Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Красимира Дренска
Дисертация д-р
Красимира Любенова Дренска, „Знаково-символно значение в произведения на декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство за 7.клас на общообразователното училище“, , Ръководител:проф. д-р Лаура Димитрова 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
Красимира Любенова Дренска, ХАРТИЯ ОРНАМЕНТИ ФРАГМЕНТИ - албум-каталог с художественотворческа дейност, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2023
Изложби
1 Красимира Любенова Дренска , Национална 6.Национална изложба „Пролетен салон“ 2024 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България 2024
2 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „Дух и материя – инспирации“ 2024 Галерия „Алма Матер“, София, България по проекта „Дух и материя – инспирации“ на ФНИ 2024
3 Красимира Любенова Дренска , Национална 11. Форум Малки графични форми 2023 Галерия „КО-ОП“, София, България 2023
4 Красимира Любенова Дренска , Международна 15. Международна изложба „Аматерас – годишен конкурс за хартиено изкуство“ 2023 НДК, София, България 2023
5 Красимира Любенова Дренска , Национална 15. Международна изложба-конкурс живопис и смесени техники малък формат 2023 Галерия „Леседра“, София, България 2023
6 Красимира Любенова Дренска , Национална 5. Национална изложба „Пролетен салон“ 2023 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България 2023
7 Красимира Любенова Дренска , Международна 9. Международно биенале „Изкуството на мониатюрата“ 2023 Художествена галерия Русе, България 2023
8 Красимира Любенова Дренска , Международна 9. Международно триенале на графиката София 2023 Изложбени зали „Шипка 6“, София, България 2023
9 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба от 3. Лендарт пленер „Между пясък и пяна“ 2023 Галерия - книжарница „София Прес“, София, България 2023
10 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Вертикала & Хоризонтала“ с участието на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ на СУ, куратор на изложбата: проф. дн. Лаура Димитрова 2023 Галерия „Алма Матер“, София, България 2023
11 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Вертикала & Хоризонтала“ с участието на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ на СУ, куратор на изложбата: проф. дн. Лаура Димитрова 2023 Градска галерия на Университета по изкуства в Познан 2023
12 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Вибрации на струните“ с участието на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ на СУ, куратор на изложбата: доц. Милена Блажиева 2023 Български културен институт във Варшава, Полша 2023
13 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „ГраничНО“ 2023 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България организирана от сдружение „Изкуство в действие“ и финансирана по програма от Национален фонд Култура 2023
14 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Черни бездни, бели върхове“ на сдружение „Изкуство в действие“, куратор проф. д-р Орлин Дворянов 2023 Галерия "Любен Гайдаров", Перник България 2023
15 Красимира Любенова Дренска , Национална Национално биенале Тенец 2023 Експозиционна зала „Кутловица”, Монтана, България 2023
16 Красимира Любенова Дренска , Национална Самостоятелна изложба "ХАРТИЯ ОРНАМЕНТИ ФРАГМЕНТИ" 2023 Галерия "Алма Матер", София, България 2023
17 Красимира Любенова Дренска , Национална 10. Форум Малки графични форми 2022 Галерия „КО-ОП“, София, България 2022
18 Красимира Любенова Дренска , Национална 4. Национална изложба „Пролетен салон“ 2022 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България 2022
19 Красимира Любенова Дренска , Национална Акция в градска среда „познататаНЕПОЗНАТА voll.3“ – проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство 2022 Стария квартал, София, България част от КвАРТл фестивал 2022
20 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „21“ на секция „Текстил“ 2022 Изложбени зали „Шипка 6“, София, България 2022
21 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Вибрации на струните“ с участие на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ към Софийския университет и от Националната художествена академия в рамките на Научния фестивал в Катовице 2022 Катовице, Полша 2022
22 Красимира Любенова Дренска , Международна Кураторски проект „ИЗТОК – ЗАПАД“ с участието на български и германски автори 2022 Арт академия и Галерия „Финес“, София, България 2022
23 Красимира Любенова Дренска , Национална Национална изложба – конкурс за млади автори „Следващите 25“ 2022 Галерия „Видима“, Севлиево, България 2022
