Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Симеон Евстатиев

Author ID (SCOPUS): 56910146800

Researcher ID (Web of Science): S-2014-2017

ORCID ID: 0000-0003-3047-6723
Глава от книга
Simeon Evstatiev, On the Perception of the khātam al-nabiyyīn Doctrine in Arabic Historical Thought: Confirmation or Finality, In: Muhammad. Critical Concepts in Religious Studies, ed. Andreas Görke, ISBN: 978-1-13-879127-5, Routledge, London, pp. 98–109, Ref, Рецензирано 2015
Дисертация д-р
Симеон Евстатиев, Средновековните арабски историци за обществото и държавата, дисертация за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по 2.2. История и археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 281 стр., Ръководител: проф. дин Йордан Пеев 1999
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Simeon Evstatiev, Diana Mishkova, Edina Bećirević, Stoyan Doklev, Kreshnik Gashi, Marija Ignjatijević, Sara Kelmendi, Predrag Petrović, Albulena Sadiku, Romario Shehu, Evlogi Stanchev , Enabling Environments, Drivers and Occurrence/Non-Occurrence of Violent Extremism in the Balkans, Research Paper, PREVEX, Brussels: European Union, Horizon 2020 2021
2 Diana Mishkova, Simeon Evstatiev, Arber Fetiu, Edina Bećirević, Evlogi Stanchev, Leonie Vrugtman, Predrag Petrović, Stoyan Doklev, Policy Brief Summarizing the EU and Other Stakeholders’ Prevention Strategy towards Violent Extremism in the Balkans, PREVEX, Brussels: European Union, Horizon 2020 2020
3 Симеон Евстатиев, Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата (представяне на едноименната монография), портал „Култура“, 22 юни 2018 г. 2018
4 Симеон Евстатиев, Taking Charge of Faith: Salafism and the Balkans, L.I.S.A. Science Portal Documentary , документален/етнографски филм, съвместно с реж. Петер Престел, на английски и немски език, L.I.S.A. Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf 2017
5 Симеон Евстатиев, Богохулство и джихад в Европа: „Шарли Ебдо“ и универсалните ценности, сп. Клуб Z, ISSN: 2367-4768, т. 46, бр. 2, стр. 46-53 2015
6 Симеон Евстатиев, В арабските страни няма влиятелни елити, които да са алтернатива и на диктаторите, и на ислямистите, Капитал, бр. 12 ноември/2014, ISSN: 1310-7984 2014
7 Симеон Евстатиев, Салафизмът и битката за исляма, портал „Култура“, 23 септември 2014 г. 2014
8 Симеон Евстатиев, Новата ислямска публичност: отвъд културата или културна идентичност чрез религия , Култура, ISSN: 0861-1408, бр. 5 (2488) 2008
9 Simeon Evstatiev, Islam and Secularism as a Challenge to Wider Europe: A Balkan Policy Perspective, Policy Documentation Center, Feature Article, Budapest: Central European University 2006
10 Симеон Евстатиев, Шепа пръст за Едуард Саид, ISSN: 0861-1408, Култура, бр. 36 (2291) 2003
11 Симеон Евстатиев, Анри Корбен и диалогът между цивилизациите, Култура, ISSN: 0861-1408, бр. 6 (2214) 2002
12 Симеон Евстатиев, Сълзите на Агар, ISSN: 0861-1408, Култура, бр. 42 (2250) 2002
Книга
1 Simeon Evstatiev, Dale F. Eickelman , Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe, ISSN (print):978-90-04-51155-2, ISBN:978-90-04-51155-2, Brill, Leiden and Boston, Ref, Рецензирано, International 2022
2 Симеон Евстатиев, авторски колектив, Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст, съст. Симеон Евстатиев, ISBN:978-954-321-962-9, 424 страници, Изток-Запад, София, Рецензирано 2011
3 Галина Стефанова, Йордан Пеев, Симеон Евстатиев, Росица Градева (автори), Цветан Теофанов (превод), Ислямът. Кратък справочник, съст. Симеон Евстатиев. Второ преработено издание, ISBN:978-954-321-370-2, 268 страници, Изток-Запад, София, Рецензирано 2007
4 Галина Стефанова, Йордан Пеев, Симеон Евстатиев, Росица Градева (автори), Цветан Теофанов (превод), Ислямът. Кратък справочник, съст. Симеон Евстатиев, ISBN:978-954-91960-1-6, първо издание, 264 страници, Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София, Рецензирано 2006
5 Йордан Пеев, Симеон Евстатиев, Киряк Цонев, Анка Стоилова, Пламен Павлов, Мохамед Нуридин, Александър Фол, Българи и араби, под общата редакция на проф. дин Александър Фол, ISBN:954-9942-71-6, Образование и наука, София, Рецензирано 2003
Монография
1 Симеон Евстатиев, Салафизмът в Близкия изток и границите на вярата, ISBN:978-619-01-0196-3, 640 страници, Изток-Запад, София, Рецензирано 2018
2 Симеон Евстатиев, Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото. Второ преработено издание, ISBN:978-619-152-133-3, 424 страници, Изток-Запад, София, Рецензирано 2012
3 Симеон Евстатиев, Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото, ISBN:978-954-321-966-7, първо издание, 409 страници, Изток-Запад, София, Рецензирано 2011
Научен проект
1 Симеон Евстатиев, Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието, изследователски проект на Катедра „Арабистика и семитология“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:80-10-59/22.3.2021 2021
2 Симеон Евстатиев, Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA (Middle East and North Africa): Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX) , Член, European Commission, EU Research and Innovation, Programme “Horizon 2020”, Call: H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE), Topic: SU-GOVERNANCE-10-2019, Type of action: RIA 2020
