Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Емануела Стоилова
Научен проект
1 Емануела Стоилова, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, Европейски социален фонд 2007
2 Емануела Стоилова, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, Европейски социален фонд 2007
Статия в научно списание
Емануела Стоилова, Комуникационна карта за оценяване на общуването при зрително затруднени деца с множество увреждания, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXV, брой:3-4, 2013, стр.:17-26 2013