Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мария Русева

Researcher ID (Web of Science):AAM-4625-2021

ORCID ID:0000-0003-4408-1247
Дипломна работа
Мария Георгиева Русева, Предизвикателства на идентичността в произведения на Димитър Шишманов от 30-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. д-р Надежда Стоянова 2016
Дисертация д-р
Мария Георгиева Русева, Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Валери Стефанов 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Русева, БНР. Програма "Христо Ботев". Предаване "Литературата. Начин на употреба". Водещ: Надежда Московска Разговор с доц. д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Русева и д-р Владимир Игнатов по повод научната конференция "Леност и скука в българската литература"., 2024
2 Мария Русева, "Измислицата литература": призвание и предизвикателство (рецензия на кн. Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев), Литературата, бр. 30, стр. 371-378 2023
3 Мария Русева, Отглас от творческия свят на Димитър Шишманов, Филологически форум, бр. 17, с. 219-225 2023
4 Мария Русева, Пътят и пътуването в литературата - среща с другия и среща със себе си. Участие по програма "Христо Ботев", БНР 2023
5 Мария Русева, Между мрака и светлината, Филологически форум, бр. 15, стр. 202-205. 2022
6 Мария Русева, Огледалото на модата (рецензия на книгата „Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век“ (2022) на Надежда Стоянова), Български език и литература, кн. 4 2022
7 Мария Русева, „Опашката“: симптоматика на нездравото бъдеще, "Литературата", бр. 27, УИ "Св. Климент Охридски" 2021
8 Мария Русева, "Жаждата за живот" (Рецензия на книгата "Жажда" на Захари Карабашлиев), Литературен вестник, бр. 9, 6-12.03.2019, с. 7. 2019
9 Мария Русева, "Литературна история": (Без)граничното литературознание (Рецензия на 1-ви брой на сп. „Литературна история“), сп. "Филологически форум", бр. 7, с. 172-175 2018
10 Мария Русева, Мирослава Иванова, Библиография на професор Валери Стефанов, доктор на филологическите науки, Свят и смисъл. Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, стр. 537-565 2018
11 Мария Русева, Аделина Германова, Библиография на трудовете на проф. д.ф.н. Милена Кирова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор дфн Милена Кирова, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова и др., стр. 656-727 2018
12 Мария Русева, Българската литературна критика - многообразие и разноречивост (рецензия на кн. "Идеологически полета и критически езици (Фрагменти от едно столетие 1878-1980)" на Ноеми Стоичкова), сп. Филологически форум, брой 8, с. 222-225 2018
13 Мария Русева, Българският модернизъм за англоезични читатели (Рецензия на книгата Bulgarian Modernism), Colloquia Comparativa Litterarum, бр. 1, 105-109 2018
14 Мария Русева, Животът "след бягството" (Рецензия на книгата "След бягството" на Илия Троянов), Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 7. 2018
15 Мария Русева, Метафори и самоходи. Интервю на Николай Генов с Надежда Стоянова, Сирма Данова, Мария Русева и Владимир Игнатов,, Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 4-5. 2018
16 Мария Русева, Владимир Игнатов, Съвременни български литературоведски и философски изследвания върху техниката (Избрана библиография), Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018 г., редактор/и:Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, Д-р Владимир Игнатов, Мария Русева, издателство: УИ "Св. Климент Охридски", стр. 341-343, 2018
17 Мария Русева, Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество“ (отзив), Литературен вестник, бр.39, 21-27.11.2018, с. 3. 2018
18 Мария Русева, Акорди на любовта (Рецензия на книгата "Еротика" на Иван Цанкар, 2016), Факел 2017
19 Мария Русева, Геопоетика на културните пространства (Рецензия на книгата „Геопоетики. Провидяни пътища на културата и в литературата" на Михаил Неделчев, 2017), Литературен вестник, бр. 37, с. 5 2017
20 Мария Русева, Животът - събития и равносметки (Рецензия на книгата на Антон Баев "Светата кръв"), сп. "Филологически форум", бр. 5, с. 175-176. 2017
21 Мария Русева, Копнежи по високото (Рецензия върху книгата "Висока облачност" на Оля Стоянова), Литературен вестник, бр. 22, с. 7 2017
22 Мария Русева, Модернизъм и постмодернизъм. Мистика и мистификация (отзив), в. "Култура", 21 април 2017 2017
23 Мария Русева, За вглеждането след себе си (рецензия на книгата на Чавдар Ценов "Отклонения наесен"), Литературен вестник, бр. 30, 21-27 септ. 2016, с. 16. 2016
24 Мария Русева, За първи път на български език: "Еротика" на Иван Цанкар (отзив), сп. "Филологически форум", бр. 4, с. 193-195. 2016
25 Мария Русева, Феноменът „Литературно кафене“ (Рецензия на книжка 14/2014 на списание „Литературата“), Сп. "Филологически форум", бр. 2 2015
Монография
Мария Русева, Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век, ISBN: 978-954-07-5601-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-29/20.04.2023 2023