3 Симеон Евстатиев, From the Middle East to the Balkans: Salafism and the Muslim Quest for Certainty, Ръководител, Pforzheimer Fellowship Programme, Advanced Academia Platform, Centre for Advanced Study (CAS) Sofia 2019
4 Симеон Евстатиев, Taking Charge of Faith: Salafism and the Balkans, Ръководител, Gerda Henkel Stiftung 2016
5 Симеон Евстатиев, Belief and Unbelief in Seventeenth- and Eighteenth- Century Ottoman Empire: The Qaḍīzādeli Movement and its Spread, Ръководител, Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, History Department, Princeton University, USA 2013
6 Симеон Евстатиев, Religion and Human Rights 2012–2019: International Empirical Research Program, Член, Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg, Katholisch-Theologische Fakultät 2012
7 Симеон Евстатиев, The Istanbul Qaḍīzādeli Movement and its Role in 17th and 18th Century Islamic Renewal in the Middle East, Ръководител, American Research Institute in Turkey (ARIT), Istanbul, affiliated to the University of Pennsylvania 2011
8 Симеон Евстатиев, Struggles against innovation in 17th and 18th century Islam in the Arab Middle East (with a Reference to the Balkans), Ръководител, Advanced Academia Programme, Centre for Advanced Study (CAS) Sofia 2010
9 Симеон Евстатиев, Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи, международен проект по програма "Финансиране на научните изследвания в приоритетни области" към МОН-ФНИ, Ръководител, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:ДТК 02/30/17.12.2009 2010
10 Симеон Евстатиев, Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 129/2009 г. 2009
11 Симеон Евстатиев, Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки, Член, , Номер на договора:BG051PO001/07/3.3 - 02/46/17.06.2008 2008
12 Симеон Евстатиев, Antagonistic Tolerance: A Comparative Analysis of Competitive Sharing of Religious Sites, Член, National Science Foundation (NSF) and Department of Anthropology, University of Pittsburgh, USA; PI: Professor Robert M. Hayden 2007
13 Симеон Евстатиев, Islam as a Factor in the Design of a European Neighbourhood Policy in the Balkans, Ръководител, Open Society Institute and the Center for Policy Studies at the Central European University, Budapest 2005
14 Симеон Евстатиев, The Muslim Community in Bulgaria: Facing the Global Challenges, Ръководител, Democracy Commission Grants Program of the American Center at the Embassy of the United States of America in Sofia, implemented by the Centre for Intercultural Studies and Partnership, Sofia 2005
15 Симеон Евстатиев, Islam and the Media, Член, MATRA Programme, The Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs, implemented by the Center for Intercultural Studies and Partnership, Sofia 2004
16 Симеон Евстатиев, Religion, Education, and Christian-Muslim Understanding in Bulgaria, Ръководител, United States Institute of Peace (USIP), implemented by the Center for Intercultural Studies and Partnership Sofia in cooperation with the Center for the Study of Human Rights at Columbia University and the Ministry of Education and Science of Bulgaria 2004
17 Симеон Евстатиев, Islamic Religious Education in Bulgaria: The Challenges of Partnership, Ръководител, Democracy Commission Grants Program of the American Center at Embassy of the United States of America in Sofia, implemented by Philosophical Foundation “Minerva”, Sofia 2003
18 Симеон Евстатиев, Political and Religious Movements in the Arab Middle East, Ръководител, Curriculum Resource Centre, Central European University (CEU) 2002
19 Симеон Евстатиев, Tolerance and Understanding: Our Muslim Neighbours in Europe, Член, Institute of International Cooperation of the Association of German Universities, Sofia 2002
20 Симеон Евстатиев, Christians and Muslims in al-Andalus and the Balkans, Ръководител, Andrew W. Mellon Fellowhip at the Department of Arabic and Islamic Studies, High Council for Scientific Research (Consejo Superior de Investigaciones Científicas—CSIC), Madrid 2000
Научно ръководство
1 Симеон Евстатиев, Intellectual and Religious Elites in the Levant and Their Attitudes towards the Policies of the Ayyubid Dynasty in the Period 1174–1250 AD, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дисертация д-р:Джехад Сюлейман Салем Ал-Масри 2021
2 Симеон Евстатиев, Ислямският фактор и петролът при формирането на американската политика в Близкия изток (2001–2016 г.), СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“ дипломна работа:Елена Илиева Кариева 2021
3 Симеон Евстатиев, Ислямът и съвременното законодателство в Магриба: Тунис и отмяната на полигамията, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“ дипломна работа:Даяна Ивайлова Рангелова 2021
4 Симеон Евстатиев, Игнац Голдциер в изследванията на съвременните мюсюлмански учени в Турция, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“ дипломна работа:Салих Халил Халил 2020
5 Симеон Евстатиев, Подходи към личността на пророка Мухаммад в англоезичната ориенталистика от втората половина на XIX – началото на XX в., СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“ дипломна работа:Петя Николаева Караманова 2020
