Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Красимира Костадинова
Научен проект
Красимира Костадинова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”", Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 (2012-2014) 2012
Статия в научно списание
1 Kostadinova K., Minkova L.D., Type II family of bivariate inflated-parameter generalized power series distributions, Serdica Math.J., vol:42, issue:1, 2016, pages:27-42, ISSN (print):1310-6600, Ref, PhD 2016
2 Kostadinova K., Minkova L.D., On a Bivariate Poisson Negative Binomial Risk Process, BIOMATH, vol:3, issue:1, 2014, pages:1-6, ISSN (print):1314-684X, ISSN (online):1314-7218, doi:10.11145/j.biomath.2014.04.211, Ref, PhD 2014
3 Kostadinova K., Minkova L.D., On the Poisson process of order k, Pliska Stud. Math.Bulgar., vol:22, 2013, pages:117-128, ISSN (print):0204-9805, Ref, PhD 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kostadinova K., Minkova L., The Polya-Aeppli risk model with stochastic premium process and ruin probability, 050009 , AIP Conference Proceedings, 2522(1), 2022, doi:10.1063/5.0100776, Ref 2022
2 Meglena Lazarova, Krasimira Kostadinova, "Polya-Aeppli risk models", AIP Conference Proceeding, vol. 2048, 020021, 2018, ISBN:978-0-7354-1774-8 2018
3 Kostadinova K., Minkova L.D., The Polya-Aeppli risk model with stochastic premium process, Annual of Sofia University, 2016, pages:27-42, ISSN (print):1310-6600, Ref, PhD 2016
4 Krasimira Kostadinova, Bivariate Pòlya-Aeppli Risk Model, Сборник Научни трудове на Русенски университет, 2015, pages:60-64, Ref 2015
5 Kostadinova K., Pòlya-Aeppli Risk Model with Two Lines of Business, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2014] Proceedings, 2014, pages:27-31 2014
6 Kostadinova K., On a Poisson negative binomial process, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2013] Proceedings, 2013, pages:25-33 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Красимира Костадинова, Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит 2016
2 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Bivariate Pòlya-Aeppli Risk Model 2015
3 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Bivariate Pòlya-Aeppli Risk Model 2015
4 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, The Pòlya-Aeppli risk model with stochastic premium process 2015
5 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, On the Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions 2014
6 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Pòlya-Aeppli Risk Model with Two Lines of Business 2014
7 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Type II family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions 2014
8 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Type II family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions 2014
9 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, On a Poisson negative binomial process 2013
10 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, On a bivariate Poisson negative binomial risk process 2013
11 Секционен доклад, Красимира Костадинова, On a bivariate compound Poisson risk model 2013
12 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, On the Poisson process of order k 2012
13 Секционен доклад, Krasimira Kostadinova, Poisson of order k risk model 2012