2 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10- 3/10.05.2022 2022
3 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-56/22.03.2021 2021
4 Мария Русева, Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст, Член, Фонд "Научни изследвания" към МОН, Номер на договора:№ КП-06-Н60/1 от 16.11.2021 2021
5 Мария Русева, Текстове от маргиналията: памет и употреби, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-32/22.03.2021 2021
6 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
7 Мария Русева, "Трети международен филологически форум за млади изследователи "Полета на сътрудничество. 15 – 17. 11. 2018", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-126/ 25.04.2018 2018
8 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-127/25.04.2018 2018
9 Мария Русева, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-76 от 20.04.2017 2017
10 Мария Русева, Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература, Член, , Номер на договора:ДМ10/1 2016
Редактор на издание нереферирано
1 Надежда Стоянова, Симеон Стефанов, Мария Русева, сп. "Филологически форум", брой 14, "Родини и чужбини", Редактор на издание нереферирано 2021
2 Мария Русева, "Международен филологически форум", Том 8, "(Старо)българистиката ли?", Редактор на издание нереферирано 2020
3 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, Редактор на издание нереферирано 2018
Речник
Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Речник на остарели названия на технически понятия (По материали от българската художествена литература, от културната и литературната ни периодика) 2018
Статия в научно списание
1 Мария Русева, „Неудобният“ остров. Книгата „За Япония като за Япония“ (1984) на Марко Семов, Литературна мисъл, issue:3, 2023, pages:101-109, Ref 2023
2 Мария Русева, Пътят отвъд: прояви на призрачното (наблюдения върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) , Международен филологически форум, том:12, 2023 2023
3 Мария Русева, Съветска Русия: аспекти на идеологическия прочит (Наблюдения върху пътеписни книги от 20-те и 30-те години на XX век), Български език и литература, брой:4, 2023, doi:https://doi.org/10.53656/bel2023-4-3M, Ref 2023
4 Мария Русева, Съветският съюз: критични и изобличителни ракурси (Наблюдения върху пътеписни книги от 20-те и 30-те години на XX век) (под печат), Studia Philologica, 2023 2023
5 Ruseva, Mariya, THE MIRROR OF FASHION, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:64, issue:4, 2022, pages:423-428, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2022-4-8-NSm 2022
6 Мария Русева, В ритъма на британското общество, Литературен вестник, брой:28, 2021, стр.:14-15 2021
7 Мария Русева, Южна Америка: рефлексии на авантюристичния опит, Филологически форум, брой:13, 2021, стр.:127-143, ISSN (online):2534-9473 2021
8 Мария Русева, Aмериканската действителност в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век, Български език и литература, брой:4, 2018, стр.:418-425, Ref 2018
9 Maria Ruseva, THE AMERICAN REALITY IN SVETOSLAV MINKOV'S SHORT STORIES OF THE LATE 1920S AND EARLY 1930S, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:60, issue:4, 2018, pages:418-425, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2018
10 Мария Русева, Времена и пространства в "Блянове край Акропола" на Димитър Шишманов, Литературата, брой:17, 2017, стр.:403-423 2017
11 Мария Русева, Пътешестването - начин на живот. За един неиздаден роман от архива на Димитър Шишманов, Литературен вестник, брой:33, 2017, стр.:11-14 2017
12 Мария Русева, Пътуващият човек: впечатления от Атина, Филологически форум, брой:4, 2016, стр.:45-54, Ref 2016
13 Мария Русева, Венера Димитрова, Прагматични маркери в устната реч, Българска реч, брой:2, 2015 2015
14 Мария Русева, Веселина Спасова, На ти или на Вие с нормата за учтивост, Българска реч, брой:1, 2014 2014
Статия в поредица
1 Мария Русева, Древност и ориентализъм. Образът на Египет в български пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век, Международен филологически форум, issue:12, Publisher:Факултет по славянски филологии, 2023, ISSN (online):2535-1354 2023
2 Мария Русева, Модерният човек - лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов), Библиотека "Международен филологически форум", том:Битие и идентичности, брой:6, редактор/и:д-р Мария Маринова, д-р Радостина Петрова, издателство:Факултет по славянски филологии към Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019, ISSN (online):2535-1354, ISBN:978-619-7433-39-5 (HTML), MSc 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мария Русева, Визии за Съветския съюз: идеология и/или идеализация (под печат), Сборник от Международна научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“, 9-11 май 2023, 2023 2023
