Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Дилек Газолу-Русанова

Author ID (SCOPUS):57210732516
Научен проект
1 Дилек Газолу-Русанова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
2 Дилек Газолу-Русанова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
3 Дилек Газолу-Русанова, „Получаване на нано емулсии чрез самоемулгиране при охлаждане“, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds, Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3344 2019
4 Дилек Газолу-Русанова, Изследване на спонтанно деформиращи се емулсионни капки и на реологичните свойства на ротаторни фази, Член, COST 2019
5 Дилек Газолу-Русанова, Прозрачни емулсии, “Transparent emulsions”, Член, Pepsi Co, САЩ, Номер на договора:3240 2017
6 Дилек Газолу-Русанова, Ефективно емулгиране, "Effective emulsification", Член, , Номер на договора:3218 2016
7 Дилек Газолу-Русанова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
8 Дилек Газолу-Русанова, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
9 Дилек Газолу-Русанова, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3070 2013
10 Дилек Газолу-Русанова, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
11 Дилек Газолу-Русанова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
Статия в научно списание
1 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
2 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Fatmegul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Julius de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2019
2 Постер, Dilek Gazolu-Rusanova, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Badreddine Ahtchi, Food-grade nanoemulsion preparation by rotor-stator homogenization 2019
3 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Bistra Terzieva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Jo Janssen, Emulsification by rotor-stator homogenizer: comparison of experimental and predicted drop sizes 2019
4 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Fatmegul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov, Julius de Folter, Role of lysolipids on the surface properties of enzymatically modified egg yolk 2018
5 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Bistra Terzieva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Jo Janssen, Emulsification by rotor-stator homogenizer: Comparison of experimental and predicted drop sizes 2018
6 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Бистра Терзиева, Славка Чолакова, Николай Денков, Емулгиране с ротор-статор хомогенизатор. Сравнение на експериментални и теоретично предсказани размери 2017
7 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на лизо-фосфолипидите върху повърхностните свойства на ензимно модифициран яйчен жълтък 2016
8 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор 2015
9 Постер, Dilek Gazolu, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Adsorption on solid surfaces: Effect of surfactant and calcium 2013
10 Секционен доклад, Дилек Газолу, Радка Петкова, Кристина Нешкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на температурата върху отделянето на смесени твърдо-течни маслени замърсявания от твърди подложки 2013
11 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Ефект на калциевите йони и концентрацията на ПАВ върху повърхностната енергия на твърди тела и върху трифазните контактни ъгли на маслени капки 2012
12 Секционен доклад, Дилек Газолу, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Механизми на отделяне на маслени замърсявания от твърди подложки 2011