Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Илияна Чалъкова

ORCID ID:0000-0002-5167-1029
Глава от книга
Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Луиш Пейшоту. „Дишай, Рожденият ден”, В: Личева, Амелия, Карапеткова, Дария (съст.) Искам шестица!, Магистърска програма „Преводач-редактор”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2010
Дипломна работа
1 Iliyana Ivanova Chalakova, "Poéticas da Alteridade. Alteridade Queer na Poesia de Judith Teixeira", Universidade Nova de Lisboa, Ръководител:Prof. Dr. António Fernando Cascais 2012
2 Илияна Иванова Чалъкова, „Вътрешна еволюция в механизмите на конструиране на женската фигура в творчеството на Паулина Шизиане”, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Клео Протохристова 2008
Дисертация д-р
Илияна Иванова Чалъкова, "Тялото и смъртта в творчеството на Мария Тереза Орта, Елия Корея и Инеш Педроза", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Цветанка Василева-Хубенова 2019
Монография
Чалъкова, Илияна, Фактическото присъствие. Тялото и смъртта в творчеството на Мария Тереза Орта, Елия Корея и Инеш Педроза, ISBN:978-954-07-5329-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
Научен проект
1 Илияна Чалъкова, Обучението по португалски език в контекста на партньорството в преподаването на чужди езици във висшето и средното образование в България, Ръководител, Фонд "Научни изследвания" на СУ, Номер на договора:80-10-156 / 12.05.2023 г. 2023
2 Илияна Чалъкова, Актуални теми и методи в португалистиката и лузофонските изследвания с приложение във филологическата подготовка по португалски език и португалоезични литератури и култури, Член, Фонд "Научни изследвания" на СУ, Номер на договора:80-10-183 от 27.05.2022 г. 2022
Превод на книга
1 Чалъкова, Илияна (прев.), Жозе Сарамаго. "Пещерата" (роман), ISSN (print):, Колибри, София 2023
2 Чалъкова, Илияна (прев.), Паулина Шизиане. "Никеч. Танцът на живота" (роман), ISSN (print):, Панорама, София 2023
3 Чалъкова, Илияна (прев.), Фредерико Педрейра. "Урокът на лунатика" (прев.), ISSN (print):, Колибри, София 2023
4 Чалъкова, Илияна (прев.), Алешандре Еркулано. "Презвитер Еурико" (роман), ISSN (print):, Матком, София 2022
5 Чалъкова, Илияна (прев.), Войните на Фатима (роман), Гутенберг, София 2019
6 Чалъкова, Илияна (прев.), Рикардо Фонсека Мота. "Фредо" (роман), Матком, София 2018
7 Чалъкова, Илияна (прев.), Жозе Сарамаго. "Двойникът" (роман), Колибри, София 2017
8 Чалъкова, Илияна (прев.), Марлене Фераш. "Непотребният живот на Жузе Омейн" (роман), Матком, София 2016
9 Чалъкова, Илияна (прев.), Педру Шагаш Фрейташ. "Обещавам ти провал" (роман), СофтПрес, София 2015
10 Чалъкова, Илияна (прев.), Жозе Сарамаго. "Проглеждане" (роман), Колибри, София 2013
11 Чалъкова, Илияна (прев.), "Португалски разговорник с речник", СофтПрес, София 2011
12 Чалъкова, Илияна (прев.), Алешандре Еркулану. "Предания и легенди", Алтера, София 2010
Превод на статия
1 Чалъкова, Илияна (прев.), Шизиане, Паулина. "Любовна балада на вятъра" (откъс от роман), ISSN (online):, Литературен клуб, София 2021
2 Чалъкова, Илияна (прев.), Инеш Педроза, „Сянката на облаците в морето“ (разказ), ISSN (online):, „Сдружение Литературен клуб - Литклуб“, София, Рецензирано 2020
3 Чалъкова, Илияна (прев.), Мария Грасиете Бесе. „Нови португалски писма и оспорването на патриархалната власт” (статия), Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, сп. Литературата 2013
4 Чалъкова, Илияна (прев.), Вашку Перейра да Коща. Из „Земи” (поезия), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 36 2012
5 Чалъкова, Илияна (прев.), Елия Корея. "Пентезилея. Имай ме", ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 8 2012
6 Чалъкова, Илияна (прев.), Ерберту Елдер. „Стълби и метафизика“ (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 37 2012
7 Чалъкова, Илияна (прев.), Ерберту Елдер. „Теория на цветовете” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 38 2012
8 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Евангелието според змията”, ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 40 2012
9 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Петнистата кола” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 39 2012
