Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ивелина Казакова
Научен проект
Ивелина Казакова, “Иновативни методи и технологии за подобряване качеството на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на СУ Св. Климент Охридски” , Член, 2013
Превод на статия
1 WOJCIECH PAWEŁ SOSNOWSK, DIANA BLAGOEVA, ROMAN TYMOSHUK, Ivelina Kazakova, NEW BULGARIAN, POLISH, AND UKRAINIAN PHRASEOLOGY AND LANGUAGE CORPORA , Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, University of Silesia & The Slavic Foundation, Warsaw, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Мира Маркова, Ивайло Начев, Зорница Велинова, Ивелина Казакова, Въведение към Фабрики и личности: Софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на ХХ век, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2017
3 Kolkovska, Siya, Diana Blagoeva, Ivelina Kazakova, The new lexis in Bulgarian — cognitive aspects, ISBN:13 978-3-902986-68-9 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivelina Kazakova, Diamond Jubilee lessons: Building a narrative of kingship in the primary school classroom, International Anniversary Conference ‘50 years of St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo, издателство:VTU Press, 2014, стр.:467-472 2014
2 Ivelina Kazakova, The Diamond Queen in tabloid newspaper cartoons, 10th Conference of assistant professors and PhD students at the Faculty of classical and modern philology, издателство:SUP, 2013, стр.:430-437 2013
3 Ивелина Казакова, Британска символика и нейните употреби в романа "Мисия Лондон", Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2012, стр.:255-262 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ivelina Kazakova, On Monarchy and Moral Values in the Archbishop of Canterbury's Thanksgiving Sermon 2012
2 Секционен доклад, Ивелина Казакова, Британска символика и нейните употреби в романа "Мисия Лондон" 2012
Участие в редколегия
1 Ивелина Казакова, Английски джобен речник, Участие в редколегия 2011
2 Ивелина Казакова, Пълен курс по английски език, Участие в редколегия 2011
3 Ивелина Казакова, Oxford SoftPress English minidictionary, Участие в редколегия 2010
Учебник/Учебно помагало
1 Ивелина Казакова, Английски език в лесни стъпки, ISBN:9786191514007, Софтпрес, София 2018
2 Hobbs, Martyn, Ivelina Kazakova, For Real: Intermediate, Student’s book & Links & Workbook, ISBN:978-954-01-3051-4, Prosveta, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
3 Hobbs, Martyn, Ivelina Kazakova, For Real: Pre-Intermediate, Student’s book & Links & Workbook, ISBN:978-954-01-3045-3, Prosveta, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Hobbs, Martyn, Ivelina Kazakova, For Real: Beginner, Student’s book & Links & Workbook, ISBN:978-954-01-3029-3, Prosveta, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
5 Hobbs, Martyn, Ivelina Kazakova, For Real: Elementary, Student’s book & Links & Workbook, ISBN:978-954-01-3035-4 , Prosveta, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
6 Ivelina Kazakova, I Learn English, ISBN:9786191511594, Softpress, Sofia 2014