6 Симеон Евстатиев, Религия и политика: Ислямска държава (ИД) и стратегическите интереси на САЩ и Русия в Близкия изток, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Общество и култура на арабския свят“ дипломна работа:Стилиян Стилиянов Раковски 2020
7 Симеон Евстатиев, Ибн Каййим ал-Джаузия (1292–1350) в посткласическата ислямска мисъл, СУ „Св. Климент Охридски“ дисертация д-р:Стоян Йорданов Доклев 2019
8 Симеон Евстатиев, Европа и арабският свят: Сътрудничество в сигурността и отбраната между страните от Средиземноморието, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Стефан Николаев Нейчев 2018
9 Симеон Евстатиев, „Абу Бакр ибн ал-Манзур ан-Нишапури (поч. 930) в ислямската интелектуална история: иджтихадът и третирането на немюсюлманите в неговата юриспруденция“, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология" дисертация д-р:Фахри Бсоул 2013
10 Симеон Евстатиев, „Женският танц в арабската традиционна култура: Сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко“, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология" дисертация д-р:Милена Валериева Давидова 2013
11 Симеон Евстатиев, Американските мисионери в Сирия и Ливан: Роля в Арабското възраждане през ХІХ в., СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Анна Иванова 2013
12 Симеон Евстатиев, Улемите и доктрината на уаххабизма в политиката на Саудитска Арабия, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология" дипломна работа:Кирил Методиев Радев 2013
13 Симеон Евстатиев, Ислям и християнство: Филовизантинизмът на пророка Мухаммад, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Ефтимия Димитриаду-Бадауи 2012
14 Симеон Евстатиев, Шиитското учение за "управлението на факиха" (велайат-е факих): Теория и практика, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Даниел Любомиров Николов 2012
15 Симеон Евстатиев, Al-Dīn wa l-siyāsa fī l-Yaman, 1980–1994 (Религия и политика в Йемен през периода 1980–1994 г.), на арабски език , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Ахмад Албабли 2011
16 Симеон Евстатиев, Шиитският религиозен авторитет в съвременен Ливан: Аятоллах Фадлаллах и групировката Хизбуллах, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Десислава Стоянова Попова 2011
17 Симеон Евстатиев, Голанските възвишения в отношенията между Израел и Сирия, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Общество и култура на арабския свят" дипломна работа:Кристина Георгиева Тошкина 2009
18 Симеон Евстатиев, Ислямът и европейската публичност: Кризата на мултикултурализма, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Арабско общество и култура"" дипломна работа:Диляна Любомирова Минчева 2008
19 Симеон Евстатиев, Ориентализъм и оксидентализъм в американските и арабските медии през 2001 г., СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Арабско обществознание" дипломна работа:Нели Василева–Брик 2008
20 Симеон Евстатиев, Изучаването на арабския свят и исляма в САЩ след 1950 г.: Тенденции и представители, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Арабско общество и култура"" дипломна работа:Таня Димитрова Петрова 2007
21 Симеон Евстатиев, Разширена Европа и отзвукът на политиката на ЕС сред средиземноморските арабски страни, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология" дипломна работа:София Иванова Петрова 2006
22 Симеон Евстатиев, Саудитска Арабия (1991–2003): Вътрешни и външни предизвикателства, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра "Арабистика и семитология", Магистърска програма "Арабско обществознание" дипломна работа:Ивайло Стоянов Гюров 2004
Редактор на издание нереферирано
1 Diana Mishkova, Simeon Evstatiev, Policy brief summarizing the EU and other stakeholders’ prevention strategy towards violent extremism in the Balkans, PREVEX, Brussels: European Union, Horizon 2020, Редактор на издание нереферирано 2020
2 Симеон Евстатиев, Жакипбек Алтаев, Ал-Фараби – великият мислител на Изтока, превод от руски Милена Лилова, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, Редактор на издание нереферирано 2020
Редактор на издание реферирано
Симеон Евстатиев, Исторически преглед (Historical Review), Редактор на издание реферирано 2022
Редактор на сборник
Павел Павлович, Симеон Евстатиев (съст.), Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива. Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев, София: Изток-Запад, 2017, Редактор на сборник 2016
Статия в научно списание
1 Simeon Evstatiev, Arabic and Semitic Studies at Sofia University and the Shifting Interactions of Bulgaria with the Middle East and Islam, Philologia, vol:39, 2021, pages:97-100, ISSN (print):ISSN 0204–8779, Ref 2021
2 Simeon Evstatiev, Milletic Secularism in the Balkans: Christianity, Islam, and Identity in Bulgaria, Nationalities Papers, vol:47, issue:1, 2019, pages:87-103, ISSN (print):0090-5992, ISSN (online):1465-3923, doi:10.1017/nps.2018.11, Ref, Web of Science, IF (0.803 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (History), SCOPUS, SJR (0.43 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (History) 2019
