Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Чавдар Кирилов

Researcher ID (Web of Science):GQQ-1455-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3017-0636
Глава от книга
1 Vladimir Staykov, Anani Antonov, Chavdar Kirilov, Cemeteries from Late Antiquity and the Middle Ages in Gladno Pole locality, near Vratsa (Be-JA Supplements, vol. 9), ISSN (online):978-619-90156-8-1, ISBN:978-619-90156-8-1, Association of Bulgarian Archaeologists, Sofia, Рецензирано 2023
2 Chavdar Kirilov, Appendix C. Some observations concerning the collection of wood samples from the site of Golyamata mogila. In Agre, D. The Tumulus of Golyamata Mogila near the villages of Malomirovo and Zlatinitsa, pp. 237-238., ISBN:978-954-9704-24-2, Avalon Publishing, Sofia 2011
Дипломна работа
Чавдар Янакиев Кирилов, Към проблема за т. нар. "феодален замък" в средновековна България, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Стефка Ангелова 1998
Дисертация д-р
Chavdar Kirilov, Studien zu den frühmittelalterlichen Wurzeln europäischer Stadtentwicklung: Archäologische Befunde Mitteleuropas, ihre sozial- und wirtschatfsgeschichtliche Deutung und der Vergleich zum Raum der östlichen Balkanhalbinsel, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/M., Deutschland, Ръководител:Prof. Dr. Joachim Henning 2006
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Чавдар Янакиев Кирилов, Дракула и пингвините, 2019
2 Чавдар Янакиев Кирилов, Момчилиада, 2019
3 Чавдар Янакиев Кирилов, Черепът-чаша, 2019
4 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България, част 4: Трансилвания, 2018
5 Чавдар Янакиев Кирилов, Археология и история, 2017
6 Чавдар Янакиев Кирилов, България търси вампир, 2017
7 Чавдар Кирилов, Българското (?) съкровище от Надсентмиклош, 2017
8 Чавдар Кирилов, Да убиеш църква, 2017
9 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България. Пролог, 2017
10 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България. Част 1: Аспарух, 2017
11 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България. Част 2а: Крум. Раждането на идеята, 2017
12 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България. Част 2б: Крум и Карл Велики, 2017
13 Чавдар Янакиев Кирилов, Отвъддунавска България. Част 3: Омуртаг и Лудвиг, 2017
14 Чавдар Кирилов, Съкровището от Надсентмиклош - състав и датировка, 2017
15 Чавдар Кирилов, Съкровището от Надсентмиклош идва в София, 2017
16 Чавдар Янакиев Кирилов, Византийският Солун, 2016
Монография
1 Чавдар Кирилов, Непознатите познати. Стъклените гривни в България от късножелязната до османската епоха, ISBN:ISBN 978-954-07-5798-8 (твърда подвързия) / ISBN 978-954-07-5799-5 (PDF), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Tschavdar Kirilov, Die Stadt des Frühmittelalters in Ost und West. Archäologische Befunde Mitteleuropas im Vergleich zur östlichen Balkanhalbinsel, ISBN:978-3-7749-3451-1, Rudolf Habelt, Bonn, Рецензирано 2006
Научен проект
1 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, община Елхово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-176/15.09.2022 2022
2 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, 2022
3 Чавдар Кирилов, Конуш и неговият хинтерланд. Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. и теренни археологически обхождания на обекти в неговите околности на териториите на общинa Асеновград, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-191/16.09.2022 2022
4 Чавдар Кирилов, Селищна мрежа, пътна инфраструктура и население в България през османския период - исторически и археологически пространствен анализ, Член, , Номер на договора:КП-06-Н70/5 / 13.10.2022 2022
5 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, община Елхово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-185/12.07.2021 2021
6 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, 2021
7 Чавдар Кирилов, Конуш и неговият хинтерланд. Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. и теренни археологически обхождания на обекти в неговите околности на териториите на общини Асеновград и Садово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-196/14.07.2021 2021
8 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, община Елхово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-117/26.08.2020 2020
9 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-94/19.08.2020 г. 2020
10 Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш край с. Конуш, общ. Асеновград и м. Джамията край с. Богданица, общ. Садово, обл. Пловдив, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-153/03.09.2020 2020
11 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, община Елхово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-258/07.08.2019 2019
