Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Илияна Чалъкова
Глава от книга
Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Луиш Пейшоту. „Дишай, Рожденият ден”, В: Личева, Амелия, Карапеткова, Дария (съст.) Искам шестица!, Магистърска програма „Преводач-редактор”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2010
Дипломна работа
1 Iliyana Ivanova Chalakova, "Poéticas da Alteridade. Alteridade Queer na Poesia de Judith Teixeira", Universidade Nova de Lisboa, Ръководител:Prof. Dr. António Fernando Cascais 2012
2 Илияна Иванова Чалъкова, „Вътрешна еволюция в механизмите на конструиране на женската фигура в творчеството на Паулина Шизиане”, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Клео Протохристова 2008
Дисертация д-р
Илияна Иванова Чалъкова, "Тялото и смъртта в творчеството на Мария Тереза Орта, Елия Корея и Инеш Педроза", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Цветанка Василева-Хубенова 2019
Превод на книга
1 Чалъкова, Илияна (прев.), Войните на Фатима (роман), Гутенберг, София 2019
2 Чалъкова, Илияна (прев.), Рикардо Фонсека Мота. "Фредо" (роман), Матком, София 2018
3 Чалъкова, Илияна (прев.), Жозе Сарамаго. "Двойникът" (роман), Колибри, София 2017
4 Чалъкова, Илияна (прев.), Марлене Фераш. "Непотребният живот на Жузе Омейн" (роман), Матком, София 2016
5 Чалъкова, Илияна (прев.), Педру Шагаш Фрейташ. "Обещавам ти провал" (роман), СофтПрес, София 2015
6 Чалъкова, Илияна (прев.), Жозе Сарамаго. "Проглеждане" (роман), Колибри, София 2013
7 Чалъкова, Илияна (прев.), "Португалски разговорник с речник", СофтПрес, София 2011
8 Чалъкова, Илияна (прев.), Алешандре Еркулану. "Предания и легенди", Алтера, София 2010
Превод на статия
1 Чалъкова, Илияна (прев.), Инеш Педроза, „Сянката на облаците в морето“ (разказ), ISSN (online):, „Сдружение Литературен клуб - Литклуб“, София, Рецензирано 2020
2 Чалъкова, Илияна (прев.), Мария Грасиете Бесе. „Нови португалски писма и оспорването на патриархалната власт” (статия), Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, сп. Литературата 2013
3 Чалъкова, Илияна (прев.), Вашку Перейра да Коща. Из „Земи” (поезия), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 36 2012
4 Чалъкова, Илияна (прев.), Елия Корея. "Пентезилея. Имай ме", ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 8 2012
5 Чалъкова, Илияна (прев.), Ерберту Елдер. „Стълби и метафизика“ (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 37 2012
6 Чалъкова, Илияна (прев.), Ерберту Елдер. „Теория на цветовете” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 38 2012
7 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Евангелието според змията”, ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 40 2012
8 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Петнистата кола” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 39 2012
9 Чалъкова, Илияна (прев.), Лидия Жорже. „Пътуване за двама” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 38 2012
10 Чалъкова, Илияна (прев.), Тейшейра, Жудит. „За МЕН. КОНФЕРЕНЦИЯ, в която се обясняват моите принципи за ЖИВОТА, за ЕСТЕТИКАТА, за МОРАЛА”, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, сп. Литературата, Год. VI (2012), кн. 12, Рецензирано 2012
11 Чалъкова, Илияна (прев.), „Традупоетики: азорска поезия из земите на Вашку Перейра да Коща”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 28 2011
12 Чалъкова, Илияна (прев.), Луиза Коща Гомеш. „Никога нищо от никого” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 23 2011
13 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Разкази”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 34 2010
14 Чалъкова, Илияна (прев.), Жасинту Лукаш Пиреш. „Светове и хладилници” (театър), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 1 2009
15 Чалъкова, Илияна (прев.), Лидия Жорже. „Пътуване за двама” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 15 2009
16 Чалъкова, Илияна (прев.), Назарет, Франсишко. „Киното на "без-илюзията": реализъм, документализъм и фикция”, ИРК “Европа 2001” ЕООД, София, Списание "Европа-2001", бр. 2, Год. XVI 2009
17 Чалъкова, Илияна (прев.), Руй Барейра Зинк „Литературната игра” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 21 2009
18 Чалъкова, Илияна (прев.), „Португалски разкази: Ерберту Елдер”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 24 2008
19 Чалъкова, Илияна (прев.), Паулина Шизиане. „Gender мозайка” (откъси от романи), ISSN (print):, Пловдив, сп. "Страница", бр. 3 2008