10 Чалъкова, Илияна (прев.), Лидия Жорже. „Пътуване за двама” (разказ), ISSN (online):, Издателство "Фльорир", София, Електронно списание „Литературен свят“, бр. 38 2012
11 Чалъкова, Илияна (прев.), Тейшейра, Жудит. „За МЕН. КОНФЕРЕНЦИЯ, в която се обясняват моите принципи за ЖИВОТА, за ЕСТЕТИКАТА, за МОРАЛА”, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, сп. Литературата, Год. VI (2012), кн. 12, Рецензирано 2012
12 Чалъкова, Илияна (прев.), „Традупоетики: азорска поезия из земите на Вашку Перейра да Коща”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 28 2011
13 Чалъкова, Илияна (прев.), Луиза Коща Гомеш. „Никога нищо от никого” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 23 2011
14 Чалъкова, Илияна (прев.), Жузе Едуарду Агуалуза. „Разкази”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 34 2010
15 Чалъкова, Илияна (прев.), Жасинту Лукаш Пиреш. „Светове и хладилници” (театър), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 1 2009
16 Чалъкова, Илияна (прев.), Лидия Жорже. „Пътуване за двама” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 15 2009
17 Чалъкова, Илияна (прев.), Назарет, Франсишко. „Киното на "без-илюзията": реализъм, документализъм и фикция”, ИРК “Европа 2001” ЕООД, София, Списание "Европа-2001", бр. 2, Год. XVI 2009
18 Чалъкова, Илияна (прев.), Руй Барейра Зинк „Литературната игра” (разказ), ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 21 2009
19 Чалъкова, Илияна (прев.), „Португалски разкази: Ерберту Елдер”, ISSN (print):, София, Литературен вестник, бр. 24 2008
20 Чалъкова, Илияна (прев.), Паулина Шизиане. „Gender мозайка” (откъси от романи), ISSN (print):, Пловдив, сп. "Страница", бр. 3 2008
Редактор на издание нереферирано
Илияна Чалъкова, Стефан Цвайг. "Магелан. Човекът и неговото дело", Колибри, София, Редактор на издание нереферирано 2021
Статия в научно списание
1 Чалъкова, Илияна, Първи конгрес по португалски език и лузофонски култури за Централна и Източна Европа, Филология, брой:43, 2023, стр.:106-111, ISSN (print):0204-8779 2023
2 Chalakova, Iliyana, O(s) sentido(s) na prosa breve de Mia Couto e Georgi Gospodinov, Филология, брой:41, 2022, стр.:11-21, ISSN (print):0204-8779, Ref 2022
3 Чалъкова, Илияна, Личността на твореца – 100 години от рождението на Фернандо Намора, Филология, брой:40, 2021, стр.:111-115, ISSN (print):0204-8779 2021
4 Чалъкова, Илияна, „Разголеният човек на Жозе Сарамаго“, Литературен вестник, брой:бр. 3, Год. 29, 2020, стр.:14-14, ISSN (print):1310-9561 2020
5 Чалъкова, Илияна, „Актуални тенденции в португалската лексикология”, Филология, issue:33, 2018, pages:114-119, Ref 2018
6 Чалъкова, Илияна, „За модерния скандал и забравата”, Литературата, брой:Год. VI, кн. 12, 2012, стр.:27-40, ISSN (print):1310-9561 2012
7 Чалъкова, Илияна, „Митология и род в смъртната Пентезилея”, Литературен вестник, брой:бр. 8, 2012, стр.:11-12, ISSN (print):1310-9561 2012
8 Чалъкова, Илияна, „Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване”, сп. Страница, брой:бр. 4, 2011, стр.:126-144 2011
9 Чалъкова, Илияна, „Телесен етюд върху Медея. Упражнение”, Електронно списание LiterNet, issue:№ 6 (127), 2010, ISSN (online):ISSN 1312-2282 2010
10 Чалъкова, Илияна, „Телесен етюд върху Медея. Упражнение”, сп. Страница, брой:бр. 4, 2009, стр.:163-173 2009
11 Чалъкова, Илияна, „Алхимия и мозамбикски gender. Механизми на вътрешно преобръщане на женския образ в контекста на литературните характеристики на женското писане у Паулина Шизиане”, сп. Страница, issue:бр. 3, 2008, ISSN (print):ISSN 1310-9081 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Чалъкова, Илияна, Движения на женското в романите на Паулина Шизиане, XVIII Научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2021 г., редактор/и:Мадлен Данова (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:81-93, ISSN (print):2738-8158 2022
2 Чалъкова, Илияна, Социалното тяло като убежище за човешкото, Познание и трансхуманитарна р/еволюция, редактор/и:Елена Борисова, Николай Генов, Рени Янкова, издателство:Издателски център "Боян Пенев", 2021, стр.:154-169, ISBN:978-619-7372-34-2, Ref 2021
3 Чалъкова, Илияна, “A visão ibérica de José Saramago”, La lengua y la literatura: encuentros, desafíos, influencias, editor/s:Маринкова, Милена, Миткова, Адриана, Моллов, Петър, Пантева, Татяна, Петринска, Боряна, Тасев, Красимир, Чергова, Весела (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, pages:363-377 2019