3 Simeon Evstatiev, Living Islamic History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenbrand, edited by Yasir Suleiman, Edinburgh University Press, 2010, review article, Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, vol:93, issue:1, 2016, pages:326-332, ISSN (print):0021-1818, ISSN (online):1613-0928, doi:http://dx.doi.org/10.1515/islam-2016-0029, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.147 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (Cultural Studies) 2016
4 Симеон Евстатиев, Политическите залози на религията. За религията, политиката и секуларизма след Шарли Ебдо (научна дискусия), съавт. и науч. ред., Социологически проблеми, том:47, брой:1-2, 2015, стр.:313-339, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др.(ProQuest, EBSCOhost) 2015
5 Simeon Evstatiev, Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria, Politics and Religion, vol:5, issue:3, 2012, pages:231-233, ISSN (print):1755-0483, ISSN (online):1755-0491, Ref, Web of Science, IF (1.65 - 2020), Web of Science Quartile: Q3 (Political Science), SCOPUS, SJR (0.967 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (Religious Studies) 2012
6 Simeon Evstatiev, Yilmaz Bulut, Laizismus oder übergreifende Säkularität des Rechtstaates? Der Diskurs um den Laizismus in der Türkei, Berlin [u. a.]: Lit 2008, 219 S., review article, Rechtsgeschichte: Journal of the Max Planck Institute for European Legal History, vol:18, 2011, pages:219-221, ISSN (print):1619-4993, ISSN (online):2195-9617, doi:10.12946/rg18/219-221, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.252 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (History) 2011
7 Симеон Евстатиев, Молла Садра и религиозно-политическите дебати в шиитския ислям, Философски алтернативи, том:XIX, брой:2, 2010, стр.:103-111, ISSN (print):0861-7899, Ref, др.(The Philosopher’s Index, EBSCOhost) 2010
8 Симеон Евстатиев, Религията в българското училище, Стратегии на образователната и научната политика, том:XV, брой:2, 2007, стр.:136-140, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref, др.(Web of Science: ESCI, ERIH PLUS, EBSCOhost) 2007
9 Simeon Evstatiev, On the Periphery of Two Worlds: Some Aspects of the Perception of Arabic-Islamic Tradition among the Muslims in the Balkans, Arabist: Budapest Studies in Arabic, vol:26-27, 2003, pages:37-44, ISSN (print):0239-1619, Ref 2003
10 Симеон Евстатиев, Културно-историческото значение на прехода от езичество към ислям. Рецензия на Павел Павлович, „История и култура в древна Арабия. Студии”, История, брой:3-4, 2003, стр.:23-27, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524, Ref, др.(Web of Science: ESCI, ERIH PLUS, EBSCOhost) 2003
11 Симеон Евстатиев, Приносът на ат-Табари и ал-Масуди в историческата традиция на арабското Средновековие, История, брой:1, 2001, стр.:49-64, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524, Ref, др.(Web of Science: ESCI, ERIH PLUS, EBSCOhost) 2001
12 Simeon Evstatiev, Ibn Khaldūn on the Correlation ‘Spiritual’ Authority– ‘Secular’ Power in the Theory and Historical Practice of Medieval Islam, Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean, vol:11, 1999, pages:121-136, ISSN (print):0950-3110, ISSN (online):1473-348X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.112 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (History) 1999
Статия в поредица
1 Simeon Evstatiev, Diana Mishkova, Lessons Learnt on the EU’s Measures to Prevent Violent Extremism in the Balkans, PREVEX Policy Briefs, issue:D5.6, editor/s:Kari Osland, Morten Bøås, Publisher:NUPI and European Union, Horizon 2020, 2022, pages:1-14 2022
2 Simeon Evstatiev, On the Perception of the khātam al-nabiyyīn Doctrine in Arabic Historical Thought: Confirmation or Finality, Critical Concepts in Islamic Studies, vol:Orthodoxy and Heresy in Islam, Critical Concepts in Islamic Studies, issue:IV, editor/s:Maribel Fierro, Publisher:London: Routledge, 2014, pages:256-267, ISBN:0415820456, Ref 2014
3 Simeon Evstatiev, Islam, the Balkans, and the European Neighbourhood Project, International Policy Fellowship, том:Centre for Policy Studies Issue Papers, 2005 2005
4 Simeon Evstatiev, Die Konzeption von der islamischen Gemeinde als umma wasaṭ. Ein klassisches Fundament mit modernen Dimensionen, Kultur, Recht und Politik, том:Kultur, Recht und Politik in Muslimischen Gesellschaften. Akten des 27. Deutschen Orientalistentages (Bonn - 28. September bis 2. Oktober 1998). Norm und Abweichung, брой:Bd. 1 , редактор/и:Stefan Wild und Hartmut Schild, издателство:Würzburg: Ergon Verlag, 2001, стр.:337-344, ISBN:978-3-935556-68-2, Ref 2001
5 Simeon Evstatiev, Der Koran als Voraussetzung für die Entstehung der mittelalterlichen arabischen Chronik, Costerus New Series, vol:The Medieval Chronicle I, issue:120, editor/s:Erik Kooper, Publisher:Brill | Rodopi, 1999, pages:116-123, ISBN:90-420-0576-9, Ref 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Симеон Евстатиев, Ал-Фараби и арабската философия, Встъпление към Жакипбек Алтаев, Ал-Фараби – великият мислител на Изтока, редактор/и:Симеон Евстатиев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:7-16, ISBN: 978-954-07 2020