Статия в научно списание
1 Чалъкова, Илияна, „Разголеният човек на Жозе Сарамаго“, Литературен вестник, брой:бр. 3, Год. 29, 2020, стр.:14-14, ISSN (print):1310-9561 2020
2 Чалъкова, Илияна, „Актуални тенденции в португалската лексикология”, Филология, issue:33, 2018, pages:114-119, Ref 2018
3 Чалъкова, Илияна, „За модерния скандал и забравата”, Литературата, брой:Год. VI, кн. 12, 2012, стр.:27-40, ISSN (print):1310-9561 2012
4 Чалъкова, Илияна, „Митология и род в смъртната Пентезилея”, Литературен вестник, брой:бр. 8, 2012, стр.:11-12, ISSN (print):1310-9561 2012
5 Чалъкова, Илияна, „Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване”, сп. Страница, брой:бр. 4, 2011, стр.:126-144 2011
6 Чалъкова, Илияна, „Телесен етюд върху Медея. Упражнение”, Електронно списание LiterNet, issue:№ 6 (127), 2010, ISSN (online):ISSN 1312-2282 2010
7 Чалъкова, Илияна, „Телесен етюд върху Медея. Упражнение”, сп. Страница, брой:бр. 4, 2009, стр.:163-173 2009
8 Чалъкова, Илияна, „Алхимия и мозамбикски gender. Механизми на вътрешно преобръщане на женския образ в контекста на литературните характеристики на женското писане у Паулина Шизиане”, сп. Страница, issue:бр. 3, 2008, ISSN (print):ISSN 1310-9081 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Чалъкова, Илияна, “A visão ibérica de José Saramago”, La lengua y la literatura: encuentros, desafíos, influencias, editor/s:Маринкова, Милена, Миткова, Адриана, Моллов, Петър, Пантева, Татяна, Петринска, Боряна, Тасев, Красимир, Чергова, Весела (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, pages:363-377 2019
2 Чалъкова, Илияна, „Комуникативни функции на смъртта в литературния текст“, От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова, редактор/и:Илиева, Людмила, Моллов, Петър, Нинова, Мартина (съст.) , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019 2019
3 Чалъкова, Илияна, „Структурната смърт в литературния текст“, XV Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Данова, Мадлен (съст.) , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 2018
4 Чалъкова, Илияна, Образ и подобие: кои са турците, открили Америка?, Тюркологията днес, редактор/и:Милена Йорданова; Ирина Саръиванова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:160-170 2017
5 Чалъкова, Илияна, Тялото и смъртта в Нови португалски писма, XIV Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Проф. д-р Мадлен Данова (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:111-121 2017
6 Чалъкова, Илияна, "Бягство или твърдение: два подхода към лудостта в кратката проза на Мария Тереза Орта", Horizontes do Saber Filológico, редактор/и:Яна Андреева, Донка Мангачева, Вера Киркова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:383-399 2014
7 Чалъкова, Илияна, „Изкупена красота. Образът на добрата съпруга в пиесата Гняв на Елия Корея”, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, editor/s:Веселинов, Димитър (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, pages:229-236 2013
8 Чалъкова, Илияна, "Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване", Осма конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Цветан Теофанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:227-258 2012
9 Chalakova, Iliyana, “Níveis de construção do contraste na escrita feminina de Paulina Chiziane. Dicotomias presentes e possíveis”, Ecos da Lusofonia, editor/s:Andreeva, Yana, Chergova, Vesela, Mangatcheva, Donka (org.) , Publisher:Sófia: Editora Universitátia, 2012 2012
10 Chalakova, Iliyana, “O exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia”, Segundas Jornadas de Estudos Românicos. Novas teorias, novos modelos e a sua aplicação na linguística, literatura, tradutologia e didática, Secção de Lusitanística, editor/s:Zitna, Júlia (ed.) , Publisher:Bratislava: AnaPress, 2012, pages:81-102 2012
11 Чалъкова, Илияна, „Паралелната смърт: дълг и власт над тялото в Антигона на Елия Корея”, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, editor/s:Веселинов, Димитър (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, pages:194-203 2012
12 Chalakova, Iliyana, “Frente feminina: o coletivo e o (des)igual ou será o feminismo branco mau para a escritora negra?”, Atas do 15º Colóquio da Lusofonia “Macau: quatro séculos de lusofonia: passado, presente e futuro”, Publisher:Instituto Politécnico de Macau, 2011 2011