12 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-231/17.07.2019 г. 2019
13 Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш край с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-269/19.08.2019 2019
14 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост „Градището“, с. Мелница, общ. Елхово, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-202/11.07.2018 2018
15 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-190/06.07.2018 г. 2018
16 Чавдар Кирилов, Географско-информационна система "Ранното християнство в днешните български земи (по исторически и археологически данни)", Ръководител, 2018
17 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост, кв. Хоризонт, гр. Балчик, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-160/07.07.2017 г. 2017
18 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-130/04.07.2016 г. 2016
19 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД 11-00-142/06.07.2015 г. 2015
20 Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост гр. Балчик, кв. Хоризонт, Ръководител, , Номер на договора:РД11-00-174/24.07.2014 г. 2014
21 Чавдар Кирилов, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия/УХК "Алма Матер", ДУНК01-1/22.12.2009, Член, , Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2009
22 Чавдар Кирилов, FENDA (От разкопки към недеструктивна археология), Член, , Номер на договора:КИН 1015/2006 2006
23 Чавдар Кирилов, Съставяне на регионални дендрохронологически стандартни хронологии в България и използването им за датиране на археологически находки и обекти, Член, , Номер на договора:ВУ-1010 2006
Научно ръководство
1 Чавдар Кирилов, „Византийска Плиска” (Археологически данни за облика и развитието на Вътрешния град от последната третина на X до последната третина на XI в.), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Панайот Антонов 2017
2 Чавдар Кирилов, Въоръжение по Долен и Среден Дунав през Късната античност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангел Григоров 2017
3 Чавдар Кирилов, Църковна архитектура в района на Стенимахос (XI – XIV в.), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Томислав Мангараков 2017
4 Чавдар Кирилов, Колективна находка от метални сечива от Августе в контекста на късноантичното стопанство в диоцезите Тракия и Дакия, СУ дипломна работа:Атанас Данов 2016
5 Чавдар Кирилов, Нападателно въоръжение за близък бой в днешните български земи (VII-XII в.), СУ дипломна работа:Самуил Камбуров 2016
6 Чавдар Кирилов, Поселищно и икономическо развитие на провинция Вътрешна Дакия през късната античност (краят на III - началото на VII в.), СУ дипломна работа:Анани Антонов 2016
7 Чавдар Кирилов, Поява и развитие на централните места във Влахия през XIV-XV в. (по археологически данни), СУ дипломна работа:Цветозар Йотов 2016
8 Чавдар Кирилов, Одърци: ранносредновековно селище и некрополи. Нов поглед към вече известното, СУ дипломна работа:Дженьо Дженев 2015
9 Чавдар Кирилов, Ранносредновековните некрополи с трупоизгаряне и трупополагане по християнски начин: опит за културна и етническа идентификация, СУ дипломна работа:Владимир Стайков 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Чавдар Кирилов, Анна Агре, Късноантична и средновековна крепост „Градище“ край село Мелница, общ. Елхово, Археологически открития и разкопки, 2022 2022
2 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. "Хоризонт", Балчик, Археологически открития и разкопки, 2022 2022
3 Чавдар Кирилов, Теренни обхождания и недеструктивни проучвания в землищата на селата Конуш и Избеглии (общ. Асеновград), и Поповица и Кочево (общ. Садово), Археологически открития и разкопки, 2022 2022
4 Анна Агре, Чавдар Кирилов, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, Археологически открития и разкопки, 2021, стр.:1077-1080, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2021
5 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. "Хоризонт", Балчик, Археологически открития и разкопки през 2020, 2021, стр.:1060-1062, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2021
6 Чавдар Кирилов, Недеструктивни проучвания на обект "Селище от XV-XIX в." в м. Турско Конуш, с. Конуш, и м. Джамията, с. Богданица, обл. Пловдив., Археологически открития и разкопки, 2021, стр.:72-75, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2021
7 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в Балчик, кв. Хоризонт, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2020
8 Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на селище от XV-XIX в. в м. Турско Конуш, с. Конуш, общ. Асеновград, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 1, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, стр.:144-148, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2020