2 Симеон Евстатиев, Дейл Айкелман, ислямът и антропологията на Близкия изток, В: Дейл Айкелман, Близкият изток и Централна Азия. Антропологически подход. С предисловие към българското издание от Симеон Евстатиев (българско издание на Dale F. Eickelman, The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach, 4th ed., 2002), издателство:Изток-Запад, 2019, стр.:9-23, ISBN:978-619-01-0367-7, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Симеон Евстатиев, Една изстрадана и подредена книга за хаоса в Близкия изток. Предговор, В: Мохамед Халаф, Фауда. Колапсът на Близкия изток, издателство:Вакон, 2019, стр.:11-14, ISBN:978-619-7300-86-4 2019
4 Симеон Евстатиев, Павел Павлович, Предговор, Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива. Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев, редактор/и:Павел Павлович, Симеон Евстатиев, издателство:Изток-Запад, 2017, стр.:7-15, ISBN:978-619-01-0170-3 2017
5 Simeon Evstatiev, Plamen Makariev, Daniela Kalkandjieva, Christianity, Islam, and Human Rights in Bulgaria, Religion and Human Rights: An International Perspective, editor/s:Hans-Georg Ziebertz and Gordan Črpić, Publisher:Heidelberg: Springer, 2015, pages:1-17, ISBN:978-331909731-2; 978-3-319-09730-5, doi:10.1007/978-3-319-09731-2_1, Ref, (SCOPUS) 2015
6 Симеон Евстатиев, Забравена ли е „забравената наука“? Предговор , Тодоров, Тодор П. Забравената наука. Метафизиката в арабското Средновековие: ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина, издателство:Изток-Запад, 2014, стр.:7-22, ISBN:978-619-152-399-3 2014
7 Симеон Евстатиев, За изследване на нормативните религии и техния социален контекст. Увод, Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст, съст. Симеон Евстатиев, издателство:Изток-Запад, 2011, стр.:11-18, ISBN:978-954-321-962-9 2011
8 Simeon Evstatiev, Shaping a New Religious Public Sphere: Sheikh Faysal Mawlawi and his Jamā‘a Islāmiyya in Lebanon, Thirty Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria, редактор/и:Tzvetan Theophanov, et al., издателство:Sofia: Sofia University Press St. Kliment Ohridski, 2008, стр.:389-402, ISBN:978-954-07-2867-4 2008
9 Simeon Evstatiev, Islam in Southeast European Public Discourse: Focusing on Traditions of Tolerance, Islam and Tolerance in Wider Europe: Policy Perspectives, редактор/и:Pamela Kilpadi, издателство:Central European University Press, 2007, стр.:137-145, ISBN: 978-1891385520 2007
10 Simeon Evstatiev, Said Nursi and Tajdid (Renewal): Changing the Public Sphere through Shared Justice, Justice: The Role of Justice in Building a Better World. Eighth International Symposium On Bediuzzaman Said Nursi The Role of Justice in Building a Better World, Publisher:Istanbul: Sözler, 2007, pages:288-297 2007
11 Симеон Евстатиев, Предговор, Ислямът. Кратък справочник, съст. Симеон Евстатиев, издателство:Изток-Запад, 2007, стр.:7-14, ISBN:978-954-321-370-2 2007
12 Simeon Evstatiev, Results of the Roundtable on the Contribution of Adult Education in the Context of Christian-Muslim Interaction and Mutual Understanding, Building Bridges for Dialogue and Understanding, редактор/и:Beate Schmidt Behlau, издателство:Institute for International Cooperation for the Adult German Education Association (IIZ/DVV), 2005, стр.:43-51, ISBN:3-88513-806-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
13 Simeon Evstatiev, On the Perception of the khātam al-nabiyyīn Doctrine in Arabic Historical Thought: Confirmation or Finality, Studies in Arabic and Islam, Proceedings of the 19th Congress, Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Halle 1998. Orientalia Lovaniensia Analecta 108, editor/s:S. Leder, H. Kilpatrick, B. Martel-Thoumian, H. Schönig, Publisher:Leuven: Peeters, 2002, pages:455-467, ISSN (print):0777-978X, ISBN:9042911204, Ref 2002
14 Симеон Евстатиев, Ибн Халдун за обществото и държавата. Роля на религиозно-политическата историографска традиция в средновековния ислям за формиране на Халдуновата идея за историята, Арабистика и ислямознание. Студии по случай 60-годишнината на проф. д.и.н Йордан Пеев, редактор/и:Цв. Пашова, Цв. Теофанов и П. Павлович , издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:44-61, ISBN:9540715555 2001
15 Симеон Евстатиев, Йордан Пеев и неговият принос за формирането на българската арабистика, Арабистика и ислямознание. Студии по случай 60-годишнината на проф. д.и.н Йордан Пеев, редактор/и:Цв. Пашова, Цв. Теофанов и П. Павлович, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:9-17, ISBN:9540715555 2001
Студия в научно списание
1 Simeon Evstatiev, Three Dichotomies in Arabic and Islamic Studies: Continuity and Change, Norm and Practice, Sacred and Profane, Philologia, vol:40, 2021, pages:38-57, ISSN (print):0204–8779, Ref 2021
2 Симеон Евстатиев, По въпроса за дефинирането на салафизма и неговите разновидности, Социологически проблеми, том:49, брой:3–4, 2017, стр.:144-193, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др.(ProQuest, EBSCOhost) 2017
Студия в поредица
