N.: Периодизация на българската средновековна история. Istoria 28/2, 2020. 111–133., Byzantinische Zietschrift, vol:114, issue:4, 2021, pages:1837-1837, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2021
6 Явор Митов, [Bibliographische Notizen].Nikolov, Georgi N.: Цар Самуил († 1014) в историческата памет на българите през XI-XIV в. In: Zivkov, Svetoslav; Krăstev, Ljubomir (eds.): Памет и забрава в историята. Кюстендилски четения' 24. Nr. 2944, 29-43. , Byzantinische Zeitschrift, vol:114/2, 2021, pages:805-805, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2021
7 Явор Митов, Непубликувани печати на Михаил Кондостефан - куропалат и дук, Никита - епископ на Макри и севаст Мануил Димирис, Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том:17, 2021, стр.:133-142, ISSN (print):1312-5532, ISSN (online):ISSN 2603-3275 2021
8 Явор Митов, [Bibliographische Notizen] Nikolov, Georgi N.: "Винаги това което е минало, е по-добро!" Подбрани извори за стопанския подем в българските земи през XI 6. In: Botusarov, Nikola; Nikolov, Georgi N.; Toncev, Veselin (eds.): Природа и общество. Интердисциплинарни четения 1. Nr. 3139, 125-141., Byzantinische Zeitschrift, issue:2, 2020, pages:460-461, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2020
9 Явор Митов, [Bibliographische Notizen] Nikolov, Georgi N.: Византийско коварство и българско предателство, 1015-1018. In: Zivkov, Svetoslav (ed.): Коварство и предателство в историята. Кюстендилски четения 22 (2016). Nr. 3144, 71-88. , Byzantinische Zeitschrift, issue:2, 2020, pages:447-447, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2020
10 Явор Митов, Непубликувани византийски моливдовули от Исторически музей - Разлог., Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том:16, 2020, стр.:239-247, ISSN (print):1312-5532, ISSN (online):2603-3275 2020
11 Явор Митов, [Bibliographische Notizen] Nikolov, Georgi N.: 1018 г. - последната година от историята на ранносредновековното Българско царство. Makedonski pregled 41/2, 2018. 27-44., Byzantinische Zeitschrift, issue:4, 2019, pages:1221-1221, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027, Ref 2019
12 Явор Митов, Новооткрити надписи от пещерата на св. Йоан Рилски до с. Гърбино, Кюстендил., Известия на исторически музей Кюстендил, vol:20, 2019, pages:231-242, ISSN (print):0861-4342 2019
13 Явор Митов, Стратезите Леон Саракинопул и Исаак – от забравата на историята., Кюстендилски четения, issue:24, 2019, pages:24-28, ISBN:978-954-07-4606-7 2019
14 Явор Митов, Записки за медиевисти и историци занимаващи се с медиевистика от Кюстендил и Кюстендилския край (по данни от музейните и архивните фондове)., Известия на исторически музей Кюстендил, vol:19, 2018, pages:107-120, ISSN (print):0861-4342 2018
15 Явор Митов, Непубликувани владетелски и административни печати от нумизматичната колекция на Регионален археологически музей – Пловдив., Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, vol:14, 2018, pages:221-229, ISSN (print):1312-5532, ISSN (online):2603-3275 2018
16 Явор Митов, Средновековните рисунки графити – носители на народната традиция. Примерът от църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил., Регионален етнографски музей Пловдив. Годишник. Традицията в народната култура, vol:7, 2018, pages:170-178, ISSN (print):1314-5509 2018
17 Явор Митов, Новооткрити надписи и рисунки графити от пещерата на Св. Йоан Рилски при с. Гърбино, Кюстендилско., Нумизматика, сфрагистика и 9 епиграфика, vol:13, 2017, pages:363-370, ISSN (print):1312-5532, ISSN (online):2603-3275 2017
18 Явор Митов, Любимите жени на цар Михаил III Шишман – по дирите на една легенда от с. Коняво, Кюстендилско., Кюстендилски четения, issue:22, 2016, pages:126-131, ISBN:978-954-07-4606-7 2016
19 Явор Митов, [Bibliographische Notizen] Nikolov, Georgi N.: Епохата на великия болгарски цар Самуил. Маке- donski pregled 37/3, 2014. 7-28. , Byzantinische Zeitschrift, issue:2, 2015, pages:1269-0, ISSN (print):0007-7704, ISSN (online):1868-9027 2015
20 Явор Митов, Рисунки графити от църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур., Археология, issue:1-2, 2015, pages:125-134, ISSN (print):0324-1203 2015
21 Явор Митов, „Houston, we have a problem!“ Югославската космическа програма – между реалното и мистификацията., Анамнеза, issue:1, 2014, pages:3-19 2014
22 Явор Митов, Рисунки графити от средновековната църква „Св. Георги” в Колуша, Кюстендил. Графити на конници., Проблеми на изкуството, issue:3, 2014, pages:11-14, ISSN (print):0032-9371 2014