9 Чавдар Кирилов, Анна Агре, Разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището" край с. Мелница, Археологически открития и разкопки през 2019 г., том 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2020, стр.:1198-1202, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2020
10 Чавдар Кирилов, Анна Агре, Късноантична и средновековна крепост "Градището", с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, издателство:Булгед, 2019, стр.:526-529, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2019
11 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв "Хоризонт", гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов и др., 2019, стр.:500-502, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2019
12 Чавдар Кирилов, Анна Агре, Археологически разкопки на късноантична и средновековна крепост "Градището" край с. Мелница, общ. Елхово, обл. Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Людмил Вагалински, издателство:Булгед, 2018, стр.:477-480, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2018
13 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2017 г., редактор/и:Людмил Вагалински, Петър Димитров, Елена Василева, издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:522-524, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2018
14 Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2016, редактор/и:Людмил Вагалински, гл. ред., 2017, стр.:584-587, ISSN (print):1313-0889 2017
15 Chavdar Kirilov, Appendix: Dendrochronological analysis of samples of a wooden sarcophagus from a tumulus in the locality of Belishka Chuka near the town of Belitsa, Blagoevgrad County, Tumulus as Sema. Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC (Topoi. Berlin Studies of the Ancient World, 27), editor/s:Olivier Henry, Ute Kelp, 2016, pages:353-354, ISSN (print):2191-5806, ISSN (online):2365-726X, ISBN:978-3-11-025990-2 2016
16 Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2015 г., редактор/и:гл. ас. д-р Андрей Аладжов (гл. ред.), 2016, стр.:718-722, ISSN (print):1313-0889 2016
17 Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик., Археологически открития и разкопки през 2014 г., редактор/и:доц. д-р Гергана Кабакчиева (главен редактор), гл. ас. д-р Евелина Тодорова, Кръстю Чукалев, гл. ас. д-р Виктория Петрова, гл. ас. д-р Георги Иванов, гл. ас. д-р Марио Иванов, Елена Василева, доц. д-р Георги Нехризов, 2015, стр.:681-684, ISSN (print):1313-0889 2015
18 Р. Колева, Ч. Кирилов, Р. Енчева, Археологически разкопки на обект „Късноантична и средновековна крепост“ в кв. Хоризонт, Балчик, Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:доц. д-р Мария Гюрова (главен редактор), гл. ас. д-р Петър Димитров, Татяна Стефанова, гл. ас. д-р Виктория Петрова гл. ас. д-р Маргарит Дамянов, гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Андрeй Аладжов, доц. д-р Георги Нехризов, гл. ас. д-р Георги Иванов, 2014, стр.:537-539, ISSN (print):1313-0889 2014
19 Румяна Колева, Нася Якимова, Чавдар Кирилов, Археологическо наблюдение на строителството на км 05+000 - 25+000 от ЛОТ 1 на АМ „Марица“, Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Мария Гюрова, Татяна Стефанова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2013, стр.:564-564, ISSN (print):1313-0889 2013
20 Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Спасителни археологически разкопки на обект „Римско селище”, с. Ябълково, общ. Димитровград (АМ „Марица”, км. 29+640-29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, 2013, стр.:336-339, ISSN (print):1313-0889 2013
21 Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада, км 19+900 - 20+400 от АМ "Марица", Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:488-490, ISSN (print):1313-0889 2012
22 Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Evelina Todorova, Byzantine Imported Pottery from the Recent Excavations in Drastar (Silistra) in the Context of the Byzantine Politics on the Lower Danube, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 August 2011). Vol. 3: Abstracts of Free Communications, editor/s:A. Nikolov et al., 2011, pages:38-39 2011
23 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:469-470, ISSN (print):1313-0889 2011
24 Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Средновековно селище и некропол, с. Златна ливада (км 19+900 - 20+400 от АМ "Марица"), Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, стр.:513-515, ISSN (print):1313-0889 2011
25 Чавдар Кирилов, Недеструктивно археологическо проучване на крепостта на хълма Калето край с. Добри дол, община Първомай, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:665-667, ISSN (print):1313-0889 2010
