Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Здравко Кънев
Друго (научно-популярни и др. под.)
Здравко Валериев Кънев, За промяна статута на храма-музей „Св. София“ в джамия, православен блог "Добротолюбие", 15.07.2020 г., 2020
Научен проект
1 Здравко Кънев, Догматическо извори за борбата с иконоборчеството, Член, , Номер на договора:80-10-169/24.04.2020 2020
2 Здравко Кънев, 1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
Редактор на издание реферирано
Здравко Кънев, Списание "Светодавец", Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
Здравко Валериев Кънев, Ислямското разбиране за Възкресението, Списание за православна мисъл и богословие "Светодавец", брой:5, 2020, стр.:42-46, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Здравко Валериев Кънев, Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев - живот, църковна и академична дейност (1854 -1943 г.) Сборник по случай 75 години от кончината му, редактор/и:Проф. д-р Н. Маджуров, доц. д-р Димо Пенков, доц. д-р Клара Тонева, издателство:Фондация за регионално развитие, 2020, стр.:68-76, ISBN:978-619-91095-4-0, PhD 2020
2 Здравко Валериев Кънев, Св. Климент Охридски и неговата непримиримост към езичеството, Св. Климент Охридски - пръв епископ на български език, редактор/и:проф. д-р Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:103-111, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
3 Здравко Валериев Кънев, Фундаментализмът: тъмната страна на религията, Православие - традиция и съвременност, том VI, редактор/и:доц. Ст. Чиликов, доц. д-р Е. Арнаудова, издателство:Пловдивски университет "Св. Паисйи Хилендарски", 2020, стр.:91-101, ISSN (print):978-619-7249-65-1, ISBN:978-619-7249-65-1, PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Здравко Кънев, Фундаментализмът: тъмната страна на религията 2019
2 Секционен доклад, Здравко Кънев, Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови 2018