Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Мария Русева

Researcher ID (Web of Science):AAM-4625-2021

ORCID ID:0000-0003-4408-1247
Дипломна работа
Мария Георгиева Русева, Предизвикателства на идентичността в произведения на Димитър Шишманов от 30-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. д-р Надежда Стоянова 2016
Дисертация д-р
Мария Георгиева Русева, Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Валери Стефанов 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Русева, "Жаждата за живот" (Рецензия на книгата "Жажда" на Захари Карабашлиев), Литературен вестник, бр. 9, 6-12.03.2019, с. 7. 2019
2 Мария Русева, "Литературна история": (Без)граничното литературознание (Рецензия на 1-ви брой на сп. „Литературна история“), сп. "Филологически форум", бр. 7, с. 172-175 2018
3 Мария Русева, Мирослава Иванова, Библиография на професор Валери Стефанов, доктор на филологическите науки, Свят и смисъл. Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, стр. 537-565 2018
4 Мария Русева, Аделина Германова, Библиография на трудовете на проф. д.ф.н. Милена Кирова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор дфн Милена Кирова, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова и др., стр. 656-727 2018
5 Мария Русева, Българската литературна критика - многообразие и разноречивост (рецензия на кн. "Идеологически полета и критически езици (Фрагменти от едно столетие 1878-1980)" на Ноеми Стоичкова), сп. Филологически форум, брой 8, с. 222-225 2018
6 Мария Русева, Българският модернизъм за англоезични читатели (Рецензия на книгата Bulgarian Modernism), Colloquia Comparativa Litterarum, бр. 1, 105-109 2018
7 Мария Русева, Животът "след бягството" (Рецензия на книгата "След бягството" на Илия Троянов), Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 7. 2018
8 Мария Русева, Метафори и самоходи. Интервю на Николай Генов с Надежда Стоянова, Сирма Данова, Мария Русева и Владимир Игнатов,, Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 4-5. 2018
9 Мария Русева, Владимир Игнатов, Съвременни български литературоведски и философски изследвания върху техниката (Избрана библиография), Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018 г., редактор/и:Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, Д-р Владимир Игнатов, Мария Русева, издателство: УИ "Св. Климент Охридски", стр. 341-343, 2018
10 Мария Русева, Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество“ (отзив), Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 3. 2018
11 Мария Русева, Акорди на любовта (Рецензия на книгата "Еротика" на Иван Цанкар, 2016), Факел 2017
12 Мария Русева, Геопоетика на културните пространства (Рецензия на книгата „Геопоетики. Провидяни пътища на културата и в литературата" на Михаил Неделчев, 2017), Литературен вестник, бр. 37, с. 5 2017
13 Мария Русева, Животът - събития и равносметки (Рецензия на книгата на Антон Баев "Светата кръв"), сп. "Филологически форум", бр. 5, с. 175-176. 2017
14 Мария Русева, Копнежи по високото (Рецензия върху книгата "Висока облачност" на Оля Стоянова), Литературен вестник, бр. 22, с. 7 2017
15 Мария Русева, Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация (отзив), в. "Култура", 21 април 2017 2017
16 Мария Русева, За вглеждането след себе си (рецензия на книгата на Чавдар Ценов "Отклонения наесен"), Литературен вестник, бр. 30, 21-27 септ. 2016, с. 16. 2016
17 Мария Русева, За първи път на български език: "Еротика" на Иван Цанкар (отзив), сп. "Филологически форум", бр. 4, с. 193-195. 2016
18 Мария Русева, Феноменът „Литературно кафене“ (Рецензия на книжка 14/2014 на списание „Литературата“), Сп. "Филологически форум", бр. 2 2015
Научен проект
1 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, , Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
2 Мария Русева, "Трети международен филологически форум за млади изследователи "Полета на сътрудничество. 15 – 17. 11. 2018", Член, , Номер на договора:80-10-126/ 25.04.2018 2018
3 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-127/25.04.2018 2018
4 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-76 от 20.04.2017 2017
5 Мария Русева, Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература, Член, , Номер на договора:ДМ10/1 2016
Редактор на издание нереферирано
1 Мария Русева, "Международен филологически форум", Том 8, "(Старо)българистиката ли?", Редактор на издание нереферирано 2020
2 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, Редактор на издание нереферирано 2018
Речник
Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Речник на остарели названия на технически понятия (По материали от българската художествена литература, от културната и литературната ни периодика) 2018
Статия в научно списание
1 Мария Русева, Южна Америка: рефлексии на авантюристичния опит, Филологически форум, брой:13, 2021, стр.:127-143, ISSN (online):2534-9473 2021
2 Мария Русева, Aмериканската действителност в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век, Български език и литература, брой:4, 2018, стр.:418-425, Ref 2018
3 Мария Русева, Пътят отвъд: прояви на призрачното (наблюдения върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) (предадено за публикация), Литературна история, 2018 2018
4 Мария Русева, Пътешестването - начин на живот. За един неиздаден роман от архива на Димитър Шишманов, Литературен вестник, брой:33, 2017, стр.:11-14 2017
5 Мария Русева, Времена и пространства в "Блянове край Акропола" на Димитър Шишманов, Литературата, брой:17, 2016, стр.:403-423 2016
6 Мария Русева, Пътуващият човек: впечатления от Атина, Филологически форум, брой:4, 2016, стр.:45-54, Ref 2016
7 Мария Русева, Венера Димитрова, Прагматични маркери в устната реч, Българска реч, брой:2, 2015 2015
8 Мария Русева, Веселина Спасова, На ти или на Вие с нормата за учтивост, Българска реч, брой:1, 2014 2014
Статия в поредица
