Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Владимир Сунгарски
Глава от книга
Владимир Сунгарски, Ампате Ба: Странната съдба на Вангрин, Литературен вестник, брой 10, 15-21 март., София 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Владимир Сунгарски, Кристиян и булката, Лик 2013
2 Владимир Сунгарски, Fusion 2012, Лик 2012
3 Владимир Сунгарски, Гентек, Granta Publications 2012
4 Владимир Тонев Сунгарски, Коледа, Еко прогрес, София 2011
Превод на книга
1 Владимир Сунгарски, "Цивилизации" от Лоран Бине, ISBN:978-954-553-404-1, Парадокс 2022
2 Владимир Сунгарски, "А след тях и децата им" на Никола Матийо, ISBN:978-954-553-317-4, Парадокс, София 2020
3 Владимир Сунгарски, "Този мой живот си беше хубав" на Жан д'Ормесон, ISBN:978-954-553-331-0, Парадокс, София 2020
4 Владимир Сунгарски, Жан Д'Ормесон: "Славата на Империята", ISBN:978-954-553-141-5, Парадокс, София 2018
5 Владимир Сунгарски, Лоран Бине: "Седмата функция на езика", ISBN:978-954-553-236-8, Парадокс, София 2018
6 Владимир Сунгарски, Тома Георгиев, Серж Дубровски: "Чудовището", ISBN:978-954-553-213-9, Парадокс, София 2017
7 Владимир Сунгарски, Седрик Вилани: "Живата теорема", ISBN:978-954-553-202-3, Парадокс, София 2015
Превод на статия
1 Владимир Сунгарски, "Двусмисленото приключение" от Шейк Хамиду Кан, ISSN (online):, Фондация "Литературен вестник", Литературен вестник, брой 31, година 31 2022
2 Владимир Сунгарски, "Гюстав Флобер - Ги дьо Мопасан" на Вероник Бюи, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", Литературен вестник 2021
3 Владимир Сунгарски, "Ти ще се казваш Танга" на Каликст Беяла, ISSN (print):, Литературен вестник, София 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Владимир Сунгарски, Дръж здраво венеца си., Редактор на издание нереферирано 2018
2 Владимир Сунгарски, Лоран Бине"HHhH. Мозъкът на Химлер се нарича Хайдрих", Редактор на издание нереферирано 2017
3 Владимир Сунгарски, Серж Дубровски: "Чудовището", изд. "Парадокс", Редактор на издание нереферирано 2015
4 Владимир Сунгарски, Най-доброто в хората, Тристан Гарсия, изд. Парадокс., Редактор на издание нереферирано 2012
5 Владимир Сунгарски, Жан д'Ормесон, "Бог: Неговият живот и творчество", Парадокс, София, 2015, Редактор на издание нереферирано 2010
Статия в научно списание
Владимир Сунгарски, Флобер, или авторът и писането, Литературен вестник, брой:43, 2021, стр.:5-5, ISSN (print):1310-9561 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vladimir Sungarski, Le Bon, Le Méchant et le Protagoniste: une triade chevaleresque., Internet: besoin de communiquer autrement. Les relations triangulaires., редактор/и:Stoyan Atanassov, Irena Kristeva, Elena Meteva, Margarita Rouski, Rennie Yotova , 2014, стр.:362-371 2014
2 Vladimir Sungarski, La frontière, l'aventure,le héros dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes, L'idée de frontière dans les littératures romanes, редактор/и:Dina Mantcheva, Stoyan Atanassov, Vessela Antonova, издателство:Presses universitaires de Sofia, 2007, стр.:64-77, ISBN:978-954-07-2514-7 2007
Учебно помагало
1 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020
2 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020