1 Simeon Evstatiev, Dale F. Eickelman, Byzantine and Ottoman Pasts, Modern Politics: Religious Belongings and Balkan Secularities , Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, vol:Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe, issue:129, editor/s:Simeon Evstatiev and Dale F. Eickelman, Publisher:Leiden and Boston: Brill, 2022, pages:27-48, ISSN (print):1385-3376, ISBN:978-90-04-51155-2, doi:https://doi.org/10.1163/9789004511569_003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (Religious Studies), International 2022
2 Dale F. Eickelman, Simeon Evstatiev, On the Eastern Edge of Europe: Christianity, Islam, and the Bulgarian Political Imagination, Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, vol:Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe , issue:129, editor/s:Simeon Evstatiev and Dale F. Eickelman, Publisher:Leiden and Boston: Brill, 2022, pages:1-24, ISSN (print):1385-3376, ISBN:978-90-04-51155-2, doi:https://doi.org/10.1163/9789004511569_002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (Religious Studies), International 2022
3 Simeon Evstatiev, Salafism Is Coming: “Balkan” versus “Arab” Islam in Bulgaria under Milletic Secularism , Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, vol:Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe, issue:129, editor/s:Simeon Evstatiev and Dale F. Eickelman, Publisher:Leiden and Boston: Brill, 2022, pages:74-112, ISSN (print):1385-3376, ISBN:978-90-04-51155-2, doi:https://doi.org/10.1163/9789004511569_005, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (Religious Studies) 2022
4 Simeon Evstatiev, Salafism as a Contested Concept, Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia, vol:Knowledge, Authority and Change in Islamic Societies: Studies in Honor of Dale F. Eickelman, issue:125, editor/s:Allen James Fromherz and Nadav Samin, Publisher:Leiden and Boston: Brill, 2021, pages:172-201, ISSN (print):1385-3376, ISBN:978-90-04-43952-8, doi:https://doi.org/10.1163/9789004443341_010, Ref, SCOPUS, SJR (0.174 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (Religious Studies) 2021
5 Simeon Evstatiev, The Qāḍīzādeli Movement and the Revival of takfīr in the Ottoman Age, Islamic History and Civilization, vol:Accusations of Unbelief in Islam: A Diachronic Perspective on Takfīr, issue:123, editor/s:Camilla Adang, Hassan Ansari, Maribel Fierro, Sabine Schmidtke, Publisher:Leiden and Boston: Brill, 2016, pages:213-243, ISSN (print):0929-2403, ISBN:978-90-04-30783-4, doi:https://doi.org/10.1163/9789004307834 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.155 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (History) 2016
6 Simeon Evstatiev, The Qāḍīzādeli Movement and the Spread of Islamic Revivalism in the Seventeenth- and Eighteenth-Century Ottoman Empire: Preliminary Notes, CAS Working Papers Series, issue:5, Publisher:Center for Advanced Study Sofia, 2013, pages:1-34 2013
7 Simeon Evstatiev, Plamen Makariev, Islam and Religious Education in Bulgaria: Local Tradition vis-à-vis Global Change, Yearbook of Muslims in Europe, issue:2, editor/s:Jørgen S. Nielsen, Publisher:Leiden: Brill , 2010, pages:635-662, ISSN (print):18771432, ISBN:9789004184756, doi:10.1163/ej.9789004184756.i-712.814, Ref, Web of Science 2010
8 Simeon Evstatiev, Balancing Text and Context in Arabic and Islamic Studies: Overcoming the Accusations of Orientalism, Orientalia Lovaniensia Analecta, vol:Continuity and Change in the Realms of Islam. Studies in Honour of Professor Urbain Vermeulen, issue:171, editor/s:K. D’hulster, J. Van Steenbergen, Publisher:Leuven: Peeters, 2008, pages:221-244, ISSN (print):0777-978X, ISBN:978-90-429-1991-4, Ref 2008
9 Simeon Evstatiev, Public Islam on the Balkans in a Wider Europe Context, CPS Policy Documentation Centre, vol:International Policy Fellowships, issue:IPF 8, editor/s:Martin Baker, Publisher:Budapest: Central European University, 2006, pages:1-70, Ref 2006
10 Симеон Евстатиев, Ислямът и религиозната публичност като изпитание пред Запада , Софийски диалози, том:Около Чарлз Тейлър. Религия и политика: безпокойствата на модерността, редактор/и:Ивайло Знеполски, издателство:Дом на науките за човека и обществото, 2006, стр.:293-316, ISBN:978-954-9567-23-6 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Симеон Евстатиев, Идеята за Близкия изток и ислямът като фактор при възникването на американската регионалистика през ХХ в., С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Е. Калинова, 2019, стр.:268-307, ISBN:978-954-07-4759-0, Ref 2019
2 Симеон Евстатиев, За естеството и генезиса на ислямското учение за вероотстъпничеството и обвинението в неверие (такфūр), Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива. Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев, редактор/и:Павел Павлович и Симеон Евстатиев, издателство:Изток-Запад, 2017, стр.:29-60, ISBN:978-619-01-0170-3 2017
3 Симеон Евстатиев, Ислям и социален контекст: ортодоксия, благочестие и разврат в Дамаск и Арабия през ХVІІІ в., Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст, съст. Симеон Евстатиев, издателство:Изток-Запад, 2011, стр.:105-138, ISBN:978-954-321-962-9 2011
