Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Любен Кулелиев
Дисертация д-р
Любен Николаев Кулелиев, Мястото и ролята на пространствените художествени форми и на дигиталните технологии в обучението на ученици от горен курс, СУ „Св. Климент Охридски", ФНПП, катедра „Изобразително изкуство“, Ръководител:проф. д-р Орлин Дворянов 2017
Изложби
1 Любен Николаев Кулелиев , Национална "Цветен сезон" 2021 гр. Троян Художествена инсталация на открито в рамките на Български фестивал на сливата, Троян. https://alos.bg/news/2021/colorful-season/ 2021
2 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Някои го предпочитат аналогово“ 2021 Музей на хумора и сатирата, Габрово Самостоятелна изложба, съвместно с Добрин Атанасов 2021
3 Любен Николаев Кулелиев , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС `2021 2021 РЕМО „Етър“, гр. Габрово Шестото издание на Международния симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“. Темата на симпозиума е „От нищо – нещо“. Главният фокус е насочен към използване на намерени на място материали и средства, свързани както с природната среда, така и с бракувани части от експонати и водни съоръжения на музей Етър. http://alos.bg/news/2021/kevis-2021/ https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/prepodavateli_ot_katedra_vizualni_izkustva_na_fnoi_vzeha_uchastie_v_mezhdunarodniya_simpozium_za_lendart_i_kinetichno_izkustvo_kevis_2021 2021
4 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Време за слива“ 2020 Троян Художествена инсталация в градска среда в рамките на Български фестивал на сливата, Троян. http://alos.bg/news/2020/plumb-time/ 2020
5 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Заедно за разумно потребление на риба“ 2020 София, Мол „Сердика“ Интерактивна фотографска изложба, създадена за Деня на Черно море, 2020. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set?vanity=lightpainting&set=a.1046121219168710 2020
6 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Нощ на прилепите“ 2020 Благоевград, Регионален исторически музей Интерактивна фотографска изложба, създадена за 24-та Международна нощ на прилепите. Фотографии на място с участници от публиката с използване на техниката light-painting. http://alos.bg/news/2019/bats-night-2019/ 2020
7 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Светлина на въображението“ 2020 Враца, Регионална Библиотека „Христо Ботев“ Интерактивна фотографска изложба, създадена за Втори литературен фестивал „Враца - книжен град“. Фотографии на място с участници от публиката с използване на техниката light-painting. https://www.facebook.com/media/set?vanity=libvratsa&set=a.2728283657417398 2020
8 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Българските изобретатели“ 2019 София, Национален Политехнически музей Интерактивна фотографска изложба, част от образователната програма „Семейни съботи в музея“. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.613434315770738 2019
9 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Машина на времето“ 2019 Горна Оряховица, Исторически музей Интерактивна фотографска изложба, създадена за Нощ ма музеите, 2019. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.650416582072511 2019
10 Любен Николаев Кулелиев , Национална „МозайкКАП“ 2019 Зоологическа градина, София Мозаечни пана изградени в образователен екологичен уъркшоп. http://alos.bg/news/2019/mozaikap-2-0/ 2019
11 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Освободителите на Кюстендил“ 2019 Кюстендил, Регионален исторически музей Интерактивна фотографска изложба, по повод 142 години от освобождението на гр. Кюстендил. Фотоманипулации на място с участници от публиката. http://alos.bg/news/2019/photo-collage-kyustendil/ 2019
12 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Сподели историята, Варна“ 2019 Варна, Военноморски музей Интерактивна фотографска изложба, по повод националният празник за Освобождението на България. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lightpainting&set=a.610680966046073 2019
13 Любен Николаев Кулелиев , Национална „Сподели историята, Пловдив“ 2019 Пловдив, Тютюнев склад Интерактивна фотографска изложба, част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Фотоманипулации на място с участници от публиката. https://www.facebook.com/media/set?vanity=lightpainting&set=a.632762323837937 2019
Научен проект
1 Любен Кулелиев, "РИТУАЛНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ НА АЛЕВИИТЕ ОТ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ", Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:З-301-14/22.06.2021 2021
2 Любен Кулелиев, „Вкус на живот“ , Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:SAI-2021-RG-7 / 19.10.2021 2021
3 Любен Кулелиев, р-АЗ-личното ЕГО. Потенциал, измерения и перспективи, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
4 Любен Кулелиев, Настолни игри в България от Древността до Новото време, Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:KN-137-KIKT-20-ORG0172-12 2020
5 Любен Кулелиев, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0338.20180502 2020
6 Любен Кулелиев, Преподаване в дистанционна среда. Постановка "Учителката по английски" , Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:SAI-141/2020 2020
7 Любен Кулелиев, „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“, Ръководител, ОПНОИР, ОПРЧР, Номер на договора:№ BG05M9OP001-2.018- 0031-2014BG05M2OP001-C01 2019
8 Любен Кулелиев, Паралелни стъпки, паралелни пространства, Ръководител, Фондация Америка за България, Номер на договора:ART.0338.20180502 2019
9 Любен Кулелиев, Сподели историята, Ръководител, Общинска Фондация “Пловдив 2019”, Номер на договора:ОПГ-005/30.11.2018 2019