24 Красимира Любенова Дренска , Национална Сборна изложба от трите издания на Лендарт пленер „Между пясък и пяна“ 2022 Художествена галерия „Кирил Петров“, Монтана, България 2022
25 Красимира Любенова Дренска , Международна 20. Международна годишна изложба графика малък формат 2021 Галерия „Леседра“, София, България 2021
26 Красимира Любенова Дренска , Национална 3. Национална изложба „Пролетен салон“ 2021 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България 2021
27 Красимира Любенова Дренска , Международна 8. Международно биенале „Изкуството на миниатюрата"” 2021 Художествена галерия Русе, България 2021
28 Красимира Любенова Дренска , Национална Акция в градска среда „познататаНЕПОЗНАТА voll.1“ – проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство 2021 Трявна, България по програма на Български фонд на жените 2021
29 Красимира Любенова Дренска , Национална Акция в градска среда „познататаНЕПОЗНАТА voll.2“ – проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство 2021 Карлово, България по програма на Национален фонд култура 2021
30 Красимира Любенова Дренска , Национална Виртуална изложба „ЕКО-арт“ от проекта „АРТ-ЕКО 2021“ на ФНИ 2021 АRT Projects на сайта на ФНОИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1241 2021
31 Красимира Любенова Дренска , Национална Виртуална изложба „Пътни бележки“ по проект „АRTel” на ФНИ 2021 АRT Projects към сайта на ФНОИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=888&fbclid=IwAR1zQHNeB3ICKsQKk3RrvlfHlh8V5kPxohu2zp_a7WzlCiZSSIkJqr4piHk 2021
32 Красимира Любенова Дренска , Международна Изложба „Tomorrow” от 6. Международен симпозиум за живопис и скулптура Самоков 2021 Графична база Самоков, България 2021
33 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „Хартия и цвят“ от пленер „Хартията 2021“ 2021 Художествена галерия Добрич, Добрич, България 2021
34 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба от 1. Лендарт пленер „Между пясък и пяна“ 2021 Галерия - книжарница „София Прес“, София, България 2021
35 Красимира Любенова Дренска , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2021 Етър – Етнографски музей на открито, Габрово, България 2021
36 Красимира Любенова Дренска , Национална Национално биенале Тенец 2021 Експозиционна зала „Кутловица”, Монтана, България 2021
37 Красимира Любенова Дренска , Национална Резидентска програма „Следва продължение“, организирана от сдружение „Изкуство в действие“ 2021 с. Очин дол, общ. Враца, България по програма на Национален фонд култура 2021
38 Красимира Любенова Дренска , Национална Самостоятелна изложба „ОРНАМЕНТИ“ 2021 Мраморно фоайе, НДК, София, България 2021
39 Красимира Любенова Дренска , Национална 10. Международно биенале на малките форми 2020 Художествена галерия „Илия Бешков“ - Плевен, България 2020
40 Красимира Любенова Дренска , Международна 12. Международна изложба „Аматерас – годишен конкурс за хартиено изкуство“ 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България Награда за български автор 2020
41 Красимира Любенова Дренска , Международна 19.Международна годишна изложба графика малък формат 2020 Галерия „Леседра“, София, България 2020
42 Красимира Любенова Дренска , Национална 2. Национална изложба „Пролетен салон“ 2020 Галерия „Христо Цокев“, Габрово, България 2020
43 Красимира Любенова Дренска , Национална 8. Форум Малки графични форми 2020 Галерия „КО-ОП“, София, България 2020
44 Красимира Любенова Дренска , Международна Биенале за хартиено изкуство - София Хартиен Арт Фест 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2020
45 Красимира Любенова Дренска , Национална Виртуална изложба „Ветрове и безсъници“ 2020 на Фексбук страницата на проекта „АРТгументи“ на ФНИ https://www.facebook.com/events/348262659511840 2020
46 Красимира Любенова Дренска , Национална Виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“ от проекта „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ на ФНИ 2020 АRT Projects към сайта на ФНОИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=360 2020
47 Красимира Любенова Дренска , Национална Виртуална изложба „Пътища“ от проекта „ARTгументи“ на ФНИ 2020 АRT Projects към сайта на ФНОИ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 2020
48 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „Ветрове и безсъници“ от проекта ARTгументи по ФНИ 2020 Галерия „Етюд“, София, България 2020
49 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба от пленер „Цветовете на България“ 2020 Музей „Старото школо“, Копривщица, България 2020
