Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Клавдий Тютюлков
Статия в научно списание
1 Клавдий Тютюлков, Подпомогнати с компютър експерименти и интердисциплинарно обучение, Физика: Методология на обучението , том:1, 2013, стр.:39-47 2013
2 Тютюлков Кл., Визуализация на топлинни явления посредством Physlets®, Химия, том:21, 2012, стр.:23-28, Ref 2012
3 Mърваков Д, Гайдарова М., Тютюлков Кл., Основни процедури по стандартизация на тестове от кандидатстудентските изпити по физика във физическия факултет на СУ, Химия, брой:19, 2010, стр.:51-62, Ref 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Клавдий Тютюлков, Универсална постановка за подпомогнати с компютър опити по механика 2013
2 Секционен доклад, Тютюлков Кл., Една достъпна възможност за осъществяване на подпомогнат от компютър експеримент 2012
Учебно помагало
Стефан Манев, Снежана Томова, Адриана Тафрова, Мая Гайдарова, Клавдий Тютюлков, Камелия Йотовска, Ренета Петкова, Задачи и упражнения по природните науки за 5.—8. клас (Ключови компетентности), ISBN:ISBN 978-954-360-068-7, Просвета 2011