4 Чалъкова, Илияна, „Комуникативни функции на смъртта в литературния текст“, От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова, редактор/и:Илиева, Людмила, Моллов, Петър, Нинова, Мартина (съст.) , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:623-636, ISBN:978-954-07-4824-5 2019
5 Чалъкова, Илияна, „Структурната смърт в литературния текст“, XV Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Данова, Мадлен (съст.) , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 2018
6 Чалъкова, Илияна, Образ и подобие: кои са турците, открили Америка?, Тюркологията днес, редактор/и:Милена Йорданова; Ирина Саръиванова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:160-170 2017
7 Чалъкова, Илияна, Тялото и смъртта в Нови португалски писма, XIV Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Проф. д-р Мадлен Данова (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:111-121 2017
8 Чалъкова, Илияна, "Бягство или твърдение: два подхода към лудостта в кратката проза на Мария Тереза Орта", Horizontes do Saber Filológico, редактор/и:Яна Андреева, Донка Мангачева, Вера Киркова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:383-399 2014
9 Чалъкова, Илияна, „Изкупена красота. Образът на добрата съпруга в пиесата Гняв на Елия Корея”, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, editor/s:Веселинов, Димитър (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, pages:229-236 2013
10 Чалъкова, Илияна, "Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване", Осма конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Цветан Теофанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:227-258 2012
11 Chalakova, Iliyana, “Níveis de construção do contraste na escrita feminina de Paulina Chiziane. Dicotomias presentes e possíveis”, Ecos da Lusofonia, editor/s:Andreeva, Yana, Chergova, Vesela, Mangatcheva, Donka (org.) , Publisher:Sófia: Editora Universitátia, 2012 2012
12 Chalakova, Iliyana, “O exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia”, Segundas Jornadas de Estudos Românicos. Novas teorias, novos modelos e a sua aplicação na linguística, literatura, tradutologia e didática, Secção de Lusitanística, editor/s:Zitna, Júlia (ed.) , Publisher:Bratislava: AnaPress, 2012, pages:81-102 2012
13 Чалъкова, Илияна, „Паралелната смърт: дълг и власт над тялото в Антигона на Елия Корея”, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, editor/s:Веселинов, Димитър (съст.) , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, pages:194-203 2012
14 Chalakova, Iliyana, “Frente feminina: o coletivo e o (des)igual ou será o feminismo branco mau para a escritora negra?”, Atas do 15º Colóquio da Lusofonia “Macau: quatro séculos de lusofonia: passado, presente e futuro”, Publisher:Instituto Politécnico de Macau, 2011 2011
15 Chalakova, Iliyana, “Tradupoéticas: poesia açoriana pelas terras de Vasco Pereira da Costa”, Atas do 16º Colóquio da Lusofonia ”Santa Maria Ilha-Mãe”, Publisher:Biblioteca Municipal da Vila do Porto, Açores, 2011 2011
16 Chalakova, Iliyana, “О exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia”, Atas do 14º Colóquio da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Bragança, 2010 2010
17 Chalakova, Iliyana, “Realização da relação pós-moderna eu-tu na escrita de Inês Pedrosa”, Atas das Jornadas de Estudos Românicos, Seção de Lusitanística, editor/s:Marcelliová, Jana. (ed.) , Publisher:Bratislava: AnaPress, 2009, pages:43-55 2009
18 Chalakova, Iliyana, “Vivências do corpo na poesia de Judith Teixeira”, Atas do 8º Colóquio Anual da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Bragança, 2009 2009
19 Chalakova, Iliyana, “Sedutividade nas estratégias de titularização na obra de João de Melo. Traduzibilidades possíveis num contexto eslavo”, Açorianidade e Lusofonia, Atas do 3º Encontro Açoriano da Lusofonia, Publisher:Câmara Municipal de Lagoa, 2008 2008
Студия в научно списание
Чалъкова, Илияна, Отражения в огледалото. Контекстуален прочит на творчеството на Паулина Шизиане, Филология, брой:39, 2021, стр.:11-30, ISSN (print):0204-8779, Ref 2021
Съставителска дейност