50 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба по случай 25 години от откриването на Първата изложба „Хартията“ 2020 Художествена галерия Добрич, България 2020
51 Красимира Любенова Дренска , Международна Кураторска изложба „Капсула на времето” 2020 Галерия „Резонанс”, Пловдив, България 2020
52 Красимира Любенова Дренска , Национална Самостоятелна виртуална изложба „Ръчно рециклирана хартия“ 2020 Виртуалното изложбено пространство на сайта на проект „Арт инициативи 2020“ https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1295 2020
53 Красимира Любенова Дренска , Национална Самостоятелна изложба „Ръчно рециклирана хартия“ 2020 Галерия „Етюд“, София, България 2020
54 Красимира Любенова Дренска , Международна 11. Международна изложба „Аматерас - годишен конкурс за хартиено изкуство“ 2019 НДК, София, България 2019
55 Красимира Любенова Дренска , Национална 6. Форум Малки графични форми 2019 Експозиционна зала „Кутловица“, Монтана, България 2019
56 Красимира Любенова Дренска , Международна 7. Международно биенале на миниатюрата 2019 Художествена галерия Русе, България 2019
57 Красимира Любенова Дренска , Национална 7. Форум Малки графични форми 2019 Галерия „Арт Алея“, София, България 2019
58 Красимира Любенова Дренска , Международна 8. Международно триенале на графиката София 2019 Изложбени зали „Шипка 6“, София, България 2019
59 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „O, Tempora” от 5. Международен симпозиум за скулптура и живопис Самоков 2019 Градска художествена галерия „Васил Захариев“, Самоков, България 2019
60 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „Мини Текстил – 2019“ на секция „Текстил“ 2019 Галерия „София Прес“, София, България 2019
61 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба „Странствания“ от проекта АRTефакти по ФНИ 2019 Галерия „Алма Матер“, София, България 2019
62 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба IV – българска и полска графика от проекта „Графични трансформации II” (Цифрови и хибридни графични техники) по ФНИ 2019 Галерия към Университет Мария Кюри - Склодовска, Люблин, Полша 2019
63 Красимира Любенова Дренска , Международна Изложба IV – българска и полска графика от проекта „Графични трансформации II” (Цифрови и хибридни графични техники) по ФНИ 2019 Български културен институт, Варшава, Полша 2019
64 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“ от проект „25 години от специалност „Изобразително изкуство“ по ФНИ 2019 Галерия „Алма Матер“, София, България 2019
65 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „РазЛично“ 2019 Галерийно пространство в Триъгълната кула на Регионален музей за история на София, България 2019
66 Красимира Любенова Дренска , Международна Международен арт фестивал „Горски резонанс“ 2019 Чинарената гора до с. Белащица, Пловдив, България 2019
67 Красимира Любенова Дренска , Международна Международен арт фестивал „Морски резонанс“ 2019 к.к. Златни пясъци, Варна, България 2019
68 Красимира Любенова Дренска , Международна Международен симпозиум за скулптура и живопис „Форма“ 2019 Трявна, България 2019
69 Красимира Любенова Дренска , Международна 10. Международна изложба „Аматерас – годишен конкурс за хартиено изкуство“ 2018 НДК, София, България 2018
70 Красимира Любенова Дренска , Национална 14. Международен конкурс за Ex Libris на Регионална библиотека „Любен Каравелов” 2018 Русе, България 2018
71 Красимира Любенова Дренска , Национална 5. Форум Малки графични форми 2018 Експозиционна зала „Кутловица“, Монтана, България 2018
72 Красимира Любенова Дренска , Национална 6. Форум Малки графични форми 2018 Галерия „Арт алея”, София, България 2018
73 Красимира Любенова Дренска , Международна 9. Международен конкурс за Ex Libris „Животните в Балтийско море" 2018 Гданск, Полша 2018
74 Красимира Любенова Дренска , Международна 9. Международна изложба-конкурс за живопис и смесени техники малък формат 2018 Галерия „Леседра”, София, България 2018
75 Красимира Любенова Дренска , Международна Изложба „Terra Culta” от 4. Международен симпозиум за живопис и скулптура Самоков 2018 Градска художествена галерия „Васил Захариев”, Самоков, България 2018
76 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба I от проекта „Графични трансформации I“ (Цифрови и хибридни графични техники) по ФНИ 2018 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2018
77 Красимира Любенова Дренска , Национална Изложба II от проекта „Графични трансформации I“ (Цифрови и хибридни графични техники) по ФНИ 2018 Галерия „Етюд”, София, България 2018
78 Красимира Любенова Дренска , Национална Кураторска изложба „Вход/Изход“ 2018 Офицерски дом, Ниш, Сърбия 2018