26 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Радостина Енчева, Разкопки на късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, гр. Балчик, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:529-530, ISSN (print):1313-0889 2010
27 Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект "Средновековно селище и некропол", м. Бялата вода, с. Златна ливада, община Чирпан (км 19+900 - 20+250 по АМ "Марица"), Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:611-613, ISSN (print):1313-0889 2010
28 Илия Илиев, Татяна Стефанова, Мария Гюрова, Чавдар Кирилов, Спасително археологическо проучване на обект №1, км 276+950 - 277+150, ЛОТ 4 по трасето на АМ Тракия в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, Археологически открития и разкопки през 2009 г., 2010, стр.:101-103, ISSN (print):1313-0889 2010
29 Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Durostorum-Drăstăr zwischen Antike und Mittelalter. Einige Resultate der Rettungsgrabung 2007, Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, Vol. 24, editor/s:Marian Neagu et al., 2008, pages:231-249, ISBN:978-973-1787-00-8 2008
30 Румяна Колева, Димитър Янков, Чавдар Кирилов, Спасителни археологически разкопки на обект "Средновековно селище и некропол в м. Бялата вода, с. Златна ливада", км 19+900 - 20+250 на АМ "Марица", Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:736-738, ISSN (print):1313-0889 2008
31 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Спасително археологическо проучване на обект УПИ 1, кв. 69, НААР "Дуросторум-Дръстър-Силистра", Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:607-612, ISSN (print):1313-0889 2008
32 Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Археологическите проучвания в Националния археологически и архитектурен резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра през 2006 г., Археологически открития и разкопки през 2006 г., редактор/и:Попов, Хр., 2007, стр.:420-423, ISSN (print):1313-0889 2007
33 Стефка Ангелова, Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Боян Думанов, Владимир Пенчев, Проучвания в НААР Дуросторум - Дръстър - Силистра, Археологически открития и разкопки през 2005 г., редактор/и:Христо Попов, Красимир Ников, Таня Христова, Виктория Петрова, Марлена Кръстева, Анастасия Чолакова, Петър Димитров, издателство:НАИМ БАН, 2006, стр.:288-290 2006
Студия в научно списание
1 Chavdar Kirilov, Contribution to the study of heel irons from present-day Bulgarian lands, Contributions to the Bulgarian Archeology, vol:11, 2021, pages:187-203, ISSN (print):1310-7976, ISSN (online):2603-3410, doi:https://doi.org/10.53250/cba11.187-203, Ref 2021
2 Чавдар Кирилов, Конструкция вместо реконструкция, или как историците измислят история. Бележки върху историческите "сведения" в подкрепа на теорията за българските миграции към и от Тракия в XI - началото на XIII в., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:6, 2018, стр.:319-335, ISSN (print):1312-7284 2018
3 Чавдар Кирилов, Конструкция вместо реконструкция, или как археологията измисля история. Бележки върху създаването на теорията за българските миграции от и към Тракия през XI-XII в., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:5, 2016, стр.:373-451, ISSN (print):1312-7284 2016
4 Чавдар Кирилов, Столичният проблем в ранносредновековна България в общоевропейска перспектива, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, том:4, 2014, стр.:145-166, ISSN (print):1312-7284 2014
5 Чавдар Кирилов, Столичният проблем в ранносредновековна България в общоевропейска перспектива , Добруджа, том:24-25, 2013, стр.:313-338, ISSN (print):0205-2210 2013
6 Chavdar Kirilov, Die Reduktion der ummauerten Stadtfläche und die Frage nach dem Verfall der antiken Stadt, Archaeologia Bulgarica, vol:10, issue:2, 2006, pages:55-104, ISSN (print):1310-9537 2006
7 Чавдар Кирилов, Понятието "град" в западноевропейската литература, Известия на Национален исторически музей (София), том:15, 2005, стр.:146-159, ISSN (print):1311-5219 2005
8 Чавдар Кирилов, Редукцията на укрепената градска площ през късната античност. Размисли относно края на "античния град", Известия на Исторически музей Кюстендил, том:10, 2004, стр.:173-204, ISSN (print):0861-4342 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Чавдар Кирилов, Констанция (и Калоян), Laurea в чест на Димитър Янков (Марица-Изток, Археологически проучвания, 8)., редактор/и:Караилиев, П., издателство:Марти-Дени Груп, 2021, стр.:304-316, ISBN:978-619-7207-23-1 2021
