Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Любен Кулелиев
Дисертация д-р
Любен Николаев Кулелиев, Мястото и ролята на пространствените художествени форми и на дигиталните технологии в обучението на ученици от горен курс, СУ „Св. Климент Охридски", ФНПП, катедра „Изобразително изкуство“, Ръководител:проф. д-р Орлин Дворянов 2017
Изложби
1 Любен Николаев Кулелиев , Международна „Мозайкап - Часът на Земята“ 2022 гр. София Водещ на ателие МозайКАП за мозайка от цветни капачки, по повод Международната инициатива “Часът на Земята” https://alos.bg/news/2022/mozaicap-the-earth/ 2022
2 Любен Николаев Кулелиев , Национална „На тъмно“ 2022 ХГ „Христо Цокев“, Габрово Сетивна художествена инсталация (съвместно с Д. Атанасов) по проект на Програма Култура на Община Габрово https://alos.bg/parallel-steps/2022/into-the-dark/ https://www.gabrovonews.bg/news/188964/ 2022
3 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Намеси“ 2022 Галерия-книжарница София Прес, гр. София https://sofiapressgallery.com/exhibition/namesi-izlozhba-ot-lendart-plener-ii/?back=ago 2022
4 Любен Николаев Кулелиев , Международна „Рисуване със светлина“ 2022 София Част от Фестивал на светлините „ЛУНАР“, https://lunarlights.eu/ , https://alos.bg/news/2022/light-painting-lunar/ 2022
5 Любен Николаев Кулелиев , Национална Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2022 РЕМО „Етър“, Габрово https://alos.bg/news/2022/kevis-2022/ 2022
6 Любен Николаев Кулелиев , Национална сборна изложба от пленер „Между пясък и пяна“ 2022 ХГ „Кирил Петров“, Монтана 2022
7 Любен Николаев Кулелиев , Национална Художествена инсталация „Троянска перла“ 2022 гр. Троян Водещ на уъркшоп и автор на инсталацията по повод „Български фестивал на сливата“ https://alos.bg/news/2022/troyan-pearl/ 2022
8 Любен Николаев Кулелиев , Национална "Цветен сезон" 2021 гр. Троян Художествена инсталация на открито в рамките на Български фестивал на сливата, Троян. https://alos.bg/news/2021/colorful-season/ 2021
9 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Някои го предпочитат аналогово“ 2021 Музей на хумора и сатирата, Габрово Самостоятелна изложба, съвместно с Добрин Атанасов 2021
10 Любен Николаев Кулелиев , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС `2021 2021 РЕМО „Етър“, гр. Габрово Шестото издание на Международния симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“. Темата на симпозиума е „От нищо – нещо“. Главният фокус е насочен към използване на намерени на място материали и средства, свързани както с природната среда, така и с бракувани части от експонати и водни съоръжения на музей Етър. http://alos.bg/news/2021/kevis-2021/ https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/prepodavateli_ot_katedra_vizualni_izkustva_na_fnoi_vzeha_uchastie_v_mezhdunarodniya_simpozium_za_lendart_i_kinetichno_izkustvo_kevis_2021 2021
11 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Време за слива“ 2020 Троян Художествена инсталация в градска среда в рамките на Български фестивал на сливата, Троян. http://alos.bg/news/2020/plumb-time/ 2020
12 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Заедно за разумно потребление на риба“ 2020 София, Мол „Сердика“ Интерактивна фотографска изложба, създадена за Деня на Черно море, 2020. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set?vanity=lightpainting&set=a.1046121219168710 2020
13 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Нощ на прилепите“ 2020 Благоевград, Регионален исторически музей Интерактивна фотографска изложба, създадена за 24-та Международна нощ на прилепите. Фотографии на място с участници от публиката с използване на техниката light-painting. http://alos.bg/news/2019/bats-night-2019/ 2020
14 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Светлина на въображението“ 2020 Враца, Регионална Библиотека „Христо Ботев“ Интерактивна фотографска изложба, създадена за Втори литературен фестивал „Враца - книжен град“. Фотографии на място с участници от публиката с използване на техниката light-painting. https://www.facebook.com/media/set?vanity=libvratsa&set=a.2728283657417398 2020
15 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Българските изобретатели“ 2019 София, Национален Политехнически музей Интерактивна фотографска изложба, част от образователната програма „Семейни съботи в музея“. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.613434315770738 2019
16 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Машина на времето“ 2019 Горна Оряховица, Исторически музей Интерактивна фотографска изложба, създадена за Нощ ма музеите, 2019. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.650416582072511 2019
17 Любен Николаев Кулелиев , Национална „МозайкКАП“ 2019 Зоологическа градина, София Мозаечни пана изградени в образователен екологичен уъркшоп. http://alos.bg/news/2019/mozaikap-2-0/ 2019
18 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Освободителите на Кюстендил“ 2019 Кюстендил, Регионален исторически музей Интерактивна фотографска изложба, по повод 142 години от освобождението на гр. Кюстендил. Фотоманипулации на място с участници от публиката. http://alos.bg/news/2019/photo-collage-kyustendil/ 2019
19 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Сподели историята, Варна“ 2019 Варна, Военноморски музей Интерактивна фотографска изложба, по повод националният празник за Освобождението на България. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.610680966046073 2019
20 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Сподели историята, Пловдив“ 2019 Пловдив, Тютюнев склад Интерактивна фотографска изложба, част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set?vanity=lightpainting&set=a.632762323837937 2019
Научен проект
1 Любен Кулелиев, „Едногодишна програма на АЛОС“, Ръководител, Национален фонд Култура, Номер на договора:ДОГОВОР № ORG2021-91/2021 г. 2022
2 Любен Кулелиев, „Образование чрез изкуство в музея“, Ръководител, 2022
3 Любен Кулелиев, „Образование чрез изкуство“, Ръководител, Национален фонд „Култура“, Номер на договора:ДОГОВОР № VRCHKO-22-70 31/08/2022 г. 2022
4 Любен Кулелиев, "РИТУАЛНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ НА АЛЕВИИТЕ ОТ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:З-301-14/22.06.2021 2021
5 Любен Кулелиев, „Вкус на живот“ , Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:SAI-2021-RG-7 / 19.10.2021 2021
6 Любен Кулелиев, р-АЗ-личното ЕГО. Потенциал, измерения и перспективи, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
7 Любен Кулелиев, Настолни игри в България от Древността до Новото време, Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:KN-137-KIKT-20-ORG0172-12 2020
8 Любен Кулелиев, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0338.20180502 2020
9 Любен Кулелиев, Преподаване в дистанционна среда. Постановка "Учителката по английски" , Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:SAI-141/2020 2020
10 Любен Кулелиев, „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“, Ръководител, ОПНОИР, ОПРЧР, Номер на договора:№ BG05M9OP001-2.018- 0031-2014BG05M2OP001-C01 2019
11 Любен Кулелиев, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0338.20180502 2019
12 Любен Кулелиев, Сподели историята, Ръководител, Общинска Фондация “Пловдив 2019”, Номер на договора:ОПГ-005/30.11.2018 2019