Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Джеймс Осонду
Статия в научно списание
1 Джеймс Осонду, Enterprise Digitization Using the Essential Components of Industry 4.0, Social and economic systems; International electronic scientific journal, брой:3, 2018, стр.:133-146, doi:ISSN 2618-7035, Ref, PhD 2018
2 Джеймс Осонду, Tourism Digitization Using the Main Components of Industry 4.0, Journal of International Economy and Business, 2018, pages:12-19, ISSN (online):JIEB-6-2018, Ref, PhD 2018
Статия в поредица
Джеймс Осонду, Student class turnout and accomplishment., Годишника на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 2015, PhD 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Джеймс Осонду, eATTENDANCE – A CLASS ATTENDANCE SYSTEM USING MS ACCESS – A REVIEW, V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ‖, 2013, стр.:72-81, Ref 2013
Участие в конференция
1 Присъствие, Джеймс Осонду, Tools for Teaching Artificial Intelligence 2023
2 Секционен доклад, Джеймс Осонду, Tools for learning Artificial Intelligence 2023
3 Секционен доклад, Джеймс Осонду, The Artificial Intelligence Tools for Learning/Teaching Databases. 2023
4 Секционен доклад, Джеймс Осонду, FACTORS AFFECTING STUDENT ATTENDANCE 2022
5 Секционен доклад, Джеймс Осонду, HOW INFORMATION TECHNOLOGY INFLUENCE STUDENT ATTENDANCE AND PRODUCTIVITY 2022
6 Секционен доклад, Джеймс Осонду, Methodology for Teaching in the Module “Databases” With the Help of MS ACCESS 2021
7 Секционен доклад, Джеймс Осонду, METHODOLOGY FOR TRAINING IN THE MODULE "DATABASES" WITH THE HELP OF MS ACCESS 2020
8 Секционен доклад, Джеймс Осонду, “Tourism Digitization Using the Main Components of Industry 4.0” 2018