4 Симеон Евстатиев, Доктринални и исторически предизвикателства пред религиозната толерантност между християни и мюсюлмани, Християнство и ислям. Основи на религиозната толерантност, редактор/и:Симеон Евстатиев, Пламен Макариев, издателство:Изток-Запад, Център за интеркултурни изследвания и партньорство, 2007, стр.:167-190, ISBN:978-954-91960-2-3 2007
5 Симеон Евстатиев, Ранни школи и подходи в арабската историография: хадис, хабар и касас, Арабистика и ислямознание, т. ІІ. Студии по случай 60-годишнината на доц. д.ф.н. Пенка Самсарева, редактор/и:С. Евстатиев, Хр. Чобанова и Ив. Дюлгеров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:318-345, ISBN:9540718171 2003
Съставителска дейност
1 Симеон Евстатиев, Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст, 424 страници , ISBN:978-954-321-962-9, Изток-Запад, София, Рецензирано 2011
2 Симеон Евстатиев, Ислямът. Кратък справочник. Второ преработено издание, 268 страници, ISBN:978-954-321-370-2, Изток-Запад, София, Рецензирано 2007
3 Симеон Евстатиев, , Ислямът. Кратък справочник. Първо издание, 264 страници, ISBN:978-954-91960-1-6, Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София, Рецензирано 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Ideology as a Common Ground in Comparing Non-Occurrence of Violence in the Middle East and the Balkans, International Workshop, Preventing Violent Extremism in the Balkans and the Broader MENA Region: The Non-Occurrence of Violent Extremism in ‘Enabling Environments’, May 4–5, 2022, University of Copenhagen 2022
2 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Арабистиката и ислямознанието в България като дял на ориенталистиката 2021
3 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, The Balkans and the Middle East Entangled: Preliminary Insights on the Approach and Case Studies within the PREVEX Research 2020
4 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Salafism as a Contested Concept, Participant and Commentator in the Panel Presenting a Forthcoming Book (Brill, January 2021) at MESA 2020 Annual Conference, Session “Knowledge, Authority, and Ties that Bind: Multidisciplinarity and the Work of Dale F. Eickelman" 2020
5 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Salafism and the Muslim Quest for Certainty 2020
6 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Al-Farabi, Philosophy, and Islamic Studies 2020
7 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, The Meaning of Differences: Some Notes on Religion and Boundaries in the Classical Islamic Scholarly Tradition, keynote presentation 2018
8 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Политика и история: Близкият изток и регионалистиката в Съединените щати 2017
9 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Salafism, Secularism, and the Balkans 2017
10 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Радикализацията на мюсюлмански младежи: идеологическа мотивация, принадлежност и социален бунт 2016
11 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Ислямът и "Шарли ебдо" 2015
12 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Across the Border of Belief: Some Notes on the Role of Birgivî Meḥmed Efendi (d. 1573) and the Qāḍīzādelis (1620s–1680s) in Ottoman Islamic Thought 2015
13 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Understanding Salafism 2015
14 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Some Notes on Salafī-Jihādī Ideology and Its Conceptualization 2015
15 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Islamic Studies and the Balkans 2015
16 Пленарен доклад, Симеон Евстатиев, Близкият изток и предизвикателствата около "Ислямска държава" 2014
17 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Belief and Unbelief in Seventeenth- and Eighteenth- Century Ottoman Empire: The Qaḍīzādeli Movement and its Spread, Commentator: David A. Bell, Princeton Univeristy 2014
18 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Discussions in Islamic Studies 2013
19 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Belief and Unbelief 2013
20 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Religion and the Public Sphere: Interdisciplinary Challenges 2013
21 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Christians, Muslims, and Human Rights in Bulgaria 2012
22 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, Religion and Society: Introductory Remarks 2011
23 Пленарен доклад, Simeon Evstatiev, How to Think about Religion and the Public Sphere: The Islamic Case in a Comparative Perspective 2010
24 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Нормативен религиозен текст и социокултурен контекст: заключителни бележки 2010
25 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Ранните дебати около „ориентализма“. Някои бележки 2010
26 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Teaching and Studying Religion 2009
27 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Молла Садра и религиознополитическите дебати в шиитския ислям 2009
28 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Нормативен текст и социални пространства на религиозен императив 2009
