Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Марта Георгиева

ORCID ID:0000-0002-6627-9521
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Марта Георгиева, Сотириология на съвременната диакония 2019
2 Секционен доклад, Марта Георгиева, Културният модел за разпространение на християнската вяра и ценности през Късната Античност: съвременно включване 2019
3 Секционен доклад, Марта Георгиева, Ὁ Ἀνάδοχος: A Conductor Guide for the Uninitiated Soul 2019
4 Секционен доклад, Марта Георгиева, Педагогическата система на Мария Монтесори през призмата на евангелската притча за невидимо растящото семе 2018