Мария Русева, Модерният човек - лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов), Библиотека "Международен филологически форум", том:Битие и идентичности, брой:6, редактор/и:д-р Мария Маринова, д-р Радостина Петрова, издателство:Факултет по славянски филологии към Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, ISSN (online):2535-1354, ISBN:978-619-7433-39-5 (HTML), MSc 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Maria Ruseva, Balkan routes: Sofia – Athens. Literary interpretations of the 1920s and 1930s, Mapping Balkan Routes 2: Literary, Cultural and Linguistic Landscapes - European Perspectives, Vol. 2 (2021), editor/s:Mirjana Marinković and Merima Krijezi, Publisher:Faculty of Philology, University of Belgrade, 2021, pages:219-229, ISBN:978-86-6153-646-5, doi:https://doi.org/10.18485/mbr.2021.2.ch16, Ref 2021
2 Мария Русева, Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага, Литературната периферия: памет и употреби, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:186-192 2020
3 Мария Русева, „По Земята“: Градове и Рефлексии , VI International Scientific and Practical Conference “Current Trends in Young Scientists’ Research” Book of Papers April 11, 2019, редактор/и:Могельницька Л.Ф., издателство:Zhytomyr: ZSTU, 2019, стр.:305-308, ISBN:978-966-683-520-1, PhD 2019
4 Мария Русева, Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации. (приет за печат), Сборник от Международна научна конференция „От слово към действие: Разкази и репрезентации“, 2-4 май 2019, СУ „Св. Климент Охридски“)., 2019 2019
5 Мария Русева, Владимир Игнатов, Войници и/или интелектуалци. 1918: българският случай (под печат), STŘEDNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA A ROK 1918: SPOLEČENSKÉ A MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI, editor/s:doc. Dr. phil. Markus Giger (jazyk) Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. (literatura) PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (dějiny a kultura), Publisher:Červený Kostelec / Praha, 2019, pages:85-93, ISBN:978-80-7465-398-8 2019
6 Мария Русева, Италия – пространство на миналото (Наблюдения върху произведения от 30-те години на XX век. (Предаден за публикация), сборник от конференция на Катедрата по българска литература „Литература и памет“, 2017, 2019 2019
7 Мария Русева, Машината и океанът: Образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век, Verba iuvenium Словото на младите, бр 1. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2019, стр.:401-412, ISSN (print):2682-9460, PhD 2019
8 Мария Русева, Образът на Америка и шаблонизираните представи за Новия свят, „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том II Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика ), редактор/и:Владимир Колев, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Цветанка Аврамова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:141-148, ISBN:978-954-07-4893-1 2019
9 Мария Русева, Пътят към Атина (Наблюдения върху произведения от 20-те и 30-те години на XX век), Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018 г., редактор/и:Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, Д-р Владимир Игнатов, Мария Русева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:227-233 2018
10 Мария Русева, Южна Америка през погледа на пътешественика интелектуалец, Свят и смисъл. Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова и гл. ас. д-р Сирма Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:263-271 2018
11 Мария Русева, Атина - поле на разнородното (Книгата "Блянове край Акропола" на Димитър Шишманов), Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев и др., издателство:Фабер, 2017, стр.:255-261 2017
12 Мария Русева, Пътят на машините: механизми за овладяване на пространството в научно-фантастичния свят на Георги Илиев, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24 – 25 април 2017 г., редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, 2017, стр.:326-331 2017
13 Мария Русева, Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов, Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, редактор/и:Ирен Александрова и др., издателство:Фабер, 2016 2016
Студия в поредица
Мария Русева, Пътешественикът и Европа: приобщаване към вечността и миналото, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Факултет по славянски филологии, брой:105, редактор/и:Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:95-136, ISSN (print):1314-9989 2020
Съставителска дейност
1 Мария Русева, "Международен филологически форум", Том 8, "(Старо)българистиката ли?" 2020
2 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, ISBN:978-954-07-4486-5, Рецензирано 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Русева, "По земята": Градове и рефлексии 2019
2 Секционен доклад, Мария Русева, Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации 2019
3 Секционен доклад, Мария Русева, Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага 2019
4 Секционен доклад, Мария Русева, Образът на Америка и шаблонизираните представи за Новия свят 2018
5 Секционен доклад, Мария Русева, Италиански светове: памет и съвременност 2018
6 Секционен доклад, Мария Русева, Balkan routes: Sofia – Athens. Literary interpretations of the 1920s and 1930s 2018
7 Секционен доклад, Мария Русева, Машината и океанът: образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век 2018
8 Секционен доклад, Мария Русева, Владимир Игнатов, Войници и/или интелектуалци. 1918: българският случай 2018
9 Секционен доклад, Мария Русева, Машината и морето. Образи на кораби и параходи 2018
10 Секционен доклад, Мария Русева, Морски и въздухоплавателни маршрути към Атина 2018
11 Секционен доклад, Мария Русева, Отвъд екватора: две художествени репрезентации на пътуването до Южна Америка 2017
12 Секционен доклад, Мария Русева, Пътят на машините: механизми за овладяване на пространството в научнофантастичния свят на Георги Илиев 2017
13 Секционен доклад, Мария Русева, Пътят отвъд: прояви на призрачното (наблюдения върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) 2017
14 Секционен доклад, Мария Русева, Атина – поле на разнородното (в книгата „Блянове край Акропола“ на Д. Шишманов) 2016
15 Секционен доклад, Мария Русева, Модерният човек: лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) 2016
16 Секционен доклад, Мария Русева, Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов 2015
Учебно помагало
Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Българска модерност: литература и техника. Антология, ISBN:978-619-7433-14-2, Факултет по славянски филологии 2018