2 Мария Русева, „Империя на глада“: между иронията и идеологията, Сборник от Международна научна конференция „Паисиеви четения 2022“, проведени в Пловдивския университет, 10–11 ноември 2022, том 60, кн. 1, сб. Б, редактор/и:доц. д-р Юлиана Чакърова и др., издателство:Пловдивско университетско издателство, 2022, стр.:27-35, ISSN (print):0861-0029 2022
3 Мария Русева, По покрайнините на Европа, в периферията на жанра. Пътеписи за Скандинавия, Литературни форми на границата между документално и художествено, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Мария Русева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:141-146 2022
4 Мария Русева, Страната на изгряващото слънце: художествени ракурси, „Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор, редактор/и:д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Маринова-Панова, д-р Мария Русева, издателство:Факултет по славянски филологии, 2022, ISBN:978-619-7433-62-3 2022
5 Maria Ruseva, Balkan routes: Sofia – Athens. Literary interpretations of the 1920s and 1930s, Mapping Balkan Routes 2: Literary, Cultural and Linguistic Landscapes - European Perspectives, Vol. 2 (2021), editor/s:Mirjana Marinković and Merima Krijezi, Publisher:Faculty of Philology, University of Belgrade, 2021, pages:219-229, ISBN:978-86-6153-646-5, doi:https://doi.org/10.18485/mbr.2021.2.ch16, Ref 2021
6 Мария Русева, Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага, Литературната периферия: памет и употреби, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:186-192 2020
7 Мария Русева, „По Земята“: Градове и Рефлексии , VI International Scientific and Practical Conference “Current Trends in Young Scientists’ Research” Book of Papers April 11, 2019, редактор/и:Могельницька Л.Ф., издателство:Zhytomyr: ZSTU, 2019, стр.:305-308, ISBN:978-966-683-520-1, PhD 2019
8 Мария Русева, Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации. (приет за печат), Сборник от Международна научна конференция „От слово към действие: Разкази и репрезентации“, 2-4 май 2019, СУ „Св. Климент Охридски“)., 2019 2019
9 Мария Русева, Владимир Игнатов, Войници и/или интелектуалци. 1918: българският случай, STŘEDNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA A ROK 1918: SPOLEČENSKÉ A MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI, editor/s:doc. Dr. phil. Markus Giger (jazyk) Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. (literatura) PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (dějiny a kultura), Publisher:Červený Kostelec / Praha, 2019, pages:85-93, ISBN:978-80-7465-398-8 2019
10 Мария Русева, Италия – пространство на миналото (Наблюдения върху произведения от 30-те години на XX век. (Предаден за публикация), сборник от конференция на Катедрата по българска литература „Литература и памет“, 2017, 2019 2019
11 Мария Русева, Машината и океанът: Образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век, Verba iuvenium Словото на младите, бр 1. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2019, стр.:401-412, ISSN (print):2682-9460, PhD 2019
12 Мария Русева, Образът на Америка и шаблонизираните представи за Новия свят, „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том II Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика ), редактор/и:Владимир Колев, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Цветанка Аврамова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:141-148, ISBN:978-954-07-4893-1 2019
13 Мария Русева, Пътят към Атина (Наблюдения върху произведения от 20-те и 30-те години на XX век), Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018 г., редактор/и:Гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, Д-р Владимир Игнатов, Мария Русева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:227-233 2018
14 Мария Русева, Южна Америка през погледа на пътешественика интелектуалец, Свят и смисъл. Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов, редактор/и:доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова и гл. ас. д-р Сирма Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:263-271 2018
15 Мария Русева, Атина - поле на разнородното (Книгата "Блянове край Акропола" на Димитър Шишманов), Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев и др., издателство:Фабер, 2017, стр.:255-261 2017
16 Мария Русева, Пътят на машините: механизми за овладяване на пространството в научно-фантастичния свят на Георги Илиев, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24 – 25 април 2017 г., редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, 2017, стр.:326-331 2017
17 Мария Русева, Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов, Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, редактор/и:Ирен Александрова и др., издателство:Фабер, 2016 2016
Студия в научно списание
Мария Русева, В столицата на европейската модерност, Литературата, брой:26, 2021, стр.:260-305, ISSN (print):1313-1451, ISSN (online):2603-5340 2021
Студия в поредица