Chalakova, Iliyana, Andreeva, Yana, Chergova, Vesela, 1º Congresso de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste. Resumos, ISBN:978-954-07-5548-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, International 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Концептът в съвременната литература на Мозамбик 2023
2 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Политическите измерения на ежедневието в новелата на Мануел Руй 2023
3 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, O sonho angolano de Borges 2022
4 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, Memória e cultura na estreia búlgara de José Saramago 2022
5 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Литературният текст между канона и обществото 2021
6 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Движения на женското 2021
7 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Мозамбик на фокус: еволюция в жанра, революция в почерка“ 2020
8 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, O(s) sentido(s) na prosa breve de Mia Couto e Georgi Gospodinov 2018
9 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Структурната смърт в литературния текст 2018
10 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, Iconografia do corpo em Maria Teresa Horta, Hélia Correia e Inês Pedrosa 2018
11 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Образ и подобие: кои са турците, открили Америка? 2017
12 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Тялото и смъртта в Нови португалски писма 2017
13 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, Пробягване: африканска португалоезична литература в български превод 2017
14 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, A visão ibérica de José Saramago 2016
15 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "O corpo enquanto sujeito e a crise da bipolaridade de género na poesia de Judith Teixeira" 2015
16 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "A escrava no teatro mítico de Hélia Correia: (dis)função dentro da revolta feminina" 2014
17 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Изкупена красота. Образът на добрата съпруга в пиесата Гняв на Елия Корея” 2013
18 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Бягство или твърдение: два подхода към лудостта в кратката проза на Мария Тереза Орта” 2012
19 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Паралелната смърт: дълг и власт над тялото в Антигона на Елия Корея” 2012
20 Пленарен доклад, Iliyana Chalakova, "Medeia de Hélia Correia: caso de estudo sobre o género – feminino e dramatúrgico" 2011
21 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Frente feminina: o coletivo e o (des)igual ou será o feminismo branco mau para a escritora negra?" 2011
22 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, “Tradupoéticas: poesia açoriana pelas terras de Vasco Pereira da Costa” 2011
23 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, „Пентезилея: деконструкция на мита, която възвръща към господстващото състояние на оразличаване” 2011
24 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "O exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia" 2011
25 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "О exercício de poder sobre o corpo e as variadas mortes no teatro mítico de Hélia Correia" 2010
26 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Vivências do corpo na poesia de Judith Teixeira" 2009
27 Постер, Iliyana Chalakova, "Literatura lusófona em contexto de transferências culturais por meio da tradução" 2009
28 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "A identificação homoerótica com a mãe na poesia do toque feminino em Maria Teresa Horta e Elisaveta Bagryana" 2008
29 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Sedutividade nas estratégias de titularização na obra de João de Melo. Traduzibilidades possíveis num contexto eslavo" 2008
30 Секционен доклад, Iliyana Chalakova, "Realização da relação pós-moderna eu-tu na escrita de Inês Pedrosa" 2008
31 Секционен доклад, Илияна Чалъкова, "Níveis de construção do contraste na escrita feminina de Paulina Chiziane. Dicotomias presentes e possíveis" 2007
32 Присъствие, Iliyana Chalakova, "Práticas do Ensino-Aprendizagem em Portugal" 2004
33 Присъствие, Iliyana Chalakova, Filosofia e literatura 2004