Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Владимир Сунгарски
Глава от книга
Владимир Сунгарски, Ампате Ба: Странната съдба на Вангрин, Литературен вестник, брой 10, 15-21 март., София 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Владимир Сунгарски, Кристиян и булката, Лик 2013
2 Владимир Сунгарски, Fusion 2012, Лик 2012
3 Владимир Сунгарски, Гентек, Granta Publications 2012
4 Владимир Тонев Сунгарски, Коледа, Еко прогрес, София 2011
Научен проект
Владимир Сунгарски, Документален филм за специалността „Френска филология“ (катедра „Романистика“) по повод 100 години от възникването ѝ в контекста на франкофонията в България, Член, , Номер на договора:80-10-107 2023
Превод на книга
1 Владимир Сунгарски, "Цивилизации" от Лоран Бине, ISBN:978-954-553-404-1, Парадокс 2022
2 Владимир Сунгарски, "А след тях и децата им" на Никола Матийо, ISBN:978-954-553-317-4, Парадокс, София 2020
3 Владимир Сунгарски, "Този мой живот си беше хубав" на Жан д'Ормесон, ISBN:978-954-553-331-0, Парадокс, София 2020
4 Владимир Сунгарски, Жан Д'Ормесон: "Славата на Империята", ISBN:978-954-553-141-5, Парадокс, София 2018
5 Владимир Сунгарски, Лоран Бине: "Седмата функция на езика", ISBN:978-954-553-236-8, Парадокс, София 2018
6 Владимир Сунгарски, Тома Георгиев, Серж Дубровски: "Чудовището", ISBN:978-954-553-213-9, Парадокс, София 2017
7 Владимир Сунгарски, Седрик Вилани: "Живата теорема", ISBN:978-954-553-202-3, Парадокс, София 2015
Превод на статия
1 Владимир Сунгарски, "Двусмисленото приключение" от Шейк Хамиду Кан, ISSN (online):, Фондация "Литературен вестник", Литературен вестник, брой 31, година 31 2022
2 Владимир Сунгарски, "Гюстав Флобер - Ги дьо Мопасан" на Вероник Бюи, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", Литературен вестник 2021
3 Владимир Сунгарски, "Ти ще се казваш Танга" на Каликст Беяла, ISSN (print):, Литературен вестник, София 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Владимир Сунгарски, Дръж здраво венеца си., Редактор на издание нереферирано 2018
2 Владимир Сунгарски, Лоран Бине"HHhH. Мозъкът на Химлер се нарича Хайдрих", Редактор на издание нереферирано 2017
3 Владимир Сунгарски, Серж Дубровски: "Чудовището", изд. "Парадокс", Редактор на издание нереферирано 2015
4 Владимир Сунгарски, Най-доброто в хората, Тристан Гарсия, изд. Парадокс., Редактор на издание нереферирано 2012
5 Владимир Сунгарски, Жан д'Ормесон, "Бог: Неговият живот и творчество", Парадокс, София, 2015, Редактор на издание нереферирано 2010
Статия в научно списание
Владимир Сунгарски, Флобер, или авторът и писането, Литературен вестник, брой:43, 2021, стр.:5-5, ISSN (print):1310-9561 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vladimir Sungarski, Le Bon, Le Méchant et le Protagoniste: une triade chevaleresque., Internet: besoin de communiquer autrement. Les relations triangulaires., редактор/и:Stoyan Atanassov, Irena Kristeva, Elena Meteva, Margarita Rouski, Rennie Yotova , 2014, стр.:362-371 2014
2 Vladimir Sungarski, La frontière, l'aventure,le héros dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes, L'idée de frontière dans les littératures romanes, редактор/и:Dina Mantcheva, Stoyan Atanassov, Vessela Antonova, издателство:Presses universitaires de Sofia, 2007, стр.:64-77, ISBN:978-954-07-2514-7 2007
Участие в конференция
Секционен доклад, Владимир Сунгарски, Le mariage de l'histoire et de la fiction. Choix et stratégies de Laurent Binet lors de l'écriture de ses trois premiers romans historiques. 2023
Учебно помагало
1 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020
2 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020