2 Чавдар Кирилов, Меч или рало? Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия, Тракия през средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII в.). Сборник статии от научна конференция, проведена на 27-28 ноември 2014 г. в София, редактор/и:Стоянова, Д., Кирилов, Ч., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:11-26, ISBN:978-954-07-5068-2, doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.4840611 2020
3 Румяна Колева, Чавдар Кирилов, Мнимият прабългарски вал в Балчик, Плиска - Преслав, редактор/и:Георгиев, П., Димитров, Я., издателство:НАИМ-БАН, 2018, стр.:465-483, ISSN (print):2603-4212, ISSN (online):2603-4220, ISBN:978-954-9472-63-9 2018
4 Chavdar Kirilov, Das Hauptstadtproblem im frühmittelalterlichen Bulgarien in gesamteuropäischer Perspektive, Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter (Miscellanea Bulgarica 22), editor/s:Schwarcz, A., Soustal, P., Tcholakova, A., 2016, pages:279-297, ISBN:978-3-643-50689-4 2016
5 Чавдар Кирилов, Наблюдения върху хронологията и характера на късноантичното и средновековно селище в м. "Калето" край с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, редактор/и:Рабаджиев, К., Попов, Хр., Дамянов, М., Кацарова, В., издателство:Булвест Принт, 2013, стр.:602-615, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
6 Чавдар Кирилов, За резиденцията на Червенските архиереи през средновековието, Stephanos Archaeologicos in Honorem Professoris Stephcae Angelova. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis 5, редактор/и:Гетов, Л., Стоянов, Т., Стоянова, Д., Пенчева, Е. Лозанов, И., , издателство:Фабер, 2010, стр.:713-738, ISSN (print):1312-7284 2010
7 Чавдар Кирилов, Мнимото изселване на българи от Паристрион. Някои бележки по въпроса за демографските процеси между Дунав и Стара планина през XI-XII век, EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, редактор/и:Григоров, В., Даскалов, М., Коматарова-Балинова, Е., 2009, стр.:355-374, ISBN:978-954-92395-4-6 2009
8 Chavdar Kirilov, Der rissig gewordene Limes. Höhensiedlungen im östlichen Balkan als Zeugnis für die Schwäche des oströmischen Reichs in der Spätantike, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC - VI C AD): International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 6-7.10.2005, editor/s:Vagalinski, L., 2007, pages:329-352 2007
9 Chavdar Kirilov, The Reduction of the Fortified City Area in Late Antiquity: Some reflections on the End of the "Antique City" in the Lands of the Eastern Roman Empire, Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 2: Byzantium, Pliska and the Balkans, 2007, pages:3-24, ISSN (print):ISSN 1862-1139, ISBN:ISBN 978-3-11-018358-0, doi:https://doi.org/10.1515/9783110218831.1.3, Ref 2007
10 Чавдар Кирилов, Българският замък - реален или въздушен?, Българските земи през средновековието (VII-XVIII в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев, Варна, 12-14 септември 2002 г., редактор/и:Йотов, В., издателство:Абагар, 2005, стр.:179-204, ISBN:954-427-667-X 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Chavdar Kirilov, Vladimir Staykov, The Ones Who Stayed: Archaeological Traces of Indigenous Late Roman Societies in the Dark Ages of Present-Day Bulgaria 2023
2 Секционен доклад, Grigor Boykov, Chavdar Kirilov, Studying the ancestrial powerbase of the Minnetoğlu family in Konuş, Bulgaria: historical and archaeological approach 2023
3 Секционен доклад, Чавдар Кирилов, "Проектът "Конуш". Модел за интердисциплинарно недеструктивно проучване на един микрорегион". 2023
4 Секционен доклад, Chavdar Kirilov, Ottoman archaeology in Bulgaria - past, present, and future 2023
5 Секционен доклад, Chavdar Kirilov, Rumyana Koleva, Everyday Life in a Middle Byzantine Settlement Near the Village of Zlatha Livada, Bulgaria 2022
6 Секционен доклад, Чавдар Кирилов, Българските миграции към и от Тракия през XI-XIII в. - реалност или научна фикция? 2014
7 Секционен доклад, Чавдар Кирилов, Меч или рало. Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия 2014
8 Секционен доклад, Чавдар Кирилов, Emergence, Character and Decline of Fortified Hilltop Settlements in the Eastern Balkans (5th - 7th c. AD) 2013
9 Секционен доклад, Evelina Todorova, Rumjana Koleva, Chavdar Kirilov, Byzantine Imported Pottery from the Recent Excavations in Drastar (Silistra) in the Context of the Byzantine Politics on the Lower Danube 2011
Участие в редколегия
1 Чавдар Кирилов, Bulgarian e-Journal of Archaeology, Участие в редколегия 2022
2 Чавдар Кирилов, Тракия през средновековието и османската епоха: Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век). Сборник статии от научна конференция, проведена на 27 – 28 ноември 2014 г. в София., Участие в редколегия 2020
3 Чавдар Кирилов, Studien zur Archäologie Europas, Участие в редколегия 2006