13 Chalakova, Iliyana, “Tradupoéticas: poesia açoriana pelas terras de Vasco Pereira da Costa”, Atas do 16º Colóquio da Lusofonia ”Santa Maria Ilha-Mãe”, Publisher:Biblioteca Municipal da Vila do Porto, Açores, 2011 2011
14 Chalakova, Iliyana, “О exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia”, Atas do 14º Colóquio da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Bragança, 2010 2010
15 Chalakova, Iliyana, “Realização da relação pós-moderna eu-tu na escrita de Inês Pedrosa”, Atas das Jornadas de Estudos Românicos, Seção de Lusitanística, editor/s:Marcelliová, Jana. (ed.) , Publisher:Bratislava: AnaPress, 2009, pages:43-55 2009
16 Chalakova, Iliyana, “Vivências do corpo na poesia de Judith Teixeira”, Atas do 8º Colóquio Anual da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Bragança, 2009 2009
17 Chalakova, Iliyana, “Sedutividade nas estratégias de titularização na obra de João de Melo. Traduzibilidades possíveis num contexto eslavo”, Açorianidade e Lusofonia, Atas do 3º Encontro Açoriano da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Lagoa, 2008 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Мозамбик на фокус: еволюция в жанра, революция в почерка“ 2020
2 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, O(s) sentido(s) na prosa breve de Mia Couto e Georgi Gospodinov 2018
3 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, Iconografia do corpo em Maria Teresa Horta, Hélia Correia e Inês Pedrosa 2018
4 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Структурната смърт в литературния текст 2018
5 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Пробягване: африканска португалоезична литература в български превод 2017
6 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Тялото и смъртта в Нови португалски писма 2017
7 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Образ и подобие: кои са турците, открили Америка? 2017
8 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, A visão ibérica de José Saramago 2016
9 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "O corpo enquanto sujeito e a crise da bipolaridade de género na poesia de Judith Teixeira" 2015
10 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "A escrava no teatro mítico de Hélia Correia: (dis)função dentro da revolta feminina" 2014
11 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Изкупена красота. Образът на добрата съпруга в пиесата Гняв на Елия Корея” 2013
12 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Бягство или твърдение: два подхода към лудостта в кратката проза на Мария Тереза Орта” 2012
13 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Паралелната смърт: дълг и власт над тялото в Антигона на Елия Корея” 2012
14 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване” 2011
15 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "O exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia" 2011
16 Пленарен доклад, Iliyana Chalakova, "Medeia de Hélia Correia: caso de estudo sobre o género – feminino e dramatúrgico" 2011
17 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Frente feminina: o coletivo e o (des)igual ou será o feminismo branco mau para a escritora negra?" 2011
18 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, “Tradupoéticas: poesia açoriana pelas terras de Vasco Pereira da Costa” 2011
19 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "О exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia" 2010
20 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Vivências do corpo na poesia de Judith Teixeira" 2009
21 Постер, Iliyana Chalakova, "Literatura lusófona em contexto de transferências culturais por meio da tradução" 2009
22 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Realização da relação pós-moderna eu-tu na escrita de Inês Pedrosa" 2008
23 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "A identificação homoerótica com a mãe na poesia do toque feminino em Maria Teresa Horta e Elisaveta Bagryana" 2008
24 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Sedutividade nas estratégias de titularização na obra de João de Melo. Traduzibilidades possíveis num contexto eslavo" 2008
25 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, "Níveis de construção do contraste na escrita feminina de Paulina Chiziane. Dicotomias presentes e possíveis" 2007
26 Присъствие, Iliyana Chalakova, "Práticas do Ensino-Aprendizagem em Portugal" 2004
27 Присъствие, Iliyana Chalakova, Filosofia e literatura 2004