23 Явор Митов, Неизвестна приписка от град Елена за Руско-Турската война (1877–1878)., История, issue:2, 2012, pages:148-167, ISSN (print):0861-3710, Ref 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Явор Митов, Флората и фауната през призмата на малкия човек от Средновековието. Според графити открити в църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил., Интердисциплинарни четения т. 1. Природа и общество., 2019, pages:151-159, ISBN:978-954-07-4687-6 2019
2 Явор Митов, Рисунките графити – извор за средновековната народна култура. Примерът от църквата „Св. Георги” в Кюстендил., Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, 2018, pages:671-687, ISBN:978-954-07-4490-2 2018
3 Явор Митов, The Life of the people from the Elena Region during the Russo-Turkish War of 1877–1878 (on the evidence from a marginal note from the town of Elena)., Everyday Life 3, 2014, pages:125-134, ISBN:978-619-00-0176-8 2014
4 Явор Митов, Църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур и графитите рисунки по фреските на нейната южна фасада., Национална студентска конференция „1000 години от смъртта на цар Самуил“, 2014, pages:166-178, ISBN:978-954-680-965-0 2014
5 Явор Митов, Възобновяване на Българската патриаршия през 1235 г. – исторически изследвания, извори, история и фактори., Конкурс „Студентски разработки“, 2013, стр.:43-67, ISBN:978-954-07-3516-0 2013
Студия в научно списание
1 Явор Митов, Правилникът в училищната кондика на град Кюстендил от 3 март 1846 г., Известия на Исторически музей – Кюстендил, том:22, 2022, стр.:49-79, ISSN (print):0861-4342 2022
2 Явор Митов, Епиграфски паметници от средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил, Известия на исторически музей Кюстендил, брой:18, 2018, стр.:91-144, ISSN (print):0861-4342 2018
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Явор Митов, Byzantine seals from Northeast Bulgaria 2023
2 Секционен доклад, Явор Митов, „Византийската стратегия „Нови Стримон“ – новата защитна линия на империята по река Струма“. 2023
3 Секционен доклад, Явор Митов, “Lead seals of Byzantine dignitaries of Western origin from the era of the first crusades found in Bulgaria.“ 2023
4 Пленарен доклад, Явор Митов, “Byzantine lead seals from Bulgaria” 2023
5 Секционен доклад, Явор Митов, Падането на Велики Преслав под властта на ромеите през 971 г. според данните на сфрагистиката. 2023
6 Секционен доклад, Явор Митов, „За надписа, поменаващ името на българския цар Михаил III Шишман, от църквата в с. Старо Нагоричане.“ 2022
7 Секционен доклад, Явор Митов, Правилникът към кондиката на килийното училище в гр. Кюстендил от 17 януари 1846 г. 2019
8 Секционен доклад, Явор Митов, Преименуването на Велики Преслав от император Йоан I Цимисхий в светлината на сфрагистичните паметници. 2019
9 Присъствие, Явор Митов, Участие 2019
10 Секционен доклад, Явор Митов, Поклонничеството по долината на река Струма през вековете. 2019
11 Секционен доклад, Явор Митов, Пещерата на св. Йоан Рилски край с. Гърбино, Кюстендилско 2019
12 Секционен доклад, Явор Митов, Стратезите Леон Саракинопул и Исаак – от забравата на историята 2018
13 Секционен доклад, Явор Митов, Непубликувани владетелски и административни печати от нумизматичната колекция на Регионален археологически музей - Пловдив 2018
14 Секционен доклад, Явор Митов, Непубликувани моливдовули от фонда на РИМ - Перник 2018
15 Секционен доклад, Явор Митов, Новооткрити надписи от пещерата на Св. Йоан Рилски при с. Гърбино, Кюстендилско 2017
16 Секционен доклад, Явор Митов, Средновековните рисунки графити – носители на народната традиция. Примерът от църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил. 2017
17 Присъствие, Явор Митов, Участие 2017
18 Секционен доклад, Явор Митов, Пещерата на Св. Йоан Рилски край с. Гърбино, Кюстендилско. Един неразчетен средновековен надпис 2016
19 Секционен доклад, Явор Митов, Любимите жени на цар Михаил III Шишман – по дирите на една легенда от с. Коняво, Кюстендилско 2016
20 Присъствие, Явор Митов, Участие 2016
21 Присъствие, Явор Митов, Присъствие 2016
22 Присъствие, Явор Митов, Присъствие 2014
23 Секционен доклад, Явор Митов, Църквата „Св. Архангели Митрополитски“ в Костур и графитите рисунки по фреските на нейната южна фасада 2014
24 Секционен доклад, Явор Митов, Записки за медиевисти и историци занимаващи се с медиевистика от Кюстендил и Кюстендилския край 2012
25 Присъствие, Явор Митов, Участие 2011
26 Секционен доклад, Явор Митов, Възобновяване на Българската патриаршия през 1235 г. – исторически изследвания, извори, история и фактори 2011
Участие в редколегия
1 Явор Митов, Известия на исторически музей Кюстендил, том 23, Участие в редколегия 2023
2 Явор Митов, Известия на исторически музей Кюстендил, том 22, Участие в редколегия 2022
3 Явор Митов, Известия на исторически музей Кюстендил, Участие в редколегия 2018
4 Явор Митов, Музеен вестник. Регионален исторически музей – Кюстендил, Участие в редколегия 2017