79 Красимира Любенова Дренска , Международна Международно биенале на миниатюрата 2018 Белград, Сърбия 2018
80 Красимира Любенова Дренска , Национална Национално биенале Тенец 2018 Експозиционна зала „Кутловица”, Монтана, България 2018
81 Красимира Любенова Дренска , Национална Фестивал „Горски резонанс – оранжеви вибрации“ 2018 с. Белащица, обл. Пловдив, България 2018
Научен проект
1 Красимира Дренска, Галерия „Алма матер“ към ФНОИ. Художественотворчески изяви, посветени на 135-годишнината на Софийския университет, Ръководител, , Номер на договора:80-10-33/20.04.2023 г. 2023
2 Красимира Дренска, АРТелие, Член, , Номер на договора:Номер на договора:80-10-80/11.05.2022 2022
3 Красимира Дренска, ЕКО-арт 2022/ECO-art 2022, Член, , Номер на договора:80-10-83 от 11.05.2022 г. 2022
4 Красимира Дренска, „Орнамент – трансформация в хартия“, Ръководител, , Номер на договора:РД 22-914 / 01.04.2021 2021
5 Красимира Дренска, ARTel, Ръководител, , Номер на договора:80-10-99/25.03.2021 2021
6 Красимира Дренска, „ARTгументи“ , Член, , Номер на договора:80-10-121/16.04.2020 2020
7 Красимира Дренска, „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“, Член, , Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 2020
8 Красимира Дренска, „Графични трансформации – III. Цифрови и хибридни графични техники“ , Член, , Номер на договора:№ 80-10-30/18.03.2020 2020
9 Красимира Дренска, „Ръчно рециклираната хартия като изящно изкуство“ , Ръководител, , Номер на договора:№ РД 22-782/01.04.2020 2020
10 Красимира Дренска, „25 години специалност „Изобразително изкуство“ – проект за художествено-творчески изяви на преподаватели и студенти от катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, , Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 2019
11 Красимира Дренска, „АRTефакти“ , Член, , Номер на договора:№ 80-10-142/15.04.2019 2019
12 Красимира Дренска, „Графични трансформации – II. Цифрови и хибридни графични техники“ , Член, , Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 2019
13 Красимира Дренска, „Разгърнат потенциал“, Член, , Номер на договора:80-10-171/16.04.2019 2019
14 Красимира Дренска, „АrtNet 3 - изкуството свързва“, Член, , Номер на договора:80-10-21/17.04.2018 2018
15 Красимира Дренска, „Графични трансформации – I. Цифрови и хибридни графични техники“ , Член, , Номер на договора:80-10-37/17.04.2018 2018
Научно ръководство
1 Красимира Дренска, „Дизайн на опаковка на български чай“, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ дипломна работа:Диана Красимирова Кирова 2023
2 Красимира Дренска, „Символите на йога-изкуството и интерпретирането им в декорация за съвременен интериор”, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ дипломна работа:Моника Русева Попова-Илиева 2023
Статия в научно списание
1 Красимира Дренска, „Орнаменти“, Визуални изкуства и музика, том:3, 2021, стр.:98-106, ISSN (online):2683-1392 2021
2 Красимира Дренска, „Техниката на ръчно рециклираната хартия и мястото ѝ в съвременното пластично изкуство“, Визуални изкуства и музика, том:1, брой:1, 2020, стр.:108-124, ISSN (online):2683-1392, Ref 2020
3 Красимира Дренска, „Знаково-символно значение на числата в произведенията на приложно-декоративните изкуства“, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:4, 2015, стр.:92-98, ISSN (online):2367-6396 2015
4 Красимира Дренска, „Общ преглед на знаково-символното значение на цвета в произведения на декоративно-приложните изкуства“, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:3, 2015, стр.:100-106, ISSN (online):2367-6396 2015
5 Красимира Дренска, „Хартиеното изкуство – синтез на история, традиция, творчество и иновации“, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:1, 2014, стр.:130-136, ISSN (online):2367-6396 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
Красимира Дренска, Художественотворчески възможности на ръчно рециклираната хартия. (Анализ на интервюта, проведени със съвременни български и чуждестранни художници), Сборник с доклади от VII Mеждународна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", 2020, стр.:503-513, ISBN:978-619-7404-15-9 2020
Студия в поредица
Красимира Дренска, „Знаково-символно значение на материала в произведенията на приложно-декоративните изкуства“ , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства , том:Година 1, брой:113, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охтидски“, 2020, стр.:241-258, ISSN (print):0861-8216 2020
Участие в конференция
Секционен доклад, Красимира Дренска, "ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ" 2020