Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Емануела Стоилова

Researcher ID (Web of Science): JXY-8354-2024

ORCID ID:0009-0005-7822-0008
Дисертация д-р
Емануела Кръстева Стоилова, Методи и средства за оценяване на комуникацията в обучението на невербални зрително затруднени ученици с множество увреждания , Софийски университет " Свети Климент Охридски", Ръководител:доц.дпн Мира Цветкова-Арсова 2015
Книга
Емануела Стоилова, Social-Sexual Education of Students and Youth with Multiple Disabilities, ISSN (print):978-620-3-19703-7, ISSN (online):978-620-3-19703-7, ISBN:978-620-3-19703-7, LAP Lambert Academic Publishing ( 2020-12-14 ), European Union 2020
Научен проект
1 Емануела Стоилова, "Въвеждане на функционална оценка чрез ICF-CY на индивидуалните потребности на децата и учениците", Член, МОН, УНИЦЕФ-България 2019
2 Емануела Стоилова, "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", Член, Министерство на образованието и науката 2019
3 Емануела Стоилова, PROJECT Q4ADH:"Quality assurance in Vocational education and training for learners with attention deficit and hyperactivity disorder" , Член, ERASMUS+ 2016
4 Емануела Стоилова, Developing teaching modules on educational strategies for teaching learners with visual impairment and multipledisabilities, Член, Perkins international 2015
5 Емануела Стоилова, BaGMIVI = Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания", Erasmus+, Член, ERASMUS+ 2013
6 Емануела Стоилова, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, Европейски социален фонд 2007
7 Емануела Стоилова, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, Европейски социален фонд 2007
Статия в научно списание
1 Емануела Стоилова, Алтернативни модели за изграждане на умения за четене при деца и ученици със специални образователни потребности, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXXIII, брой:1, 2021, стр.:13-21, ISSN (print):2738-8182 2021
2 Емануела Стоилова, СОЦИАЛНО-СЕКСУАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ, том:Т. 3, брой:Бр. 1 , 2021, стр.:5-17 2021
3 Емануела Стоилова, Положителен подход към ехолалията при зрително затруднените деца, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXXI, брой:1, 2019, стр.:6-11, ISSN (print):2738-8182 2019
4 Емануела Стоилова, Неврологично - развитиен подход - иновативна практика в работата с деца със специални образователни потребности., Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXIX, брой:3-4, 2017 2017
5 Емануела Стоилова, Комуникационна матрица за оценка на невербалното общуване-инструмент специално адаптиран за родители. , Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXVI, брой:1-2, 2014 2014
6 Емануела Стоилова, Комуникационна матрица -съвременен инструмент за оценка на невербалното общуване при зрително затруднени с множество увреждания и сляпоглухи, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ, брой:1, 2014, стр.:61-91, ISBN:1310-7003 2014
7 Емануела Стоилова, Комуникационна карта за оценяване на общуването при зрително затруднени деца с множество увреждания, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXV, брой:3-4, 2013, стр.:17-26 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Емануела Стоилова, Комуникационна матрица - съвременен инструмент за оценка на комуникацията при зрително затруднени деца и ученици с множество увреждания, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, издателство:Университетско издателство, 2018, стр.:221-230, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
2 Емануела Стоилова, Music-therapy in the context of the Individual Education Programs for visually impaired multi disabled students. , International Conference "Educational Planning", 2005, pages:72-76 2005
Участие в конференция
1 Присъствие, Емануела Стоилова, “Допълваща и алтернативна комуникация” 2023
2 Присъствие, Емануела Стоилова, "Образование и изкуства: традиции и перспективи" 2023
3 Присъствие, Емануела Стоилова, "Жестовият език в образованието и науката" 2022
4 Присъствие, Емануела Стоилова, "ДАК в Приобщаващото образование" 2021
5 Присъствие, Емануела Стоилова, Съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения и др. 2020
6 Секционен доклад, Емануела Стоилова, SOCIAL-SEXUAL EDUCATION OF STUDENTS AND YOUTH WITH MULTIPLE DISABILITIES 2019
7 Секционен доклад, Емануела Стоилова, КОМУНИКАЦИОННА МАТРИЦА – СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КОМУНИКАЦИЯТА ПРИ ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ 2018
8 Секционен доклад, Емануела Стоилова, BUILDING MUTUAL FRAMEWORK OF QUALITY EDUCATIONAL SERVICES OFFERING FOR INDIVIDUALS WITH MDVI AND DEAFBLIND IN EUROPE/EUROASIA REGION 2017