1 Мария Русева, В редиците на немската дисциплинираност, Международен филологически форум, брой:10, издателство:Факултет по славянски филологии, 2022 2022
2 Мария Русева, Пътешественикът и Европа: приобщаване към вечността и миналото, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Факултет по славянски филологии, брой:105, редактор/и:Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:95-136, ISSN (print):1314-9989 2020
Съставителска дейност
1 Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Маринова-Панова, Мария Русева, "Над него ден изгрява", или за образа на слънцето в българската литература, ISBN:978-619-7433-62-3, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2022
2 Ноеми Стоичкова, Мария Русева, Литературни форми на границата между документално и художествено, ISBN:978-954-07-5568-7, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
3 Надежда Стоянова, Мария Русева, Симеон Стефанов, Международен филологически форум, том 10, Структури, интерпретации, импровизации, ISSN (online): 978-619-7433-63-0, ISBN: 978-619-7433-63-0, Факултет по славянски филологии, София 2022
4 Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, "Динамизирана епоха". Литературноисторически ракурси, ISBN:978-619-7433-50-0, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
5 Ноеми Стоичкова, Мария Русева, Познатият непознат Константин Мутафов, Литературен свят, сайт 2021
6 Надежда Стоянова, Симеон Стефанов, Мария Русева, сп. "Филологически форум", брой 14, "Родини и чужбини, ISSN (online):, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
7 Мария Русева, "Международен филологически форум", Том 8, "(Старо)българистиката ли?" 2020
8 Мария Маринова, Радостина Петрова, Мария Русева, Битие и идентичности, ISSN (online): 978-619-7433-39-5 (HTML), ISBN: 978-619-7433-39-5 (HTML) 2019
9 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, ISBN:978-954-07-4486-5, Рецензирано 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Русева, Аспекти на скуката в прозата на Светослав Минков 2024
2 Секционен доклад, Мария Русева, Визии за Съветския съюз: идеология и/или идеализация 2023
3 Секционен доклад, Мария Русева, Пътеписът като възможна микроистория от българската литература 2023
4 Секционен доклад, Мария Русева, "Неудобният" остров. Книгата "За Япония като за Япония" (1984) на Марко Семов 2023
5 Секционен доклад, Мария Русева, Съветският съюз: критични и изобличителни ракурси (наблюдения върху пътеписни книги от 20-те и 30-те години на XX век) 2023
6 Секционен доклад, Мария Русева, "Империя на глада": между иронията и идеологията 2022
7 Секционен доклад, Мария Русева, По покрайнините на Европа, в периферията на жанра. Пътеписи за Скандинавия 2021
8 Секционен доклад, Мария Русева, Страната на изгряващото слънце: художествени ракурси 2021
9 Секционен доклад, Мария Русева, Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага 2019
10 Секционен доклад, Мария Русева, "По земята": Градове и рефлексии 2019
11 Секционен доклад, Мария Русева, Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации 2019
12 Секционен доклад, Мария Русева, Balkan routes: Sofia – Athens. Literary interpretations of the 1920s and 1930s 2018
13 Секционен доклад, Мария Русева, Образът на Америка и шаблонизираните представи за Новия свят 2018
14 Секционен доклад, Мария Русева, Морски и въздухоплавателни маршрути към Атина 2018
15 Секционен доклад, Мария Русева, Италиански светове: памет и съвременност 2018
16 Секционен доклад, Мария Русева, Владимир Игнатов, Войници и/или интелектуалци. 1918: българският случай 2018
17 Секционен доклад, Мария Русева, Машината и океанът: образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на XX век 2018
18 Секционен доклад, Мария Русева, Машината и морето. Образи на кораби и параходи 2018
19 Секционен доклад, Мария Русева, Отвъд екватора: две художествени репрезентации на пътуването до Южна Америка 2017
20 Секционен доклад, Мария Русева, Пътят на машините: механизми за овладяване на пространството в научнофантастичния свят на Георги Илиев 2017
21 Секционен доклад, Мария Русева, Пътят отвъд: прояви на призрачното (наблюдения върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) 2017
22 Секционен доклад, Мария Русева, Модерният човек: лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов) 2016
23 Секционен доклад, Мария Русева, Атина – поле на разнородното (в книгата „Блянове край Акропола“ на Д. Шишманов) 2016
24 Секционен доклад, Мария Русева, Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов 2015
Участие в редколегия
Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Теодора Цанкова, Иван П. Петров, Мария Русева, Симеон Стефанов, сп. "Филологически форум", Участие в редколегия 2022
Учебно помагало
Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Българска модерност: литература и техника. Антология, ISBN:978-619-7433-14-2, Факултет по славянски филологии 2018