29 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Said Nursi and Tajdid (Renewal): Changing the Public Sphere through Shared Justice 2007
30 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, The Notion of Reformers (muṣliḥūn) as Solitary Men (ghurabā’) and the Muslim Brotherhood in Egypt 2006
31 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islam, Tolerance, and Religious Education in Bulgaria 2006
32 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islam and Politics from a Wider Europe Perspective 2006
33 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Arabic and Islamic Studies in Bulgaria and the Balkans 2006
34 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Switching Identities in the Religious Public Sphere of Muslim Societies: Sheikh Faysal Mawlawi 2005
35 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islam and the Teaching on the Religious "Other" 2005
36 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islamic Publicness as a Challenge to the West 2005
37 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islam and the Public Sphere: Some Notes on the Muslim Brotherhood in Egypt 2005
38 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Confessional versus Non-Confessional Religious Education 2005
39 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Egypt’s Moment of reform: A Reality or an Illusion?, Commentator to Emad El-Din Shahin, American University of Cairo 2005
40 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, The Reconstruction of Identity and the Public Role of Religion: Sheikh Mawlawī and the Return to the Sharī‘a from the Sunnī Perspective of his Jamā‘a Islāmiyya in Lebanon 2004
41 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Религиозната идентичност в исляма: между умерените интерпретации и радикализма 2004
42 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Approaching Human Rights through Religious Education 2004
43 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, The Perception of Middle Eastern Islamic Revivalism among Contemporary Muslim Elites in the Balkans 2002
44 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, The Chronicle as a Tool for Establishing Orthodoxy in Medieval Islam: The Case of Al-Andalus 2002
45 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Islam in the Perceptions of Orthodox Christians in Bulgaria 2001
46 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Middle Eastern Trajectories in the contemporary Islamic Revival in the Balkans 2001
47 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, In the Periphery of Two Worlds: On the Perception of Middle Eastern Islamic Tradition among the Balkan Muslims 2000
48 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, In Quest of Legitimacy: Muslim Dogma and Statehood in the Medieval Arabic Chronicle 1999
49 Секционен доклад, Симеон Евстатиев, Neo-Revivalist Reinterpretation of the Medieval Umma Doctrine: Is There an Influence on the Muslims in Bulgaria? 1999
50 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Die Konzeption von der islamischen Gemeinde als umma wasat 1998
51 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, On the khātam al-nabiyyīn Doctrine in Early Muslim Thought: Confirmation or Finality 1998
52 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, On the Social Dimension of the Relationship Present-Past in at-Tabari's Tārīkh ar-rusul wa l-mulūk 1997
53 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Ibn Khaldun on 'Spiritual' Authority and 'Secular' Power in Medieval Islam 1996
54 Секционен доклад, Simeon Evstatiev, Zum Beitrag der koranischen Lehre zur Bildung der mittelalterlichen Chronik im Zusammenhang mit dem historischen Selbstbewußtsein der Araber 1996
Участие в редколегия
1 Симеон Евстатиев, Journal of Islamic Research, Участие в редколегия 2019
2 Симеон Евстатиев, Арабистика и ислямознание, ІІ: Студии по случай 60-годишнината на доц. д.ф.н. Пенка Самсарева. Редколегия: Симеон Евстатиев, Христина Чобанова, Иван Дюлгеров, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Участие в редколегия 2003
Учебно помагало
1 Симеон Евстатиев, Пламен Макариев, (съст. и предг.), Християнство и ислям. Основи на религиозната толерантност (учебно помагало – книга за учителите по религия), ISBN:978-954-91960-2-3, авторски колектив: С. Евстатиев, Пл. Макариев, Г. Бакалов, Й. Пеев, Д. Киров, Цв. Теофанов, Кл. Стаматова, М. Алиш, изд. Изток-Запад, Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
2 Клара Стаматова, Йордан Пеев, Цветан Теофанов, Пламен Макариев, Симеон Евстатиев, Даниеле Селермайер, Емил Трайчев, Димитър Киров, Пол Мартин, Иван Желев, Ислям. Христоматия за студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
3 Симеон Евстатиев, Пламен Макариев, Людмила Драгоева, Орлин Събев, Отвъд различието. Към толерантност и диалог между християнство и ислям в България. Учебно помагало, ред. Орлин Събев, ISBN:954-91356-5-9 , Федерация на дружествата за разпространение на знания и Институт за международно сътрудничество на асоциацията на германските народни университети, София, Рецензирано 2004