Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Кристиан Цветанков
Статия в научно списание
1 Ив. Плачков, К. Цветанков, М. Димова, Ц. Добрева, Г. Хаджидеков, Торзио на аднекс на 6- годишно момиче, Рентгенология Радиология, том:1, брой:1, 2012 2012
2 И. Плачков, Г. Хаджидеков, К. Цветанков, Торзия на аднекс при 6-годишно момиче, Рентгенология и Радиология, vol:LI, issue:1, 2012, pages:70-73, Ref 2012
3 К. Цветанков, И. Плачков, М. Димова, Цв. Добрева, Г. Хаджидеков, И. Брезоев, Херниран дивертикул на пикочния мехур, Рентгенология Радиология, том:XLX, брой:4, 2011 2011
Учебно помагало
Хаджидеков Г., П. Гецов, И. Плачков, К. Цветанков, Н. Трайкова, Е. Петкова, Сборник тестове по Образна диагностика, ISBN:9786197085419, МУ Пловдив, Рецензирано 2015